protocol

Alle soorten Ethereum tokenprotocollen op een rij

Er zijn veel verschillende soorten Ethereum protocollen. Al deze protocollen hebben natuurlijk hun eigen regeltjes en voorwaarden. Het meest bekende protocol is waarschijnlijk ERC20. Maar daarnaast bestaan er nog de protocollen ERC223, ERC621, ERC721, ERC777, ERC827 en ERC1511. In dit artikel geven we je meer informatie over alle Ethereum protocollen.

Bekijk snel

 

Wat zijn Ethereum protocollen?

Je zult vast en zeker wel eens van protocollen hebben gehoord. In het echte leven gebruiken we het woord protocol om een groep regels mee samen te vatten. Zo heb je een speciaal protocol voor wanneer er brand in een schoolgebouw uitbreekt. Wanneer dit protocol wordt opgevolgd, is de kans groot dat er geen gewonden vallen, en alles volgens planning verloopt.

Voor ICT systemen bestaan er ook protocollen. Systemen moeten namelijk ook regels opvolgen. Doen ze dat niet, dan kan een systeem niet goed functioneren. Zo heb je ook protocollen voor blockchain. Een van de bekendste blockchains is Ethereum. Er is iets unieks aan deze blockchain, dat veel andere blockchains niet hebben. En dat is dat Ethereum voornamelijk wordt gebruikt voor smart contracts.

Om dit allemaal in goede banen te lijden, is het noodzakelijk dat er duidelijk regels zijn. Deze duidelijk regels worden allemaal opgeslagen in een protocol. Er zijn verschillende protocollen voor de Ethereum blockchain. Ieder protocol draagt zijn eigen steentje bij aan de blockchain.

De meeste protocollen van Ethereum gaan over smart contracts en tokens. Zo zijn er regels die bepalen hoe tokens aangemaakt kunnen worden. En wat de functies van deze tokens moeten zijn om op de Ethereum blockchain te kunnen draaien. Het is voor ontwikkelaars belangrijk om de verschillende protocollen van Ethereum te kennen, voordat je een smart contract wilt ontwikkelen voor de Ethereum blockchain. De protocollen zorgen er ook voor dat er bepaalde mogelijkheden gerealiseerd worden. Zo is er een protocol dat ervoor zorgt dat gebruikers tokens met elkaar kunnen uitwisselen. Zonder dit protocol, zou dat niet mogelijk zijn.

Wat is een smart contract?

Een smart contract is een overeenkomst die staat opgeslagen op een blockchain. Hierdoor is het contract transparant, en kunnen betrokkenen de overeenkomst in een later stadium niet meer aanpassen. Wanneer het eenmaal op de blockchain staat, kan het niet zomaar teruggedraaid worden. Door middel van een smart contracts worden tussenpersonen als notarissen uitgesloten.

Wanneer er aan de juiste voorwaarden wordt voldaan, zal het contract een vooraf ingestelde actie uitvoeren. Hierdoor hoeven betrokken partijen dus geen wantrouwen meer in elkaar te hebben. Ze kunnen er met zekerheid vanuit gaan dat afspraken worden nagekomen. Hoe dan ook, de actie zal uitgevoerd worden wanneer er aan de afgesproken voorwaarden is voldaan.

ERC20

We zeiden het in de inleiding al. ERC20 is misschien wel het bekendste Ethereum protocol. Het wordt gezien als de technische standaard van Ethereum. We kunnen Ethereum namelijk om zijn smart contracts. Daar staat de Ethereum blockchain om bekend. Het ERC20 protocol wordt gebruikt door de smart contracts die op de blockchain van Ethereum draaien. 

Het protocol wordt gebruikt voor de implementatie van tokens. In het protocol staan verschillende regels waar tokens aan moeten voldoen, wanneer ze van de Ethereum blockchain gebruik willen maken. Wanneer tokens niet voldoen aan het protocol, kunnen ze dus geen gebruik maken van de blockchain.

We kunnen het ERC20 in sommige aspecten vergelijken met Bitcoin en andere cryptocurrencies. Het vertoont gelijkenissen, omdat de ERC20 tokens op de blockchain gebaseerd zijn en een waarde vertegenwoordigen die verzonden en ontvangen kan worden. Dat kan namelijk bij cryptocurrencies als Litecoin en Bitcoin ook. Toch is er een groot verschil. En dat is dat genoemde munten op hun eigen blockchain draaien. ERC20 tokens worden echter uitgegeven op het netwerk van Ethereum.

ERC20 wordt dus gebruikt voor:

  • De implementatie van Ethereum tokens.

ERC223

ERC20 heeft verschillende bugs. Het protocol genaamd ERC223 lost een aantal van deze problemen op. ERC233 is een standaard dat toestaat dat token-transacties zichzelf kunnen gedragen als Ether transacties. Ether is de cryptocurrency van de Ethereum blockchain. Ook zorgt het ERC223 protocol ervoor dat tokens niet kwijt raken tijdens onbehandelde transacties. Het ERC20 protocol maakte hier fouten. Wanneer er tijdens een transactie iets fout gaat, wordt de transactie geweigerd waarna de tokens weg waren.

We kunnen dus stellen dat ERC223 zich vooral focust op de veiligheid. ERC223 kan ook gebruikt worden voor de wat complexere zaken omtrent de verzending van tokens. Dit doet ERC223 door extra parameters tijdens de overdracht mee te sturen. Echter heeft ERC223 ook een aantal zwakke punten. Zo bestaat er geen tokenFallback functie. Dat kan er voor zorgen dat tokens alsnog kwijt raken in specifieke situaties.

