Wonderland header

Wonderland (TIME) - De complete uitleg

"Time is a gift," verzucht Alice tijdens haar belevenissen in Wonderland. Als je de koers bekijkt van de TIME tokens, die hun naam ook aan het verhaal van Alice in Wonderland danken, kun je inderdaad over kadootjes spreken. Wonderland is op dit moment één van de sensationele verhalen in cryptoland en de token TIME speelt hierin een belangrijke rol.

Wonderland is namelijk een DeFi 2.0 project. Dit zijn next level DeFi toepassingen met meer geavanceerde mogelijkheden die bovendien eenvoudiger in gebruik zijn. In dit artikel duiken we in het rabbit hole van DeFi 2.0 en gaan op zoek naar wat Wonderland is en wat de mogelijkheden zijn van dit project.

Bekijk snel

In deze review wordt de werking van Wonderland uitgelegd:

Wat is Wonderland?

Laten we voor het antwoord op die vraag beginnen met het begin van Wonderland. Wonderland is een fork van Olympus DAO. Een hard fork is een afsplitsing van een blockchain project, in het geval van Wonderland is dat dus van Olympus DAO. De technologie en de eigenschappen die Olympus DAO heeft, komen dus in grote lijnen overeen met die van Wonderland.

Het grote verschil tussen de twee protocollen is het ecosysteem waar beiden op gebouwd zijn. Olympus DAO is op Ethereum gebouwd. Wonderland is gebouwd op het Avalanche ecosysteem. Avalanche wordt ook als één van de Ethereum killers genoemd, omdat het netwerk goede prestaties levert op het gebied van schaalbaarheid, snelheid en veiligheid. In dit artikel lees je alles over Avalanche.

Wat is Olympus DAO dan precies? Het is één van projecten die een nieuwe fase in blockchain en DeFi, Decentral Finance, inleiden. DeFi zijn decentrale financiële producten waarmee je met crypto passief inkomen kunt genereren. Voorbeeld zijn staking of lending. 2020 was "The Summer Of DeFi" waarin de eerste DeFi projecten  successen kenden. In de herfst van 2021 wordt een nieuwe generatie DeFi projecten gelanceerd, en Wonderland is er daar één van. Deze DeFi toepassingen worden geavanceerder, waardoor winstmodellen nog verder geoptimaliseerd worden. Daarom worden dit ook DeFi 2.0 projecten genoemd.

Een treasury backed DeFi protocol

De innovativiteit van Olympus DAO is dat het een Treasury Backed DeFi protocol is. Wat houdt dit precies in? Een treasury of basket is een soort verzameling van verschillende assets. De waarde van de token van een dergelijk protocol wordt ondersteund, backed, door de waarde van deze treasury. Dit is dus enigszins vergelijkbaar met een pegged token. Bij een pegged token zijn echter de waarde van een asset verbonden met de waarde van een token, één op één. 

Wat is het voordeel van een treasury backed token? Het voordeel zit hem in het feit dat je middels een treasury backed protocol een stabiel hoog rendement hebt op je gestakede munten.

De backing, of het ondersteunen van de waarde van een token, gebeurt bij Olympus DAO door de opgebouwde treasury oftwel de schatkist van het protocol. Deze bestaat uit stable coins. Deze treasury wordt opgebouwd en gegarandeerd door een liquiditeitssysteem wat protocol owned liquidity wordt genoemd. 

Normaal verschaffen liquiditeitsverleners aan een pool liquiditeit door tokens aan deze pool toe te voegen. In het geval van Olympus wordt het protocol echt eigenaar van de liquiditeit. Het protocol koopt de tokens van gebruikers op voor een vaste prijs en gegarandeerde afname. Hierdoor heeft Olympus of eigenlijk de DAO (Decentralized Autonomous Organization) controle over de liquiditeit.

