logo yearn.finance

Wat is Yearn Finance(YFI)? En waarom is YFI net zoveel waard als Bitcoin(BTC)?

Wat is Yearn Finance(YFI)? Het eerste wat opvalt is de hoge prijs waarmee deze token Bitcoin (BTC) bijna evenaart en soms zelfs inhaalt. Daarnaast is er de exclusiviteit van de token. Het lijkt op de limited edition van een champagne of auto. Hoe zeldzamer, hoe beter, hoe gewilder en waardevoller.

De token van Yearn Finance (YFI) is van dezelfde exclusiviteit als een zeldzame auto. Het is een beetje de Lotus onder de cryptocurrency met een zeer kleine oplage.

Al een beetje nieuwsgierig geworden naar Yearn Finance en de token? Mooi, want er valt hier nog veel meer te vertellen. De waarde van Yearn Finance hangt namelijk niet alleen samen met de zeldzaamheid van de token. Ook op andere vlakken is Yearn Finance een bijzondere speler in het veld van de crypto markt.

Maak dus snel kennis met dit bijzondere project en vind het antwoord op de vraag: wat is Yearn Finance?

Bekijk snel

 

Bekijk hier een korte introductie over Yearn Finance.

Wat is yield farming?

Om Yearn Finance en wat je ermee kunt beter te begrijpen, is het belangrijk dat je begrijpt wat yield farming is. Want dat is de activiteit waar dit platform om draait. Misschien had je er al wel eens van gehoord, maar als je nog niet zolang met crypto bezig bent is yield farming wellicht nieuw voor je. Dit is ook een DeFi toepassing die nog volop in ontwikkeling is. Dus alles hieraan is spannend, nieuw en vaak veelbelovend.

Geld groeit niet aan bomen wordt vaak gezegd. Klopt. Maar waar je je crypto vermogen wel kunt laten groeien, is op een yield farm. Het "oude" geld liet je groeien door slim te beleggen. Met de komst van blockchain is er veel verandert in de financiële wereld, maar cryptocurrency laten groeien kan nog steeds.

Yield farming is hiervoor een mogelijkheid met kansen en, dat moet zeker benadrukt worden, ook de nodige risico’s.

Een yield farm biedt jou de mogelijkheid om de tokens die je hebt als passief vermogen onder te brengen in een zogenaamde liquiditeitspool. Hierin kunnen verschillende token eigenaren hun tokens onderbrengen. De tokens kunnen dan gebruikt worden door exchange platforms of andere dApps. Je geeft je vermogen op deze manier in een soort bruikleen.

Dit wordt beloont met een fee, wat eigenlijk een rente is in tokens. Het is een beetje te vergelijken met staken. Alleen daarbij houdt je je tokens vast om de waarde te verhogen en de veiligheid en het netwerk van de blockchain te vergroten. Ander verschil is dat de opbrengen van yield farming vele malen lucratiever zijn.  Naast de fee ontvang je ook onder andere rentes en/of token rewards. 

Yield is een DeFi toepassing die erg populair wordt, omdat het mooie winsten kan opleveren. Maar zo makkelijk als ik het hier in een paar zinnen omschrijf gaat het natuurlijk niet. Dit proces is behoorlijk ingewikkeld en dat maakt het voor de onervaren crypto belegger een activiteit met de nodige risico’s.

Voorbeelden van yield farming zijn Compound (COMP) of Aave (AAVE). Er zijn dus verschillende mogelijkheden om een yield farm of pool te kiezen. De vraag is dus wat de beste (lees: winstgevende) optie voor jou op dat moment is, want dit kan per dag of moment verschillen.

Wat is Yearn Finance protocol?

Dit is waar Yearn Finance de oplossing biedt. Dit protocol zoekt door naar de beste yield optie voor jouw tokens op dat moment en kan ook voor jou de tokens zo naar de beste strategie verplaatsen. Een soort prijsvergelijker dus, met een winststrategie in een. En dan veel complexer natuurlijk. Dit proces verloopt geheel automatisch. Yearn Finance zorgt er daarnaast voor, dat het makkelijk is om van de ene pool naar de andere te switchen.

Het idee van een kijk-en-vergelijk platform was bedacht door Andre Cronje. Cronje was begonnen met IEarn, de voorloper van Yearn Finance. Dit was een site waarop je de verschillende opties in yield farming kon vergelijken. Cronje maakte deze vergelijkingen in eerste instantie handmatig. Maar dit bleek al snel een tijdrovende klus. Daarom bedacht hij een automated systeem. IEarn werd echter getroffen met een exploit. Dit is een soort roofmethode waarbij door middel van een stukje software of hoeveelheid gegevens, gebruik wordt gemaakt van een glitch of bug in het systeem. Cronje zag zich door de exploit genoodzaakt met IEarn te stoppen.

