logo Binance

Wat is een BEP20 token? - Een uitleg over de mogelijkheden

Wat is een BEP20 token? Misschien een superhelden spaarkaartje of een munt om mee te betalen? De BEP20 is dit allebei. In de wereld om je heen hebben de net genoemde dingen bijna niets met elkaar te maken. In de wereld van blockchain kun je deze dingen allemaal vanuit één token protocol creëren. Op de vraag wat een BEP20 token is, is het antwoord in ieder geval dus: veelzijdig. Daarom gaan we hier dieper in op de vraag: wat is de BEP20 token?

De BEP20 token is een relatief jong token protocol wat in 2020 met de lancering van platform Binance Smart Chain (BSC) is gerealiseerd. In het protocol zijn alle voorwaarden en mogelijkheden van de token beschreven en vastgelegd. Elke token met hetzelfde protocol wordt een BEP20 token genoemd. Zoals je aan de voorbeelden zag, is de BEP20 ondanks zijn korte bestaan nu al de standaard voor een aantal verschillende tokens.

Wat is er zo interessant aan de BEP20? Naast dat het natuurlijk best slim is om je te verdiepen in een technologie die de toekomst gaat bepalen, het ook wel eens leuk is dat je wat anders op een feestje kunt vertellen dan de standaardopmerking dat crypto helemaal "hot" is, is het ook handig te weten wat de BEP20 zo bijzonder maakt voor ontwikkelaars en investeerders. Je kunt namelijk nu al zien dat dit protocol voor tokens de blauwdruk gaat worden voor de tokens in veel projecten.

Foto header: ymcgraphic/Shutterstock

Bekijk Snel

 

In dit filmpje wordt uitgelegd wat een BEP20 token is en hoe deze is ontworpen.

Wat is het Binance Smart Chain platform en wat heeft BEP20 hiermee te maken?

BEP20 is de token van BSC oftewel Binance Smart Chain. Dit blockchain platform is in 2020 gelanceerd en is de evenknie van het platform Binance Chain. Het Binance Smart Blockchain netwerk loopt parallel met de Binance Chain. Binance Chain was ontworpen om snel gedecentraliseerde handel te kunnen voeren.

Het grote verschil tussen de twee, is dat BSC ingericht is om smart contracts te faciliteren. Dit zijn contracten opgemaakt in een blockchain zodat er niets veranderd kan worden. Bovendien is er geen derde partij zoals een bank, een advocaat of een notaris nodig om de contracten af te sluiten. Binance Chain was in 2019 gelanceerd. Beide netwerken zijn gekoppeld aan de decentrale exchange van Binance; Binance DEX.

Binance Chain en Binance Smart Chain lijken in ontwerp op elkaar, maar zijn niet afhankelijk van elkaar. Als bijvoorbeeld Binance Chain, om wat voor reden dan ook, offline zou gaan, dan kan de Smart Chain gewoon in volle kracht door blijven werken. De beide blockchains zijn in zogenaamde dual architecture gecreeërd. Dit zorgt ervoor dat je tokens eenvoudig van de ene naar de ander kunt omzetten. De financiële brandstof achter een transactie is Binance Coin (BNB). Deze coin wordt gebruikt voor zowel de transacties op Binance Chain en Binance Smart Chain.

Apart van elkaar dus, maar beide blockchains zijn als netwerken wel met elkaar verbonden. Dit zijn de tokens voor beide platforms daarom ook. 

Image
site binance smart chain
Screenshot  binance.org

Wat zijn de kenmerken van de BEP20 token? 

Wat zijn de specifieke kenmerken van deze token protocol? Voor het antwoord op die vraag zullen we er nog twee token protocollen bij moeten halen: BEP2 en ECR20. Deze tokens lijken het meest op de BEP20 token en zijn ook met de token protocol verbonden. Om BEP20 beter te leren kennen, zetten we de token naast deze twee om te kijken waarin de gelijkenis zit en waarin BEP20 zich onderscheidt.

BEP2 en BEP20 

BEP2 en BEP20: beiden van Binance maar ontwikkeld voor verschillende doeleinden. BEP2 is het token protocol van de Binance Chain. Deze token is gecreëerd met als hoofddoel snelle transacties te kunnen maken tegen lage kosten. Het is een token geschikt voor de handel en als betaalmiddel. Voor het maken van smart contracts of dApps kon je niet terecht bij Binance Chain. In plaats van de mogelijkheden van dit platform uit te breiden, kozen de ontwikkelaars van Binance ervoor een parallel platform te maken. Het BSC platform is speciaal gemaakt om smart contracts op te stellen.

Hierin zit dus ook het grote verschil tussen de BEP2 token en die van de BEP20. Het BEP20 protocol wordt gebruikt bij een blockchain wat smart contracts faciliteert, de BEP2 token is voor een blockchain wat transacties mogelijk maakt.

