dao achtergrond

DAO - Wat is het?

DAO wordt gezien als dé toekomst van organisaties. Een platform als Youtube wordt op dit moment nog gestuurd door het management maar het zou gemakkelijk decentraal kunnen opereren. De filmpjes, advertenties, betalingen en controles kunnen allemaal automatisch geregeld worden en het zou een innovatieboost krijgen wanneer iedereen zijn/haar ideeën mag opperen. Een bedrijf waarbij de operatie zo werkt noemen we een DAO, en we gaan er de komende tijd veel mee te maken krijgen. In dit artikel vind je meer uitleg over dit soort organisaties.

Meer geld verdienen met crypto? Download het gratis ebook met 12 tips!

Ja, ik ga akkoord. Hiermee ontvang ik ook regelmatig waardevolle tips!

Wat is een DAO?

DAO staat voor Decentrale Autonome Organisatie en is een bedrijf dat zelfstandig werkt, zonder personeel. De hele operatie wordt in programmeercode uitgeschreven en door middel van smart contracts weet het bedrijf precies wat het moet doen. Je kan zo'n contract vergelijken met een computerprogramma dat je computer de juiste werkinstructies geeft.

Het idee is direct na de komst van Bitcoin ontstaan. Ze dachten, als geld gedecentraliseerd kan worden, waarom zou dit dan niet ook voor organisaties kunnen werken? De komst van Ethereum en zijn smart contracts heeft ervoor gezorgd dat dit nu mogelijk is. Als we voor een bedrijf geen personeel nodig hebben, wat kunnen we dan wel goed gebruiken? 

Benodigdheden DAO

  • Een lijst aan geprogrammeerde regels waardoor de organisatie weet hoe het moet werken. Deze codes worden opgenomen in een smart contract. 
  • Tokens die de organisatie kan uitgeven en waarmee het bepaalde activiteiten beloond kunnen worden.
  • Investeerders die de tokens willen kopen en daarmee zeggenschap krijgen over het wel en wee van de organisatie. Zij kunnen de manier van werken beïnvloeden en de organisatie zo sturen dat het succesvol gaat opereren.

De volgende video van acht minuten geeft je extra inzicht in een DAO. 

Voordelen DAO

DAO's nemen een aantal noemenswaardige voordelen met zich mee die in onderstaande drie punten worden genoemd.

  • De processen worden efficiënter ingericht en hierdoor kunnen mensen zich focussen op taken die er écht toe doen in plaats van de alledaagse routineklusjes af te werken. 
  • Er is geen hiërarchische structuur in de organisatie. Iedereen kan innovatieve ideeën opperen waardoor het bedrijf kan groeien en innovatief kan blijven. Om spam te voorkomen wordt er vaak ingesteld dat je een klein bedrag moet betalen om met een idee te komen. 
  • DAO's zijn volledig transparant. Alle transacties worden via de blockchain voor iedereen inzichtelijk gemaakt.

Nadelen DAO

Er zijn echter ook punten te noemen die een DAO minder interessant maken.

  • De programmeercode kan niet zomaar veranderd kan worden. Iedereen moet instemmen met de verandering ervan en wanneer dit niet gebeurt dan kan er geen aanpassing plaatsvinden. Dit betekent dat een fout in de code ervoor kan zorgen dat het hele bedrijf failliet gaat wanneer er niet snel wordt gehandeld.

    Dit probleem heeft het project van Ethereum, 'The DAO', meegemaakt. Dit project zou het mogelijk moeten maken om een decentraal investeringsbedrijf te runnen en het leek er in eerste instantie op dat het ging slagen. Er was echter iemand die een lek vond in de programmeercode en de mogelijkheid zag om zijn investering meerdere malen te laten uitbetalen. Op deze manier wist hij voor miljoenen euro's weg te sluizen. Uiteindelijk is dit voorval de aanzet geweest voor de fork van Ethereum. Dat is de reden dat we nu Ethereum en Ethereum Classic hebben. 
  • Iedere organisatie dient aan bepaalde juridische regels te houden en aangezien de wetten nog niet up-to-date zijn met betrekking tot blockchain en cryptocurrency's kunnen DAO's aan het begin nog veel belemmeringen verwachten. In de loop der tijd zal dit afnemen naarmate de samenleving meer gewend raakt aan dit soort bedrijven. 

Investeren in een DAO

Je kunt gemakkelijk geld investeren in een Decentrale Autonome Organisatie. Iedere DAO heeft namelijk zijn eigen token en deze kan je gemakkelijk tijdens de ICO met Bitcoin of Ethereum aankopen. Hoe meer tokens je koopt, des te meer zeggenschap je vaak hebt over de koers van de organisatie. 

Een aantal bekende voorbeelden van DAO's die goed presteren zijn Dash, Digix en BitShares

Zelf een DAO starten

Er zijn cryptoprojecten die het voor iedereen gemakkelijk willen maken om zelf een decentrale autonome organisatie te starten. Een bekend voorbeeld van zo'n project is Aragon. Luis Cuende, de projectleider van Aragon, creëert samen met zijn teamleden en community een gebruiksvriendelijk platform waarop iedereen een DAO kan starten. Ze willen de creatie van 'unstoppable organizations' faciliteren en daarmee 'vechten voor vrijheid' Als je het leuk lijkt om zo'n unstoppable organisation op te zetten dan kan je de eenvoudige stappen op hun website volgen. 

Als afsluiting van dit artikel laten we jullie een filmpje zien waar Aragon z'n motivatie laat zien.

Meer geld verdienen met crypto? Download het gratis ebook met 12 tips!

Ja, ik ga akkoord. Hiermee ontvang ik ook regelmatig waardevolle tips!

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.