Het NEAR-token logo

NEAR Protocol, wat is het? - Complete uitleg voor beginners

Wat is NEAR? NEAR betekent in het Nederlands nabij of bijna. Is NEAR dus iets wat het nog net niet is of al bijna wel? In de cryptowandelgangen wordt NEAR namelijk al een Ethereum killer genoemd. Dit omdat het protocol met de mogelijkheden die het biedt, Ethereum (ETH) voorbij zou kunnen streven. Hoe dan ook: de naam van dit veelbelovende ontwikkelingsplatform roept in ieder geval heel wat filosofische vragen op. 

Dat is niet zo vreemd want dit blockchain platform zou haar naam te danken hebben aan de titel "The Singularity is Near," van het boek van futurist Ray Kurzweil. In dit boek beschrijft Kurzweil een nabije toekomst waarin bij mensen steeds meer de biologische en technologische elementen samenvloeien.

NEAR wil deze nabije toekomst wat dichterbij brengen door de tools om je verder technologisch te ontwikkelen in de blockchain toegankelijk te maken. Hier vind je de complete uitleg over dit veelbelovende project.

Bekijk snel

 

Wat zijn de kenmerken van het NEAR protocol?

Hoewel het uitgangspunt van de naam behoorlijk filosofisch is, is NEAR als platform vooral heel praktisch ingesteld. NEAR is los van de filosofische levensvragen een platform wat vooral het leven van developers en de gewone mens makkelijker maakt. Sterker nog: het biedt de mogelijkheden om van een gewoon mens een developer te maken. We lopen eerst de verschillende eigenschappen door, om te laten zien waarin NEAR zich voor de gebruikers en developers precies in onderscheidt. Daarna gaan we in op de technologie die dit mogelijk maakt.

Image
near.org
near.org

Gebruiksvriendelijkheid

NEAR is een smart contract ontwikkelingsplatform en is daarom vergelijkbaar met het Ethereum ecosysteem. De layer van het NEAR netwerk biedt de basis, het fundament, waarop dApps en andere DeFi  (Decentralized Finance) toepassingen ontwikkeld kunnen worden. dApps zijn gedecentraliseerde applicaties die voor allerlei doelen gebruikt kunnen worden. Met name voor DeFi toepassingen of gaming is Near een geschikt platform.

Het platform biedt naast het netwerk allerlei tools om snel en eenvoudig dApps te kunnen ontwikkelen. Hierdoor wordt het ook voor gebruikers zonder veel kennis over de blockchain technologie mogelijk om zelf een dApp te ontwikkelen. Zo heeft het platform implementaties voor smart contracts, NFTs maar ook voor het creëeren van een gastenboek.

Opschalen van je applicaties, zodat ze grotere aantallen gebruikers aankunnen, kan via NEAR zonder veel extra inspanning of kosten. Je ziet: de mogelijkheden zijn legio en de gebruiksvriendelijkheid is dan ook een van de speerpunten van NEAR. 

Snelheid

Maar het voornaamste wat NEAR een opvallend ontwikkelingsplatform maakt, is de snelheid. Hiermee zetten de ontwikkelaars een standaard die een hele uitdaging wordt voor Ethereum 2.0. Schaalbaarheid, de mogelijkheid om met voldoende snelheid per tijdseenheid verschillende transacties te kunnen behandelen, is namelijk één van de uitdagingen van dit moment.

Dit is één van de grote punten van kritiek op Ethereum, wat als eerste begon met het aanbieden van smart contracts. Met de groei en daarmee het aantal transacties is de schaalbaarheid voor het Ethereum netwerk een probleem aan het worden. NEAR biedt hierin de oplossing. Hoe dit mogelijk is, gaan we bij de bespreking van de technologie achter NEAR verder bekijken.

Kosten

De kosten om gebruik te maken van het NEAR protocol is ook een reden wat dit platform aantrekkelijk maakt voor ontwikkelaars. Ook hierin steken ze Ethereum behoorlijk naar de kroon. Door de hoge snelheid waarmee transacties verwerkt kunnen worden en de grote hoeveelheid transacties die het NEAR protocol aankan, zijn de kosten ook vele malen lager.

