Glanzend EOS blockchain logo

EOS - Simpele uitleg over de technologie erachter

Wat is EOS? Het is een smart contract platform waarmee je dApps (gedecentraliseerde Apps) en smart contracts kunt ontwikkelen. Het is daarmee vergelijkbaar met Ethereum (ETH). Maar dit blockchain platform valt op door prestaties op het gebied van schaalbaarheid en ontwikkelingsmogelijkheden.

Als je een beetje het crypto nieuws volgt, kom je de naam EOS (de token) of EOSIO (het ontwikkelingsplatform) regelmatig tegen. Meestal als het over bijzondere projecten gaat. Zo heeft in juli 2021 de staat Wyoming (USA) de Amerikaanse Crypto FED DAO wettelijk erkend als een vorm van vennootschap. Deze DAO (Decentrale Autonome Organisatie) is gebouwd op het EOS ecosysteem. Deze erkenning van een DAO is een belangrijke stap voor de integratie van blockchain technologie in de maatschappij. Het laat zien dat de technologie achter EOS bruikbaar is in het dagelijkse leven en toepasbaar in huidige organisatiestructuren. 

"Snelheid" is een woord wat je verder tegenkomt als het over de EOS blockchain gaat. En dit is precies ook hetgeen waarmee EOS zich kan meten met centrale ontwikkelingssoftware. De schaalbaarheid, de hoeveelheid transacties die het EOS systeem aankan per tijdseenheid, is namelijk zeer hoog vergeleken bij andere blockchains. Dit maakt dat EOS een project wat de aandacht heeft.

Hoog tijd dus voor een analyse van de technologie achter dit project. Wat is EOS en wat maakt dit ecosysteem zo uniek?

Bekijk snel

 

Bekijk hier een korte uitleg over EOSIO:

Wat is EOS blockchain?

EOS (EOS) en EOSIO zijn termen die nogal eens door elkaar worden gebruikt. Ze zijn samen wat het EOS ecosysteem is. EOSIO is het ontwikkelingsplatform en EOS is de naam van de token die binnen het EOS netwerk of ecosysteem wordt gebruikt. Daarnaast hoor je de term EOS coin nog wel eens voorbij komen. Want ook token en coin worden vaak door elkaar gebruikt, zeker in het geval van EOS.

Een coin opereert op een eigen onafhankelijke blockchain en wordt uitsluitend gebruikt als transactiemiddel. Token is de juiste term voor een crypto eenheid wat opereert vanuit een bestaande blockchain. Dit kan bijvoorbeeld vanuit het Ethereum netwerk zijn.

Een token heeft binnen een ecosysteem naast betaalmiddel vaak andere functies. Zo geeft een governance token recht op zeggenschap over het bestuur van een protocol. EOS kan beschouwd worden als een coin opererend vanuit een onafhankelijke blockchain.

Toch wordt de term token door de developers op de site van EOS meer gebruikt. De token is namelijk niet alleen een valuta, maar wordt voor diverse doeleinden gebruikt binnen het protocol. Op deze functies van de EOS token gaan we straks uitgebreider in.

Uit de whitepaper van het EOS protocol blijkt dat de developers dat ze hiermee een ambitieus plan voor ogen hebben. Het platform moest open-source software aanbieden waarmee gedecentraliseerde apps en smart contracts ontwikkeld kunnen worden. In de eerste plaats wil het hiermee een ontwikkelingsplatform zijn waarop developers makkelijk solide producten kunnen bouwen. 

Verder is de mogelijkheid tot schaling het voornaamste doel om met het EOS protocol te behalen. De snelheid van een transactie wordt namelijk bepaald door de hoeveelheid transacties die een protocol kan verwerken binnen een bepaalde tijd. Wil je dat een dApp voor algemeen gebruik hanteerbaar wordt, dan moet het een groot aantal gebruikers tegelijkertijd aankunnen. Met de hoge schaalbaarheid wil EOS zich van andere ontwikkelingsplatformen onderscheiden.

De transactiesnelheid en TPS  van EOS vergeleken

Snelheid is dus van essentieel belang om blockchain technologie mainstream implementeerbaar te maken. We zijn namelijk gewend dat een transactie met geld via banken in een paar tellen geregeld is. Hiervoor moet een transactieverwerking systeem een goede TPS hebben. Dit zijn het aantal transacties wat een systeem per seconde kan verwerken. Mastercard beweert 24.000 transacties per seconde aan te kunnen als alle omstandigheden optimaal zijn. In normale omstandigheden wordt 1700 TPS gemeten. 

