crypto tokenomics

Wat is crypto Tokenomics en hoe gebruik je deze?

Wanneer jij onderzoek doet naar een cryptocurrency, zou je van verschillende onderzoeksmethoden gebruik kunnen maken. Het gaat hier voornamelijk over de fundamentele analyse en de technische analyse. Voor beide onderzoeksvormen worden de tokenomics gebruikt. Dit zijn belangrijke gegevens over het aanbod en de prijs van een cryptocurrency. Laten we eens gaan kijken naar wat crypto tokenomics zijn en hoe je ze kunt gebruiken voor jouw onderzoek.

Bekijk snel

Wat is crypto tokenomics? 

We komen al meer te weten over wat tokenomics betekent wanneer we goed naar het woord kijken. Het bestaat namelijk uit 'token' en 'economics'. Met tokenomics bedoelen we dan ook de economie rondom een crypto token. Veel crypto traders vinden de tokenomics van een project erg belangrijk en besluiten vaak op basis hiervan of ze in een cryptocurrency investeren (of niet).

Bij een fundamentele analyse kijk je naar de fundamenten rondom een cryptocurrency. Denk aan de kwaliteiten van het team, de concurrenten, het probleem dat men oplost, de techniek die wordt gebruikt, de blockchain waar het project op draait, de regulatie, etc. Op basis van een fundamentele analyse bepaal je of een cryptocurrency ondergewaardeerd of overgewaardeerd is.

De technische analyse geeft een blik op de cijfers rondom een cryptomunt. Denk hierbij voornamelijk aan de grafiek, welke veel kan zeggen over de toekomstige koers van een cryptocurrency. Op basis van eerdere koerswaarden kun je een voorspelling voor de toekomst doen.

We zien dat de fundamentele analyse voornamelijk wordt gebruikt door mensen die op de lange termijn willen investeren. Een technische analyse wordt daarentegen meestal door mensen die op de korte termijn investeren (zoals daghandelaren) gebruikt.

Bij zowel een fundamentele analyse als technische analyse kan het analyseren van de tokenomics nuttig zijn. Dit betekent dat het voor iedere cryptobelegger slim is meer te leren over hoe je onderzoek doet naar de tokenomics van een cryptocurrency.

Zo wordt de prijs van een cryptocurrency bepaalt

In veel gevallen wordt de prijs van een cryptocurrency door vraag en aanbod bepaald, wanneer we kijken naar het klassiek economisch model. Hoe dat werkt, is best makkelijk te begrijpen. Het spel van vraag en aanbod speelt een belangrijk onderdeel binnen de tokenomics.

Op het moment dat de vraag naar een cryptocurrency toeneemt, en het aanbod (het aantal circulerende munten/tokens) gelijk blijft of zelfs daalt, is de kans groot dat de prijs van de cryptocurrency stijgt. Een toenemende vraag zorgt namelijk voor meer schaarste: er is minder beschikbaar waardoor mensen bereidt zijn meer te betalen (en verkopers graag een hogere prijs willen).

Het team achter een project kan natuurlijk ook besluiten om meer munten in circulatie te brengen. Het aanbod stijgt dan. Maar ook is het mogelijk dat meer mensen minder interesse in het project krijgen, waardoor de vraag daalt. In beide gevallen neemt het aanbod relatief toe ten overstaan van de vraag. De kans is groot dat de prijs van de cryptocurrency daalt.

Dit werkt binnen vrijwel iedere markt op deze manier. Ook wanneer de vraag naar olie toeneemt, of het aanbod afneemt, zien we dat de prijs van benzine stijgt. Dat was duidelijk in 2021 en 2022. Men verwachtte in 2020 dat de economie stil kwam te liggen door de coronacrisis. Olieproducten gingen minder olie produceren om een overschot te voorkomen. De economie trok echter sneller bij dan verwacht waardoor er niet genoeg aanbod was. Op sommige plaatsen waren de kosten voor benzine in een paar jaar tijd verdubbeld.

Welke gegevens toont de tokenomics?

Voor de tokenomics worden verschillende gegevens weergegeven. Op basis van deze gegevens kun je zelf conclusies trekken. Wanneer je deze gegevens wilt inzien van een cryptocurrency, zou je gebruik kunnen maken van CoinMarketCap of CoinGecko. Dit zijn beide betrouwbare websites die informatie over de tokenomics van een crypto project verschaffen.