De ECR20 en de BEP20

Met het ECR20 protocol van Ethereum(ETH) kun je ook tokens implementeren en het wordt gebruikt binnen een blockchain wat smart contracts kan maken. Het protocol van de ECR20 heeft ook als voorbeeld gediend voor beide BEP tokens. Hierdoor lijken deze tokens op elkaar. BEP20 heeft dezelfde functionaliteit als ERC20 binnen een blockchain waar smart contracts kunnen worden opgesteld. Er is eigenlijk maar een groot verschil tussen de twee: BEP20 is in transactiesnelheid groter en daarmee ook goedkoper dan zijn Ethereum tegenhanger. Dit maakt de BEP20 tokens populair.

Compatibel of concurrent

Maar het is niet zo dat de tokens van de verschillende platform grote concurrenten van elkaar zijn en om die reden zo ontworpen zijn. Een belangrijke kracht van een succesvolle token is dat deze op verschillende plaatsen verhandeld en gebruikt kan worden. BEP2, BEP20 en ECR20 zijn compatibel. Dit betekent dat ze inwisselbaar voor elkaar zijn zonder dat hier kosten aan verbonden zijn.

Het maken van een transfers met tokens die compatibel zijn, heet cross chain transfer. Het wisselen, van BEP20 naar BEP2 of andersom, gaat gemakkelijk via een bridge. 

Een token die ook met BEP20 en BEP2 compatibel zou kunnen worden is BEP8. Binance is nog bezig met de ontwikkeling van dit nieuwe token protocol. Deze standaard token wordt in het voorstel een mini BEP2 genoemd. Deze token kan gebruikt worden bij het vastleggen van intellectueel eigendom en kleine micro projecten.

Wrappen en swappen

Omdat ze volgens het ECR20 protocol gemaakt zijn, kunnen BEP20 en ook BEP2 tokens vrij eenvoudig worden omgezet of geruild worden voor ECR20 tokens of andersom. Het fijne hiervan is dat bij BEP20 tokens de transactiesnelheid groter en kosten daardoor aanzienlijk kleiner zijn dan de die van de ECR20 tokens. Binance maakt het voor zijn gebruikers nog handiger om over te stappen, doordat je bij dit platform gratis kunt wisselen. 

Maar wat nu als je in de Binance Chain een token van een ander netwerk wilt gebruiken of omzetten? Voor swappen, het overzetten van tokens naar een andere blockchain, moet er soms wat aan de tokens worden aangepast. Hiervoor kan de BEP20 een oplossing bieden. Een  token van een ander blockchain wordt dan ingepakt in de code van de BEP20. "It's a wrap", zeg maar. Hierdoor is de gewrapte token gewoon te gebruiken op Binance Smart Chain. De token in een nieuw jasje heet een Pegged token of Peg token. Een voorbeeld in de Binance Smart Chain is de Binance Peg Ethereum Token (ETH).

Op deze manier kunnen nieuwe tokens zonder problemen verhandeld worden op Binance DEX. Binance Bridge is een service gecreeërd door Binance om de uitwisseling van tokens tussen Binance Chain, Binance Smart Chain en andere netwerken soepel te laten verlopen. Je kunt hier de token invoeren die je wilt wisselen en tegen welke andere token. 

Image
Binance Bridge, waar BEP-20 omgezet kunnen worden
Screenshot binance.org

Hoe ziet een protocol van BEP20 er uit?

Het contract van een BEP20 token moet een aantal functies beschrijven om het compatibel en een functionerende token te maken. Dat zijn:

totalSupply - Deze functie geeft, niet zo verrassend, de totale hoeveelheid tokens aan die een contract bevat.

balanceOf - Hier wordt het adres van de eigenaar van de token ingevuld.

transfer - Bij deze functie kan worden aangegeven van welk adres naar welk adres de token moet worden getransporteerd.

getOwner - Deze functie haalt de eigenaar van het contract of de asset naar boven.

transferForm - Door deze functie is het mogelijk iemand te machtigen.

aprove - Deze functie is om een contract sluitend te maken en te voorkomen dat er een mazen ontstaan waardoor iemand zich ongeoorloofd geld zou kunnen toe eigenen.

Allowance - Ook deze functie is om te controleren hoeveel het contract nog kan opnemen.

Naast de beschreven functies die nodig zijn om de BEP20 tokens vorm te geven, zijn er een aantal optionele functies die toegevoegd kunnen worden. Dit kan een ontwerper zelf toevoegen. Dit zijn bijvoorbeeld een naam, een symbool of decimaal.

Wat zijn DeFi die met de BEP20 token werken? Drie voorbeelden

BEP20 is dus een token die flexibel en veelzijdig bruikbaar is. Wat zijn nu precies de DeFi (Decentralized Finance) waarbij BEP20 kan worden gebruikt? Hier zijn drie voorbeelden waarbij BEP20 tokens worden gebruikt. 

PancakeSwap is een automated market maker waar gebruikers BEP20 tokens kunnen verhandelen met andere coins. Het exchange platform is gemaakt op Binance Smart Chain. De PancakeSwap (CAKE) token is een BEP20 token.