Als we nu kijken naar Bitcoin (BTC) met een paar transacties per seconde en Ethereum (ETH) met 15 transacties per seconde is er voor de blockchaintechnologie nog een lange weg te gaan. Inmiddels zijn er andere blockchains die hierin al een aardige ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ripple (XRP) bijvoorbeeld is met 1500 TPS aardig snel. EOS blijkt in deze vergelijking een topper met een TPS van 4000 en transactietijd van 1.5 seconde. 

Daarom wordt EOS in de wandelgangen van de crypto wereld ook wel eens “Ethereum On Steroids” genoemd. Het is natuurlijk met de vele ontwikkelingsmogelijkheden ook vergelijkbaar met Ethereum, alleen dan vele malen sneller. 

Maar is EOS ook werkelijk het blockchain project met de beste TPS en grootste transactiesnelheid? Nee, is hierop het antwoord. NEO heeft bijvoorbeeld een TPS van 10.000 en dan een transactietijd van 15 seconden. Verder is er nog DeFi platform Radix (EXRD) met een TPS van 1.4 miljoen.

Het EOS protocol heeft dus de capaciteit op het gebied van schaalbaarheid om daarmee te kunnen concurreren met vergelijkbare blockchain platformen. Maar het is een goede middenklasse als het op TPS aankomt.

Image
eosio site
eos.io

Wat maakt EOS uniek?

EOS is uniek doordat de goede transactiesnelheid mogelijk wordt gemaakt door schaling op horizontaal en verticaal niveau. Horizontale schaling betekent dat er meer nodes of computers werken om een hoeveelheid transacties binnen een bepaalde tijd uit te voeren. Bij verticale schaling wordt het computervermogen of de kracht van nodes vergroot waardoor per node meer transacties kunnen worden verwerkt. 

Je kunt dit misschien het beste voorstellen als bussen die passagiers transporteren van A naar B. Bij horizontale schaling zet je meer bussen in zodat je meer passagiers in dezelfde tijd van A naar B kunt vervoeren. Kies je voor verticale schaling dan bouw je een verdieping op de bus die je al hebt. Zo kan de bus in dezelfde tijd meer passagiers vervoeren. Het EOS netwerk wil beide schalingsmethodes toepassen om schaling te optimaliseren.

Horizontale schaling

Horizontaal schalen wil EOS bereiken door dat het uitvoeren van smart contracts en verwerking van transacties simultaan en parallel kan plaatsvinden. Dit gaat dan met meerdere nodes tegelijkertijd. Dit systeem voor horizontaal schalen is nog in ontwikkeling.

Verticale schaling

Vertical scaling, verticale schaling, is mogelijk door een efficiënter proces bij het aanmaken van de blocks. De kracht van EOS ligt in het systeem van transactieverwerking en het aanmaken van de nieuwe blocks voor de blockchain. Deze blocks worden aangemaakt door nodes in het EOS netwerk. 

Nodes zijn de computers en computersystemen. Binnen het EOS netwerk worden deze block producers genoemd. Een block producer wordt gekozen door de EOSIO stakeholders via een producer kiessysteem. Een gekozen blockproducer die actief blocks aanmaakt is een zogenaamde “active node" of "producing node” binnen het ecosysteem.

Het consensusprotocol

Hoe voegen de blockproducers nu blocks toe aan de blockchain? Hiervoor moet een consensus bereikt worden. De blockproducer moet een bewijs laten zien om te verifiëren dat het block correct aangemaakt is en niet dubbel of vals is. 

Binnen de blockchain technologie bestaan er verschillende consensus mechanismen, dus verschillende manieren waarop moet worden geverifieerd voor het block wordt toegevoegd. Het eerste mechanisme is Proof of Work waarbij de blockproducers, die in dit geval miners worden genoemd, als bewijs een rekenkundige opdracht moeten vervullen voor het block wordt toegelaten. Bitcoin (BTC) heeft een Proof of Work mechanisme en dit is de reden waardoor de transactiesnelheid zo laag is. Consensus bereiken door middel van een Proof of Work mechanisme kost namelijk veel energie en tijd.

De blockproducers bij EOS moeten met een DPoS tot een consensus te komen om hun aangemaakte block toe te voegen. DPoS staat voor delegated proof of stake, dus een gedelegeerd bewijs van aandeel als je het in wat cryptisch Nederlands vertaalt. 