Klimaat neutraal

Wat ook niet onbelangrijk is in deze tijd: NEAR wil klimaat neutraal operationeel zijn. Voor de schade die het energieverbruik van het platform teweeg brengt, worden ter compensatie duurzame projecten gesteund. Energieverbruik is niet altijd te voorkomen, maar door middel van compensatie kun je volgens de filosofie van de developers van NEAR klimaatneutraal functioneren.

Wat is de technologie achter NEAR?

NEAR heeft dus een paar opvallende kenmerken waardoor deze eruit springt tussen andere blockchain projecten. Dit komt door de kundig uitgedachte technologie waar we nu dieper op in zullen gaan.

Sharding meganisme Nightshade

Het NEAR protocol werkt met het consensus systeem wat de naam Nightshade heeft gekregen. Alle blockchains werken op basis van een bepaalde consensus, een overeenstemming waaraan moet worden voldaan om een block of transactie toe te voegen. Dit is een verificatie methode zodat je weet dat er geen dubbele blocks of transacties worden gecreëerd. In het geval van het NEAR protocol gebeurt dit door middel van Proof of Authority (PoA). Hierbij verifiëren zogenaamde validators, dit zijn de nodes in het netwerk, de blocks en transacties. En de overeenstemming wordt bereikt op basis van reputatie van de validators. Zij hebben bewezen betrouwbare validators te zijn. Voordeel van de Proof of Authority methode is dat het een snelle methode is van blocks bouwen.

Nightshade voert het concensus mechanisme verder uit op basis van sharding. Het is een mechanisme wat ervoor zorgt dat de transactiesnelheid van een blockchain op pijl blijft, ook als er veel transacties moeten worden behandeld. 

Hoe zorg je ervoor dat je een taak als, laten we zeggen het controleren en wegzetten van transacties, sneller gaat? Een manier is dat je de taken verdeeld over een block wat de hoofdtaken doet en een blok wat de zijtaken doet. Dit is een constructie met sidechains en mainchain.

Een andere methode, de manier van NEAR, is door het grote blok op te delen in kleinere eenheden: sharding. In het NEAR protocol wordt dit toegepast. De developers van NEAR hebben de sharding techniek vanuit de database technologie overgenomen, waar dit al veel meer wordt toegepast. Het is een techniek waarbij een data eenheid opgedeeld wordt in kleinere eenheden wat de snelheid van de transactie bevordert. Deze sharding gebeurt horizontaal, dat wil zeggen dat elke pakketje een gedeelte met dezelfde informatie bevat. Nightshade zorgt dat de chunks samen 1 blockchain vormen. 

Image
schema van sharding mechanisme Nightshade
near.org

Hoe werkt dit in de praktijk? Stel je hebt 3 nodes A, B, C en je moet data X verifiëren. Door data X op te delen in 3 gelijke stukken X1, X2, en X3 kunnen de 3 nodes tegelijk de 3 gedeeltes van data X valideren. Dit werkt sneller en efficiënter.

Het development team van Ethereum is al enige tijd bezig om de schaalbaarheid van Ethereum te verhogen omdat dit een van de knelpunten is  voor dit blockchain ecosysteem. Ethereum 2.0 met de ontwikkelde Beacon Chain zou hiervoor de oplossing moeten wezen. De snelheid van 1000.000 transacties per seconde die met Ethereum 2.0 wordt gehaald, is ook voor de Nightshade van NEAR haalbaar. Dit maakt dat het NEAR protocol zeker de potentie heeft om een gelijke van Ethereum te worden.

Doomslug voor de blockproductie

Doomslug is het mechanisme wat NEAR heeft voor de block productie. In toerbeurt staken de verschillende validators NEAR tokens. Dit doen ze in de hoeveelheid tokens die ze tot hun beschikking hebben. De blocks worden voltooid als er een overeenstemming is tussen de validators dat een blok correct is. De productie van een block door doomslug is onomkeerbaar. Om een productie te herzien moet minstens een van de deelnemende validators geslashed worden.

De straf, slashing, bestaat binnen het NEAR protocol eruit dat een validator zijn plek tijdelijk kwijt is. Slashing gebeurt als een validator minder dan 90% van de verwachte blocks produceert of "valse" of dubbele blocks zou aanmaken. Het productie mechanisme blijft werken zolang er de helft van de participerende validators aanwezig is en betrouwbaar is.

