logo Compound

Compound (COMP); Wat is het en wat kun je met deze DeFi toepassing?

Wat is Compound (COMP)? Het is één van die woorden die de glans in de ogen van crypto investeerders doet vergroten: DeFi. 2021 lijkt het jaar waarin DeFi toepassingen steeds meer van belang worden en Compound is hier een voorbeeld van. 

Voor blockchain bestond, werden financiële services zoals het faciliteren van transacties of kredietverstrekking altijd via centrale instituten, bijvoorbeeld banken, aangeboden. Maar nu de hele wereld steeds meer de voordelen gaat inzien van blockchain, worden ook de financiële diensten gedecentraliseerd. Compound is een van die DeFi toepassingen.

Lees snel verder over wat Compound is, hoe hier decentrale kredietverstrekking werkt en waarom dit een winstgevende en risicovolle manier kan zijn om geld te maken.

Bekijk snel

 

In dit korte filmpje wordt uitgelegd hoe decentrale kredietverstrekking werkt, wat Compound is en het verschil met andere DeFi toepassing Aave (AAVE).

Wat zijn de kenmerken van Compound?

Geld maakt geld. Als belegger in de jaren 80 liet je je geld niet versloffen in een hoekje. Nee, je zette het aan het werk. Met innovatieve constructies en door je geld op de juiste plekken onder te brengen kreeg je zo letterlijk meer waar(de) voor je geld. Een van die manieren was compound (daar heb je het woord al) interest, samengestelde rente. Het is een constructie waarbij je rente over rente ontvangt en je investering nog sneller groeit.

Lenen en uitlenen: Dat moet ook met crypto en in een gedecentraliseerde omgeving kunnen. En wellicht nog beter ook! Dat moeten de oprichters van Compound gedacht hebben. Ze wilden een platform ontwikkelen waar lenen en uitlenen van cryptocurrency, gedecentraliseerd, makkelijk en winstgevend geregeld wordt. Vanuit dit idee is het Compound protocol ontstaan.

Hoe werkt een gedecentraliseerde kredietverstrekker? Dit is een voorbeeld van yield farming. Hierbij breng je tokens in via liquiditeitspools. Vanuit deze pools kan het lenen en uitlenen plaatsvinden. Dit werkt via smart contracts. In de pools kun je alleen tokens van een bepaald protocol inbrengen, bijvoorbeeld Ethereum (ETH). Als je een asset bij een pool hebt ingebracht, krijg je hiervoor in de plaats een cToken van het type token wat je hebt ingebracht. Stort je bijvoorbeeld Ethereum dan krijg je cETH hiervoor in de plaats. Wanneer je je tokens weer uit de pool haalt, kun je alleen je eigen soort tokens terugwisselen voor de cTokens.

De tokens die je hebt ingebracht in een liquiditeitspool van een yield farm worden voor de exchange markt of door dAPPs gebruikt. In het geval van Compound worden ze voor het verstrekken van leningen gebruikt. Voor het uitlenen van je tokens krijg je een aantal beloningen. Zo krijg je een rente over de ingebrachte assets. Dit wordt verwerkt in het aantal cTokens die je voor je ingebrachte asset hebt ontvangen. Het wordt aangegeven in APY (Annual Percent Yield) ofwel de jaarlijkse opbrengst in percentage van je inleg.

De rente fluctueert door de steeds veranderende vraag en aanbod in assets. Deze API verschilt ook per soort ingebrachte token, Ethereum(ETH) kan bijvoorbeeld een hogere APY hebben dan Dai(DAI).

Image
site Compound
compound.finance

Hoe leen je via Compound?

Maar je kunt ook assets lenen via Compound. Hiervoor moet je eerst leenkracht of in het Engels Borrowing Power verkrijgen. Om leenkracht te krijgen moet je valuta storten als onderpand. Het hangt af van je leenkracht en wat voor assets je wilt lenen, hoeveel je kunt lenen. Je leenkracht is altijd groter dan wat je leent. Dit is om liquidatie, het sluiten van je account  als je onderpand zijn waarde heeft verloren, te voorkomen.