Dit consensus mechanisme is een variatie op het Proof of Stake protocol. Hierbij vindt verificatie plaats op basis van de tokens die een validator, block producer, heeft. Meestal gaat het bij de selectie van een validator om de hoeveelheid tokens en de tijd dat een validator tokens in bezit heeft. Hierop wordt een validator geselecteerd en mag een block aandragen. Nadeel van dit systeem is dat vooral degene met veel tokens in aanmerking komt om validator te worden.

Bij Delegated Proof of Work kunnen een groot aantal tokenhouders die een kleine of grote hoeveelheid tokens in bezit hebben, samen een delegatie van validators of block producers kiezen die blocks gaan aanmaken. Als tokenhouder mag je voor een validator stemmen, ongeacht hoeveel tokens je hebt. En het maakt voor de block producers daarmee ook minder uit hoeveel tokens ze hebben. 

Het toevoegen van een block verloopt in 2 fases:

  • Fase 1: Producer/voting schedule 
  • Fase 2: Block production/validation

Fase 1

De fase producer/voting schedule oftewel het kiezen van block producers en het samenstellen van een productieschema, verloopt via DPoS Layer 2. Waar staat Layer 2 voor, vraag je jezelf misschien af? De doeleinden van een blockchain kun je opdelen in 4 lagen of layers. Layer 2 is de protocol layer, hierin vind je alle mechanismen om een protocol op te bouwen. 

De gedelegeerden kunnen tot 30 blockproducers kiezen tijdens een kiesronde. Met de stemmen wordt een top 21 van block producers gekozen die dan de actieve producers worden. Daarnaast wordt op basis van de stemmen een reservelijst samengesteld waaruit eventueel een producer kan worden geselecteerd, als er een van de actieve producers wegvalt om wat voor reden dan ook. 

Nadat de producers gekozen zijn, wordt er een productieschema opgesteld op basis van de alfabetische volgorde van de namen van de producers.

Fase 2

De block productie en validatie van fase 2 vindt plaats op de native Layer 1 chain. Layer 1 is het netwerk van een ecosysteem. Hier worden de blocks aangedragen door de producers, gekeurd en in volgorde gezet.

De tijd om een block klaar te zetten duurt met het DPoS mechanisme 0.5 seconde en een block producer kan een block klaar zetten op elk moment. Als 15 block producers een block afhebben, is dit onomkeerbaar. Door deze methode is een fork, het afscheiden van een blockchain waardoor verschillende versies van een blockchain ontstaan, niet mogelijk. De producers werken samen in plaats van elkaar te concurreren. Mocht er toch twee versies van een block ontstaan, dan wordt gekeken welke de langste keten heeft.

Het EOSIO ontwikkelingsplatform

EOSIO biedt met het protocol een innovatieve omgeving om dApps en smart contracts op te ontwikkelen. Het biedt open-source software wat dus bruikbaar is voor iedereen, maar waar iedereen dus ook vanuit de community nieuwe ideeën kan aandragen. 

Op het platform werkt een virtual machine, in het geval van EOS, is dit WASM. Een virtueel machine is een computersysteem in de virtuele omgeving. Het is soort virtuele laptop waarop ander programma's kunnen worden uitgevoerd. WASM staat voor WebAssembly, het is een op stack (een bepaalde vorm van opslagruimte) gebaseerde virtual machine. Hiermee kunnen smart contracts uitgevoerd worden in Sandbox, een bepaalde testomgeving voor te ontwikkelen smart contracts en dApps. Het voordeel van WASM is de snelheid van dit systeem en de vele computerprogramma’s waarmee dit kan samenwerken om dApps te ontwikkelen.  

Er worden geen transactie fees gerekend bij het EOS Netwerk en dit is een groot verschil met Ethereum. Toch is het ook niet helemaal gratis en voor niets, want je moet wel een fee betalen voor bepaalde middelen die je gebruikt om transacties en dApps te laten werken. Deze fee is onder andere voor CPU, de processing power om een dApp te draaien, NET voor netwerk bandbreedte en RAM voor data opslag. 

In dit filmpje vertellen developers waar zij EOSIO voor gebruiken:

Binnen EOSIO zijn verder de nodige middelen en tools om smart contracts en dApps te ontwikkelen. We noemen hieronder de belangrijkste software tools en middelen die tot de de blockchain van EOS behoren.

Allereerst de core componenten, essentiële onderdelen voor het bouwen van een slim contract of dApp:

Het belangrijkste hiervan zijn de Nodeos (node + eos = nodeos). Dit zijn de core nodes die de plugins en service bieden om een node te draaien. De Nodeos zorgen voor de verwerking van smart contracts, valideren van transacties, de block productie van blocks die gevalideerde transacties bevatten en de bevestiging van blocks om ze op te nemen in de blockchain. 

