europese unie crypto wetgeving mica

Waarom is strengere regulatie van de cryptomarkt nodig?

Cryptocurrencies zijn een nieuwe digitale vorm van geld. Niet gek dat er in de eerste jaren nog geen wet- en regelgeving voor crypto was. Doordat cryptocurrencies en blockchains steeds populairder zijn geworden, groeide de vraag naar een cryptowet. Op 24 september 2020 deed de Europese Commissie (EC) een voorstel, genaamd Crypto Assets Regulation (MiCA). Deze wet met gebruikers binnen de cryptomarkt beschermen tegen gevaren en risico's.

Veel mensen weten nog niet wat MiCA is en wat deze wet voor hen gaat betekenen. Toch is het, wanneer je actief bent binnen de cryptomarkt, belangrijk om meer te weten te komen over deze nieuwe vorm van crypto regulatie.

Bekijk snel

Welke crypto wetgeving kennen we in Nederland?

Om in Nederland een bedrijf op te zetten dat actief is als dienstverlener binnen de cryptomarkt, moet je voldoen aan Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Dit is een door de Nederlandse overheid opgestelde wet die moet voorkomen dat criminelen geld kunnen witwassen en terrorisme kunnen financieren middels cryptocurrency. Omdat persoonsgegevens beginsel niet aan transacties op de blockchain gekoppeld worden, is het vrij eenvoudig om anoniem geld op de blockchain te versturen.

Een uitwerking van de Wwft is dat gebruikers veelal een KYC-procedure (Know Your Customer) moeten doorlopen voordat ze van een crypto exchange of wallet gebruik kunnen maken. Zo kan de dienstverlener jouw persoonsgegevens koppelen aan activiteiten die je uitvoert. Ook worden verdachte handelingen gevolgd en doorgegeven aan officiële instanties zodra zij het vermoeden hebben dat gebruikers iets doen dat tegen de wet- en regelgeving ingaat.

Vooral de Nederlandse overheid heeft iets aan deze wetgeving. Zo kunnen ze namelijk een stuk makkelijker alle geldstromen volgen, om mensen die terrorisme financieren en geld witwassen makkelijker op te sporen en te straffen. Natuurlijk hebben de burgers hier indirect ook wat aan, maar zij worden door deze wetgeving niet beschermd tegen de gevaren en risico's op de cryptomarkt.

Waarom is strenge regulatie van de cryptomarkt nodig?

Wanneer een bedrijf tot de aandelenmarkt wil toetreden, heeft het te maken met strenge regulatie. Ze moeten aan veel wet- en regelgeving voldoen om actief te mogen zijn. Dat is niet het geval voor bedrijven die actief zijn binnen de cryptomarkt. Zij kunnen vrij eenvoudig een bedrijf opzetten en mensen crypto-diensten verlenen. Natuurlijk is er ook voor hen wet- en regelgeving, al is deze fors minder dan binnen andere sectoren. Door een gebrek aan regulering kan de veiligheid van consumenten in gevaar komen.

Oplichting

Veel mensen worden opgelicht door bedrijven die zich voordoen als legitieme bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan crypto exchanges die aangeven dat klanten crypto kunnen kopen of aan trading bots en cryptofondsen die mooie rendementen beloven. Uiteindelijk zal de consument na betaling zijn geld nooit meer terugzien, en is van de mensen achter het bedrijf geen spoor te bekennen.

Strengere regulatie zou ervoor kunnen zorgen dat dit soort bedrijven niet zomaar actief kunnen zijn binnen de cryptomarkt, en eerst door strenge controle moeten komen. Regulatie maakt het voor dit soort oplichters lastiger om een oplichtingspraktijk op te zetten.

In onderstaande video wordt een voorbeeld van een oplichtingspraktijk gegeven.

Verlies van cryptocurrency na een hack

Wanneer een bedrijf de crypto van klanten verliest, is er geen wet die zegt dat bedrijven de schade moet terugbetalen. Vaak doen deze bedrijven dat uit zichzelf, om imagoschade te voorkomen. Toch wordt de consument hier niet door de wet beschermd.

In het verleden is het al meerdere keren gebeurd dat een crypto exchange of broker is gehackt. Fondsen van klanten worden weggesluisd naar andere wallets, waarna opsporing van de daders vrijwel onmogelijk is. Als consument kun je hier niks aan doen.

Bedrijven moeten de cryptocurrencies en persoonsgegevens van klanten goed beveiligen. Daar zijn zij, en niet de consument, volledig verantwoordelijk voor. Strengere wetgeving zou bedrijven kunnen verplichten om gegevens en crypto's goed te beveiligen en mogelijke schade te vergoeden aan consumenten.

Verkeerd advies

De cryptomarkt is complex, en veel mensen begrijpen niet hoe deze markt of de blockchaintechnologie werkt. Deze mensen zijn daarom extra gevoelig voor advies van zogeheten 'experts'. Het is niet de bedoeling dat anderen zomaar advies kunnen geven aan consumenten. Tegenwoordig kan iedereen zichzelf een financieel coach of crypto expert noemen, zonder daar iets voor te hoeven doen.

