SBT is onderdeel van web3

Wat zijn Soulbound Tokens? Ontdek alles over SBTs!

Met Soulbound Tokens (SBT’s) is er een een nieuwe ontwikkeling binnen de cryptomarkt ontstaan, waarvan verwacht wordt dat deze een grote rol in de toekomst gaat spelen. Soulbound Tokens werden in januari 2022 door Vitalik Buterin, de mede-oprichter van Ethereum (ETH), voor het eerst benoemd. De crypto- en blokchainwereld brengen diverse nieuwe begrippen met zich mee, waaronder Soulbound Tokens.

Deze unieke tokens worden niet-overdraagbare non-fungible tokens (NFT’s) genoemd, die in web3 iemand zijn identiteit en prestaties aan kunnen tonen. Dit is met de NFT’s die wij vandaag de dag kennen ook mogelijk, maar Soulbound Tokens werken op een andere manier. In dit artikel kun je alles te weten komen over Soulbound Tokens. Wat zijn SBT’s precies? Wat zijn de gevaren? En hoe gaat SBT’s in de toekomst een grote rol spelen? Je ontdekt het allemaal op deze pagina!

Bekijk snel

Ontdek je alles over crypto het liefste via video's? In de onderstaande kun je een uitgebreide uitleg over Soulbound Tokens vinden!

Wat zijn Soulbound Tokens (SBT)?

Soulbound Tokens zijn unieke tokens, die je niet kunt overdragen. In de inleiding kon je al ontdekken dat de term in het begin van 2022 voor het eerst werd besproken, dus we hebben te maken met een nieuw begrip. Deze term komt van het spel World of Warcraft (WoW), waar objecten die niet overgedragen konden worden 'soulbound items' worden genoemd. 

Het idee van Soulbound Tokens werd verder uitgewerkt en in mei 2022 kwam hier een document over uit. Dit document kreeg de titel 'Decentralized Society: Finding Web3's Soul.' Hierin staat beschreven wat voor rol deze digitale tokens zullen gaan spelen in een decentrale samenleving, wat is het Engels afgekort wordt met DeSoc. 

Crypto walles binnen deze decentrale samenleving bevatten SBT's, die de verplichtingen, werkgever en referenties van het betreffende account weerspiegelen. SBT's kunnen hierdoor een soort digitaal cv zijn, waarbij de sociale relaties door andere wallets wordt bevestigd. 

Om deze decentrale wereld daadwerkelijk te realiseren, is het belangrijk dat bedrijven, onderwijsinstellingen en andere overheden ook starten met Soulbound Tokens. Op deze manier krijgen de betreffende tokens waarde, voor zowel de houder, uitgever en bijvoorbeeld een recruiter of andere partijen die graag meer over jouw achtergrond willen weten.

Wat zijn NFT's?

NFT's zijn tokens op de blockchain, die voluit non-fungible tokens worden genoemd. Zowel een SBT als een NFT zijn gevestigd op de blockchain, waardoor de informatie transparant is en veilig is vergrendeld op de blockchain. Een NFT is iets unieks en hierdoor niet vervangbaar. Dit betekent dat een NFT non-fungible is, maar wat is fungible?

Wanneer iets fungible is, betekent dit dat iets makkelijk vervangbaar is. Er is dus geen sprake van een uniek object, die een unieke waarde vertegenwoordigd. Een goed voorbeeld hiervan zijn geldbiljetten of bierflesjes. Van deze items zijn enorm veel, dus er is geen sprake van iets unieks. Elk briefje of flesje ziet er hetzelfde uit.

Echter, deze voorbeelden kunnen unieke codes bevatten, waardoor zelfs een flesje Heineken of briefje van 10 euro uniek kan zijn. Het grote verschil is dat je niet zomaar een NFT voor een ander exemplaar in kunt wisselen, terwijl dit wel geldt voor geldbiljetten van hetzelfde bedrag of flesjes uit hetzelfde bierkrat.

Non-fungible items zijn veel unieker en hierdoor onvervangbaar. Een horloge en schilderij zijn voorbeelden van non-fungible tokens. Je kunt ze niet zomaar inruilen voor een ander, zoals bij geldbiljetten van hetzelfde bedrag geen probleem is. Ook kaartjes voor een voetbalwedstrijd zijn non-fungible, omdat ze een unieke zitplek vertegenwoordigen.

Het verschil hierbij is dat NFT's zijn vastgelegd op de blockchain. Niet alleen de NFT collecties, zoals Bored Ape Yacht Club (BAYC) en CyberKongz, kun je hierdoor traceren op de blockchain. Ook fysieke items, zoals schilderijen en horloges, worden opgeslagen op de blockchain. Zo kunnen verzamelaars en taxateurs eenvoudig ontdekken of ze te maken hebben met een origineel exemplaar.