In de praktijk werkt het doomslug mechanisme zo: participant 1 start met de productie van block h1. Wanneer deze participant klaar is met dit block, stuurt hij de bevestiging door naar de volgende, participant 2. Deze moet binnen een bepaalde tijd reageren door ook een blok te gaan produceren. Gebeurt dat niet binnen de afgesproken tijd, dan wordt een bericht doorgestuurd naar een volgende participant 3, dat participant 2 deze niet heeft opgepakt. Als deze participant van de helft van de deelnemers een bevestiging of een doorverwijsbericht heeft gekregen, is dat groen licht om aan het volgende block te beginnen.

De doomslug methode werkt efficiënter en sneller met minder communicatie dan andere protocollen die het validatie systeem hanteren. Bij andere ecosystemen die door middel van het systeem met validators de blocks produceren moet 2/3 van de participerende validators goedkeuring geven. Gebeurt dit niet, dan moet de hele procedure opnieuw. Bij het NEAR protocol is de helft van de validators nodig en pas als een validator geslashed  wordt, moet het opnieuw.

Image
Schema van het Doomslug mechanisme
near.org

Rainbow Bridge voor uitwisseling met de Ethereum blockchain

Doomslug, Nightshade: als de NEAR developers niet verder gaan met het ontwikkelen van innoverende blockchaintechnologie, dan zouden ze altijd nog als metal band  kunnen beginnen, want ze hebben zeker een connectie met de donkere kant van dingen. Rainbow Bridge klinkt heel wat vrolijker. Een regenboog staat voor verbinding en dat is dan ook precies de bedoeling van deze innovatie. 

De Rainbowbridge is de bridge, een verbindingsmechanisme waardoor de Ethereum blockchain en de NEAR blockchain interoperabel kunnen functioneren. Via de Rainbow kunnen er ECR20 tokens en NFTs tussen Ethereum en NEAR worden getransporteerd.  

Wat zijn voorbeelden van projecten die gebruik maken van het NEAR protocol

Hoewel het ecosysteem van NEAR pas sinds 2020 gelanceerd is, maken toch al een aantal toonaangevende projecten gebruik van het protocol. Zo is er bijvoorbeeld Mintable. Dit is een platform voor het minting en handel in NFTs. Flux is een open market protocol. Beiden waren in eerste instantie binnen het Ethereum ecosysteem werd ontwikkeld. Maar de kosten waren op Ethereum te hoog, wat een drempel werd voor gebruikers. Daarom besloten Flux  en Mintable over te stappen naar het NEAR protocol waar onder andere de gasfees veel schappelijker zijn voor gebruikers.

Image
mintable.app
mintable.app

De token NEAR

De NEAR (NEAR) token is ontwikkeld als native token voor het NEAR ecosysteem. Dit is een type token wat in het ecosysteem wordt gebruikt als betaalmiddel voor het ontwikkelen van dApps op het platform. De token is ook nodig voor de validators om te staken. 

De token wordt verder ook als beloningssysteem gebruikt. Developers kunnen ook tokens ontvangen door mee te werken aan de ontwikkeling van het platform. Ook zijn er wedstrijden die je kunt meedoen, waar je NEAR tokens kunt verdienen. 

Verder zijn de tokens ook een beloning voor de validators en delegators. Validators krijgen het voor het draaien van de nodes. Ze moeten dus tokens investeren om als node te kunnen functioneren te kunnen valideren, maar dit levert uiteindelijk dus meer tokens op voor hun werkzaamheden als validator. Delegators staken de tokens door ze vast te houden en beschikbaar te stellen in validating pools. Dit verstevigt de waarde en de veiligheid van de token.

Er zijn in totaal 1 miljard tokens gemaakt in 2020. Hiervan zijn er in 2021 ruim 390 miljoen in roulatie. Elk jaar wordt er 5% extra voorraad gecreëerd. Van deze 5% gaat 90% naar de validators en 10 % naar het treasury protocol. Hiervanuit worden aanpassingen aan het protocol bekostigd. 30% van de transactiekosten worden als korting op contracten uitbetaald en de overige 70% wordt geburned. Burning is om inflatie te voorkomen. Tokens worden dan voor altijd uit de roulatie gehaald. De waarde toen de token op de markt werd gebracht was in oktober 2020 1.18 USD. De token heeft een All Time High bereikt van 7.22 USD in maart 2021.

