Wetgeving
23/5/23

MiCa uitgelegd: De eerste Europese cryptowetgeving!

MiCa uitgelegd: De eerste Europese cryptowetgeving!

Snel €10 verdienen?

  1. Maak een account aan
  2. Stort 10 euro
  3. Je ontvangt direct €10 extra!
Start direct bij
Bitvavo

In mei 2023 gingen alle lidstaten van de Europese Unie akkoord met de nieuwe cryptowet genaamd MiCa.

Er werd al jaren gesproken over Europese wetgeving en regulatie voor de cryptomarkt, en eerder ging het Euoperees Parlement al akkoord met de plannen.

Naast MiCa stemden de lidstaten ook in met regelgeving die het actief witwassen van frauderen van crypto moet tegengaan. Deze wet heet Transfer of Funds Regulation. Naar verwachting gaan de regels tussen 2024 en 2025 in.

MiCa, wat staat voor Markets in Crypto-Assets, zal volgens de verwachting van analisten een impact op de cryptomarkt hebben.

Hieronder bespreken we wat MiCa is, welke regels onder deze wetgeving vallen en kijken we naar de potentiële impact op de cryptomarkt.

Bekijk snel

Wat is MiCa?

MiCa is de Europese cryptowetgeving die geldt voor uitgevers van cryptocurrencies en dienstverleners binnen de cryptobranche. Het doel van deze wetgeving is consumenten en investeerders beschermen tegen de gevaren die ze lopen en innovatie ondersteunen. Deze regelgeving maakt Europa uniek, want nergens ter wereld is er speciale cryptowetgeving zo groot als MiCa. Toch zijn er ook mensen die denken dat Europa zich met deze regelgeving buitenspel zet, zoals je verder in dit artikel zult lezen.

Volgens de Europese Unie ziet MiCA crypto als "een digitale representatie van waarde of rechten die elektronisch kunnen worden overgedragen en opgeslagen, gebruikmakend van distributed ledger technologie of vergelijkbare technologie." Een hele mond vol dus. De wetgeving maakt onderscheid tussen 'cryptocurrencies' en 'tokens'.

Daarnaast stelt MiCA eisen aan uitgevers van cryptocurrencies en dienstverleners op het gebied van cryptocurrencies (zogeheten CASP's). Uitgevers van crypto's moeten volledige en transparante informatie verstrekken over de cryptocurrencies die zij uitgeven. Crypto-dienstverleners moeten geregistreerd zijn en beveiligingsmaatregelen implementeren, maar ook voldoen aan maatregelen ter voorkoming van witwassen.

Het belang van Europese cryptoregelgeving

De afgelopen jaren werd het belang van Europese cryptoregelgeving steeds duidelijker. MiCa speelt een belangrijke rol in het bieden van duidelijkheid binnen de cryptosector en het beschermen van consumenten. Op hetzelfde moment ondersteunt MiCa ook innovatie onder cryptobedrijven.

MiCa stelt een mechanisme vast om ervoor te zorgen dat stablecoins daadwerkelijk stabiel zijn. Het is de afgelopen jaren vaker misgegaan bij stablecoins, die helemaal niet zo stabiel bleken te zijn. Hierdoor verloren veel mensen hun geld, zoals bij Terra (LUNA) het geval was. De regelgeving voorkomt dat aanbieders van stablecoins een buitensporig risico voor consumenten creëren. Ook biedt MiCa strengere transparantie-eisen aan aanbieders van cryptocurrencies, zodat consumenten beter geïnformeerd zijn over wat ze kopen (en ze betere beslissingen kunnen nemen).

Het milieuprobleem wordt ook door MiCa aangepakt. De wetgeving bevordert het duurzaam minen en verminderen van 'elektronisch afval' dat bij mining vrijkomt. In ondertaande video legt Binance alles uit over MiCa. De video duurt 55 minuten, maar gaat wel in op alle belangrijke punten binnen deze regelgeving.

https://www.youtube.com/live/9qxh1vgHgY8?feature=share

Welke cryptocurrencies vallen onder MiCa?