Wonderland heeft haar eigen treasury backed token: TIME. Welke assets zorgen nu voor de ondersteuning van de TIME Token? De belangrijkste hierin is de MIM (Magic Internet Money token). Dit is een algoritmische stablecoin van het Abracadabra netwerk. Dit betekent dat de prijs van MIM algoritmisch verbonden is met de dollar.  Bij eventuele inflatie van de onderliggende fiat van een stablecoin daalt de waarde van de stablecoin niet. Ook het DeFi protocol van Abracadabra.money behoort tot de Olympus DAO familie. Ze gebruiken dezelfde blockchain technologie en verschillende mensen werken ook bij de projecten onderling. TIME is één op één backed door de waarde van MIM en wordt daarnaast ondersteunt door de treasury van assets van het Wonderland protocol.

Image
Wonderland site
wonderland.money

Hoe kun je met Wonderland inkomen genereren?

Wat zijn momenteel de manieren waarop je inkomen kunt genereren via Wonderland? Staking en minting, zijn momenteel de twee mechanismen waarmee je inkomen kan verkrijgen met TIME. In de toekomst komen er wellicht meer mogelijkheden. We gaan hieronder nu kijken wat deze mechanismen binnen Wonderland inhouden en waarom deze mooie winsten kunnen opleveren.

Staking

Staken van TIME tokens, werkt volgens de bekende mechanismes van staking. Door de tokens die je hebt vast te houden, krijg je hierover met de tijd een beloning. Dit zijn bij Wonderland TIME tokens.

Staken kun je soms vanuit je eigen wallet doen, maar in het geval van TIME gebeurt het binnen het Wonderland netwerk. Je geeft hiervoor je tokens in bewaring. Voor de tokens die je staked krijg je MEMOries (MEM). Deze tokens zijn een soort bewaring bewijzen en die bewaar je dus wel in je eigen wallet.

Deze MEMOries kun je ook weer in andere DeFi toepassingen gebruiken. Stakers profiteren van supply groei van de TIME token, als er dus meer token supply in omloop komt. Doordat je tokens aan het verzamelen bent, maken de prijsschommelingen van de tokens  op het korte termijn zelf minder uit. Op het lange termijn heb je meer kans op winst doordat met staken er altijd tokens bijkomen.

Hoe krijg je winst met staken?

Voor het staken van je TIME tokens ontvang je een rebase reward. Rebase betekent in het stakingssysteem van Wonderland dat de balans van je tokens automatisch toeneemt tijdens het staken. Dit gebeurt door auto-compounding. Automatisch neemt je balans toe door het verkrijgen van rente over rente. Deze toename, de reward yield, wordt berekend door middel van een rebase rate. De reward yield ontvang je na elke epoch, die 8 uur duurt. De hoogte van de reward is afhankelijk van de APY (Annual Percentage Yield). Dit is het jaarlijkse winst of rewards bij staking. En deze APY is wat een project als Wonderland aantrekkelijk maakt. Een APY van bijna 78.000 % (!!! december 2021) is natuurlijk van een onwaarschijnlijk hoog niveau. Dit maakt projecten als Wonderland en ook Olympus zeer aantrekkelijk, maar ook niet zonder risico’s. Zorg dus dat je echt weet waar je mee bezig bent, en genoeg kennis over DeFi in huis hebt, voor je in een dergelijk project stapt.

Hoe kun je staken?

Om TIME tokens te staken heb je natuurlijk in de eerste plaats TIME tokens nodig. Deze zijn verkrijgbaar op verschillende exchanges. Wonderland zelf raadt de DEX  die op Avalanche is gebouwd aan: Traderjoe.xyz. AVE-Time is het paar wat door Wonderland zelf wordt geadviseerd om op Traderjoe TIME aan te schaffen, omdat dit paar een hoge liquiditeit heeft en je dus snel in het bezit kunt zijn van TIME tokens.  Een andere exchange waar je TIME kunt kopen is Gate.io