Ander core component is de EOSIO.CDT. Dit is de Contract Developers Toolkit, de gereedschapskist voor het ontwikkelen van smart contracts. 

Verder is de KEOSd, de Key Eos development. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van smart contracts. Want dit is een key management service. Hiermee kun je private keys en gesigneerde digitale berichten opslaan. Verder kan je hiermee wallet opslag versleutelen. Het biedt een veilige omgeving voor het ondertekenen van een contract van CLEOs (zie hieronder) of een derde andere partij. 

Image
EOS development schema
developers.eos.io

 

Cleos tenslotte,  is een command line tool. Hiermee kun je op EOS ontwikkelde slimme contracten implementeren en testen.

Naast deze core tools voor het ontwikkelen van smart contracts en dapps op EOS heb je nog vele andere tools en toolkits. Zo zijn er SDK’s specifiek voor de programma’s Java, JavaScript en Swift.

Daarnaast zijn er nog diverse tools zoals bijvoorbeeld het Eosiode-web-ide, een quick start om snel applicaties te kunnen bouwen op het net. En verder vind je op EOSIO de Eosio labs, deze zijn voor uitwisseling en verbinding met browsers of wallets zoals Ledger.

Founders & organisatie

EOS is een project wat vanuit software ontwikkelaar Block.one ontwikkeld is. De oprichter van het protocol is Dan Larimer, CTO van Block.one. Hij heeft tevens STEEM (STEEM) en Bitshares (BTS) opgericht. Hij en het team van Block.one wat achter het EOS protocol zit, hebben een stevige staat van dienst. 

Daarnaast maken een groot aantal belangrijke investeerders achter het project dat dit een stevig fundament heeft. Hiervan komen een groot aantal uit China en verder uit Zuid-Korea, US en de UK. 

Na een succesvolle ICO in 2017 waar een recordbedrag van 4 miljard USD werd opgehaald, werd EOSIO na een periode op testnet gedraaid te hebben in juni 2018 op het mainnet gelanceerd. Het netwerk is sindsdien in ontwikkeling waardoor het steeds weer nieuwe mogelijkheden biedt. Hoogtepunt is bijvoorbeeld de ontwikkeling van Voice, een NFT platform wat op het EOS netwerk draait. 

De verdere ontwikkeling wordt deels door de community bepaald omdat het een open source platform is. Het governance systeem werkt eigenlijk hetzelfde als het DPoS sytseem voor het aanmaken van de blocks. Stakeholders kunnen via delegaties stemmen over aanpassingen van het protocol. 

De ontwikkeling verliep voor de launch vanuit Block.one en hiervanuit werkt het ontwikkelingsteam aanpassingen aan het protocol ook uit. Block.one had aanvankelijk ook een constitutie. Deze bevatte richtlijnen voor block producers, developers en gebruikers van het platform. De constitutie was opgesteld als een soort “terms of user agreement.” Dit viel bij het merendeel van de community niet in goede aarde en de community kwam zelf met een EOS User Agreement, deze werd met 15 van de 21 delegatie stemmen aangenomen en is sinds april 2019 van kracht.

In dit filmpje wordt uitgelegd wat Block.one is en doet:

De token EOS

De native token van het EOS ecosysteem is de gelijknamige EOS (EOS). Deze is voor verschillende doeleinden op het platform bruikbaar. Met de tokens kunnen verschillende zaken van het netwerk zoals bandbreedte, computationele en opslagcapaciteit betaald worden. Verder worden de tokens gebruikt voor het DPoS protocol en het bestuur of governance van het protocol. De beloning voor block producers wordt uitgekeerd in EOS tokens. 

Prestaties op beurs van EOS 

De token kwam in zomer 2017 voor 2,92 USD op de markt en bereikte een dieptepunt van 0,502 USD in oktober 2017. All Time High bereikte EOS op 29 april 2018 met de prijs van 22,71 USD. In juli 2021 is de  marktcapaciteit 4.143.303.034 USD, dit is 0.28% van de market cap dominantie van het totaal. EOS wordt verhandeld op de bekende crypto exchanges zoals Binance, OKex en de Nederlandse crypto exchange Bitvavo.