Winsten met hefboomwerking

De hoge rentepercentages maken het al leuk om via Compound je assets in te brengen. Maar in deze constructie kun je zo ook met een zogenaamde hefboomwerking beleggen. Hiervoor kun je naast de crypto waarop je een longpositie hebt deze (bijvoorbeeld Ethereum), in een pool van Compound beschikbaar stellen. Daarvoor kun je weer andere assets lenen en deze ook weer inbrengen. Stijgt de asset in waarde die hoger is dan de rente die betaald is voor het lenen, dan heb je winst.

Er zit wel een risico aan, want verliezen kan op deze manier net zo hard gaan als winnen als de onderliggende asset in waarde daalt. Hiervoor moet je dus een ervaren trader zijn en weten wat je doet voor je eraan begint.

De voordelen van een DeFi toepassing als Compound

Het makkelijke van de pools is, dat vraag en aanbod van assets op elkaar worden afgestemd zonder dat de een direct van de ander hoeft te lenen. Ook verloopt het proces gedecentraliseerd via het vastgestelde protocol waardoor er geen derde partij zoals een bank nodig is.

Wallets

Je hebt een wallet nodig om deze aan Compound te koppelen om vandaar uit assets in te brengen. Zodra dit gebeurd is kun je de assets die je in je wallet hebt naar de pool overbrengen. De WEB3 wallets zijn hier geschikt voor. Metamask, wat een veel gebruikt exemplaar is, kan eenvoudig worden aangesloten. Verder behoren Coinbase Wallet, Ledger en Wallet Connect tot de mogelijkheden.

Image
voorbeelden c-tokens
Banner twitter account Compound

Wat is de onstaansgeschiedenis van Compound?

De 2 oprichters, Geoffrey Hayes en Robert Leshner, zagen een gemiste kans voor crypto markt in het feit dat beleggers geen plek hadden om actief hun passiva te kunnen beleggen.  Compound werd hierop in 2018 gelanceerd. Aanvankelijk had de site geen native token, deze is later ontworpen om de governance of  het zeggenschap, over het protocol te regelen. Compound is begonnen als een bedrijf met een centraal bestuur, maar is bewust bezig met een transformatie naar een governance structuur. Hiervoor is in 2020 de native token Compound (COMP) gelanceerd.

Bezitters van de native token hebben inspraak over de verdere ontwikkeling van de token en het protocol. Zij kunnen bijvoorbeeld stemmen over welke cTokens kunnen worden geaccepteerd en over de rentetarieven en zekerheden. Token houders kunnen hun stem overdragen of delegeren naar een adres van hun keuze. Dit kan hun eigen wallet zijn, maar ook het adres van een andere gebruiker, een DeFi expert bijvoorbeeld. Op de site van Compound kun je de voorstellen en het proces van stemmen ook op de voet volgen. Dit is ook openbaar voor iedereen die geen tokens heeft.

Er is een vaste procedure waarbij een voorstel eerst wordt ingediend. Tokenhouders en gedelegeerden krijgen tijd om het voorstel te beoordelen en hun stem uit te brengen. Er is een periode van 2 dagen waarbij voldoende stemmen moeten binnen komen om de stemming geldig te maken. Is de tijd verstreken en is er voldoende gestemd, dan wordt aan de hand van het aantal voor- en tegenstemmen het voorstel ingevoerd of niet. In het voorbeeld hieronder zie je hoe je dit proces kunt volgen via de site. Iedereen met 1% Compound (COMP) in zijn of haar bezit of die via delegatie de zeggenschap van 1%  heeft gekregen, kan voorstellen doen en stemmen.

