DeFi 2.0

Wat is DeFi 2.0? Volledige uitleg voor beginners!

Inmiddels twee jaar geleden, in 2020, leerden we voor het eerst de wereld kennen van Decentralized Finance (DeFi). Niet langer banken of andere tussenpartijen die onnodig veel invloed hebben op je financiële beslissingen. Maar is de wereld van DeFi wel zo een utopie als we initieel dachten? Veel investeerders komen in aanraking met DeFi dankzij de exorbitante rentes die ze krijgen wanneer ze bijvoorbeeld liquiditeit toevoegen, of deelnemen aan yield farming. Maar weinige kennen de risico’s die hiermee gepaard gaan.

DeFi 2.0 wil deze problematiek aankaarten en oplossen zodat iedereen op een veiligere manier de decentrale financiële markt kan betreden. Maar daarnaast willen ze DeFi nog verder uitbreiden zodat veel meer mogelijk is. Ontdek in deze blog alles over DeFi 2.0 en hoe jij hiervan financieel kan profiteren!

Bekijk snel

In onderstaande video zie je wat DeFi 2.0 is en hoe dit de huidige problematiek wil aanpakken. Wil je meer informatie? Lees dan zeker onderstaande blog

Wat is DeFi?

Decentralized Finance, beter bekend als DeFi, is de manier waarop jij transacties kan doen op basis van de blockchaintechnologie, waarbij tussenpersonen volledig worden vermeden. De handel wordt rechtstreeks gedaan tussen koper en verkoper. Dit wordt gerealiseerd door het gebruik van smart contractsdie transacties volledig zelfstandig kunnen uitvoeren en verifiëren wanneer er voldaan wordt aan bepaalde criteria. Centrale exchanges zoals Bitvavo en Binance worden hierbij omzeild en handel gebeurt voornamelijk via Automated Market Makers (AMM’s) zoals UniSwap of PancakeSwap.

Naast transparantie van transacties, is het waarborgen van je identiteit ook kenmerkend aan DeFi. Gebruikers hebben een public key, een code bestaande uit verschillende nummers én cijfers. Deze vertelt verder niets over je werkelijke identiteit, maar toch kan je crypto gaan verhandelen zonder enige restrictie en zonder tussenpartijen.

Door de toenemende interesse in DeFi en toenemende kritiek ten aanzien van centrale exchanges, is DeFi het afgelopen jaar in 2021 explosief gegroeid. Naast de ideologie om alle tussenpartijen te elimineren, zijn er ook tal van financiële voordelen aan DeFi. Denk hierbij aan yield farming, liquiditeit minen enzovoort, waarbij je vaak een royaal rendement krijgt. Maar toch hebben we afgelopen jaren ook een reeks nadelen gezien van DeFi. Daarom is er nood aan DeFi 2.0, die de huidige problemen wil aanpakken en oplossen. DeFi 2.0 is dan ook noodzakelijk om een nieuwe generatie dApps te lanceren en verdere adoptie mogelijk te maken.

Huidige problemen DeFi?

Ondanks de explosieve groei van DeFi in 2021, heeft het ook tal van problemen. Dit heeft enerzijds te maken door het feit dat DeFi nog jong is en de nog tegen kinderziektes aanloopt, maar ook door de toenemende interesse van grotere instanties. Vaak vinden investeerders de weg naar DeFi omdat ze hier een gunstig passief inkomen kunnen genereren dankzij de aantrekkelijke rentes. Maar deze grote beloningen, gaan ook gepaard met grote risico’s. En deze risico’s worden vaak over het hoofd gezien, tot vandaag. DeFi 2.0 wil deze problemen oplossen zodat iedereen op een veilige manier de wereld van DeFi kan betreden. Laten we eerst kijken naar de huidige problemen van DeFi.

Liquiditeit

Handelen via zogenaamde AMM-protocollen is enkel mogelijk wanneer het protocol voldoende liquiditeit heeft. Wanneer jij bijvoorbeeld $CAKE wil verhandelen op PancakeSwap, zal er voldoende $CAKE aanwezig moeten zijn in de pools om deze te kunnen aankopen. Zo niet, dan zal dit invloed hebben op de prijs. Vaak zijn deze tokens verspreid over verschillende platforms, waaronder ook centrale exchanges zoals Binance, waardoor de liquiditeit wordt verdeeld. Via CoinGecko of CoinMarketCap kan je bij markten zien hoe deze liquiditeit is verdeeld.

