Blogafbeelding bij het artikel Uniswap Protocol

Uniswap Protocol - Complete uitleg voor beginners

Vandaag staat helemaal in het teken van het Uniswap Protocol. Misschien ben je er al eens tegenaan gelopen, misschien ook niet. Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit.

Na dit artikel weet je namelijk precies wat Uniswap is, hoe het werkt, herken en begrijp je termen als liquidity pools, ERC20-tokens, DeFi en snap je welke voordelen, nadelen en risico’s Uniswap met zich meebrengt.

Uniswap voorziet in de behoefte aan decentrale platformen en functioneert als een decentrale exchange (DEX).

Er zijn een aantal slimmigheidjes, waaronder smart contracts, waardoor het protocol razendsnel in staat is om te functioneren zonder daarin tussenpersonen nodig te hebben. 

Klinkt gaaf hè? Dat is het eigenlijk ook wel. Het maakt het leven van iedereen die ERC20-tokens of Ethereum een warm hart toedraagt noemenswaardig veel makkelijker. Maar genoeg over de introductie. Het is tijd voor actie. Het is tijd voor Uniswap!

Let op: hou er rekening mee dat de volgende uitleg Uniswap én de toelichting hierop op geen enkele manier als advies opgevat mogen worden. De keuze voor óf en op welke manier je (crypto) wilt traden en welke keuzes je maakt qua belegging ligt bij jou en bij jou alleen. Wij zijn geen financieel adviseurs.

Bekijk snel

Voordat we helemaal los gaan over Uniswap, en moeilijke termen noemen als liquidity pool en DeFi, bekijken we eerst een korte introductievideo over één van de functionaliteiten van Uniswap: het swappen en verzenden van tokens.

Zo krijg je meteen een beetje beeld van waar het vandaag onder meer over zal gaan. Na de korte video duiken we meteen in het diepe, dus let goed op!

 

Wat is Uniswap?

Uniswap is een DEX-protocol op Ethereum voor het verruilen van ERC20-tokens, zonder dat er kopers en verkopers nodig zijn om vraag te creëren. Daarnaast voorziet het in de oplossing van een liquiditeitsprobleem bij Decentrale Exchanges (DEX). Dit doet het via een rekensom die automatisch de waarde balanceert, afhankelijk van hoeveel vraag er is naar een token.

Zo! Is het ons toch even mooi gelukt om drie of vier termen erin te gooien die je misschien nog helemaal niet of slechts ten dele kent. Dat ons dat in slechts vier zinnen gelukt is, is al een prestatie op zichzelf. Maar we praten je er eens even rustig doorheen. 

Decentrale exchange

Een DEX-protocol is een protocol wat is gemaakt voor een Decentrale Exchange (DEX). Een Decentrale exchange is net als een centrale exchange gericht op het voeren van handel in (in dit geval) cryptocurrency’s. Het grote verschil zit hem voornamelijk in de tussenpartijen en in de coördinatie van zo’n platform.

Bij een centrale exchange wordt het platform door een specifieke partij gedomineerd en gecoördineerd. Bij een DEX-platform is wordt het niet centraal maar decentraal beheerd.

Een DEX is dan ook een DeFi-oplossing. DeFi, ook wel Decentralized Finance genoemd, is de beweging die volledig gericht is op het decentraal organiseren van verschillende financiële diensten. Zoals in dit voorbeeld kun je dan denken aan een handelsplatform.

Maar ook leningen, sparen en peer-to-peer-transacties zoals Marktplaats kunnen tegenwoordig via DeFi-oplossingen worden uitgevoerd. Laten we even iets dieper ingaan op DeFi bij exchanges. 

Image
Uniswap home

DeFi bij cryptocurrency-exchanges

Om de link tussen Uniswap en DeFi te leggen is niet bijzonder complex, maar voordat we dat doen is het goed om even te kijken met welke uitdagingen cryptocurrency-exchanges te kampen hebben, zowel decentraal als in de centrale variant. 

Gedecentraliseerde exchanges lossen veel van de problemen van hun gecentraliseerde tegenhangers op, waaronder het risico van hacking, wanbeheer en willekeurige transactiefees. Gedecentraliseerde exchanges  hebben echter hun eigen problemen, voornamelijk een gebrek aan liquiditeit - wat betekent dat er een gebrek aan geld is dat binnen een exchange aanwezig is, waardoor de handel minder snel en efficiënt gaat. 

