EtherScan

EtherScan - complete uitleg voor beginners

Geld is een interessante waarde in ons leven omdat we in feite beloond worden met geld. Elke maand ontvangen we in ruil voor onze werkkracht, een bepaalde som geld. Dit gebruiken we dan weer om onszelf te voorzien in levens behoevende middelen. Denk aan huur, boodschappen maar we hebben dit geld ook nodig om te ontspannen of te investeren. Kortom: alles in deze maatschappij draait om geld, voorlopig nog grotendeels om fiatgeld.

Deze dominante positie van geld stelt ons vaak aan het denken en de geschiedenis heeft ons al vaker getoond dat huidige situaties snel kunnen veranderen. Aan het einde van de maand krijgen we een vast salaris van onze werkgever, uitgedrukt in euro. In fiatgeld, omdat we gewend zijn om uitbetaald te worden in een valuta zoals euro of dollar. De laatste jaren en met name de financiële crisis van 2008 hebben onze ogen echter geopend. Fiatgeld wordt iedereen jaar minder waard, en met de wetenschap dat centrale banken nog iedere dag geld bijdrukken, ziet de toekomst voor rigide geld er niet rooskleurig uit. De devaluatie van ons geld blijft doorgaan.

Als we kijken naar de waarde van het geld nu, vergeleken met jaren geleden verdienen we steeds minder hoewel het bedrag op onze loonstrook nog steeds hetzelfde is. Door de devaluatie van ons geld, willen we ons geld gaan veiligstellen en gaan investeren zonder extra kosten en bemoeienis van tussenpartijen, zogenaamde third-parties. Denk hierbij aan banken, overheden en financiële instellingen.

Cryptocurrencies zijn dan ook gedecentraliseerde organisaties waarbij ieder persoon, zonder tussenkomst van een derde partij zijn of haar geld kan beleggen en volledig zeggenschap heeft over zijn kapitaal. Let op: de kanttekening hierbij is dat deze beleggingen plaatsvinden in crypto wallets, welke op zich ook weer een tussenpartij vormen. Dit is voorlopig onoverkomelijk, maar staat bij skeptici wel ter discussie. Via de technologie van blockchain bereiken alle betrokken partijen een nieuwe toekomst die de tussenkomst van deze third-parties in vraag stelt.

Bekijk snel

Wat is EtherScan

Etherscan is een read-only analyseplatform voor alle tokens voor Ethereum, ook al bekend als ERC20-tokens. Tokens zijn als het ware crypomunten die in dit geval allemaal zijn uitgebracht op het Ethereum-netwerk. Dit gedecentraliseerd platform voor smart contracts is een zoekmachine waarbij gebruikers transacties kunnen bevestigen, opzoeken en vooral alles kunnen analyseren wat er plaatsvindt op de Etheruem Blockchain.

Dit netwerk kunnen we zien als de ledger van alle tokens binnen in het Ethereum-netwerk. Je kunt het vergelijken met een grootboek waarin alle gebruikers door middel van volledige transparantie kunnen zien welke transacties hebben plaatsgevonden en hoeveel kapitaal welke persoon bezit.

Binnen in het platform kun je vrij gemakkelijk een groot aantal data raadplegen. Zo zie je meteen de totale marktwaarde van alle crypto’s in het netwerk, inclusief het aantal transacties en de hashrate. Deze hashrate is de computerkracht die nodig is om alle nodige transacties uit te voeren.

Image
EtherScan zoekfunctie

Hoe werkt EtherScan

EtherScan kan gezien worden als een grootboek waar alle transacties plaatsvinden. Alle transacties die gedaan worden met een munt opgenomen in het Ethereum netwerk, zijn openbaar voor iedereen. Let wel op: dit zijn enkel transacties gedaan van wallet naar wallet, met cryptomunten. Het aankopen van een bepaalde token, binnen je eigen wallet is geen onderdeel van EtherScan.

De aankoop van de munt in je eigen wallet wordt gezien als een transactie op je eigen bankrekening. Wanneer je vanaf je eigen bankrekening gaat handelen, versturen of ontvangen, naar een andere bankrekening (wallet) dan wordt deze transactie geregistreerd in het Ehereum-netwerk als deze munten onderdeel zijn van het netwerk. 

Elk persoon met een wallet heeft een unieke code waarmee je crypto’s kan kopen en verhandelen heeft een unieke code, dit is een jouw identificatiecode. Aan de hand van deze unieke code of adres, kan jij transacties gaan controleren die binnen het netwerk plaatsvinden. Andere gebruikers krijgen tevens transparantie en inzagen in deze transacties. Dit is essentieel in het gedecentraliseerd systeem om de onzekerheid bij investeerders weg te halen.