Strengere wetgeving zou ervoor kunnen zorgen dat dit soort termen een beschermde status krijgen. Dan zouden mensen bijvoorbeeld een certificaat moeten behalen voordat zij zichzelf een crypto expert of financieel coach noemen.

Pump-en-dump en marktmanipulatie

De cryptomarkt is vaak doelwit van marktmanipulatie. Grote spelers kopen cryptocurrencies op om de koers te manipuleren zodat zij er zelf beter van worden. De consument is het slachtoffer en kan grote hoeveelheden geld verliezen. Het gaat hier niet per se over whales, maar ook over cryptocurrencies die als pump-en-dump acitva worden opgezet. Zo zouden crypto exchanges er beter op moeten toezien dat cryptocurrencies die ze in het aanbod opnemen betrouwbaar zijn. Het onderzoek komt dus minder bij de gebruiker, en meer bij de dienstverlener te liggen.

In mei 2022 zagen we iets soortgelijks bij Terra (LUNA). Het protocol van Terra zou voor stabiliteit van de UST-stablecoin moeten zorgen. Naar alle waarschijnlijkheid hebben grote spelers het protocol gemanipuleerd, waardoor het uit balans raakte. Hierna maakte de stablecoin een flinke daling door. Waar de stablecoin normaal gesproken een waarde van $1 moest hebben, was de waarde in enkele dagen met 100% gedaald.

Hoe zou wet- en regelgeving dit soort gevallen kunnen voorkomen? Wanneer een het bedrijf een stablecoin opzet en aangeeft dat de waarde altijd $1 bedraagt, zouden consumenten daar vanuit moeten kunnen gaan. Regulering zou ervoor kunnen zorgen dat een stablecoin eerst door een controle moet voordat deze de markt op mag. En daalt de waarde? Dan zou regulering ervoor kunnen zorgen dat consumenten hun geld terugkrijgen.

Wil je meer weten over wat er met Terra (LUNA) is gebeurd? Hieronder zie je een video van AllesOverCrypto waar we dieper ingaan op de oorzaak.

Wat is MiCA?

MiCA, dat staat voor Markets in Crypto Assets, is onderdeel van het 'Digital Finance Package' dat is opgezet door de Europese Commissie. En dat hebben ze niet zonder reden gedaan. Met deze nieuwe Europese crypto wetgeving wil de Europese Commissie het volgende bereiken:

 • Consumenten beter beschermen tegen de gevaren en risico's die ze lopen binnen de cryptomarkt;
 • Meer zekerheid, op gronden van wetten, voor cryptocurrencies;
 • Meer financiële stabiliteit bieden en de hoge volatiliteit van cryptocurrencies tegengaan;
 • Het gebruik van de Distributed Ledger Technology (DLT) en cryptocurrencies vergemakkelijken.

Deze nieuwe cryptowet zal vanaf september 2022 in werking treden. Dit is niet het moment waarop getroffen bedrijven meteen aan de voorwaarden moeten voldoen. Zij hebben tot 2024 de tijd om alles op een rijtje te krijgen. De nieuwe regelgeving is vrij groot, en het is voor veel bedrijven onmogelijk om alles binnen enkele dagen geregeld te hebben.

In onderstaande video wordt meer uitleg gegeven over wat MiCA is en op welke manier de Europese Unie hoopt de cryptomarkt met deze wet beter te reguleren.

Wie wordt getroffen door MiCA?

Als cryptohandelaar merk je misschien niet direct veel van de nieuwe MiCA-wetgeving. Het zijn voornamelijk bedrijven, actief binnen de cryptomarkt, die zichzelf moeten aanpassen wanneer de MiCA-wetgeving ingaat. De volgende spelers worden door MiCA getroffen:

 • Bedrijven die advies geven over cryptocurrencies;
 • Bedrijven waar gebruikers direct crypto kunnen kopen en verkopen (exchanges);
 • Bedrijven waar gebruikers indirect, via derde partijen, crypto kunnen kopen en verkopen (brokers);
 • Bedrijven waar gebruikers crypto kunnen bewaren (crypto wallets);
 • Bedrijven die cryptocurrencies van consumenten bewaren (multisig-wallets);
 • Bedrijven waar gebruikers crypto kunnen omwisselen voor fiat valuta;
 • Bedrijven waar gebruikers fiat valuta kunnen omwisselen voor crypto;
 • Bedrijven die een cryptocurrency trading bot aanbieden.

Het zijn dus bedrijven die diensten en producten voor gebruikers aanbieden. Gebruikers plukken hier de vruchten van, omdat zij door MiCA beter beschermd worden tegen de gevaren.

Wat moeten deze bedrijven doen?