Dat is waar Uniswap om de hoek komt kijken. Het probeert het liquiditeitsprobleem van de gedecentraliseerde exchange op te lossen door de exchange toe te staan tokens te ruilen zonder te vertrouwen op kopers en verkopers die die liquiditeit creëren. Nu je het woord liquiditeit een aantal keer voorbij hebt zien komen, laten we eens kijken naar de liquidity pools binnen Uniswap en hoe dat allemaal werkt.

Wat is een liquidity pool binnen Uniswap?

Uniswap is een gedecentraliseerd ERC-20-tokenuitwisselingprotocol, en het is niet alleen voor tokens. Het ondersteunt ook Ethereum, en het mooie van Uniswap is dat je ETH op een gedecentraliseerde manier kunt inwisselen voor elk ander ERC-20-token. Er is geen bedrijf bij betrokken, geen KYC (Know Your Customer), en er is geen persoon bij betrokken die dingen bemiddelt.

Het is niet zoiets als een gecentraliseerde beurs waar een bedrijf je geld vasthoudt en daar kosten voor in rekening brengt. Dit is een gedecentraliseerde exchange waar je altijd de volledige controle over je crypto houdt. Wanneer je een transactie uitvoert, gebeurt dit onmiddellijk allemaal in één transactie, wordt het geld uit jouw wallet gehaald en wordt het geld teruggestort in het andere formaat, zodat er geen bewaarneming is. Uniswap maakt hiervoor gebruik van een liquidity pool.

In een liquidity pool zit een bepaalde hoeveelheid Ethereum en zit er een gelijkwaardige hoeveelheid van een willekeurige ERC20-token in. Binnen deze liquidity pools kunnen gebruikers dus tegen marginale kosten (0,3%) een token omruilen voor Ethereum of naar Ethereum. Zonder dat hier een koper of verkoper voor nodig is. De pools zijn dermate groot dat je moeiteloos een hele zwik ERC-20 tokens kunt inwisselen voor Ethereum (of andersom).

 Je kunt ook zelf deelnemen in een liquidity pool. Daar komen we zo even op terug. Laten we eerst even kijken naar wat er precies gebeurt met een token binnen een liquidity pool van Uniswap.

Wat gebeurt er met een token binnen een liquidity pool?

Elk token kan aan Uniswap worden toegevoegd door het te financieren met een equivalente waarde van ETH en het ERC20-token dat wordt verhandeld. Als je bijvoorbeeld een exchange wilt opzetten voor een hypothetische altcoin genaamd AllesOverCrypto Token, zou je een nieuw Uniswap smart contract voor AllesOverCrypto Token lanceren en een liquiditeitspool creëren met bijvoorbeeld € 10 aan AllesOverCrypto Token en € 10 aan ETH.

Waar Uniswap verschilt van andere decentrale exchanges, is in plaats van kopers en verkopers met elkaar te verbinden om de prijs van een AllesOverCrypto Token te bepalen, ze een constante vergelijking gebruiken:  x * y = k.

In de vergelijking vertegenwoordigen x en y de hoeveelheid ETH- en ERC20-tokens die beschikbaar zijn in een liquiditeitspool en is k een constante waarde. Deze vergelijking gebruikt de balans tussen de ETH- en ERC20-tokens - en vraag en aanbod - om de prijs van een bepaald token te bepalen. 

Telkens wanneer iemand een AllesOverCrypto Token koopt met ETH, neemt de voorraad van AllesOverCrypto Token af terwijl de voorraad van ETH toeneemt - de prijs van AllesOveryCrypto Token gaat omhoog.

Als gevolg hiervan kan de prijs van tokens op Uniswap alleen veranderen als er transacties plaatsvinden. Wat Uniswap in wezen doet, is het in evenwicht brengen van de waarde van tokens en het ruilen ervan op basis van hoeveel mensen ze willen kopen en verkopen. Maar hoe werkt het precies aan de gebruikerskant?

Hoe werkt Uniswap?

