TotemFi header

TotemFi - De complete uitleg over dit Bitcoin prediction protocol

TotemFi is het DeFi platform waar je voorspellingen kunt maken over de toekomstige prijs van Bitcoin (BTC) in een staked-based prediction protocol.

Gaat Bitcoin (BTC) de prijs van 100.000 dollar halen in 2021? Nu de koers, we schrijven eind 2021, weer flink aan het stijgen is, lijken voorspellingen waarin Bitcoin eind 2021 over de 100.000 gaat, steeds waarschijnlijker te worden.

TotemFi is het platform waar je met Wisdom of the Crowd, de gezamenlijke kennis van iedereen, antwoord probeert te vinden op de vraag wat de toekomst gaat brengen voor de prijs van Bitcoin. En, met een goede voorspelling op TotemFi, maak je winsten in TOTM tokens en BTC. Het platform pretendeert bovendien dat je geen geld kunt verliezen met een verkeerde voorspelling.

Dat klinkt mooi, maar is dit misschien te mooi om waar te zijn? Hoe werkt dit op staking gebaseerde prognose protocol? En wat zijn de verwachtingen voor dit nieuwe platform zelf? Met dit artikel gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: Wat is TotemFi?

Bekijk snel

In dit filmpje zie je in vogelvlucht waar TotemFi voor staat:

https://youtu.be/gbZdYaXy8LA

Hoeveel wordt Bitcoin (BTC) waard? - De voorspellingen

Op moment van schrijven zijn we aangeland bij het laatste kwartaal van 2021. Het is voor crypto in het algemeen en voor Bitcoin in het bijzonder, een onstuimig jaartje tot nu toe. De eerste 2 kwartalen werden ATH op ATH gehaald. De DeFi en NFT markt explodeerde met spannende projecten die veel geld binnenhaalden en ook mooie winsten opleverden. Altseason of niet, Bitcoin groeide gestaag in waarde. Institutionele beleggers begonnen ook de waarde van crypto in te zien. Tesla wilde aanvankelijk bitcoin betalingen gaan accepteren en El Salvador wil de Bitcoin als wettige betaaleenheid implementeren. Tijdens het begin van het derde kwartaal kwam er een stevige correctie, voor degene die het glas halfvol ziet. Voor de ander was het een crash, als je meer van het halflege glas bent. Bitcoin en de rest van de cryptocurrency gingen flink onderuit. Het dieptepunt was in juli 2021 toen BTC onder de 30.000 USD duikte. 

Verder lag de moeder der cryptocurrency onder vuur. China deed bitcoin en cryptohandel in de ban. Dit is vaker gebeurd, maar dit keer werd ook de mining industrie aangepakt. Slecht voor het milieu, te traag; zelfs Elon Musk, de grote ambassadeur van BTC, vond Bitcoin hierom niet meer chic. Maar Bitcoin kwam eind van het derde kwartaal terug en overwon. Een all time high van net iets meer dan 67.000 USD was 20 oktober 2021 een feit. 

Nu rijst de grote vraag: haalt Bitcoin voor het einde van 2021 de 100.000? Dit is namelijk een voorspelling die door verschillende analisten is gemaakt. Een voorbeeld is PlanB, een Nederlandse analist, die zijn hele leven heeft toegewijd aan het analyseren van Bitcoin. Hij is een van de mensen die zegt dat Bitcoin voor het einde van 2021 de 100.000 USD gaat passeren. De prognoses gemaakt op basis van zijn stock-to-flow model kloppen tot nu toe.

Nu de spanning en de verwachtingen oplopen, wilde voorspellingen worden gedaan, is het interessant om een platform als TotemFi eens goed te onderzoeken. Op het platform wordt geprobeerd vanuit de wijsheid vanuit de crypto community tot accurate voorspellingen te komen. Met deze DeFi toepassing kun je zo ook winst maken met een juiste voorspelling.

Wat is TotemFi?

