DeFi hectogram

Wat is een Liquidity Bootstrapping Pool (LBP)? Uitleg voor beginners

We kunnen handelen in crypto via gecentraliseerde exchanges zoals Bitvavo en Binance, maar ook via decentrale exchanges (DEX) zoals UniSwap en PancakeSwap. Bij centrale exchanges is het mogelijk om te handelen op basis van limiet orders en market orders. Deze prijszetting is gebaseerd op factoren zoals vraag en aanbod. Maar in de wereld van DeFi, waarbij je volledig peer-to-peer handelt, is deze prijszetting veel moeilijker.

Zeker bij de lancering van nieuwe tokens en het gebruik van liquiditeitspools, zien we dat de prijs erg volatiel is en dat we bij verschillende Automated Market Makers (AMM’s) ook andere prijzen krijgen voor dezelfde assets. Daarnaast gaat een tokenlancering vaak gepaard met bots die automatisch alles opkopen, om de reguliere investeerders voor te zijn. Om dit te voorkomen en een eerlijke prijszetting te bepalen, kan men gebruikmaken van deze Liquidity Bootstrapping Pool. MAar wat zijn deze Liquidity Bootstrapping Pools en hoe werken ze? Ontdek het in deze blog!

Bekijk snel

Een liquidity bootstrapping pool is onderdeel van het Balancer protocol (BAL), een geautomatiseerde portfolio manager en AMM in het netwerk van Ethereum. Bekijk onderstaande video voor meer algemene informatie over Balancer, alsook een inleiding tot deze liquidity bootstrapping pools.

Wat is een Liquidity Bootstrapping Pool (LBP)?

Een Liquidity Bootstrapping Pool (LBP) is een mechanisme om liquiditeit te genereren voor een pool die bestaat uit een kleinere hoeveelheid. Hier zit als gevolg ook veel minder startkapitaal in, vergeleken met andere pools. Het is een prijsbepalingsmechanisme voor AMM’s bij de lancering van nieuwe tokens en liquiditeitspools. Het gewicht van het tokenpaar verandert door de tijd heen, wat zorgt voor een constante balans in deze liquiditeitspool en een eerlijke prijszetting doorheen de vooropgestelde periode.

In de wereld van DeFi zijn liquiditeitspools onmisbaar. Dankzij het gebruik van verschillende Automated Market Makers maken ze handel mogelijk. Handelaren kunnen hun assets toevoegen aan een pool en krijgen hiervoor beloningen. Bijzonder aan de wereld van DeFi is dat je rechtstreeks handelt, peer-to-peer. De prijs waarop jij koopt wordt vastgesteld door de AMM op basis van het aanbod en de vraag. Maar tijdens het lanceren van een nieuw token, zijn er vaak bots die alles in no-time opkopen en zo de prijs kunnen manipuleren. Ze zijn in staat om aankopen te doen tegen de laagste prijs om deze vervolgens te dumpen met aanzienlijke winsten. Dit gebeurt ten koste van de prijszetting, maar dit gaat ook ten koste van de community en het vertrouwen van het protocol.

Liquidity Bootstrapping Pools maken gebruik van een nieuwe tokenverdeling en -structuur om oneerlijke tokendistributie in liquiditeitspools aan te pakken. Hun doel is om opnieuw het vertrouwen te winnen door middel van een eerlijk tokenlancering. Met deze innovatie worden zowel bots, als whales, buiten spel gezet en is er weer plaats voor de individuele investeerder.

Het idee is dat deze pool start met een rato van 10:90 waarbij 10% bestaat uit een grote munt en 90% uit deze nieuwe token. Het team kiest hier ook een bepaalde balans die bereikt wordt op het einde van een vooraf bepaalde periode. Dit is doorgaans de standaard 50:50 op basis van twee assets. Deze periode kan variëren van dagen, weken tot zelfs een aantal maanden. De prijs van deze nieuwe token is dus relatief hoog bij lancering, en neemt af naarmate de tijd verstrijkt. Hierdoor zoekt de markt een geschikte prijs voor deze tokens én worden front running attacks veel minder aantrekkelijk. Hoe dit werkt bespreken we later in deze blog.

Image
Balancer Protocol
Vladimir Kazakov/Shutterstock.com

Balancer LBP

Balancer (BAL) is een Automated Market Maker (AMM) in het netwerk van Ethereum, die op basis van verschillende algoritmes en interacties tussen liquiditeitsverschaffers en liquiditeitspool de beste prijs vindt voor pools en deze pools opnieuw in evenwicht brengt. Gebruikers kunnen zélf liquiditeitspools creëren met een maximum van 8 verschillende tokens in één pool. De prijs wordt hier bepaald door de balans in de pool, het gewicht van de verschillende assets en de hoeveelheid tokens die worden geswapt.