Je kan liquiditeit zelf gaan toevoegen aan een pool door een bepaald tradingpair beschikbaar te stellen. Hiervoor krijg je LP-tokens als ontvangstbewijs. Uiteraard word je beloond als liquidity provider, maar deze LP-tokens kan je enkel inwisselen in het protocol en zijn verder niets waard. Het is slechts een representatie. Zo kan je deze niet gebruiken om bijvoorbeeld andere crypto aan te kopen. De kritiek hierop is dat deze tokens in liquiditeitspools zorgen voor kapitaalinefficiëntie.

Wanneer een liquidity provider voldoende rewards heeft ontvangen, zal hij/zij de beschikbare LP-tokens weer verkopen om tijdig winsten te nemen. Dit kapitaal kan vervolgens ook toegevoegd aan andere liquidity pools met een betere APY. Deze staat voor Annual Percentage Yield en is de rente die je krijgt om liquiditeit toe te voegen. Door deze verschuiving, kan dit een negatief effect hebben op de native token en dus ook op het protocol. Daarnaast zien we hier vaak impermanent loss optreden, waarbij de waarde van je vastgezette tokens in het tradingpair zo volatiel is dat je hier grote verliezen kan lijden.

Image
empty pockets
WindAwake/Shutterstock.com

Schaalbaarheid

In de beginmaanden kenden we DeFi vooral dankzij protocollen die bestaan op de blockchain van Ethereum, denk hierbij aan Uniswap. Inmiddels weten we allemaal dat handelen in het netwerk van Ethereum prijzig is en de gas fees vaak absurde proporties aannemen. Daarnaast zijn de transactietijden ook eerder langzaam.

Dit belemmert de schaalbaarheid van DeFi. Gelukkig is hier reeds op geanticipeerd door gebruik te maken van andere netwerken waarbij handelen veel goedkoper én sneller is. Maar desondanks, blijft schaalbaarheid een kritiek punt in de ontwikkeling van blockchain en DeFi.

Centralisatie

Ondanks dat DeFi een duidelijke indicatie is naar decentralisatie, zien we dat er nog onnodig veel gecentraliseerd is. Dit betekent dat ontwikkelaars achter een AMM zomaar een platform offline kunnen halen en aan de haal kunnen gaan met de liquiditeit die op dat moment aanwezig is in het protocol. Dit kennen we als rug pulls. Hier worden iedere keer enorme bedragen weggekaapt door ontwikkelaars. Het is dan ook niet verrassend dat iedereen met smacht zit te wachten om de angst van een rugpull weg te nemen. LossLess (LSS) is bijvoorbeeld een project dat dit wil tegengaan, maar ook in DeFi 2.0 zal dit stevig aangepakt worden.

Veiligheid

De vrijheid die je hebt in de wereld van DeFi komt niet geheel zonder gevaar. “With great power, comes great responsibility”. Je bent je eigen bank en dus ook verantwoordelijk voor de beveiliging hiervan. Aangezien deze handel gebeurt aan de hand van software wallets zoals MetaMask, zijn deze ook onderhevig aan malware, malafide websites en dergelijke. Het gebeurt helaas maar al te vaak dat mensen hun crypto valuta kwijt geraken door bijvoorbeeld hun wallet te verbinden met een foutieve website of hun computer te verbinden met een onbeveiligd openbaar netwerk.

Verder worden alle transacties gedaan op basis van smart contracts. Deze kunnen ook foutieve informatie bevatten door scammers. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in het smart contract opnemen, dat wanneer je een bepaalde transactie doet naar platform X, alle valuta wordt doorgestuurd naar de wallet van de oplichter. Dan ben je alles kwijt en kan niemand deze transactie ongedaan maken.

Wat is DeFi 2.0?

DeFi 2.0 is de ontwikkeling die de problemen van het huidige DeFi-landschap wil oplossen, zodat DeFi een veilige omgeving wordt voor alle investeerders. Op deze manier kunnen meer mensen financiële vrijheid krijgen door bijvoorbeeld leningen te verschaffen, maar ook hun rendement gaan maximaliseren op verschillende manieren die veiliger zijn.

Decentralisatie 2.0

Een populaire manier om liquiditeit toe te voegen en te staken is aan de hand van een native token en/of een stablecoin. Maar de decentralisatie van DeFi 1.0 is niet zo decentraal als we denken. We mogen ook niet vergeten dat stablecoins zoals we die kennen, denk bijvoorbeeld aan DAI, USDT, USDC allemaal eigendom zijn van een protocol en/of exchange. Dit oefent nog onnodig veel invloed uit in de wereld van DeFi en daar willen we dus komaf mee maken.