Jij hoeft misschien niks te doen wanneer MiCA in werking treedt, maar dat geldt natuurlijk niet voor de bedrijven die in bovengenoemd rijtje vallen. Zij zullen veel moeten doen om aan deze wetgeving te voldoen:

 1. Een vergunning aanvragen om crypto-gerelateerde diensten en producten aan te bieden (dit geldt voor huidige bedrijven en nieuwe bedrijven);
 2. Vermogen van klanten moeten duidelijk gescheiden worden van het eigen vermogen van de onderneming;
 3. De onderneming moet een eigen vermogen van minimaal 50.000 euro in bezit hebben;
 4. De onderneming moet een klachtenprocedure opzetten en afspraken die zijn opgezet strikt naleven;
 5. Gebruikte IT-systemen moeten voldoen aan strenge beveiligingsprotocollen;
 6. Een plan met strikte eisen opzetten om marktmisbruik en insider trading te voorkomen.

Gaat MiCA de problemen oplossen?

Zal MiCA de eerder genoemde problemen gaan oplossen? Dat is natuurlijk nog de vraag. Volgens veel crypto experts is de nieuwe wetgeving een stap in de goede richting. Zij vinden dat consumenten beter beschermd moeten worden tegen de gevaren binnen de cryptomarkt.

MiCA zal het in ieder geval moeilijker maken om een bedrijf binnen de cryptomarkt op te zetten. Niet alleen moet er een vergunning aangevraagd worden om te kunnen starten, ook zal het bedrijf zich tijdens zijn bedrijfsvoering aan verschillende regels moeten houden.

Het is de vraag in hoeverre de Europese Unie de bedrijven blijft controleren. Dat zal bepalend zijn om erachter te komen of MiCA de problemen op gaat lossen.

Kritiek op MiCA

Ook is er kritiek op MiCA. Volgens deze groep zorgt de nieuwe wetgeving ervoor dat innovatie beperkt wordt. Het kost bedrijven meer tijd om aan de wetgeving te voldoen. Hierdoor houden bedrijven minder tijd en ruimte over voor de ontwikkeling van hun producten. Omdat de blockchaintechnologie nog in zijn kinderschoenen staat, is er veel verdere ontwikkeling nodig. Volgens de mensen met kritiek op MiCA is dat de enige manier voor wereldwijde adoptie van blockchain en crypto.

Dit maakt maar eens duidelijk hoe lastig het is om wet- en regelgeving voor de cryptomarkt op te zetten. Daar komt ook nog eens bij dat de blockchaintechnologie nieuw en technisch is, wat maakt dat veel mensen (en beleidsvoerders) niet begrijpen hoe de technologie werkt. 

In onderstaande video zie je de argumenten van iemand die tegen MiCA is. Het kan interessant zijn om deze video te bekijken wanneer je dit onderwerp vanuit verschillende perspectieven wilt zien.

Conclusie

De cryptomarkt is jarenlang achtergebleven op gebied van regulatie. Traditionele bedrijven die naar de beurs willen gaan, moeten aan veel regels voldoen. Dat geldt niet voor bedrijven die zich willen mengen met cryptocurrencies en de blockchaintechnologie. Dit kan voor gevaren en risico's voor consumenten zorgen.

Zo is gebleken dat veel bedrijven in de cryptomarkt consumenten oplichten of gegevens/cryptocurrencies van consumenten niet goed beschermen. Maar ook worden beloften niet nagekomen. Een protocol dat had beloofd een stabiele cryptocurrency te bieden bleek niet in staat om dit te realiseren. Volgens een grote groep mensen zouden consumenten beter beschermd moeten worden. Daarom zal de nieuwe MiCA-wetgeving vanaf september 2022 in werking treden.

Deze wetgeving zorgt ervoor dat het minder makkelijk is om diensten te verlenen binnen de crypto- en blockchainsector. Zo moeten bedrijven een vergunning aanvragen, eigen vermogen duidelijk scheiden van het vermogen van klanten en systemen laten voldoen aan strenge beveiligingseisen. Het is nog de vraag hoe MiCA in de praktijk zal werken. De komende jaren zal het steeds duidelijker worden of deze regulatie voor meer veiligheid heeft gezorgd, of dat er juist meer van dit soort wetgeving nodig is.

Ben je op zoek naar meer informatie of heb je nog vragen over cryptocurrency? Of wil je graag andere cryptoliefhebbers ontmoeten? In de gratis Discordkanalen van ons product Money Mastery van AllesOverCrypto kun je vragen stellen en kom je in gesprek met duizenden andere liefhebbers van crypto. Heb je andere crypto gerelateerde vragen? Het makkelijkste is om jouw vraag in onze FAQ op te zoeken. Wat je ook kunt doen, is dat je jouw vraag + AllesOverCrypto googelt. Laat vooral weten wat jouw gedachten zijn over de nieuwe MiCA-wetgeving die we in dit artikel bespreken.


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis Online Bitcoin Training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.