TotemFi is een platform dat een nieuwe Defi toepassing mogelijk maakt, namelijk winst maken met het voorspellen van de waarde van Bitcoin. De winst bij een goede uitslag wordt ook uitgekeerd in Bitcoin en native token van het platform TOTM. De developers achter het prediction protocol willen een gebruiksvriendelijk, voor iedereen werkbaar platform creëren. Daarom is het een non-punitive protocol. Dit betekent dus dat iedereen die meedoet met een voorspelling zijn inleg behoudt, ook bij foute voorspellingen. Verliezen kan dus volgens de bedenkers van het protocol niet. Maar hoe werkt dit nu precies?

Image
TotemFi site
totemfi.com

Hoe werkt TotemFi?

Zo rond een WK of EK een bekend verschijnsel op de werkvloer: iedereen legt wat geld in en mag zijn of haar voorspelling doen, over wie de winnaar van een wedstrijd of een toernooi wordt. Wie het dichtst bij de uiteindelijke uitslag zit, heeft gewonnen. 

TotemFi werkt een beetje volgens hetzelfde principe. Maar de gezamenlijk prijzenpot wordt hier gecombineerd met een staking pool. Hoe dit precies werkt en waarom dit het protocol uniek maakt leg ik hieronder verder uit.

 In oktober 2021 heeft Totemfi drie pools of prijzenpotten waaraan je aan kunt deelnemen: Fox, Wolf en Owl. Elke pool heeft zijn eigen grootte. Bij een bepaald aantal deelnemers zit een pool vol. Dit is een vast aantal en dus voor elke pool verschillend.

Verder verschilt per pool de looptijd. Dit is de tijd vanaf wanneer de pool gesloten is om een inleg en voorspelling te doen, tot de datum waarvoor de voorspelling is gedaan. De looptijd van de verschillende pools loopt van 15 tot 60 dagen. De Fox, de Owl en de Wolf hebben hebben als pool een vaste berekening voor het prijzengeld in Bitcoin. Dit bedrag wordt vastgesteld in USD, waarvan dan de overeenkomstige hoeveelheid Bitcoin van de prijs van dat moment wordt uitgekeerd. Hoe meer je inzet, hoe groter je winst.

Image
TotemFi Wolf prediction pool
totemfi.com

Er zijn drie stadia te onderscheiden bij de pools:

Open - Iedereen met 250 of meer TOTM tokens kan instappen. Op een vast tijdstip, of als de pool vol is, wordt de pool gesloten.

Locked- Het moment om je voorspelling te doen is voorbij. Alle tokens zijn gelocked en kunnen ook niet uit de pool gehaald worden.

Matured - De periode van locking is voorbij, het is bekend wat de prijs van Bitcoin op de aangegeven datum is en winnaars kunnen hun winst claimen.

De inleg voor een pool heeft een minimum van 250 TOTM en geen maximum. In oktober 2021 is 250 TOTM ongeveer 50 USD. Hieronder staan de verschillen tussen de 3 pools op een rij. 

Owl 

 • Kleinste pool
 • Looptijd 15 dagen 
 • Prijs bij inleg van 1000 TOTM varieert rond de 380 USD bovenop de inleg in oktober 2021

Wolf 

 • Middelste pool qua grootte
 • Looptijd 30 dagen
 • Prijs bij inleg van 1000 TOTM varieert rond de 1010 USD bovenop de inleg in oktober 2021

Vos

 • Grootste pool
 • Looptijd 60 dagen
 • Prijs bij inleg van 1000 TOTM varieert en is rond de 1900 USD bovenop de inleg in oktober 2021

https://youtu.be/LMI1g37yi6g

Hoe gebruik je TotemFi?

Hiervoor heb je allereerst TOTM, de native token nodig van het platform. Deze breng je in als inleg. TOTM is verkrijgbaar via Uniswap, Binance en Gate.io. Door je wallet te koppelen, maak je een account aan op het platform. Hiervoor heb je een web3 wallet nodig die interoperabel is met de site. Metamask is hiervoor geschikt. Een handleiding voor Metamask vind je in dit artikel.