Image
defi decentralization
INDEEDLYxZilverlight/Shutterstock.com

Optimalisatie liquiditeit

Doordat veel van deze tokens eigendom zijn van een exchange of protocol, zijn we eerder beperkt en alsnog afhankelijk van deze grote partijen. Daarom zien we steeds vaker protocol-owned liquidity. Hierbij kan jij als liquidity provider jouw liquiditeit gaan verkopen aan het protocol. In ruil hiervoor ontvang jij native tokens. Door deze verkoop, blijft meer liquiditeit eigendom van het protocol, beheerd en gestuurd door de gebruikers. En hoe meer liquiditeit aanwezig, des te minder de prijs beinvloedbaar is door acties van whales.

Sommige protocollen proberen dit tegen te gaan door rewards lineair uit te keren. Ze worden pas vrijgegeven op éénbepaald moment. Dit vertraagd uitgeven is dan ook niets meer dan uitstel van mogelijke prijsacties. Vanaf het moment dat deze vrijkomen, kunnen deze tokens alsnog massaal verhandeld worden en prijsschommelingen veroorzaken.

Protocollen hebben hier verschillende manieren. Zo kan het protocol volledig eigenaar zijn van de liquiditeit, bij andere lenen zij de assets van de liquidity provider. Een bekend protocol die hier actief aan meewerkt is OlympusDAO. Via hun nieuwe structuur helpen ze bestaanden DEX'en zoals UniSwap of Magic Internet Money (MiM) om hun liquiditeit te vergroten. 

LP-tokens als onderpand

Waarbij LP-tokens eerder beperkt waren, kunnen we deze nu ook gaan gebruiken als onderpand. Het is gelukkig nog steeds mogelijk om deze LP-tokens te gebruiken in yield farming om je rendement te maximaliseren. Deze tokens zijn als het ware versleuteld in het protocol en kan je verder niets mee doen. Dit is zonde omdat ook dit zorgt kapitaalinefficiëntie.

Met DeFi 2.0 wordt de waarde van deze LP-tokens vergrendeld. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als onderpand om een lening te verschaffen. Dit is voor ieder project verschillend, maar op deze manier kan jij de waarde uit deze LP-tokens gebruiken voor nieuwe investeringsmogelijkheden, terwijl je nog steeds geniet van de aantrekkelijke APY.

Tokemak

Tokemak streeft naar duurzame DeFi-liquiditeit om zo kapitaalefficiëntie in DeFi 2.0 te realiseren. Zij maken een zeer duidelijk statement door te zeggen dat "de farming rewards zorgt voor inflatoire tokenomics om de liquiditeit te stimuleren, maar dat het een sluipende impact heeft op de algehele gezondheid van het project." Hiermee bedoelen ze dat veel investeerders gebruik zullen maken van deze zeer gunstige rentes, maar na afloop hun liquiditeit uit het protocol halen om vervolgens elders hun liquiditeit opnieuw te gebruiken om te gaan farmen.

Tokemak wil met zijn natve token $TOKE een tokenized liquiditeit realiseren. Je kan single assets hier gaan staken in bepaalde vault waarbij je rewards krijgt in de vorm van TOKE. En met deze token, krijg je dankzij de governance-functie ook nog eens het zeggenschap waar jij deze liquiditeit wil zien, in welk protocol.

Bij het kiezen van een DEX wordt vaak gekeken naar Total Value Locked (TVL) maar deze indicator kan je ook in vraag stellen. Het is niet zozeer deze waarde, die immers vaststaat, maar je wil weten hoeveel liquiditeit er aanwezig is. Deze is noodzakelijk om een bepaalde swap te doen.

Image
smart contracts
Sergey Tarasov/Shutterstock.com

Smart Contracts

Zoals hierbij vermeld, kunnen we helaas niet uitgaan dat alle smart contracts veilig zijn. Om diefstal door middel van malafide smart contracts tegen te gaan, kunnen we dankzij DeFi 2.0 nu ook een verzekering afsluiten die je waarborgt tegen deze acties. Voorlopig is dit enkel van toepassing bij transacties vanuit yield farming. Wanneer je dus verzekerd bent, kan jij zomaar hier een terugbetaling krijgen. Of deze verzekering in de toekomst ook van toepassing is op liquiditeitscontracten is nog niet duidelijk.