Ondertussen was hij al begonnen met het protocol van de IEarn te herzien. Hier groeide Yearn Finance uit. Een kleine 4 maanden later werd in juli 2020 de YFI token en het protocol gelanceerd. Inmiddels wil Yearn Finance naast yield strategieën andere tools rondom DeFi aanbieden.

We laten hieronder even punstsgewijs zien wat de verschillende mogelijkheden zijn met Yearn Finance:

Vaults 

De Vaults is het hoofdproduct van Yearn Finance. De vaults bieden geautomatiseerde investeringsstrategieën met yield farming. Het zijn kapitaal pools die automatisch yield genereren. De verschillende strategieën worden door de houders van de governance tokens aangedragen. De bezitters hebben namelijk door middel van deze tokens governance, zeggenschap, over het Yearn Finance protocol. Hier komen we later uitgebreider op terug.

In eerste instantie waren de vaults alleen bruikbaar voor stable coins. Maar inmiddels zijn ze ook te gebruiken voor bijvoorbeeld Ether(ETH), Chainlink (LINK), tokenized Bitcoins, dit zijn Bitcoins aangepast om te gebruiken bij andere DeFi, en andere altcoins.

De vaults hebben als voordeel, naast dat ze de beste strategie aanbieden, dat ze de transactiekosten lager houden van Ethereum. Dit kan doordat het kapitaal gebundeld wordt. Transactiekosten of het gas hoeft dan in 1 keer voor de bundel als geheel te worden betaald door 1 controller, het account van de vault.

Earn

Dit is de oorspronkelijke dienst waarmee Cronje begonnen was: een aggregator of vergelijker van de yield farms dYdX, AAVE en Compound. Deze service zorgt ervoor dat gebruikers altijd de meest optimale keuze krijgen voorgesteld. Deze tool was alleen geschikt voor stable coins.

Zap

Deze tool zorgt ervoor dat je met assets makkelijk van de ene liquiditeitspool naar de andere kunt overstappen (zappen) binnen curve.finance. Dit is een automated market maker (AMM), een geautomatiseerde handelsplek waar zonder toestemming overeenkomsten automatisch tot stand komen,  die met Yearn Finance verbonden is.

Cover

Het ontbreken van de zekerheid dat je tegen eventueel verlies bent ingedekt, was een probleem bij yield farming. Cover is een verzekering tegen financiële schade van diverse smart contracts of protocols op Ethereum(ETH).

Er wordt verder gewerkt aan een 5de tool: Stablecredit. Hierdoor wordt gedecentraliseerd lenen en uitlenen makkelijker gemaakt.

Image
Site Year Finance
yearn.finance

Wallets voor Yearn Finance

Om van Yearn Finance gebruik te maken moet je eerst je wallet aansluiten op de site. Verschillende wallets behoren hierbij tot de mogelijkheden, namelijk:

  • Metamask
  • Trezor
  • Lattice
  • Portis
  • Opera
  • WalletConnect
  • WalletLink
  • Fortmatic
  • Authereum

De site yearn.finance is een nieuwe versie die in 2021 is gelanceerd. Nog niet alle tools zijn op deze site te gebruiken. Wel vind je op de site een overzicht van de vaults. Er staat bij welke assets er zijn en wat de verwachting is, wat het oplevert in groei in percentages. De andere diensten moeten nog verder uitgebouwd worden.

Voor de Earn tool kom je op de v1site terecht. Dit is een beta versie en dus nog in ontwikkeling. Deze is te gebruiken op eigen risico.

Image
screenshot overzicht vaults
yearn.finance

Yearns Finance's YFI Token

In juli 2020 zijn er 30.000 YFI tokens uitgegeven en dat zijn ook al meteen alle tokens die er in omloop zullen komen. De YFI token werd niet op traditionele wijze geïntroduceerd met een spectaculaire ICO. YFI was ook niet ontworpen als investeringsproduct. Het was bedoeld om de community die aan het Yearn Finance protocol had bijgedragen te belonen en zeggenschap te geven over de verdere ontwikkeling.

Yearn Finance (YFI) is namelijk een governance token. Dit betekent dat de token zeggenschap geeft over de ontwikkeling en het beheer van Yearn Finance. De token geeft je het recht voorstellen voor aanpassingen in te dienen en over voorstellen te stemmen.