We gaan er gemakshalve even vanuit dat je geen ERC20-token hebt opgericht (zoals de hypothetische AllesOverCrypto Token) die je op een exchange wilt verhandelen, maar dat je als ‘eenvoudige’ eindgebruiker benieuwd bent wat je zelf precies aan Uniswap hebt en wat je ermee kunt. 

Laten we beginnen om de drie functionaliteiten van Uniswap even op te sommen. Hier laten we dus het lanceren van je eigen ERC20-token op een exchange even buiten beschouwing. Daar gaan we! 

Met Uniswap kun je:

  1. Zelf Ethereum en ERC20-tokens swappen (omruilen).
  2. ERC20-tokens of Ethereum versturen (naar bijvoorbeeld een wallet)
  3. ERC20-tokens en Ethereum zelf in een liquidity pool investeren.

Laten we ze even iets meer toelichten. 

Zelf ERC20-tokens swappen met Uniswap

Allereerst kun je zelf dus je ERC20-tokens swappen met Uniswap. Stel dat je een heleboel DAI hebt en die graag binnen de kortste tijd wilt omruilen voor MKR? Dan hoef je geen account aan te maken op een exchange, kopers te zoeken voor je DAI token, verkopers voor je MKR token en op die manier je tokens om te ruilen, maar kun je simpelweg terecht op Uniswap.

Je gaat hiervoor naar de Swap pagina binnen Uniswap en selecteert welke token je wilt omruilen en welke token je daarvoor terug wilt hebben. Zoals in het voorbeeld aangegeven kun je dus direct een grote hoeveelheid DAI omruilen voor MKR. Of andersom. Of een totaal willekeurige combinatie. Zo lang het maar een ERC20-token is die bekend is bij Uniswap en voorzien is van een liquidity pool. 

Image
Uniswap swap pagina

 

ERC20-tokens of Ethereum versturen (naar bijvoorbeeld een wallet)

De wat minder spectaculaire optie van Uniswap betreft de mogelijkheid om naast het swappen je ERC20-tokens naar een wallet te sturen. Dit kan een reeds gekoppelde (hardware) wallet zijn, of een wallet-adres wat je invoert. 

Zonde om hier veel woorden of tijd aan te verspillen. De optie is simpel in gebruik, spreekt voor zichzelf en is niet veel meer dan een nuttige toevoeging aan het platform.

ERC20-tokens en Ethereum zelf in een liquidity pool investeren

Zoals gezegd, vraagt elke swap om een kleine fee, 0,3% welteverstaan. Aangezien er sprake is van een decentraal platform, gaat die 0,3% dus niet in de zakken van Kraken of Binance of een andere centrale instantie, maar verdwijnt die 0,3% volledig in de investeerders van een liquidity pool.

Deze verdeling gebeurt met een verdeelsleutel naar rato. Stel even dat jij hypothetisch 10% van het volledige vermogen van MKR in de liquidity pool hebt zitten, dan ontvang jij 10% van 0,3% op je balans.

Elke keer dat iemand dus MKR in een ruil (token swap via Uniswap) betrekt, pak jij 10% van de 0,3% kosten. Natuurlijk is 10% van het volledige vermogen van een liquidity pool een behoorlijk aandeel, dus het is realistischer om van een wat lager percentage uit te gaan, afhankelijk van in welke ERC20-token jij besluit om bij te dragen aan de liquidity pool. 

Om mee te doen breng je een gelijke hoeveelheid aan zowel Ethereum als een ERC20-token in binnen de liquidity pool. Je brengt dit vermogen dus feitelijk onder bij het platform en in de tussentijd kunnen mensen tokens swappen met dat vermogen. 

Belangrijk detail is dus dat het heel goed kan zijn dat het aantal Ethereum in een bepaalde periode stijgt, terwijl het aantal ERC20-tokens afneemt. Of andersom. Dit heeft er alles mee te maken dat de tokens natuurlijk voor elkaar geruild worden en dat er daardoor van de ene tokens afgaan en van de andere tokens bijkomen op de balans. Maakt de verhouding je weinig uit? Dan is het investeren in een liquidity pool zeker iets voor jou.

Benieuwd naar de mogelijkheden van Uniswap in een wat uitgebreidere video? Bekijk dan onderstaande video eens ter inspiratie.