Impermanent Loss

Wie DeFi zegt, zegt meteen ook risico tot Impermanent Loss. DeFi draait op het hebben van voldoende liquiditeit en ze doen er dan ook alles aan om deze liquiditeit te kunnen garanderen door onder andere gunstige APY’s. Maar als je een tradingpair hebt toegevoegd en de waarde van één of beide valuta dalen in waarde, is het niet langer gunstig om je bloot te stellen aan dit risico. Hierdoor is het verschaffen van liquiditeit dus risicovol en voor veel investeerders niet geheel interessant, ondanks de hoge rewards.

Dit is wellicht de grootste verandering van DeFi 2.0. Nieuwe protocollen onderzoeken dus manieren impermanent loss te minimaliseren of zelfs dit risico volledig te elimineren. Dit doen ze door de investeerder de mogelijkheid te bieden om liquiditeit te verschaffen aan de hand van één crypto en dus niet langer op basis van een tradingpair. Vervolgens voegt het protocol zélf hun eigen token toe op basis van je eigen inleg. Zowel jij, als het protcol, ontvangen dan rewards uit trades die worden gedaan in het tradingpair. Het protocol gebruikt dan hun eigen beloningen om een verzekeringspool op te bouwen om gebruikers te beschermen.

Image
Ethereum 2.0
Dragon Claws/Shutterstock.com

Limiet orders

Bij een centrale exchange kan jij makkelijk gebruikmaken van een stop-loss of een limiet-order. Stel je wilt een bepaalde crypto kopen tegen éénbepaalde prijs, dan kan jij deze order aanmaken zonder dat je hiervoor constant de markt in de gaten moet houden. Stel de prijs zakt tegen een ongezien tempo, dan kan jij zomaar een groot deel van je vermogen zien verdampen. Door limiet orders mogelijk te maken, kan je veiliger handelen op DEX'en. Dit wordt gerealiseerd door de implementatie van Gelato

Kritiek

DeFi 2.0 tracht de grootste pijnpunten van DeFi op te lossen. Desondanks is dit geen heilige graal om deze gehele problematiek op te lossen. Voornaamste tendens is de verzekering betreffende impermanent loss, maar wees bewust dat dit risico nooit volledig kan verdwijnen. Ondanks dat je slechts één cryptovaluta toevoegt aan de pool, is en blijft crypto een volatiele markt waarbij de waarde zeer snel kan veranderen. Wees dan ook altijd op de hoogte van de risico’s van liquidity mining, zowel bij DeFi 1.0 als bij DeFi 2.0.

De blockchain is transparant en de broncode kan iedereen raadplegen. Smart contracts kunnen hierbij ook gehackt worden waardoor het alsnog kan gebeuren dat jouw crypto verzonden wordt naar een foutief adres. Controleer daarnaast ook altijd alle opgegeven informatie die je ziet bij elke transactie in je Metamask. Het kan zomaar zijn dat je door snel te willen zijn, goedkeuring geeft voor een transactie die niet correct is. Voorzichtigheid en alert zijn is hier essentieel.

Conclusie

Centrale exchanges zijn gemakkelijker in gebruik maar hebben ook hun restricties. Zo kan je via verschillende centrale exchanges wel staken, maar extra rendement krijgen is hier niet mogelijk. Dit is wellicht de grootste reden waarom investeerders zich begeven naar de wereld van DeFi. Helaas weten ze op voorhand onvoldoende wat de mogelijke valkuilen zijn en vallen ze ten prooi aan problemen zoals impermanent loss of rug pulls.

DeFi 2.0 wil deze problematiek aanpakken door te werken met onder andere verzekeringen. Dit is geheel nieuw in de wereld van DeFi, maar de vraag is dan ook hoe deze in werking zal treden en of alle gedupeerde hier een vergoeding krijgen. Daarnaast zijn deze financiën afhankelijk van de opbrengsten uit de yield farming waarbij het protocol zelf één tradingpair toevoegt. Hierbij wordt ineens het risico op impermanent loss fors verminderd, wat in principe een win-winsituatie is.

Door de nieuwe ontwikkelingen van DeFi 2.0 wordt deze markt ook steeds volwassener en zijn er steeds meer mogelijkheden waarbij DeFi naar verluidt zal blijven groeien. Als de grootste problemen en valkuilen niet langer een probleem zijn, zal DeFi volledig gaan floreren in al zijn glorie.

Wil je meer weten over DeFi 2.0? Stel ze in onze AllesOverCrypto Facebookcommunity waar we inmiddels al met meer dan 100.000 leden zijn! Benieuwd of we al geschreven hebben over jouw favoriete onderwerp? Stel je vraag in Google, gevolgd door AllesOverCrypto!

Header image: A. Solano/Shutterstock.com


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis Online Bitcoin Training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.