Automated Market Makers (AMM’s)

In de wereld van DeFi zijn AMM’s onmisbaar om handel mogelijk te maken. Deze AMM’s zijn smart contracts waarbij je op een decentrale manier kan handelen op basis van een software wallet zoals MetaMask. Een essentieel onderdeel hiervan is het hebben van voldoende liquiditeit. Wanneer een liquiditeitspool onvoldoende liquide is, kan hier ook nauwelijks handel bestaan. Daarnaast zal dit ook een groot effect hebben op de prijs. Daarom heeft vrijwel elke AMM tal van liquiditeitspools waarbij jij beloond wordt wanneer jij deze pool voorziet van voldoende liquiditeit. Hier tegenover staan zeer gunstige APY’s, wat de wereld van DeFi zeer interessant maakt voor veel investeerders.

Maar wat bepaalt de initiële prijs van een token in een liquiditeitspool? AMM’s maken gebruik van een wiskundige formule om deze prijszetting te hanteren. Hierbij gebruiken ze de formule: K = x * y.

Door deze formule blijft de pool in balans. K is hierbij de constante factor. X en y zijn de individuele soorten token. Zij worden toegevoegd op basis van een vaste verdeling, namelijk 50:50. Aangezien de relatieve waarde van de tokens vast is, bepaalt deze formule de prijs. Dit gebeurt op basis van het aanbod van beide individuele tokens.

Image
S&P500 dow
Funtap/Shutterstock.com

Crypto Indexfonds

Balancer wordt vaker vergeleken met een indexfonds zoals we die kennen in de traditionele financiële markt. De S&P500 is een indexfonds dat de waarde weerspiegelt van de 500 grootste bedrijven op de aandelenmarkt. Wanneer een aandeel wordt toegevoegd of verwijderd, wordt deze indexfonds automatisch opnieuw in evenwicht gebracht. Je kan dus een eigen pool maken met een aantal tokens die jij wil hodlen voor een langere periode, waarbij je andere jouw pool kan laten gebruiken om trades te maken. Investeerders betalen hier een bepaalde prijs om deze assets te traden, die jouw portfolio terug in balans brengt. Voor elke transactie ontvang jij ook transactiesfees, wat kan zorgen voor een passief inkomen.

Liquiditeit

Het toevoegen van liquiditeit gebeurt doorgaans op een rato van 50:50. De tokenparen hebben dus een gelijk gewicht in valuta. Wil je voor 200 dollar deelnemen aan de pool USDC/ETH op UniSwap, dan zal je 100 dollar aan USDC moeten toevoegen tegenover 100 dollar aan Ethereum. Deze verdeling zorgt voor een vooraf bepaalde bondingcurve waarbij de prijs wordt bepaald ten opzichte van de voorraad.

Via verschillende AMM’s zijn dezelfde pools beschikbaar, die allemaal een andere prijs hanteren. Dit is onder andere afhankelijk van de liquiditeit die aanwezig is, maar ook van het aantal handelaren. Balancer protocol gaat op zoek naar de beste prijs voor die liquiditeitspool zodat jij altijd voordeel hebt. Balancer gebruikt een constant gemiddelde om deze liqudiiteitspool terug in balans te brengen zoals een indexfonds. Dit gebeurt elke dag opnieuw via een algoritme, telkens wanneer iemand een transactie doet.

Hoe werkt een Liquidity Bootstrapping Pool?

Een Liquidity Bootstrapping Pool (LBP) gebruikt een andere verdeling van het tokenpaar. Andere liquiditeitspools gebruiken doorgaans een verhouding van 50:50. Deze verdeling verandert om een neerwaartse druk op de prijs te creëren om zo oneerlijke en ongelijke distributie van tokens te voorkomen. Na de lancering wordt de prijs van dit token dus bewust naar beneden gehaald.

Een LBP gebruikt een verdeling van bijvoorbeeld 98:2, wat zorgt voor een natuurlijke neerwaartse verkoopdruk. Hierdoor is het voor bots of whales niet aantrekkelijk om zich volledig in te kopen in deze pool, ten koste van anderen. Deze neerwaartse prijs, wordt dan weer gecompenseerd door een herverdeling van deze positie, bijvoorbeeld 80:20. Deze tokens kunnen ook gradueel vrijgegeven worden, telkens op basis van een andere verdeling. Whales of bots hebben hier dus minder profijt bij. Investeerders kunnen terug op een eerlijke manier deelnemen aan deze liquiditeitspools en verkoop van tokens.

Laten we dit bekijken aan de hand van onderstaand voorbeeld:

Image
spot price zonder orders LBP
loop.markets

 

Stel dat een project een bepaald token lanceert tegen BUSD, de stablecoin op de Binance Smart Chain. In dit voorbeeld gebruiken we de benaming X voor dit token. Dit met een verhouding van 95:5. Dit betekent een verhouding van 95% van token X ten opzichte van 5% van BUSD. Hierdoor is er maar weinig kapitaal vereist van BUSD, omdat maar liefst 95% afkomstig is van token X. Na verloop van tijd zal deze verhouding anders zijn, bijvoorbeeld 5:95. Dit betekent dat de prijs van token X aan het einde van deze grafiek blijft dalen in een bepaalde verhouding.