De tokens werden in 4 private sales vanaf 2017 tot 2019 verdeeld. In 2020 was er de community sale. De sales zagen er als volgt uit:

 • 2017 - Privat Sale 1 - 21.6 miljoen tokens verdeeld voor 0.0375 USD per token, totale opbrengst 810.000 USD. Het vestingschema, dit is het uitdelen van de tokens over een periode, is niet bekend
 • 2018 - Privat Sale 2 - 57.6 miljoen tokens verdeeld voor 0.0500 USD per token, totale opbrengst 2.880.000 USD. Vestingschema niet bekend
 • 2019 - Privat Sale 3 - 70.66 miljoen tokens verdeeld voor 0.120 per token, totale opbrengst 8.480.000.00 USD. Vestingschema niet bekend
 • 2019 - Privat Sale 4 - 2.5 miljoen tokens verdeeld voor 0.15 per token, totale opbrengst 375.000 USD. Vestingschema niet bekend
 • 2019 - Serie A - 84 miljoen tokens verdeeld voor verschillende prijzen per vestingchema namelijk:
 • Optie 1 0.25 USD per token voor een 36 maanden vestingschema, totale opbrengst 18.933.487 USD.
 • Optie 2 0.29 USD per token voor een 24 maanden vestingschema, totale opbrengst 659.863 USD.
 • Optie 3 0.32 USD per token voor een 12 maanden vestingschema, totale opbrengst 2.003.155 USD.

De  NEAR token is verkrijgbaar op de grote exchange platforms zoals Binance, Huobi exchange en Gate.io. De token kan bewaard worden in een eigen ontwikkelde NEAR wallet. De wallet is tevens een account wat je kunt gebruiken als je op het NEAR netwerk dApps wilt ontwikkelen.

Ontstaansgeschiedenis

Het NEAR protocol is begonnen vanuit een machine learning project met de zelfde titel van de oprichters Illia Polosukhin en Alexander Skidanov. Het project was een verkenning naar de mogelijkheden van program synthesis, dit is kort gezegd het idee dat computers automatisch zelf programma's kunnen ontwikkelen. Vanuit hier groeide het onderzoek uit naar een platform met geprogrammeerde smart contracts en crypto betalingen. Dit was rond 2017-2018  en hiervan uit werd de whitepaper voor het NEAR protocol geschreven. Eenvoudig te gebruiken maar bruikbaar op grote schaal waren de basiswaarden waaraan het ecosysteem moest voldoen.

Het netwerk werd in april 2020 gelanceerd. Het platform werkte in eerste instantie zonder tokens, de nodes werden toen nog bediend vanuit de NEAR Foundation. Met de overgang naar een community driven governance of bestuur werden de tokens in oktober 2020 gelanceerd.

Roadmap 

 • 2018 Illia Polosukhin en Alexander Skidanov stellen een team samen om NEAR te realiseren.
 • April 2020: Mainnet fase 0 PoA genesisDit was de eerste fase van de rollout van het mainnet. De nodes worden aangestuurd vanuit het NEAR foundation.
 • September 2020: Mainnet bevestigd fase 1 
 • Oktober 2020: Mainnet fase 2 governance wordt naar de community overgebracht
 • April 2021: Rainbow Bridge gelanceerd

De roadmap wordt door de ontwikkelaars als een leidraad gebruikt, maar het is sinds oktober 2020 steeds meer de community die aanstuurt en ideeën aandraagt.

Oprichters en organisatie

De 2 oorspronkelijke oprichters van NEAR hebben een aanzienlijke staat van dienst. Alex Skidanov was onder andere werkzaam bij Google waar hij diverse research papers schreef om Google Search te optimaliseren. Poluskin was een lange tijd werkzaam bij Microsoft. Bij MemSLQ was hij eerste engineer en werkte daar als architect engineering. Het volledige team bestaat op dit moment uit 68 mensen. NEAR is gevestigd in San Francisco.