Transacties opzoeken

Elke transactie binnenin het netwerk heeft een unieke code, of ook wel adres genoemd, waarmee de transactie wordt uitgevoerd. Door dit adres in de zoekbalk in te voeren, kan je het saldo, de waarde en alle transacties die via dat adres zijn uitgevoerd, bekijken.

Deze code is gelinkt aan een uniek profiel waarbij transparantie centraal staat. Hier zie je beperkte informatie zoals de huidige balans van zijn/haar portefeuille. De privacy van de persoon is gewaarborgd, maar de transacties verlopen allemaal transparant. Wanneer je een bepaalde transactie hebt uitgevoerd binnenin het netwerk, kun je via de unieke code van deze transactie nagaan of deze reeds gevalideerd is. Zo kun je de ontvanger op de hoogte houden van de transactie.

Image
EtherScan transacties

Transacties valideren

Een essentieel onderdeel van cryptomunten is de decentralisatie van de monetaire markt. De blockchain werkt met een uniek systeem waarbij alle betrokken partijen transparantie en validatiekracht hebben over alles wat er gebeurt binnenin de blockchain. Door middel van deze smart contracts worden transacties gevalideerd door miners. Deze miners zijn computers die de gehele blockchain op een harddrive hebben staan en deze continu controleren.

Door de unieke code te gebruiken kan je in het netwerk nagaan of jouw transactie reeds is gevalideerd en klaar voor ontvangst. Via deze manier is handelen met crypto's zeer transparant en efficiënt.

Transacties analyseren

Elke cryptomunt binnen het netwerk is transparant voor analyse. Zo zie je in een oogopslag wat de volledige marktwaarde is van de token, hoeveel mensen deze munt in hun portefeuille hebben maar ook hoeveel transacties er uitgevoerd zijn met een cryptomunt. Bij elke transactie kan je kijken hoeveel munten er werden verstuurd of ontvangen en wat hiervan waarde en transactiekosten zijn.

Trends vinden

Door de transparantie die het netwerk biedt heb je ten alle tijden inzagen in de live transacties die gebeuren. Op deze manier kan jij zien welke token of cryptomunt vaak wordt verhandeld en ook tegen welke prijs en welke hoeveelheid. Zie jij een significante toename in het aankopen van een bepaalde munt? Dan is het de moeite waard om te onderzoeken wat deze munt precies is en hoe deze geschat wordt.

In de zoekbalk kun je op zoek gaan naar de TOP 20 ERC-munten binnen het netwerk. In onderstaand voorbeeld kun je meteen zien dat de marktwaarde van USDT fors hoger ligt dan de Chainlink Token en dat veel meer mensen USDT in hun portefeuille hebben zetten, in vergelijking met ChainLink. Bij het zien van deze informatie kan jij jezelf de vraag stellen of je wil investeren in een populaire munt zoals USDT.

Image
EtherScan toptokens

Wanneer je doorklikt op deze token, krijg je een meer gedetailleerd overzicht. Hier zie je meteen de maximale waarde, nogmaals met het aantal mensen die deze munt in hun portefeuille hebben zitten. Belangrijk hierbij is dat je de stijgende trend van eigenaars van deze munt ziet. Op basis van deze stijging, kan je afleiden dat de populariteit van deze munt toeneemt, omdat het rendement hiervan de moeite waard is om te investeren.

Zie je een forse daling, dan vraagt het ook aandacht om uit te zoeken waarom deze daling plaatsvindt en welke keuze jij gaat maken in de nabije toekomst. 

Image
EtherScan overview

Waarom EtherScan

Een autonoom en gedecentraliseerd platform als EtherScan wint aan populariteit omdat steeds meer mensen kritisch zijn ten opzichte van third-parties wanneer zij invloed hebben op het beheren van je kapitaal. Door zelf de autonomie te nemen en te werken met de gekende smart contracts, nemen beleggers in crypto als het ware het hef in eigen handen.

Autonomie

Door de slimme en transparante structuur van de blockchain hebben alle betrokkenen de autonomie over de huidige transacties. Door de slimme contracten is het niet mogelijk dat een externe partij zich inmengt in de belangen van de wallet-beheerders.

Transparantie

Door deze autonomie en transparantie, kan iedereen met een internetverbinding inzage krijgen in de marktwaarde van alle munten in het Ethereum-netwerk. Daarnaast krijg je ook inzage in hoeveel mensen deze munten in hun portefeuille hebben zitten en zelfs voor welke waarde. Hoor je dat er een plotse prijsdaling of -stijging is? Controleer het snel in EtherScan.

Vertrouwen

De smart contracts zijn opgebouwd in unieke codes die onmogelijk te hacken zijn. Hierdoor is niemand in staat om de slimme contracten te wijzigen of foutief te interpreteren. Tijdens een transactie zijn alle betrokken partijen onderhevig aan dergelijk contract waardoor er geen discussie mogelijk is. Gebruikers kunnen dus blindelings vertrouwen op het Euthereum-netwerk. 