Bijzonder is dat niemand van het development team of de founders, tokens bij voorhand kregen toebedeeld. Ook was er geen mogelijkheid voor grote investeerders om van te voren de tokens in te kopen. Deze manier van lanceren zonder pre-mine wordt een fair launch genoemd. Alle YFI tokens zijn in een keer via de pools naar de community gedistribueerd.

Na de lancering was er een aantal dagen een distributiegang van 10.000 tokens elk naar 3 balancing pools. Wie hier vermogen in hadden gestort, kreeg in de eerste dagen na de lancering de mogelijkheid YFI tokens te claimen.

Deze aanpak kreeg veel aandacht in de crypto wereld en media en zorgde ook voor een betrokken community rond de lancering. De token heeft zelf dus eigenlijk geen intrinsieke waarde anders dan de zeggenschap over het Yearn Finance protocol. Dit was echter genoeg reden om de token in bezit te willen hebben.

De keuze om het voor YFI op 30.000 tokens te houden, was een beslissing waar niet iedereen het mee eens was. Hierdoor kwam er een fork, een afsplitsing binnen de Yearn Finance community. Vanuit de fork ontstond DFI.money(YFII).

De tokens zijn naast een governance token een transactiemiddel binnen Year Finance en worden nu ook op diverse exchange platforms verhandeld. De YFI is een ECR20 token. Dit is een token protocol van Ethereum. De token YFI wordt op de grote exchange platforms verhandeld zoals Binance, OKEx, Huobi global of het Nederlandse Bitvavo.

Wat is de positie van Yearn Finance op de crypto markt?

YFI stond direct na lancering op een waarde van 778 USD. De prijs van de token schoot als snel omhoog met een eerste spectaculaire ATH van ruim 40.000 USD in september 2020. De token had op dat moment Bitcoin (BTC) helemaal overschaduwd, die toen nog aan het opkrabbelen was van de val in maart 2020. Bitcoin was in september "nog maar" ruim 10.000 dollar. De market cap van Yearn Finance is in april 2021 ruim 1,8 miljard.

Bitcoin heeft inmiddels Yearn al weer ingehaald. Maar dat dit in toekomst nog een keer wisselt, is niet uit te sluiten. Yearn haalde in april 2021 een nieuwe ATH van ruim 52.000 USD. Hoe de waarde van de token zich verder gaat ontwikkelen is moeilijk te zeggen. Dit zal ook afhangen van de ontwikkelingen van het Yearn Finance ecosysteem.

De exponentiële groei heeft onder andere te maken met het feit dat governance tokens booming zijn geworden in 2020 en 2021. Investeren in ruil voor zeggenschap is aantrekkelijk met deze nieuwe DeFi-tokens. Yearn liet zien hoe succesvol dit product kan zijn.

Yearn Finance even veel waard als Bitcoin?

Als je naar de prijs van de munt kijkt, steekt YFI Bitcoin dus regelmatig naar de kroon. In dat opzicht gaan de twee aardig gelijk op. Maar kijken we naar de waarde van de munt in zijn totaal, dan is het een ander verhaal. Deze waarde is namelijk de prijs van de munt of token keer het aantal munten of tokens wat in omloop is. Omdat er van de YFI een gering aantal is, namelijk 30.000 tokens, ten op zichte van de ruim 18 miljoen Bitcoins, komt Yearn Finance in dat opzicht voorlopig niet in de buurt bij de waarde van de Bitcoin.

Wie zijn de beheerders van het Yearn Finance protocol?

Yearn Finance is een DAO een Decentralized Autonomous Organization. Het heeft geen vast bestuur of een directeur, maar de regels liggen vastgelegd in smart contracts. Wie bestuurd er dan? De governance ligt bij de tokenhouders. Zij kunnen voorstellen over het protocol van Yearn Finance toevoegen of verwerpen. Als 50% van de tokens voor is, wordt iets aangenomen en dan geïmplementeerd door het ondertekenen van minstens 6 van de 9 wallethouders.

Want ook de zeggenschap over de wallet van Yearn Finance is verdeeld over meerdere partijen. Voor gebruik van de wallet moeten minsten 6 van de 9 wallethouders tekenen, het is een multi signed wallet. Deze 9 leden worden gekozen door en vanuit de token houders en kunnen ook weer veranderen. Zo ligt het beheer niet bij een partij maar bij verschillende.

Yearn Finance wordt echt door een community gerund van waaruit actief wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het platform. Zo is er een voorstel gekomen over het inhuren van een marketing team. Maar ook inhoudelijk zaken zoals het toevoegen van strategieën bij de Vaults worden met voorstellen en stemmen geïmplementeerd.