Als je TIME tokens in je wallet hebt, ga je naar de Stake pagina van Wonderland. Hier kun je aangeven hoeveel tokens je wilt staken. In dit schermpje vind je ook de actuele APY en TVL (de totale waarde die op dat moment gelocked is). De current index geeft aan hoeveel maal tokens worden vermeerderd vanaf gen 0, de eerste staking van tokens. Dit zijn allemaal gegevens die van invloed zijn op je uiteindelijke of eventuele winst. Op Wonderland vind je ook een handige calculator die, mocht alles naar verwachting verlopen, een indicatie geeft van je winst na een bepaalde stakingstijd. Ook hier worden geen harde garanties gegeven, dus onderzoek goed wat de kansen en risico's zijn wanneer je besluit in een project te stappen. 

Op de staking pagina geef je goedkeuring voor je transactie. Als je wilt unstaken, dus als je jouw TIME tokens terug zet naar je wallet, dan selecteer je de Unstake tab en je kunt nu aangeven hoeveel van je gestakete tokens je wilt unstaken. Wanneer je unstaked, worden de tokens die je als betaalbewijs hebt ontvangen, de MEMs, automatisch geburned. Zo komen er geen dubbele tokens in omloop.  Je ontvang jouw TIME tokens terug in je wallet.

Image
Wonderland staking
wonderland.money

Minten

Het minten van TIME in Wonderland verloopt hetzelfde als bij het proces wat bij het Olympus DAO protocol Bonding wordt genoemd. Dit proces heeft als doel het maken van Protocol owned liquidity; het protocol van Wonderland wordt door middel van minting of bonding eigenaar en beheerder van de liquiditeit. Dit zorgt ervoor dat de liquiditeit en de treasury van het protocol garandeert op pijl blijft.

Het minten van Time kan met twee soorten tokens plaatsvinden. In de eerste plaats Liquidity Providing tokens, oftewel LP tokens. Dit zijn tokens die je ontvangt als je liquiditeit aan pools verschaft. Jij brengt tokens in een pool. Hiermee kunnen anderen handelen of speculeren. Voor het beschikbaar stellen van je tokens, krijg je liquidity providing tokens. Normaal kun je niet zoveel met LP tokens, het is vaak een soort betaalbewijsje. In Wonderland worden deze LP tokens gemint door ze aan het protocol te verkopen waarvoor je TIME ontvangt. Deze manier van minten wordt Liquidity Minting genoemd. De tweede manier is minten met assets. Dit heet in Wonderland reserve minting, omdat je mint met reserve assets. 

De mint of bond is een transactie die voor een bepaalde tijd vastligt. De tijd heet de vesting term. Na deze periode kun je door redeem de TIME tokens terug wisselen voor de LP of reserve tokens die je beschikbaar had gesteld. Je ontvangt dan ook TIME voor als beloning voor het minten. 

De volgende assets kunnen momenteel, eind 2021, gebruikt worden voor minting van TIME op Wonderland:

  • MIM - Stable coin van Abracadabra.money. Deze is verkrijgbaar op Traderjoe. 
  • Time MIM LP - Deze LP tokens krijg je door op Traderjoe aan de TIME - MIM liquidity pool tokens toe te voegen.
  • Time AVAX LP - Deze kun je, net als de TIME MIM LP tokens, op Traderjoe verkrijgen. Hiervoor breng je TIME en AVAX tokens in de liquidity pool. Als je deze liquiditeit verschaft, krijg je de TIME AVAX LP tokens.
  • wAVAX - Deze kun je via Traderjoe verkrijgen, het zijn wrapped AVAX tokens.

Hoe kun je minten via het Wonderland platform?