Wil je meer weten over NFT's? Mijn collega Matt heeft hier eerder een uitgebreide uitleg over geschreven, die je via deze link kunt raadplegen. Daarnaast heeft hij voor AllesOverCrypto ook een video gemaakt over dit onderwerp, die je hieronder kunt checken!

Het verschil tussen een SBT en NFT

De verschillen tussen SBT's en NFT's zijn minimaal te noemen, maar ik heb er een paar voor je kunnen vinden! Het grootste verschil is dat een SBT niet te ruilen of verkopen is, terwijl je met een NFT kunt doen wat je wil. Hierdoor is de use case voor beide tokens volledig verschillend. NFT's zijn digitale certificaten die aantonen dat jij de eigenaar van iets bent, terwijl SBT's niet-overdraagbare gegevens van een bepaald persoon opslaan.

Hierdoor zijn SBT's niet gericht op traden en investeren, maar op het nut van het product. Toen de populariteit van NFT's toenam, werden er steeds meer use cases bedacht voor deze non-fungible tokens. Je kon nagenoeg alles aan de blockchain koppelen met NFT's en de modelijkheden leken eindeloos. Veel van deze ideeën sluiten aan bij het motief achter SBT's. Voorbeelden hiervan zijn lidmaatschappen van sportscholen of deelnames aan evenementen.

Waarvoor kun je SBT's gebruiken?

Doordat SBT's niet overdraagbaar zijn, lijkt het alsof SBT's geen goede investering zijn. En dat klopt. SBT's zijn een communicatiemiddel, dat verbonden is met de crypto wallet. Maar waarom kunnen SBT's dan van meerwaarde zijn? Gelukkig zijn er verschillende manieren waardoor SBT's van waar de kunnen zijn. 

Wanneer de wereld steeds meer de overstap naar web3 maakt, zullen SBT's zeer handig zijn. Via de Soulbound Tokens worden beweringen controleerbaar. Vandaag de dag kan iedereen zeggen dat ze bepaalde studies hebben afgerond, om hun cv of LinkedIn pagina een boost te geven. Met de komst van SBT's en de adoptie van web3 zullen deze beweringen een stuk lastiger zijn, wanneer je dit niet kunt onderbouwen.

Hierdoor zorgen SBT's voor een controleerbaar reputatiesysteem, waar je op verschillende gebieden te maken mee zal krijgen. Het grote voordeel hiervan is dat je met dit systeem problemen kunt voorkomen of juist betrouwbare samenwerkingen kunt starten. Dankzij SBT's kun je ook minder betrouwbare personen herkennen en op deze manier voorzichtig zijn met het contact.

Hier staat tegenover dat je aan de hand van SBT's ook geschikte werknemers of partners kan vinden, zowel zakelijk als privé. Hoe breder SBT's worden ingezet, hoe meer je van iemand te weten kan komen via zijn digitale wallet. Dit kan op voorhand zorgen voor een hoop vertrouwen. Maar hoe kunnen SBT's dan breder worden ingezet?

Niet alleen crypto gerelateerde zaken kunnen via jouw wallet worden getoond, maar ook andere aspecten in het leven kunnen op deze manier worden gedeeld. Je kunt op deze manier diverse certificaten tonen of aantonen dat je op bepaalde evenementen aanwezig bent geweest. Ook kun je een reputatie qua kredietwaardigheid opbouwen, die aan de hand van een SBT wordt getoond.

Naast de hierboven benoemde voorbeelden zijn er nog veel meer, zoals:

  • Het beheren van medische dossiers
  • Het opslaan van digitale ID-kaarten of lidmaatschappen
  • Op reputatie gebaseerd stemmen invoeren bij gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO's)
  • Sociaal herstel gebruiken om toegang te krijgen tot iemands verloren private keys

De laatste is misschien wel het meest interessant! Het is de nachtmerrie van vele crypto-investeerders en in het verleden zijn mensen hierdoor duizenden BTC verloren. Door je private keys te verliezen kun je niet meer in je crypto wallet komen en kun je de coins als verloren beschouwen. Dankzij een sociaal herstel is er in dit soort gevallen meer mogelijk!

Zijn er al Soulbound Tokens?

De eerste Soulbound Tokens zijn al een feit! De crypto exchange Binance, de exchange met de meeste diensten, is aan de slag gegaan met SBT's. Deze gedecentaliseerde identiteitstools worden ingezet op de geverifieerde gebruikersstatus op het platform van Binance te certificeren. Deze tokens worden door de exchange zelf Binance Account Bound (BAB) tokens genoemd. 

Hiermee heeft Binance zelf de eerste SBT uitgegeven op de BNB Smart Chain, de decentrale tak van Binance. In de toekomst zal deze SBT meer functies vervullen, maar met de KYC functie is de eerste stap voor nu gezet. Hierdoor wordt het mogelijk om je Binance identiteit te tonen via je wallet, zodat het makkelijker wordt op bots op te sporen, te stemmen en airdrops eerlijk te verdelen.