Venus (XVS) is een ander voorbeeld waar BEP20 tokens worden gebruikt. Dit is een gedecentraliseerde site voor kredietverstrekking in stable coins. Het is eigenlijk een soort krediet marktplaats. Hier kunnen kredietverstrekkers en kredietnemers zonder tussenkomst van de bank, dankzij de smart contracts, makkelijk en betrouwbaar lenen en uitlenen. Alle activa die op Venus worden verstrekt zijn gebonden aan het BEP20 protocol.

Cybertime is een DeFi yield farm. Hier kun je verder NFT (Non-Fungible Tokens) veilen en sparen. Het platform zelf is nog niet zo groot, maar het is een voorbeeld van wat allemaal mogelijk is met het BEP20 protocol. NFT Fanatsy League is een project waar crypto artiesten NFT's maken en deze geranked worden. De NFT's zijn gebonden aan het BEP20 protocol.

Image
site cybertime
Screenshot CyberTime

Partners en platforms

Bij de volgende platforms kun je BEP20 of BEP2 tokens wisselen voor andere tokens en vice versa:

 • Pancake Swap
 • Bakery Swap
 • Bounce.finance
 • Dodo Things.fi

Partner platforms waar je een wallet voor BEP20 tokens kunt aanmaken of waar de protocol tokens gebruikt worden in projecten zijn:

 • Math wallet
 • Trust Wallet
 • SafePal
 • Venus
 • PancakeSwap
 • Bakery Swap
 • Bitquery
 • Bouncefinance

Zelf een BEP20 token maken

Je eigen geld drukken met een gelddrukmachientje naast de printer. Misschien niet voor te stellen, maar wat wel in feite kan met de BEP20. Via het Binance Smart Chain platform kun je namelijk je eigen crypto creëren op basis van de BEP20 token. Het proces is niet moeilijk.  Via een aantal eenvoudige stappen kun je zo je eigen cryptocurrency op basis van de BEP20 token maken.

 • Open de pagina op Coin Tool
 • Vul daarna de voorwaarden of de kenmerken van je token in. Dit zijn bijvoorbeeld de naam, het aantal tokens en wat de token kan (de mogelijkheid om je token te burnen of minten bijvoorbeeld)
 • Druk op create en voldoe de transactiekosten. Deze moeten in Binance Coin (BNB) worden voldaan. Laat je wel goed informeren over wat deze kosten zijn. Dit wordt op zich vrij helder aangegeven, maar laat jezelf hierdoor niet verrassen.
 • Je eigen BEP20 token is klaar om te verhandelen!

Behalve dan dat het natuurlijk best stoer is om je eigen cryptocurrency te hebben, kun je met deze token handelen.

Image
pagina coin tool waar je BEP-20 kunt maken
Screenshot cointool.app

Wallets om BEP20 Tokens op te bergen

BEP20 kan in diverse wallets opgeslagen worden.  Binance Chain Extension Wallet is er een gecreërd door Binance zelf. In de volgende wallets kunnen de BEP20 tokens verder bewaard worden:

 • Arkane Wallet
 • Math Wallet
 • MetaMask
 • SafePal
 • Tokenpocket
 • Trust Wallet
 • ezDeFi

Gebruik en acceptatie

In 2021 is het volume van BEP20 tokens op de cryptomarkt stijgende. Het is niet zo verwonderlijk, wanneer je ziet hoe makkelijk het wisselen van ECR20 tokens naar BEP2 en BEP20 door Binance is gemaakt. Zolang de kosten lager blijven en de snelheid hoger dan bij ECR20, zal BEP20 een populaire optie kunnen worden bij ontwikkelaars en investeerders.

Wil je de stand van zaken van de BEP20 tokens goed in de gaten houden, dan kun je kijken op BscScan. Dit is een block explorer en analytisch platform voor Binance Smart Chain. Je vindt hier alle informatie over BEP20 tokens. Zo is er een ranking van de market cap van de BEP20 tokens en een ranking van de volumes. Elke transactie wordt geregistreerd. Ook de actuele informatie van de Pegged tokens van Binance Smart Chain vind je hier terug.

Image
site BscScan
Screenshot BSCScan

Conclusie

Wat is een BEP20 token en wat kun je ermee? Inmiddels weet je na het lezen van dit artikel: het is een token protocol waar heel veel mee mogelijk is. 

De token is compatibel met BEP2 en ECR20, maar onderscheid zich van BEP2 doordat BEP20 ook compatibel met smart contracts is. De token onderscheidt zich verder van de ECR20 doordat de transactiesnelheid en de prijzen aanzienlijk lager liggen. Het is een token die vrij recent is ontwikkeld, maar toch al veel wordt gebruikt. Met de lage kosten is het voor velen een welkom alternatief voor de duurdere en langzamere ECR20. 

Wil je meer weten over de BEP20 of andere tokens of blockchain? Meld je aan bij onze AllesOverCrypto Facebook groep. In onze community beantwoorden we graag je vragen.

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.