Vanuit je account en je wallet via de Launch dApp op de site, kun je tokens in de pools inbrengen. Met het inbrengen van de tegoeden kun je jouw voorspelling over de prijs die Bitcoin zal halen na de looptijd, vastleggen. 

Wat TotemFi onderscheidt van andere voorspellingsprotocollen, is dat in plaats van een specifieke prijs die je goed moet voorspellen, er ook gekeken wordt naar een range waartussen de prijs mag afwijken. Stel (dit is maar een voorbeeld, voor de exacte ranges kun je op de site kijken): je doet de voorspelling dat Bitcoin 1 december 2021 op 80.000 USD staat. Is de prijs dan uiteindelijk 79.500 of 80.500 USD, dan wordt jouw voorspelling toch goed gerekend. Je hoeft je voorspelling dus niet 10 cijfers achter de komma goed te hebben, maar binnen een bepaalde marge. Hoe meer TOTM je inbrengt, hoe groter deze marge of range kan zijn. 

Met een blockchain oracle protocol wordt de actuele prijs van Bitcoin altijd accuraat gekoppeld in TotemFi. Een oracle protocol is een systeem wat de waardes van assets kan koppelen aan de data binnen een blockchain platform en schommelingen hierin ook doorgeeft. Zo kan bijvoorbeeld de waarde van goud aan een token gekoppeld worden. In het geval van TotemFi gaat het natuurlijk om de waarde van Bitcoin.

Heb je nu de juiste uitslag voorspeld, dan ontvang je de BTC en TOTM tokens. Bij meerdere winnaars wordt naar rato alles verdeeld. Degene die het eerst gestaked heeft van de winnaars, wint ook het meest.

Het platform is in augustus 2021 gelanceerd, dus er zitten nog verschillende extra mogelijkheden in de planning. Zo zullen ook nog collaborative rewards worden toegevoegd. Dit moet een uitvoering van het idee zijn dat de winst gemaakt door wisdom van de crowd, ook met alle deelnemers gedeeld worden. Als bijvoorbeeld meer dan de helft van de voorspellingen binnen 50 USD verschil van de uiteindelijke prijs zit, krijgt iedereen een beloning.

Verder zullen naast prijzen in BTC bij een goede voorspelling ook NFTs worden uitgereikt. Je zult in de toekomst ook voor andere cryptocurrency voorspellingen kunnen maken.

De prediction pools werken staking-based. De basis van de pool is dus een stakingsmechanisme. Als jij liquiditeit verschaft door tokens te staken, wordt je hier bij een normale pool voor beloont met een soort verdienste in tokens. Dit principe werkt het ook zo met de prediction pools van TotemFi. Je staket de tokens die je inbrengt en krijgt hiervoor de normale winsten. Heb je een goede voorspelling gedaan, dan krijg je hiervoor de berekende beloning in BTC en TotemFi tokens. Doe je een verkeerde voorspelling, dan behoud je jouw inleg wel. Er worden wel een transactiefees gerekend. Maar verder kun je je inleg dus niet kwijtraken bij een verkeerde voorspelling.

Zijn er ook risico's verbonden aan de pools van TotemFi? Natuurlijk zijn ook aan het gebruik van deze pools, net als bij andere DeFi toepassingen, risico's verbonden. Hoewel je jouw inleg niet kwijt bent met een verkeerde voorspelling, kan de waarde van de tokens bijvoorbeeld inzakken. Je bent dan niet je tokens kwijt, maar wel waarde. Blijf je dus altijd bewust van de risico's.

Wie zijn de founders van TotemFi?