MiCa richt zich op een aantal typen crypto-activa. In de wetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van crypto-activa. Hieronder lees je welke soorten cryptocurrencies onder deze Europese wetgeving vallen.

  1. Asset-referenced tokens (ART's): Dit type crypto heeft als doel een stabiele waarde te behouden door meerdere fiat valuta's die wettig betaalmiddel zijn, één of meerdere grondstoffen, één of meerdere cryptocurrencies, of een combinatie van deze activa als onderpand te gebruiken. Dan denk je al snel aan stablecoinsPAX Gold (PAXG) is een mooi voorbeeld van een ART. De waarde van dit token wordt ondersteund door een bepaalde hoeveelheid fysiek goud dat ergens wordt opgeslagen.
  2. Electronic money tokens (EMT's): Deze cryptocurrencies hebben als doel een stabiele waarde te behouden door de waarde van een wettige fiat valuta als onderpand te gebruiken. Ze lijken dus veel op een ART. Het verschil is echter de manier waarop het onderliggende product de prijs van de cryptocurrency ondersteunt. Een EMT gebruikt namelijk één valuta als onderpand, waardoor je ze als elektronische vorm van geld kunt zien. Een ART maakt daarentegen gebruik van meerdere fiat valuta's of andere producten.
  3. Utility tokens: Niet alle cryptocurrencies vallen in de categorie ART of EMT. Denk maar eens aan utility tokens, welke bedoeld zijn om toegang te bieden tot bepaalde producten en diensten, zoals DeFi- en Web3-applicaties. Deze tokens worden niet uitgegeven om als elektronische vorm van geld te gebruiken. Deze cryptocurrencies zijn ook opgenomen onder de MiCa-wetgeving.

Het is belangrijk om te onthouden dat MiCA geen betrekking heeft op veel andere gebieden binnen de cryptomarkt, zoals DeFi (Decentralized Finance) en non-fungible tokens (NFT's). In tegenstelling tot cryptocurrencies, die onderling uitwisselbaar zijn, zijn NFT's uniek en worden ze ondersteund door een unieke waarde, zoals een afbeelding, video, of code. Niet alleen DeFi en NFT's, maar ook Central Bank Digital Currencies (CBDC's) vallen buiten de MiCA-wetgeving.

De belangrijkste kenmerken van deze Europese crypto-wetgeving

MiCa bestaat uit verschillende belangrijke onderdelen. Zo stelt de wet vast wat crypto-activa zijn en maakt het duidelijk onderscheid tussen cryptocurrencies en tokens, zoals we hierboven al hebben uitgelegd. Het biedt daarnaast ook meer toezicht, stabiliteitsvereisten, consumentenbescherming en milieubescherming. Ook denkt MiCa aan het detecteren en melden van verdachte transacties en bevordert de wetgeving de samenwerking tussen EU-lidstaten. Dat laatste is vooral belangrijk om de wetgeving te handhaven.

1. Toezicht op crypto

MiCa introduceert een vergunningssysteem voor de uitgevers van cryptocurrencies en crypto-dienstverleners. Deze bedrijven moeten aan specifieke eisen voldoen, zoals transparantievoorschriften, beveiligingsmaatregelen en antiwitwasregelgeving. Hierdoor wordt ook duidelijker welke mensen achter een bepaald cryptoproject zitten. Voornamelijk bij memecoins is meestal niet duidelijk wie de oprichters zijn, waardoor het makkelijker is om consumenten op te lichten. Hier maakt het vergunningssysteem van MiCa dus een einde aan. 