Het aanbod

Wanneer we naar het aanbod van een cryptocurrency kijken, zien we dat hier verschillende soorten aanbod wordt weergegeven:

 • Maximale voorraad (Max Supply) - Dit is het maximale aantal munten/tokens dat in omloop kan komen. Dit betekent dat er nooit meer munten/tokens dan dit aantal worden gemaakt. De maximale voorraad van Bitcoin ligt bijvoorbeeld op 21 miljoen BTC-munten.
 • Totale voorraad (Total Supply) - Veel mensen verwarren de totale voorraad met de maximale voorraad of het aantal tokens dat in omloop is. Geen van beide is waar. Als de totale voorraad worden alle gemaakte tokens minus de verbrandde tokens weergegeven. Een project kan namelijk ook tokens uit de circulatie nemen. De totale voorraad kan nooit groter zijn dan de maximale voorraad.
 • Circulerend aanbod (Circulating Supply) - Het circulerend aanbod geeft de tokens/munten weer die op dit moment in omloop zijn. Deze tokens zijn dus vrij verhandelbaar op de markt. Het circulerend aanbod kan nooit groter zijn dan de totale voorraad of maximale voorraad.

Market cap

Market cap, ofwel marktkapitalisatie, geeft de totale waarde van een cryptocurrency weer. Je kunt de market cap berekenen door het circulerend aanbod met de prijs per token te vermenigvuldigen. Wanneer je de market cap hebt berekend, weet je hoeveel geld er in een cryptocurrency rond gaat. Het is belangrijk om de market cap goed te bestuderen, omdat je op basis hiervan de mogelijke groei van een cryptocurrency kunt bepalen.

Fully Diluted Market Cap

Als je op een crypto website kijkt, zie je ook de fully diluted market cap staan. In het Nederlands zou dit de 'volledig verdunde marktkapitalisatie' betekenen, al geeft dit waarschijnlijk niet meer duidelijkheid. Met de fully diluted market cap wordt de maximale mogelijke marktkapitalisatie weergegeven. De prijs van een munt wordt vermenigvuldigd met de maximale voorraad. Op basis van de fully diluted market cap kun je dus zien wat de totale waarde van een cryptocurrency is wanneer alle munten in omloop zouden zijn (en de prijs hetzelfde blijft).

Volume

We vinden ook het volume binnen de tokenomics van een cryptocurrency. Met het volume bedoelen we de hoeveelheid geld die de afgelopen 24 uur binnen de cryptocurrency is verhandeld. Op basis van het volume kun je zien of een cryptocurrency de afgelopen 24 uur populair was. Overigens vinden we hier zowel de bedragen voor aankoop als voor verkoop. Op het moment dat een cryptocurrency niet meer populair is en iedereen zijn munten wil verkopen, zou je mogelijk ook een toename in het volume kunnen zien (al zal de prijs van de cryptocurrency mogelijk dalen, waardoor het volume misschien lager uitvalt).

Image
market cap

Waar kunnen cryptocurrencies voor gebruikt worden?

We weten nu meer over de cijfers van een cryptocurrency, maar de functie van een cryptocurrency is net zo belangrijk voor de tokenomics. Waar een munt of token voor gebruikt wordt kan veel bepalend zijn voor de toekomstige waarde.

 • Transactiekosten - Binnen veel blockchains worden de munten of tokens gebruikt voor het betalen van de transactiekosten. Je kunt dit vergelijken met servicekosten.
 • Werken van het protocol/de blockchain - We noemen het een native token wanneer de werking van een blockchain of protocol afhangt van de cryptocurrency. Zo wordt ETH bijvoorbeeld gebruikt voor de werking van smart contracts op Ethereum.
 • Gebruik maken van een dApp - Voor verschillende dApps zul je in het bezit moeten zijn van de cryptocurrency alvorens je de applicatie kunt gebruiken. In dat geval spreken we over utility tokens.
 • Investeringsmiddel - De waarde van een cryptocurrency kan dalen en stijgen, wat het een aantrekkelijk beleggingsproduct maakt. De ene cryptocurrency wordt vaker als beleggingsmiddel gebruikt dan de andere.
 • Staking - Wanneer een blockchain gebruik maakt van een consensus mechanisme dat op Proof of Stake (PoS) is gebaseerd, is het mogelijk om de tokens in te zetten voor staking. Zo draag je bij aan de veiligheid van het netwerk en validatie van transacties.
 • Governance functies - Wanneer een crypto project over een DAO (Decentrale Autonome Organisatie) beschikt, wordt de cryptocurrency gebruikt voor deelname aan het bestuur. We spreken dan over governance tokens.

Hoe gebruik je de tokenomics voor onderzoek?

De informatie die we geven, geven we natuurlijk niet zomaar. Je kunt tokenomics namelijk gebruiken voor onderzoek naar cryptocurrencies. Zoals we aan het begin al vertelden, kan de tokenomics voor zowel een fundamentele analyse als technische analyse gebruikt worden. Het is belangrijk om te begrijpen wat de tokenomics van een cryptocurrency kan vertellen. Hierbij kun je met de volgende situatie rekening houden:

 • Inflatie;
 • Deflatie;
 • Vesting.