Image
voorbeeld van de behandeling van een voorstel over het Compound protocol
compound.finance

Oprichters, organisatie

Geoffrey Hayes en Robert Leshner zijn samen Compound begonnen. Opvallend is dat oprichters beiden buiten de crypto wereld eerst hun sporen hebben verdiend. Hauer en Leshner begonnen samen bij Postmates, een belangrijke online maaltijdbezorgservice. Maar ze hadden oog voor de mogelijkheden die blockchain had voor de financiële dienstverlening en zijn daarom met Compound gestart.

Nu het centrale bestuur omgezet wordt naar een token governance, werken beide oprichters bij Compound Lab INC. Dit is het softwarebedrijf wat Compound ondersteunt in de ontwikkeling. Met name Leshner is zeer actief in de ontwikkeling van blockchain. Hij is ook investeerder in Argent Wallet, Opyn en Blockfolio. Naast Hayes en Leshner bestaat het developers team verder uit verschillende ontwikkelaars. Anno 2021 werken er 14 mensen in het team.

Aan het Compound project hebben een aantal investeerders bijgedragen, namelijk:

 • a16Z Crypto
 • Bain Capital Ventures
 • Paradigm
 • CoinBase Ventures
 • Polychain Capital
 • Dragonfly Capital

De waarde van Compound (COMP)

De Compound token is dus een governance token. Het wordt binnen Compound ook verstrekt als beloning voor het deelnemen en het inbrengen van assets. De Compound native token is een type ECR20 token van de Ethereum blockchain.

In April 2020 vond een private sale van Compound(COMP) plaats. Een gedeelte van de tokens waren in eerste instantie verspreid onder de aandeelhouders van Compound Lab Inc. Zij hadden zo het zeggenschap over het protocol. Met de start van de distributie van de tokens over de gebruikers van het platform verschoof dit naar deze tokenhouders toe. De distributie zal over een periode van 4 jaar plaatsvinden. Deze vorm van mining wordt liquidity mining genoemd. COMP heeft door het concept van governance tokens die waarde heeft door het zeggenschap over de ontwikkeling van de DeFi toepassing en waarmee je dus ook aanspraak kunt maken op winsten, de aandacht in de crypto wereld.

De verdeling is voorlopig als volgt:

 • 4.229.949  Tokens voor de gebruikers van het protocol (over een periode van 4 jaar)
 • 2.396.307  Tokens voor de aandeelhouders Compound Lab INC
 • 2.226.037  Tokens voor de founders en het team (in een 4 jaarsvesting)
 •    372.707  Tokens voor de toekomstige leden van het team
 •    775.000  Tokens gestationeerd voor de community voor nieuwe governance doeleinden

De token wordt verhandeld op de beurzen. Enkele beurzen waar je Compound kunt kopen en verhandelen zijn Binance, Huobi Gobal, OKEx, CoinTiger, FTX en ook het Nederlandse platform Bitvavo. In totaal zijn er 10.000.000 tokens. In april 2021 zijn hiervan ruim 500.000 in omloop. De marketcap in 2021 is ruim 3,3 miljard USD.

In 2020 begon de token met een waarde van ruim 93 USD. De prijs is daarna snel even naar boven de 300 USD gestegen om daarna in te zakken en is toen voor een tijdje rond de 100 USD blijven hangen.  Sinds februari 2021 is Compound (COMP) gestegen met een ATH van 819 USD begin mei 2021. De token bevindt zich in de top 50 van Coinmarketcap ranking.

Image
overzicht compound
compound finance

Roadmap

 • September 2018 - Lancering van Compound op Mainnet
 • Mei 2019 - V2 release

     Met V2 zijn de volgende zaken aangepast:

    - Toevoeging van assets

    - Elke asset voorzien van een individueel risico model.

    - Elke asset heeft zijn eigen smart contract gateway, op maat gemaakt voor de onderliggende asset.

 • Oktober 2019 vermindering van het aantal beheerdersrechten

     - Het beheerderscontract is vervangen door een timelock functie.

    - Er is een Pause Guardian toegevoegd aan het protocol.

 • April 2020 - Community Governance live

    - De beheerdersfunctie gaat via token distributie over naar de token houders en de community.