Het doel van TotemFi is om de Wisdom of the Crowd in de crypto community te mobiliseren, en zo voorspellingen over het prijsverloop van cryptocurrency accurater te maken. De Wisdom of the Crowd, de kennis en wijsheid van de groep of community is een ideetje van filosoof Aristoteles. Met elkaar, als we al onze kennis en ideeën bij elkaar leggen, komen we tot antwoorden. Volgens de oprichters van TotemFi liggen hierin ook de mogelijkheden voor het maken van voorspellingen op het gebied van crypto.

De gemiddelde crypto enthousiast heeft namelijk een eigen idee over de ontwikkeling van de beursgang. De ene prognose is echter waardevoller dan de andere.  Maar zouden we met alle kennis en meningen bij elkaar ook tot accurate voorspelling kunnen komen? De founders van TotemFi geloven dat dit kan. 

Daarom hebben ze het op staken gebaseerd voorspellingsprotocol ontwikkeld, wat ook voor iedereen eenvoudig te begrijpen is. Er zijn namelijk al verschillende andere prediction protocollen voor cryptocurrency of met blockchaintechnologie ontwikkeld. Deze hebben als nadeel dat ze ingewikkeld in elkaar zitten en veelal niet gecombineerd worden met een staking pool. Hierdoor werkt het dus hetzelfde als de voetbalpool met het EK: is je voorspelling fout, dan ben je jouw inleg kwijt. 

De founders van TotemFi zijn Jolyon en Harry, achternamen worden op de site van het team niet geplaatst. Ze hebben enkel de naam van hun totemdier wat waarschijnlijk hun karakter moet symboliseren. Jolyon komt uit de traditionele tech en financiële wereld. Uit zijn cv blijkt dat hij voorvechter is van het delen van kennis en ontwikkeling van talent.  Naast CEO van TotemFi is hij namelijk CFO (financieel directeur) van een organisatie die zich inzet voor geestelijk welzijn van studenten en ambassadeur van de organisatie die kansen creëert voor talentvolle en ondernemende studenten. 

Mede oprichter Harry, komt qua werkervaring echt uit de crypto wereld. Hij is analist en trader sinds de begindagen van crypto en was marketing analist bij crypto exchange Luno

Verder bestaat het team uit CBO Henry, de Arctic fox. Hij is brand manager en komt uit de gaming industrie. Tenslotte behoort Dan tot het team, hij is verantwoordelijk voor de PR en Communicatie.

Image
TotemFi team
totemfi.com

Op de site worden verder een aantal adviseurs genoemd. Hiertoe behoort bijvoorbeeld Michael Gu, die één van de populairste crypto YouTube channels runt, boxmining. Verder is Paul Gordon, oprichter van Coinscrum, ook één van de adviseurs.

Andere strategische partners zijn:

 • Alphabit
 • Altvest
 • Moonwhale
 • LD Capital
 • Bluenode Capital
 • Nabais Capital

TotemFi is op Binance Smart Chain en Ethereum gebouwd. Het platform wordt onder andere ondersteunt door Certik. Dit platform zorgt voor de beveiliging en audits van blockchain projecten. 

Wanneer is de token TOTM gelanceerd?

De token TOTM werd op 6 april 2021 gelanceerd met een token sale. Hiervoor was van 31 maart t/m 4 april 2021 een whitelist open. Wie op een whitelist staat, heeft recht te kopen tijdens een exclusieve voorverkoop. In totaal werd er met de token sale 260.000 USD opgehaald. 

Er zijn in totaal 10.000.000 TOTM tokens en hiervan zijn nu ruim 5.300.000 in omloop. De lancering van TOTM werd via incubator platform DuckDao gefaciliteerd. Dit is een community driven platform wat launches en ICO's (Initial Coin Offering) faciliteert.

In oktober 2021 is de market cap van TOTM  is 2.282.579 USD. De prijs van TOTM is in april 2021 met 5 USD op de markt gekomen en daarna eigenlijk ogenblikkelijk ingezakt. In juli 2021, toen Bitcoin ook op haar dieptepunt zat, bereikte TOTM de prijs van 0,09 USD. Met de lancering op het mainnet in augustus steeg de prijs naar bijna 0,7 USD. De prijs schommelt in oktober 2021 rond de 0,2 USD. De geweldige winsten blijven vooralsnog nog even uit voor TOTM. Ook het handelsvolume heeft erg laag gelegen in het eerste half jaar na de lancering van het protocol.