Klik op de site van Wonderland op Mint om naar de mint page te gaan. Hier kun je alles voor het minten instellen bijvoorbeeld het adress van de wallet waarin je TIME tokens ontvangt voor je LP of Reserve tokens. Ook kun je het slippage percentage wat je accepteert voor de transactie aangeven. Slippage is het verschil tussen de prijs die je verwacht te betalen of te ontvangen en de daadwerkelijke prijs die je betaalt of ontvangt. Met Redeem kun je TIME tokens die je gemint had, terugwisselen voor de tokens die je had verkocht aan het protocol. De TIME tokens die je krijgt als beloning voor het minten kun je nu ook claimen. Wil je nog meer verdienen met je TIME tokens, dan kun je deze met autostake ook opnieuw staken.

Image
Wonderland Minting
wonderland.money

Het beursverloop van TIME tokens

Op de crypto beurs heeft TIME al behoorlijke prijsstijgingen doorgemaakt. De TIME token werd in september 2021 gelanceerd voor iets meer dan 723 USD.  All Time High werd op 7 november 2021 behaald met 10.063 USD. Met de marktkapitalisatie is TIME als eerste token van het Avalanche netwerk die de top 100 binnen is gegaan in november 2021. 

Team

Wie de oprichters en het team achter Wonderland zijn wordt geheim gehouden. Ze blijven anoniem en je moet dus aan de hand van het protocol, de whitepaper en eventuele partners bepalen of dit een betrouwbaar project is wat bovendien ook gaat werken. Een bezoekje aan de Telegram groep leert je echter dat Daniele Sestagalli één van de co-founders is. Tijdens een gesprek met Luigi D’Onario Demeo van Ava Labs stelt hij zichzelf voor als een Frog uit Frognation. Maar deze kikker kan, als je door de wat flamboyante keuze in t-shirts heen kijkt, een echte DeFi sprookjesprins worden. Dit is iemand om in de gaten te houden als je je verder wilt gaan verdiepen in DeFI 2.0. De Frognation ("An idea, no token to ape in!") waar hij onderdeel vanuit maakt, is een idee.  Het is een belangrijk uitgangspunt is voor de developers van DeFi 2.0 platforms. Het is het ideaal dat het voor iedereen mogelijk moet zijn DeFi te gebruiken.

Sestagalli heeft aan de wieg van al heel wat succesvolle projecten gestaan, die elk ook weer verbonden zijn met Wonderland. Hij is ook co-founder van Popsicle Finance en Abracadabra.money. Wonderland is zijn laatste succesvolle project. De rest van het team achter Wonderland blijft anoniem, maar komt vanuit DeFI community. Het is de bedoeling dat Wonderland een DAO wordt die door de community wordt aangestuurd.

Op zich heeft het project een stevige basis. Abracadabra wordt als partner genoemd.  Het protocol van Wonderland zit op zich redelijk gedegen in elkaar. Dit is natuurlijk doordat het een hard fork van Olympus DAO is, wat al een beproefd systeem is. Wonderland moet echter nog de audits doorlopen om de veiligheid te waarborgen. Maar het werkt met de basis van Olympus, wat wel al wel de nodige audits heeft gehad. Dit geeft op het gebied van veiligheid dus nog geen garanties, maar wel vertrouwen. Toch blijft het bij dergelijke projecten belangrijk risico's goed te analyseren en alleen vermogen in te zetten wat je kunt missen.

Wonderland heeft verder ook een betrokken community van DeFI enthousiastelingen. Op Discord zijn ruim 40.000 actieve members, het twitteraccount van Wonderland heeft meer dan 80.000 volgers. Verder gebruikt Wonderland Telegram om te communiceren met de community. Deze betrokkenheid van een community is natuurlijk geen garantie voor veiligheid, maar geeft een platform wel betrouwbaarheid.

In dit interview legt Daniele Sestagalli zijn toekomstplannen met Wonderland uit:

Toekomstplannen 

Wat is het doel wat de bedenkers van Wonderland met dit DeFi platform willen bereiken?

In de eerste plaats is het de missie van Wonderland om met TIME een Treasury backed token te creëren die stabiel is, waarde creëert en vasthoudt. 