NEAR Foundation in Zwitserland en NEAR inc. in San Francisco zijn de 2 organisaties waarvanuit de ontwikkeling wordt aangestuurd. Vanaf oktober 2020 gebeurt dit vanuit de community. 

De community is een belangrijk onderdeel in de verdere ontwikkeling van het NEAR protocol. De meerkat, de nearkat binnen de NEAR community, is de mascotte van het protocol want op de site kom je dit diertje overal tegen. Het lijkt er ook op dat de ontwikkelaars rondom NEAR graag een community als een meerkat familie  willen ontwikkelen.  Deze dieren zijn zeer sociaal en dragen aan de groep elk hun eigen steentje bij. Ook besteden de diertjes veel aandacht aan het doorgeven van kennis en dat is wat precies de bedoeling is van het team achter NEAR.  Met bijvoorbeeld de Whiteboard series op YouTube wil het team een open ontwikkelingscultuur creëeren waar ideeën door te delen beter worden. Bij de white board series worden ontwikkelaars van verschillende platforms uitgenodigd om uitleg te geven over de technologie en de oplossingen die het biedt.

Het is de bedoeling dat het NEAR protocol volledig community driven wordt in samenhang met een DAO (Decentralized Automated Organisation). Dit betekent dat er geen centraal bestuur is, iedereen kan een voorstel tot aanpassing van het protocol mag doen. Het voorstel wordt dan in het NEAR forum besproken en iedereen mag ook aanpassingen of toevoegingen maken op het protocol. Uiteindelijk wordt gestemd om een voorstel aan te nemen of te verwerpen. Het bezit van de NEAR tokens geeft het recht om mee te stemmen over een voorstel.

In oktober 2020 is begonnen met de overdracht van de governance, het bestuur, van de NEAR Foundation naar de community.  Hoe het bestuur er door de jaren heen er verder zal uit gaan zien is nog niet volledig uitgekristaliseerd.

investeerders

Het project had veel interesse van belangrijke investeerders in blockchain projecten dit kom je dan ook in rijtje investeerders tegen.

 • Pantera Capital
 • Multicoin Capital
 • Fundamental Labs
 • IDEO Colab
 • a16z Crypto
 • Homebrew
 • Metastable Capital
 • Coinbase ventures

Kritiek

Near heeft een stevig team van ontwikkelaars die allemaal bij wijze van spreken op Champions League niveau van de blockchain development spelen. Dit maakte indruk en aan de succesvolle  pre sales is te zien is er veel vertrouwen in het project. Mintbase en Flux zijn projecten die al succesvol dankzij NEAR zijn. 

Het blijft natuurlijk altijd de vraag of het platform deze verwachtingen kan blijven waarmaken. Ethereum killer, een term die gebruikt wordt voor blockchain projecten die Ethereum (ETH) als het smart contract ecosysteem kunnen overrulen, is een titel die een grote verwachting schept. Het NEAR protocol moet nog beloftes inlossen en de toekomst zal leren of het protocol de grote verwachtingen waarmee het gelanceerd is zal waarmaken. Het gevaar is dat er zo'n hype ontstaat dat het bijna niet mogelijk is om deze waar te maken.

Conclusie

NEAR is een veelbelovend project wat ontwikkeld wordt door een sterrenteam. Vooral de oplossingen voor schaalbaarheid, de ingenieuze technologie in combinatie  met de grote gebruiksviendelijkheid springt in het oog.

Het is nog afwachten natuurlijk of alle mooie plannen blijven werken. Hoe onderscheidend blijft NEAR als bijvoorbeeld 2.0 van Ethereum alle verwachtingen  op het gebied van schaalbaarheid, duurzaamheid en kosten weet waar te maken? Maar voor alsnog brengt NEAR de mogelijkheden van blockchaintechnologie een stap dichterbij. De toekomst van blockchain technologie is NEAR en nabij.

Heb jij ideeën over NEAR of wil je meer weten over dit project? Meld je aan bij onze AllesOverCrypto Facebookgroep! We filosoferen graag verder over de toekomst van blockchain en zijn er natuurlijk ook voor het delen van praktische informatie. We zien je daar!

Coverfoto karnoff/Shutterstock


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis Online Bitcoin Training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.