ERC223 wordt dus gebruikt voor:

  • Om token-transacties zich te laten gedragen als Ether transacties.
  • Om minder tokens kwijt te raken tijdens een transactie die fout gaat.

ERC621

ERC621 is een uitbreiding op het ERC20-protocol. Dit protocol voegt twee functies toe om zo het totale aantal tokens dat in omloop is, te vergroten en te verkleinen. Het zorgt er simpel gezegd voor dat de totale omloop kan worden gewijzigd. Met ERC20 is het mogelijk om maar één gebeurtenis toe te voegen als contracteigenaar. Echter zorgt ERC621 ervoor dat het aantal verhoogd en verlaagd kan worden, door middel van een speciale functie.

De functie om het aantal te verhogen of te verlagen, is alleen toegankelijk voor contracteigenaars of vertrouwelingen. Zo kan de veiligheid van het systeem gewaarborgd worden. 

ERC621 wordt dus gebruikt voor:

  • Contracteigenaren in staat stellen om het aantal tokens dat in omloop is, te verhogen of te verlagen.

ERC721

Je hebt gemerkt dat voorgaande protocollen allemaal een eigen functie of toevoeging aan het netwerk hadden. Dat geldt ook voor ERC721. De eigenschappen van ERC721 zorgen ervoor dat er meer mogelijkheden zijn in het netwerk van Ethereum. ERC721 maakt namelijk aparte interfaces voor exchange- en wallet-operators om alles eenvoudiger te kunnen implementeren. Hierdoor worden bijvoorbeeld non-fungible tokens veel waardevoller. Het maakt ze meer liquide en stelt iedereen in staat om via een eenvoudige manier in het bezit te komen van non-fungible tokens.

ERC721 wordt dus gebruikt voor:

  • Het creëeren van aparte interface voor exchange- en wallet-operators, waardoor het gebruik van non-fungible tokens veel makkelijker wordt.

ERC777

Misschien heb je ooit van fungible tokens gehoord. ERC777 is een protocol voor nieuwe fungible tokens. Het lost verschillende problemen van ERC20 op, zoals het ontbreken van een mechanisme wat voor het verlies van miljoenen dollars aan Ethereum heeft gezorgd.

Het grootste voordeel van ERC777 is dat het een nieuwe manier gebruikt om de contract interface te herkennen. Het protocol gaat er van uit dat er een lijst is met alle contracten op het Ethereum netwerk. Iedereen kan kan gebruik maken van deze lijst, om erachter te komen of een bepaald adres bepaalde functies ondersteund.

ERC777 wordt dus gebruikt voor:

  • Het aanbieden van mechanismes dat het verlies van transacties moet voorkomen

ERC827

ERC827 is inmiddels een paar jaar oud, sinds het in 2018 is uitgegeven. Dit protocol verbetert een aantal zwakke punten van ERC20. Het gaat hier vooral om de zwakke punten op het gebied van de uitvoering van oproepen om ze door te verbinden en goed te keuren. Het is ook nog eens super makkelijk te gebruiken door ontwikkelaars. Ze hebben minder dan 100 regels code nodig om het protocol te implementeren.

Nu zijn er al verschillende protocollen voorbij gekomen die ERC20 willen verbeteren. Zoals bijvoorbeeld ERC223. ERC827 bouwt verder op deze manier van verbeteren. Zo kan met ERC20 alleen waarde worden overgedragen. Door ERC827 kan echter zowel waarde al gegevens overgedragen worden. Ook zorgt ERC827 ervoor dat tokens kunnen worden goedgekeurd om te worden uitgegeven door derde partijen.

ERC827 wordt dus gebruikt voor:

  • Het doorverbinden en goedkeuren van oproepen
  • Het laten goedkeuren van tokens om te worden uitgegeven door derde partijen

ERC1511

Het laatste protocol van deze lijst is ERC1511. In alle voorgaande protocollen ging het vooral om verbeteringen van het ERC20 protocol. ERC1511 focust zich vooral op smart contract; hetgeen waar de Ethereum blockchain om bekend staat. Het functioneert als een automatisch mechanisme waarmee ontwikkelaars smart contract kunnen inzetten om te gebruiken als fungible en non-fungible tokens.

ERC1511 wordt dus gebruikt als:

  • Automatisch mechanisme waarmee ontwikkelaars smart contract kunnen inzetten om te gebruiken als fungible en non-fungible tokens.

Conclusie

Je ziet dus dat er veel verschillende Ethereum protocollen in omloop zijn. Al deze protocollen heb hun eigen functies. Het is ooit gestart met het ERC20 protocol, dat de basis van tokens en smart contracts heeft gelegd. Zonder dit protocol zou het niet mogelijk zijn om gebruik te kunnen maken van smart contracts en tokens.

Vervolgens zijn er verschillende protocollen gekomen die zwakheden van ERC20 hebben opgelost. Echter hebben deze protocols ook weer zo hun eigen zwakheden, waarvoor vervolgens weer een nieuwe protocol is ontwikkeld. En zo is het cirkeltje rond.

Een ding is zeker, en dat is dat al deze protocollen er aan bijdragen dat blockchain steeds beter gebruikt kan worden in het dagelijkse leven. Steeds meer mensen maken gebruik van smart contracts, doordat het steeds bruikbaarder wordt. Het is dus belangrijk dat er nieuwe protocollen voor Ethereum bijkomen, zodat we steeds makkelijker gebruik kunnen maken van de functies die blockchain ons te bieden heeft.


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis Online Bitcoin Training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.