Wonderland is, zoals al eerder vermeld, als hard fork van Olympus DAO ontstaan. Dit is in het najaar van 2021 gebeurd. Samen met Popsicle Finance en Abracadabra.money zijn het voorbeelden van succesvolle DeFi 2.0 projecten. Wonderland groeide met een market cap van 1.181.331.527 USD in december 2021 uit tot het grootste project op het Avalanche netwerk. Een duidelijk roadmap of toekomstplannen ontbreken echter verder nog. Het is de bedoeling dat het protocol uiteindelijk met een DAO wordt aangestuurd. Maar wanneer de overdracht van het bestuur naar een Decentrale Autonome Organisatie gaat plaatsvinden, is niet bekend. Uit het gesprek wat je hierboven kunt bekijken met oprichter Sestagalli, blijkt dat, ondanks het ontbreken van een roadmap, er nog veel meer met Wonderland gaat gebeuren in de nabije toekomst.

Van treasury backed token naar multiplayer game currency

Want de werking van de token is echter nog maar een eerste fase in de plannen van het team achter Wonderland. In het gesprek wat je hierboven kunt bekijken, meldt Sestagalli dat TIME als token in de toekomst nog meer functionaliteit zal krijgen. Naast de functie van treasury backed token zal TIME ook een utility token gaan worden. Deze zal toegang en mogelijkheden gaan bieden in nog te ontwikkelen blockchain games op Wonderland. Sestagalli ziet Wonderland als de basis currency voor multiplayer games. Er gaat dus een layer ontwikkeld worden waarop developers makkelijk games kunnen ontwikkelen. Ten tijde van dit gesprek (eind oktober 2021) is het team van Wonderland al bezig met de ontwikkeling van een game die als basis currency TIME tokens gebruikt. Deze game zal als "Proof of Concept" moeten dienen, om andere developers te laten zien wat mogelijk is met Wonderland. 

Het team heeft met TIME dan ook niet de ambitie om de reserve token van de wereld te worden. Sestagalli ziet het als de currency voor de Metaverse. Wonderland moet de Minecraft worden van economics. Het biedt de mogelijkheden voor iedereen om hier te bouwen en te groeien op zijn of haar eigen manier.

Naast uitbouwing van het Wonderland concept wordt er ook gezocht naar nieuwe partners en samenwerkingen. Sestagalli vertelt dat er ook overleg is met het team achter Superfarm en het is goed mogelijk dat de teams van de projecten ook gaan samenwerken.

Conclusie

Wonderland brengt met TIME ons de mogelijkheden van DeFi 2.0. En het mooie van alles is: Dit lijkt nog maar het begin van de plannen met dit platform. Hoewel DeFi in het algemeen en nieuwe projecten in het bijzonder risicovol kunnen zijn, biedt Wonderland op deze manier ook veel mogelijkheden en kansen.

Het protocol en het mechanisme met staking en minting zit gedegen in elkaar. Dit maakt dat de sensationele start van dit project nog maar slechts het begin kan zijn.  Alice haar opmerking waar dit artikel mee begon lijkt te klopen: TIME is zeker "a gift" en eentje "that keeps on giving."Het is in ieder geval ook één van de projecten en trends die we met onze crypto mastery ook in de gaten blijven houden. Het blijft echter ook een project waarbij je je goed bewust moet zijn van de risico's.

Wil je verder praten over DeFi 2.0  of andere projecten zoals Wonderland? De experts van de AllesOverCrypto Facebookgroep helpen je graag verder. Het antwoord op een vraag over crypto vind je ook makkelijk bij onze FAQs. Verder kun je ook veel informatie vinden door je vraag + AlllesOverCrypto te googelen.

Header: twitter.com


Als eerste de nieuwste crypto trends vinden?

Word een crypto master en maximaliseer je winst!

Ontdek hier de nieuwste trends!

 

Image
Crypto Mastery

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.