De regels van MiCA overlappen de regels van de anti­witwas­wetgeving (AML) niet, omdat deze al langere tijd van toepassing zijn. In tegenstelling zelfs: MiCa moet het juiste makkelijker maken om de AML-regels effectief na te leven. De Europese Bank­autoriteit (EBA) zal een openbaar register bijhouden van crypto-aanbieders die zich niet aan de regels houden. Aanbieders uit landen op de EU-lijst van risicovolle witwaslanden en landen die geen belastinggegevens uitwisselen zullen strengere controles ondergaan. Ook kunnen er strengere eisen gelden voor aandeelhouders en bestuurders van crypto-dienstverleners, met name met betrekking tot hun locatie.

2. Stabiliteitsvereisten voor stablecoins

MiCa wil ervoor zorgen dat stablecoins daadwerkelijk stabiel zijn. Wanneer iemand een stablecoin koopt, moet de stablecoin ook altijd dezelfde waarde blijven behouden. Daarom legt MiCA specifieke stabiliteitsvereisten op aan stablecoins. Uitgever van stablecoins moeten ervoor zorgen dat de waarde van de munten gedekt wordt en transparant zijn over de manier waarop ze de waarde garanderen. Hoe zij dat moeten doen, staat beschreven in de MiCa-wetgeving.

3. Consumentenbescherming

Uitgevers en dienstverleners binnen de cryptomarkt moeten volledige en transparante informatie verstrekken over de producten en diensten die ze aanbieden. Het doel is om consumenten altijd een helder en eerlijk beeld te geven over de producten waar zij zich in mengen. Ook moeten deze bedrijven voldoen aan speciale transparantieregels om de consumenten te beschermen tegen frauduleuze praktijken. Dit is een belangrijk onderdeel van MiCa, omdat dit voor meer vertrouwen onder consumenten kan zorgen.

4. Verdachte transacties detecteren en melden

MiCa voorziet ook maatregelen om verdachte transacties te detecteren en melden. Crypto exchanges en uitgevers van wallets zijn verplicht om een systeem te installeren waarmee ze verdachte en ongebruikelijke transacties kunnen opsporen. Op het moment dat zij zulke transacties herkennen, zijn ze verplicht om deze aan instanties te melden.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat potentieel verdachte activiteiten vroegtijd opgespoord kunnen worden, met als doel om witwassen van geld en terrorismefinanciering tegen te gaan. Door strengere voorschriften op te leggen aan crypto exchanges en wallet providers en de verplichting om klantinformatie bij te houden en te verifiëren, moet MiCA criminaliteit tegengaan.

5. Milieubescherming

Voor de verwerking van cryptotransacties is energie nodig. Sommige cryptocurrencies verbruiken meer energie dan andere cryptocurrencies. Onder andere het consensus algoritme speelt hier een belangrijke rol in. Bitcoin is door zijn Proof-of-Work algoritme een stuk minder duurzaam dan Ethereum, dat is overgestapt naar het duurzamere Proof-of-Stake. Deze problemen waren al lange tijd duidelijk, en daarom geeft MiCa ook aandacht aan de milieu-impact van cryptocurrencies. Het wil de negatieve effecten van mining verminderen door middel van wetgeving en regels.

Al eerder werd er binnen de Europese Unie gesproken over het verbieden van het PoW-algoritme. Dit algoritme zou volgens de EU enorme hoeveelheden energie gebruiken, wat een negatief effect op milieu en klimaat heeft. Toch is het volgens de EU vrijwel onhaalbaar om dit algoritme te verbieden, mede door de decentrale aard van cryptocurrencies zoals Bitcoin.

6. Samenwerking tussen EU-lidstaten bevorderen

Alle landen hebben met MiCa ingestemd. Het is echter wel belangrijk dat alle landen de regelgeving hanteren en hierop controleren. Landen moeten samen voor toezicht en handhaving zorgen, en daarom beoogt MiCa een 'geharmoniseerde aanpak'. In MiCa staat daarom ook beschreven op welke manier landen samenwerken om de regels na te leven.