TotemFi is een platform wat het vooral van een grote community moet hebben. Een grote en betrokken community zorgt voor liquiditeit en betrouwbaarheid van het protocol. Op social media maakt TotemFi gebruik van Telegram en Twitter. Op Twitter heeft TotemFi iets meer dan 12.000 volgers en op Telegram heeft het platform ruim 9000 leden. Verder probeert het team door bijvoorbeeld sponsoring en deelname aan beurzen bekendheid van het project te vergoten. De community is inderdaad groeiende en ook de aandacht voor het project groeit. Maar TotemFi is nog zeker geen hype en lijkt nog niet echt op te vallen in de crypto wereld van 2021. Deze betrekkelijke onbekendheid lijkt dan ook succes op dit moment in de weg te staan.

Image
TOTM koers
coingecko.com

Tokenomics

Dan zijn hier de tokenomics, de verdeling van de tokens, van de TOTM nog even. De verdeling van de tokens is als volgt:

 • Community development 10%
 • Staking rewards 16.5%
 • Advisors 8.5%
 • Seed 4.5%
 • Liquidity Pool 6.0%
 • Private Sale 20%
 • Team 15%
 • Strategic 15%

 

Image
TotemFi tokenomics schema
totemfi.com

Roadmap

Op de site van TotemFi staat een roadmap die loopt van 2021 tot en met het eerste kwartaal van 2022. Het team loopt met de ontwikkeling van het platform redelijk op schema.

In het laatste kwartaal van 2021 is het platform in basis in werking. In het volgende kwartaal ligt de focus op verder ontwikkeling van het platform en de eerste stappen naar governance of bestuur bij de community brengen. Vooralsnog stuurt het team de uitrol en ontwikkeling van TotemFi aan. Maar het plan is om de governance bij de houders van TOTM tokens te leggen. De plannen voor het laatste kwartaal van 2021 zijn:

 • Chain interoperabel
 • On chain governance
 • On chain asset expansie
 • Launch TOTM rewards pools
 • dApp Expansie
 • Uitvoering van initiatieven vanuit de community

In kwartaal 1 van 2022 worden de mogelijkheden verder uitgebouwd met:

 • Milestone prediction pools
 • Directional prediction pools
 • Pool analytics features
 • Soft staking

Conclusie

Haalt Bitcoin de 100.000 USD nog voor het einde van 2021? Met jouw voorspelling kun je wellicht nog winst maken, als je deze in een van de voorspellingspools van TotemFi stopt. Maar hoewel Bitcoin in ieder geval nog lijkt te gaan stijgen voor het einde van het jaar, is het nog even de vraag of TotemFi zelf ook in waarde zal stijgen.

Hoewel er een transparant team met een duidelijke visie en roadmap aan het project werken, moet het project zich nog wel bewijzen. De protocollen lijken te werken, maar gaan pas echt wat opleveren als er voldoende mensen meedoen. Daar lijkt het nu vanaf te gaan hangen. Niet alleen de wisdom of the crowd is nodig om het platform tot een succes te maken, maar ook de value of the crowd. Op dit moment zijn het nog kleine handelsvolumes die op het platform draaien.

Maar mocht TotemFi een community achter zich krijgen, dan kan ook dit een succesverhaal worden. Daarom is dit een interessant project om in de gaten te blijven houden.

Heb je nog vragen over TotemFi of ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden van een prediction protocol? We zien je graag bij onze AllesOverCrypto Facebookgroep! Als je een vraag hebt kun je deze opzoeken met onze handige FAQ. Of als je jouw vraag + AllesoverCrypto googelt vind je snel antwoord. 


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis online crypto training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.