Merk op dat bovenstaande grafiek een scenario is waarbij er geen handel plaatsvindt. Wanneer er handel plaatsvindt, zal deze grafiek veranderen. Als de koopdruk sterker is dan deze neerwaartse prijsdrukking, zal de curve gaan stijgen. Als de koopdruk en neerwaartse prijszetting in evenwicht is, zal de curve vlak zijn en zal de prijs rond de marktprijs schommelen.

Verdeling tokenpaar

Om een natuurlijke balans te houden in een pool, wordt de verdeling steeds aangepast. Dit in tegenstelling tot AMM’s zoals UniSwap. Bij sommige pools is deze verdeling verschillend, maar blijft deze wel vast gedurende de gehele periode. Het gewicht bij een liquidity bootstrapping pool kan veranderen doorheen deze periode. Deze kan beginnen met een verdeling van 95:5 om nadien te veranderen naar bijvoorbeeld 40-70. Deze verandering zorgt ervoor dat de prijs daalt. De eindverdeling van het tokenpaar wordt bepaald door het team en het protocol zelf.

Image
liquidity bootstrapping pool grafiek

In bovenstaand voorbeeld zien we het effect van deze verandering. De curve daalt doorheen de tijd op basis van de initiële tokenverdeling. Wanneer je dus net meteen na tokenlancering investeert, zullen de gevolgen van deze neerwaartse prijs het grootst zijn. Doorheen de tijd, zal deze prijsdaling afnemen. De prijs zal dus altijd lager zijn dan de initiële prijs van lancering. In realiteit werkt deze prijs tijdens de lancering dus tegen jou en zal je hier gevolgen van ervaren.

Wanneer iemand een trade doet, zal deze curve pieken zoals te zien op bovenstaande afbeelding. Maar door de huidige verdeling, zal desondanks de prijs verder blijven dalen tot het protocol een evenwicht en balans heeft gevonden. Deze balans wordt bepaald op basis van het aantal tokens en de tijd.

Deze liquidity bootstrapping pools zijn in feite prijsbepalingsmechanismen. De initiële prijs is altijd hoger en is ontworpen om naar een lagere prijs te dalen. De beste strategie is om de eerste dagen te wachten tot de prijs een stabiele basis heeft gevonden. Laat je dus niet leiden door FOMO of te veel emotie.

Conclusie

De handel in DeFi is voor veel investeerders helaas nog onbekend terrein. Dit omdat er hier ook een aantal gevaren op de loer liggen. Denk hierbij aan front running, maar ook de kans op slippage en impermanent loss. Toch zijn er veel mogelijkheden in DeFi. Hoge rewards worden uitgekeerd aan investeerders die liquiditeit toevoegen aan bepaalde pools en verdienen hiermee een passief inkomen. Maar het bepalen van een eerlijke prijs in een AMM is altijd lastig geweest. Bots manipuleren deze prijs, kopen tegen ongezien tempo alle nieuwe tokens op en verkopen deze wanneer de prijs piekt. Hierdoor verliest de reguliere investeerder vrijwel altijd.

Dankzij deze liquidity bootstrapping pools wordt bij de lancering van een token in deze liquiditeitspools een eerlijk prijs bereikt dankzij het manueel kiezen van het gewicht per tradingpaar. Door de verdeling te starten met een rato van 90:10 hebben whales of bots geen enkel voordeel om hier de markt te manipuleren. Deze verdeling wordt manueel aangepast doorheen de tijd waardoor de prijs geleidelijk wordt gevormd op basis van aantal tokens en de verdeling van de pool.

Het is misschien raar dat de prijs gecontroleerd daalt, maar dit is bewust gaan om zowel manipulatie van whales tegen te gaan en een eerlijke prijszetting te bekomen. De beste strategie is om een aantal dagen te wachten, tot deze neerwaartse prijs een bepaalde stabiliteit heeft gevonden. Pas wanneer voldoende investeerders deze pool gaan gebruiken om te traden, zal deze curven en de prijs terug gaan stijgen. Laat je dus niet leiden door FOMO, maar kijk eerst even naar de wat de prijs doet. Bepaal voor jezelf een investeringsstrategie en houd rekening met je eigen risicomanagement.

Heb jij nog vragen over deze Liquidity Bootstrapping Pool of over AMM’s? Vraag het in onze AllesOverCrypto Facebookgroep waar we inmiddels met meer dan 100.000 leden zijn! Het antwoord op een vraag over crypto vind je ook makkelijk bij onze FAQs. Verder kun je ook veel informatie vinden door je vraag + AllesOverCrypto te googelen.

Credits header: Den Rise/Shutterstock.com


Als eerste de nieuwste crypto trends vinden?

Word een Crypto Master en maximaliseer je winst!

Ontdek hier de nieuwste trends!

 

Image
Money Mastery blogbanner

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.