Snelheid

Heb je ooit wel eens afgevraagd hoe het komt dat een digitale betaling van Nederland naar Zuid-Afrika, of zelfs België soms een aantal dagen kan duren? Dit terwijl een mailtje in real-time aankomt bij de ontvanger, waar ook ter wereld. Door de mining computer die 24/7 draaien om alle complexe transacties te valideren, draait het netwerk op supersnelle servers waardoor transacties zeer snel kunnen verlopen.

Image
EtherScan timestamp

Elke transactie beschikt over een timestamp. Hiermee kan iedereen zien hoelang een bepaalde transactie heeft geduurd tot goedkeuring. Bovenstaande transactie had slechts 36 seconde nodig om goedkeuring te krijgen van de miners.

Nauwkeurigheid

Door de geautomatiseerde smart contracts en de structuur van de blockchain wordt alles gedaan met grote precisie. Wat vaak een menselijke fout is, wordt geëlimineerd in deze structuur. Alles wordt met grote nauwkeurigheid en precisie gemeten en verstuurd over het netwerk heen. De smart contracts bevatten nauwkeurige formules die geen enkele ruimte overlaten voor speculatie.

Bijvoorbeeld: Bart heeft een weddenschap met zijn zus Anne. Bart zegt dat het buiten ongetwijfeld kouder is dan 14 graden Celsius, terwijl Anne zegt dat het minimaal 14 graden is. Ze lopen naar buiten en controleren de thermometer. Daarop zien ze dat het 13.9 graden is, waardoor Bart de weddenschap heeft gewonnen.

Dergelijke scenario’s staan vaak open voor menselijke interpretatie en worden niet nauwkeurig afgehandeld, maar door het gebruik van smart contracts is geen ruimte voor discussie en gebeurt alles op een zeer snelle en analytische manier.

Besparingen

Onze huidige samenleving berust op een structuur waarbij we bijna ten alle tijden onderworpen zijn aan tussenkomst van een derde partij. Een huis kopen is bijvoorbeeld onmogelijk zonder notaris, maar ook een rechtszaak is niet mogelijk zonder juristen. Door het gebruik van slimme contracten worden de partijen rechtstreeks met elkaar verbonden en worden een hele hoop functies overbodig.  In theorie is het natuurlijk mogelijk dat veel beroepen overbodig worden door een dergelijke structuur, alleen zien we dit in de praktijk nog niet terugkomen.

Scam analyse

Met de komst van meer en meer mogelijkheden binnen in de wereld van cryptocurrencies, zijn er proportioneel ook meer kansen op scams. Ieder persoon kan zelf een munt op de markt brengen en hiermee gaan handelen. Het is voor weinig personen weggelegd om hier echter ook succesvol in te worden maar het is zeker mogelijk. Het voordeel van een netwerk als Ethereum is dat je door de hoge mate van transparantie zelf op zoek kan gaan naar de huidige stand van een bepaalde munt.

Zo ontdek je snel wat er al dan niet waar is op verschillende websites en kan je jezelf ook niet om de tuin laten leiden door te investeren in de foutieve munt. Twijfels? Raadpleeg altijd even de ledger van het Euthereum-netwerk als je de munt een ERC20-token is.

Wil je een diepgaande analyse voor je tokens? Bekijk deze video en ontdek álles wat jij moet weten over token analyse met EtherScan
 

 

Conclusie

Etherscan is een nuttige tool voor alle Ethereum Network-gebruikers om transacties te volgen, slimme contracten te controleren, statistieken te achterhalen en in het algemeen op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in de Ethereum-blockchain.  Het online platform is gratis en je hoeft je niet te registreren om de belangrijkste tools te gebruiken. Het is een interessante manier om een overzicht te krijgen over de blockchain, transactie en marktwaarde. Dit allemaal centraal op één plaats.

De potentiële angst om te investeren in een bepaalde munt, wordt via tools als EtherScan volledig onderuitgehaald door hun openheid en transparantie. Nu cryptomunten steeds vaker voorkomen in het alledaagse leven en waarbij je ook materiële zaken al kan kopen met munten, is het belangrijk om te weten hoe kapitaalkrachtig een potentiële koper is. Claimt hij dat hij een kapitaal aan vermogen heeft in crypto's, maar heb je hier je twijfels bij? Vraag naar zijn unieke identificatietoken en controleer zijn huidige balans.

Het is de kracht van deze openheid en transparantie enerzijds en de technologie van de smart contracts anderzijds, wat het Ethereum-network een krachtige tool maakt voor een nieuwe digitale en financiële revolutie.

Heb je specifieke vragen over dit artikel en wil je graag ander cryptonieuws lezen? Vraag het in onze Facebookgroep en wie weet schrijven wij een blog over jouw gekozen artikel!

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.