 • Juni 2020 - Start token distributie

   - De 42% van de tokens wordt gedistribueerd naar de gebruikers van het platform over de komende 4 jaar.

Veiligheid

Veiligheid en het waarborgen hiervan is een belangrijk aspect bij DeFi. Compound werkt met smart contracts. Dit heeft als voordeel dat er voor het lenen en beschikbaar stellen geen derde partij nodig is. De smart contracts regelen dit. Het komt helaas nog wel eens voor dat er een bug in een smart contract zit waardoor ze niet betrouwbaar zijn en assets kunnen verdwijnen. Ook is het hierdoor niet geheel veilig voor een hack.

Compound werkt met diverse beveiligingssystemen om dit te voorkomen, namelijk:

 • OpenZeppelin
 • Trail of Bits
 • Certora Market Risk Management

Deze organisaties verzorgden op verschillende tijdstippen audits om eventuele fouten in de smart contracts tijdig te ontdekken. In 2018 werden nog een aantal hoge risicovolle kwesties gevonden door Trail of Bits. Bij de laatste audit in 2020 zijn nog een aantal hoge en lage risicovolle kwesties gevonden. In december 2020 was er dreiging van een mogelijk exploit. Dit is een manier van crypto roven waarbij gebruik wordt gemaakt van een bug of glitch in het systeem. Toen, in december 2020, heeft een partij van buitenaf een fout ontdekt in het systeem. Het was voor een gebruiker mogelijk zijn of haar eigen account te liquideren. Dit werd op tijd ontdekt en voordat er schade was toegebracht opgelost.

Kritiek en risico’s

Yield farming, waar Compound als DeFi toepassing in feite onder valt, is om verschillende redenen een risicovolle onderneming. Zo kan in het afsluiten van de smart contracts een fout zitten waardoor gegevens en waardes niet goed beveiligd zijn. Compound heeft hier, zoals je boven kunt lezen, ervaring mee. Het neemt met audits zijn verantwoordelijkheid hierin, maar een exploit, is natuurlijk nooit uit te sluiten.

Verder kunnen door de constant veranderende markt de waarde die je hebt ingebracht dalen in plaats van stijgen. Met name producten met hefboomwerking kunnen je dan heel wat kosten. De risico’s voor de veiligheid en de veranderende markt zijn risico’s die in het algemeen aan de DeFi toepassing waar Compound onder valt kleven.

Maar ook op Compound specifiek was hier enige kritiek over. Bij de lancering van Compound kwam er van crypto bloggers kritiek op de veiligheid van het protocol. Doordat het systeem nog niet helemaal gedecentraliseerd was en aandelen bij een kleine groep lag, was de kans op een hack aanwezig. Compound kan deze kritiek nu redelijk weerleggen met veiligheidsmaatregelen, maar natuurlijk niet uitsluiten.

Dat in eerste instantie het merendeel van de tokens in handen waren van een kleine groep developers en aandeelhouders, maakte ook een dubieuze indruk. Dit riep beelden op uit het verleden van scam coins waarbij ineens de vogel met flinke buit was gevlogen. Tot nu toe is van deze intenties nog niets gebleken en de tokens en zeggenschap worden overgedragen aan de community. Compound heeft hierdoor het vertrouwen in de cryptowereld redelijk voor zich weten te winnen.

Conclusie

Op de vraag wat Compound is, zou je kunnen zeggen dat het een goed voorbeeld van een DeFi toepassing is die bepalend kan worden in de toekomst van blockchain. Het is bovendien een protocol die ook een aardig betrouwbare indruk heeft weten neer te zette, ondanks de nodige risico's van veiligheid en waardeverlies die aan kredietverstrekking en yield farming kleven. De decentrale governance structuur maakt de token zeer populair op de crypto beurs.

Heb je zelf ervaring met Compound of andere DeFi die je wilt delen? Of wil je nog meer weten over Compound? In onze AllesOverCrypto facebookgroep praten we graag verder met je.

foto header: Vladimir Kazakov/Shutterstock

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.