Wil je alles nog even snel tot je nemen? Onderstaande video legt MiCa in slechts twee minuten nog eens uit.

Potentiële impact van MiCa op de cryptomarkt

Volgens een groot aantal analisten zal MiCa een impact op de cryptomarkt hebben. MiCa wil consumenten beschermen door onverantwoorde cryptocurrencies en cryptobedrijven buitenspel te zetten. Hierdoor worden potentiële risico's kleiner. De wetgeving zal ook voor meer duidelijkheid en transparantie op de markt zorgen, waardoor consumenten de markt beter begrijpen. Zo krijgen consumenten mogelijk meer vertrouwen in de markt, wat tot lagere volatiliteit van de cryptokoersen kan leiden.

Omdat consumenten beter beschermd worden, is de kans groot dat minder mensen geld verliezen doordat cryptocurrencies, protocollen en applicaties niet blijken te werken. De uitgevers van stablecoins moeten ervoor zorgen dat de waarde van hun munt gedekt wordt, zodat consumenten hun geld niet kunnen verliezen door waardedalingen. Consumenten kunnen deze stablecoins met meer vertrouwen gebruiken als waardeopslag en betaalmiddel, wat voor beredere acceptatie van crypto kan zorgen. 

Kritiek op MiCa

Over het algemeen is de cryptomarkt erg positief over MiCa, maar er is ook kritiek op de Europese cryptowetgeving. De meest gehoorde kritiek is dat er te veel regels worden opgelegd. Deze 'overregulering' kan voor minder innovatie zorgen. Door alle regels die MiCa oplegt, zou de wetgeving een impact op de decentralisatie kunnen hebben, terwijl dit een van de belangrijkste kernprincipes van veel blockchain- en cryptoprojecten is.

Het naleven van MiCa kan hoge kosten met zich meebrengen, met name voor kleine cryptobedrijven en start-ups. Hierdoor wordt het voor bedrijven minder aantrekkelijk om binnen de cryptosector actief te zijn. Een ander kritiekpunt is dat MiCa kan leiden tot ongelijkheid binnen de Europese markt, omdat cryptocurrencies die buiten de EU worden aangeboden mogelijk niet aan dezelfde regels hoeven te voldoen.

Conclusie

Het is al jaren duidelijk dat de cryptomarkt strengere regulatie nodig heeft. De afgelopen tijd zijn veel mensen hun geld verloren wegens onverantwoordelijke praktijken van crypto uitgevers en dienstverleners. MiCa is Europese cryptowetgeving die de markt reguleert en moet voor meer transparantie en duidelijk zorgen. Hierdoor worden consumenten beter beschermd tegen de risico's die ze lopen en kan het vertrouwen in de cryptomarkt toenemen.

Ondanks dat MiCa vooruitstrevende regelgeving is, is er volgens experts meer nodig. Zo zouden ook andere landen strengere regelgeving moeten invoeren zodat er geen ongleijkheid binnen de cryptomarkt ontstaat. Daar zijn veel landen ook mee bezig, want eerder gaf de Verenigde Staten al aan dat ze snel met strengere cryptoregulatie komen.

Ben je op zoek naar meer informatie of heb je nog vragen over MiCa? Of wil je graag andere cryptoliefhebbers ontmoeten? In de gratis Discordkanalen van ons product Money Mastery van AllesOverCrypto kun je vragen stellen en kom je in gesprek met duizenden andere liefhebbers van crypto. Heb je andere crypto gerelateerde vragen? Het makkelijkste is om jouw vraag in onze FAQ op te zoeken. Wat je ook kunt doen, is dat je jouw vraag + AllesOverCrypto googelt. Laat vooral weten wat jouw gedachten over dit artikel is.

Ontdek Alles Over Crypto

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste inzichten in de cryptowereld.

Je bent succesvol ingeschreven!
Oeps! Er is iets fout gegaan!