Situatie 1: Inflatie

Het is normaal dat fiat valuta na verloop van tijd steeds minder waard wordt. Er komen namelijk steeds meer munten in omloop, waardoor het aanbod toeneemt. Dit zorgt ervoor dat onze koopkracht in de toekomst daalt. Dat hoeft niet altijd tot problemen te zorgen, want vaak stijgen de lonen rustig aan mee met de inflatie.

Ook bij cryptocurrencies kan inflatie plaatsvinden. Kijk maar eens naar Bitcoin. Er is een maximale voorraad van 21 miljoen munten vastgesteld. Deze munten zijn nog niet allemaal in omloop, en komen de komende jaren nog vrij. Het aantal munten dat in omloop komt wordt steeds kleiner, maar het zal nog tot 2140 duren voordat er geen nieuwe Bitcoins meer in omloop komen. Op dit moment ligt de inflatie van Bitcoin op 1,8%. Dit is, vergeleken met veel andere inflatiecijfers, erg acceptabel.

Andere cryptocurrencies hebben een hoger inflatiecijfer. Dit komt doordat niet alle cryptocurrencies een maximale voorraad in hun code hebben geprogrammeerd. Soms kunnen ontwikkelaars op ieder moment bepalen hoeveel nieuwe cryptocurrencies in omloop komen. Dat draagt natuurlijk niet bij aan een laag inflatiecijfers.

Wanneer het verschil tussen het aantal circulerende tokens en de maximale voorraad groot is, kun je onderzoek doen naar de wijze waarop de resterende tokens in omloop zullen komen. Staat in de code vast dat de tokens over een paar honderd jaar worden uitgegeven? Dat kan wijzen op een laag inflatiecijfer. Maar wordt 90% van de maximale voorraad binnen nu en twee jaar vrijgegeven? Dat zou voor een hoge inflatie kunnen zorgen.

Situatie 2: Deflatie

Ontwikkelaars kunnen ook in een protocol programmeren dat het aantal tokens dat in omloop is verder gaat krimpen middels burning. Dit is een techniek die tokens voorgoed laat verdwijnen, waardoor ze nooit meer in omloop zullen komen. In dat geval zou deflatie kunnen plaatsvinden. Er komen namelijk steeds minder tokens in omloop waardoor het aanbod krimpt.

Deflatie kan resulteren in prijsstijgingen. Voorwaarde is wel dat de vraag naar een cryptocurrency niet daalt op het moment dat ook het aanbod daalt. In dat geval zal de verhouding tussen vraag en aanbod vrijwel gelijk blijven.

Een cryptocurrency die veel functies binnen een protocol of blockchain heeft en waarvan steeds minder in omloop zullen komen, zou mogelijk na verloop van tijd in waarde kunnen stijgen.

Situatie 3: Vesting

In sommige gevallen krijgen bepaalde mensen of groepen vanuit het team achter een project munten of tokens. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelaars, adviseurs, partners of mensen die deelnamen aan een pre-sale. Het is mogelijk dat het team besluit om een locking-period in te stellen. Dit is een periode waarbinnen deze mensen hun tokens niet kunnen gebruiken. Vaak worden de tokens/munten pas na een bepaalde tijd, dit kunnen maanden of jaren zijn, vrijgegeven. De munten zijn dus eigenlijk in omloop, maar kunnen niet gebruikt worden. Wanneer de munten daadwerkelijk in omloop komen stijgt ook het aanbod munten.

Conclusie

Het gebruik van tokenomics kan handig zijn wanneer je onderzoek doet naar een cryptocurrency. Het aanbod, de market cap en het volume vertellen veel over een token of munt. Op basis hiervan zou je verschillende situaties kunnen inschatten. Daarom gebruiken veel crypto traders de tokenomics voor het uitvoeren van een fundamentele of technische analyse.

Ben je op zoek naar meer informatie of heb je nog vragen over tokenomics of andere crypto onderwerpen? Of wil je graag andere cryptoliefhebbers ontmoeten? In de gratis Discordkanalen van ons product Money Mastery van AllesOverCrypto kun je vragen stellen en kom je in gesprek met duizenden andere liefhebbers van crypto. Heb je andere crypto gerelateerde vragen? Het makkelijkste is om jouw vraag in onze FAQ op te zoeken. Wat je ook kunt doen, is dat je jouw vraag + AllesOverCrypto googelt. Laat vooral weten wat jouw gedachten over de tokenomics die we in dit artikel hebben gesproken zijn.

Headerfoto door Piscine26


Wil je succesvol worden met crypto?

Volg dan Money Mastery van AllesOverCrypto!

 • Profiteer van unieke kansen dankzij de koop- en verkoopsignalen
 • Altijd op de hoogte van de allerbeste trends in de cryptowereld
 • Niks zelf uitzoeken, alles tezamen binnen één leeromgeving

Bekijk Money Mastery

Image
Money Mastery
Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.