Voordelen EOS

De EOS blockchain onderscheidt zich dus door de goede schaalbaarheid wat de blockchain sneller maakt ten opzichte van veel andere projecten. Verder worden er geen fees gerekend voor het gebruiken van het netwerk voor transacties. Dit betekent niet dat het geheel kosteloos is voor de ontwikkeling van dApps en smart contracts. Hier worden wel voor het gebruik van middelen soms vergoedingen gevraagd. 

Het is echter een groot voordeel ten opzichte van andere ecosystemen. Dit maakt het voor developer een fijn platform om te gebruiken, maar ook de goede bruikbaarheid en de open source structuur maken het een platform met veel mogelijkheden. 

Nadelen van EOS

Het algemene oordeel over het platform is van zowel gebruikers, investeerders, en developers positief. Een kritiekpunt wat in reviews wel herhaaldelijk terugkomt is dat het handige ontwikkelingsplatform, de goede transactiesnelheid en schaalbaarheid ten koste gaan van een belangrijk kenmerk van een blockchain: decentralisatie. Uiteindelijk wordt door 21 delegators een blok toegevoegd. Dit is natuurlijk een select gezelschap, waardoor de productie centraal blijft. Verder was Block.one tijdens de ontwikkeling van het platform centrale aanstuurder, wat natuurlijk ook het decentrale karakter ten goede kwam. 

Hoe is het oordeel over EOS in vergelijking met soortgelijke blockchains?

Neo (NEO), Cardano (ADA) en Ethereum (ETH) zijn 3 blockchains die elk hun voordelen, maar ook hun nadelen hebben ten opzichte van EOS. Een kleine vergelijking tussen EOS en deze drie laat goed zien waar voor EOS de kansen en knelpunten liggen.

Ethereum vs EOS

Ethereum (ETH) ligt in sommige opzichten ver voor ten opzichte van EOS en ook NEO en Cardano. Het smart contract platform heeft het grootste netwerk, meeste gebruikers en grootste capaciteit, ook op de crypto beurzen. EOS wint met ruime voorsprong wel als het gaat om de snelheid en schaalbaarheid. Verder is de gebruiksvriendelijkheid van EOS voor developers beter met lage kosten en veel handig toepasbare tools.

Image
Ethereum vs EOS: Ethereum website
ethereum.org

Cardano vs EOS

Cardano (ADA) is ook een van de smart contract platforms wat een geduchte concurrent is van Ethereum en daarmee ook van EOS. Cardano heeft sterke fundamentals met een “A Class” developers team en ook een groot gebruikersnetwerk. EOS kan wellicht met het gedegen protocol en de betere TPS (die van Cardano is 250 TPS), aardig in de buurt komen maar qua fundamentals legt het op dit moment nog af tegenover Cardano.

Image
Cardano vs EOS: cardano.org
cardano.org

NEO vs EOS

NEO (NEO) wordt Chinees Ethereum genoemd omdat het platform in China ontwikkeld is. NEO en EOS zijn zeer aan elkaar gewaagd. NEO valt ook op met een TPS van 10.000 en de vele mogelijkheden om dApps en smart contracts te ontwikkelen. Ze zijn als het om de blockchain technologie aan elkaar gewaagd en het lijkt meer geografische redenen te hebben waarom men voor de een of de ander zou kiezen.

EOS is niet ongeliefd in China, maar het blijft een Amerikaans en daarmee westers buitenlands bedrijf. NEO is met de blockchain technologie behoorlijk geïntegreerd in de Chinese tech industrie en bovendien "favourite darling" van de Chinese overheid. Dit is een groot voordeel ten opzichte van EOS in Azië, zeker omdat voor EOS de Aziatische markt met China voorop, belangrijk is. In het westen wordt EOS meer gezien als een Chinees bedrijf en zal wellicht daardoor minder snel kunnen samenwerken met westerse overheidsorganisaties.

Image
NEO vd EOS: neo.org
neo.org

Conclusie

Met een rondje langs de belangrijkste concurrenten wordt al snel duidelijk dat EOS het moet hebben van de flexibiliteit in combinatie met goede schaalbaarheid om de concurrentie voor te blijven. Met de variant van de Proof of Stake, de Delegated Proof of Stake, en de vele mogelijkheden om dApps en smart contracts te ontwikkelen maken EOS tot een belangrijke speler in de blockchain technologie. 

Wil je meer weten over EOSIO of EOS? Of heb je vragen over andere cryptocurrency of blockchain? Laat het ons weten en word lid van onze AllesOverCrypto Facebookgroep!

Foto header: Wit Olszewski/ Shutterstock.com

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.