Een voorbeeld van een belangrijke beslissing is bijvoorbeeld dat tokenhouders recht hebben op een deel van de protocolwinst. Deze winst wordt in een treasury bewaard en vervolgens uitgekeerd aan het team en de tokenhouders als deze boven een bepaald bedrag komt. Yearn Finance heeft hierdoor een rendement over de winstuitkering en is daarmee dividend renderend. Dit is zeer gebruikelijk in de beleggingswereld. Maar hiermee onderscheidt Yearn Finance YFI zich van Ethereum en Bitcoin die dit principe niet kennen.

De governance token is precies dat wat Yearn Finance zo aantrekkelijk maakt voor investeerders. Na de lancering van het platform was men wat afwachtend. Slimme zet van Cronje was om in een Medium post aan te kondigen dat er een ECR20 token kwam waarmee je met de zeggenschap kon verkrijgen over de Yearn Finance protocol. Zeggenschap bleek een belangrijke waarde wat investeerders over de drempel heen trok. Yearn Finance houdt betrokkenen op de hoogte via hun Reddit, Telegram, Medium en Discord account. Verder hebben ze een site specifiek voor de governance.

Het Yearn Finance project heeft geen uitgebreide roadmap omdat het door governance geleid wordt en alle besluiten via voorstellen worden genomen. In de discussies op het forum merk je dat Yearn Finance een actieve community heeft die goed nadenkt over de volgende stappen om te ondernemen.

Image
screenshot v1.yearn.finance
v1.yearn.finance

Oprichters en development team

Yearn Finance heeft dus geen bestuur of raad naast de governance. Wel is er een development team. Deze staat onder leiding van Andre Cronje. Deze Zuid-Afrikaan heeft met Yearn Finance en de ontwikkeling van DeFi een plek verdient in de galerij der groten van de crypto geschiedenis. Naast IEarn en Yearn Finance heeft hij ook bijgedragen aan de ontwikkeling van andere DeFi zoals bij de Fantom Foundation.

Cronje is zonder twijfel de grote naam achter Yearn Finance. Om hem heen groeit wel een team maar deze zijn nog wat onzichtbaar ten opzichte van hem. Naast het development team is er een team van OPS ontwikkelaars. Yearn Finance heeft een zeer actieve community die meedenkt over de toekomst en ontwikkeling van Yearn Finance.  Framework Ventures, Three Arrows Capital en de Spartan Group zijn investeerders  in het Yearn Finance project.

Risico’s

Ondanks de transparantie van het platform en haar bedoelingen, is een investering doen via het platform nooit 100% risicoloos. Cronje is daar zelf ook heel open over, wat wel weer het betrouwbare imago van het platform vergroot. Verder is yield farming een DeFi toepassing die lastig te beveiligen is. IEarn had al een keer te maken gehad met een exploit. In juli 2020 is IEarn was opnieuw bijna slachtoffer van een exploit. Er is al een keer een audit gedaan door een onafhankelijke partij om de risico's in kaart te brengen. Zo worden de risico's wel gereduceerd. Maar een hack uitsluiten is nog niet mogelijk.

Yearn Finance gaat verder over DeFi toepassingen die voor de gebruikers de nodige risico’s op waardeverlies met zich meebrengen. Hoewel de risico's helder worden weergegeven zijn ze daarmee niet uit te sluiten. Zo is er het risico van liquiditeitsproblemen met sterke dalingen van de koersen.

Verder is het hele platform ontstaan vanuit de ideeën van 1 man: Andre Cronje. Dit maakt dat voor het gevoel van investeerders het hele project van hem afhangt. Als hij om wat voor reden dan ook ineens zou wegvallen, stort het vertrouwen in het project wellicht in. Op dit moment worden ook nieuwe mensen aan het team toegevoegd waardoor het vertrouwen groeit dat Yearn Finance ook zonder hem doorgang kan vinden.

Conclusie

Yearn Finance is bijzonder project en dat heeft niet alleen met de hoge waarde of exclusiviteit van de token te maken. De schaarsheid is in mindere mate verantwoordelijk voor de hoge waarde van de token dan je zou denken. Het is vooral de "macht" van een governance token om te kunnen besturen en te profiteren van het succes van Yearn Finance, die de waarde van de token liet stijgen. DeFi en yield farming zijn volop in ontwikkeling en hierin zal Yearn Finance meegroeien. Yearn Finance beweegt zich natuurlijk in een risicovol speelveld waar veel kansen, maar ook gevaren liggen. Of de token ooit Bitcoin opnieuw in waarde zal overstijgen valt dus niet uit te sluiten.

Wil je meer weten over Yearn Finance of de YFI token? Word dan lid van onze AllesOverCrypto Facebookgroep. We horen graag van je!

foto header: Vladimir Kazakov/Shutterstock

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.