 

Voor- en nadelen van Uniswap

Zoals met alles zijn er voor- en tegenstanders. Dat is met Uniswap niet anders. Er zitten een aantal grote voordelen aan het platform, er zijn ook een aantal nadelen op te noemen. We zetten er even een aantal voor je op een rij.

De voordelen

  • De snelheid; het is super fijn dat je binnen een enkele klik je ERC20-tokens kunt swappen zonder hier enorm veel moeite voor te hoeven doen.
  • De kosten; de kosten zijn laag én zijn transparant en statisch. Je weet precies waar je aan toe bent.
  • Het gebruikersgemak; simpeler dan een token swap op Uniswap wordt het bijna niet. 
  • Liquiditeitsproblemen worden opgelost; door gebruik te maken van liquidity pools en het Uniswap protocol kunnen ook decentrale exchanges een veelvoud van ERC20-tokens aanbieden zonder hier in liquiditeitsproblemen te komen.

De nadelen

  • In liquidity pools wordt de verhouding van je pool gewijzigd. Dit kan natuurlijk positief uitpakken waardoor je vermogen toeneemt, maar dit kan ook negatief uitpakken. Controleer of dit voor jezelf in je risicoprofiel past of niet.
  • Het Uniswap protocol is open source. Dit kan tot prachtige initiatieven leiden, maar kan ook misbruikt of aangepast worden door kwaadwillige coders.
  • Scammunten worden vaak aangeprezen als Uniswap-tokens waarmee oplichters hopen mee te liften op de hele DeFi-hype die momenteel actueel is. Voorzichtigheid dus geboden!

Zoals in het laatste punt aan bod is gekomen is alles wat lekker loopt in het leven, zoals DeFi en Uniswap, meteen iets wat ook de aandacht van criminelen op zich vestigt. Even een woord van zorg dus, voordat we afsluiten.

PAS OP: OPLICHTERS ACTIEF OP UNISWAP!

Iedereen die enthousiast is, kan op Uniswap een trading pair aanmaken en een zelfgemaakte ERC20-token onderbrengen. Dat is natuurlijk super leuk allemaal, maar dat betekent tegelijkertijd ook dat criminelen en kwaadwillenden de kans grijpen om met misleidende tokennamen een pairing te creëren in de hoop dat goedgelovigen hun zuurverdiende geld gebruiken om in deze fictieve tokens te investeren.

Het werkt eigenlijk heel simpel. Een bekend DeFi-project is het project OPIUM. OPIUM heeft geen eigen coin of native token, maar een vernuftige crimineel heeft op Uniswap een scam token OPIUM genaamd gelanceerd met de ticker OPM. Deze is vervolgens op Uniswap te verhandelen en veel nietsvermoedende investeerders zagen dit als de kans om flink te investeren in het DeFi project OPIUM. Helaas kwamen zij van een koude kermis thuis.

Doe dus even onderzoek in de ERC20-token waarin je wilt investeren, voordat je je hele vermogen erin pompt. Een gewaarschuwde crypto trader telt immers voor twee. 

https://www.youtube.com/watch?v=OFT_Mra3VBA

 

Conclusie

Uniswap is een fantastisch protocol wat het leven van zowel kopers als verkopers en cryptocurrency exchanges enorm veel makkelijker heeft gemaakt. Naast een ongekende gebruikerservaring wordt het protocol ook ingezet voor passieve inkomsten vanuit een deelname aan een liquidity pool.

Wanneer je zelf actief aan de slag wilt gaan met liquidity pools is het verstandig om je even rustig in te lezen en te besluiten welke trading pairs voor jou interessant kunnen zijn. Gebruik je Uniswap voornamelijk om eenvoudig, snel en goedkoop je ERC20-tokens om te wisselen? Dan kun je redelijk veilig hiermee aan de slag gaan en heb je verder weinig omkijken naar het hele proces.

Heb je zelf al ervaring met Uniswap of de liquitidy pools? Of ben je op zoek naar mensen die dit wel hebben en die jou er meer over kunnen vertellen? Start dan een discussie in de Crypto Facebookgroep of het Crypto Forum. Laat het ons ook weten als je zelf interessante ideeën hebt over een blog-onderwerp. Wie weet schrijven we de volgende keer wel voor jou!


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis Online Bitcoin Training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.