In eerste instantie zal de BAB token als proef via de mobiele app van Binance gebruikt worden. Wanneer gebruikers via de mobiele app de KYC doorlopen, krijgen ze hun eigen BAB direct in hun Binance wallet. Changpeng Zhao (CZ), de CEO en oprichter van Binance, is positief over SBT's. Hij denkt dat deze tokens onze manier van verbinden gaan veranderen en de blockchaintechnologie meer autoriteit zal geven.

Benieuwd hoe je de BAB token kunt krijgen? Ontdek het in de onderstaande video!

De toekomst van Soulbound Tokens

Om nu over de toekomst van Soulbound Tokens te schrijven voelt een beetje alsof je over NFT´s schrijft in 2014 of over Bitcoin in 2010. De potentie is duidelijk maar de adoptie is er nog niet. Toch is het vandaag de dag, mede door de adoptie van NFT´s en cryptocurrency´s, makkelijker om je een voorstelling te maken bij het nut van SBT´s.

De unieke tokens worden gezien als een belangrijk onderdeel van de toekomstige gedecentraliseerde samenleving, waar sociale contacten en relaties belangrijke onderdelen van ieder zijn web3 identiteit zullen zijn. Het document over Soulbound Tokens, dat in mei 2022 werd uitgegeven, werd niet alleen door Vitalik Buterin geschreven. Ook Eric Glen Weyl behoorde tot de auteurs van het document.

Weyl verwacht dat er eind 2022 al meer use cases voor SBT´s komen. Hoe meer de adoptie in web3 toe zal nemen, hoe groter de rol van Soulbound Tokens wordt. Deze niet verhandelbare tokens tonen de betrouwbaarheid en interesses van iemand, wat diverse voordelen met zich meebrengt. Op deze manier dragen SBT's bij aan het vertrouwensprobleem, wat een menselijk probleem is.

Dankzij SBT's weet je de daadwerkelijke identiteit die bij de betreffende crypto wallet hoort en kun je ontdekken of de bedrijven en studies op iemand zijn cv ook kloppend zijn. De kanttekening hierbij is dat privacy minder zou kunnen worden, omdat hierdoor veel gegevens van iemand inzichtelijk kunnen worden. De uitdaging is om de voordelen van SBT's te behouden, terwijl de nadelen zoveel mogelijk voorkomen worden. 

Naast de vele voordelen van SBT's zijn er ook een aantal uitdagingen, waar nog flink over nagedacht moet worden. Privacy is hier een belangrijke uitdaging bij, omdat veel mensen waarde hechten aan privacy en de openbaarheid van persoonlijke gegevens ook voor gevaren kan zorgen.

Conclusie

Het feit dat Vitalik Buterin, iemand met Ethereum zijn toekomstvisie en slimheid heeft getoond, over Soulbound Tokens begint zegt een hoop. Deze tokens kunnen nu een belangrijke rol gaan spelen, waarvan de kans bestaat dat deze rol in de toekomst vele malen groter zal worden. Web3 wordt als de toekomst gezien en binnen de wereld van web3 is er een plaats voor SBT's.

Om ervoor te zorgen dat Soulbound Tokens van meerwaarde zullen zijn, is de adoptie van deze tokens belangrijk, Daarnaast is het belangrijk dat crypto projecten aan de slag gaan met de problemen die SBT's op dit moment met zich meebrengen. Dat Vitalik Buterin en Binance bezig zijn met deze tokens is in ieder geval goede reclame voor SBT's!

Op dit moment (oktober 2022) heeft het grootste deel van de wereldbevolking geen crypto wallet, dus adoptie van deze tokens is nog ver weg. Bitcoin, DeFi en NFT's laten zien dat deze adoptie niet zomaar gerealiseerd is. Echter, dat je in een vroeg stadium SBT's leert kennen betekent ook dat je hier vroegtijdig de vruchten van kan plukken! Deze vruchten zullen niet de winsten zijn, zoals bij cryptocurrency's of NFT's, maar kunnen jou voordeel opleveren tijdens een sollicitatie of het netwerken.

Ben je op zoek naar meer informatie of heb je nog vragen over SBT's of web3? Of wil je graag andere cryptoliefhebbers ontmoeten? In de gratis Discordkanalen van ons product Money Mastery van AllesOverCrypto kun je vragen stellen en kom je in gesprek met duizenden andere liefhebbers van crypto. Heb je andere crypto gerelateerde vragen? Het makkelijkste is om jouw vraag in onze FAQ op te zoeken. Wat je ook kunt doen, is dat je jouw vraag + AllesOverCrypto googelt. Laat vooral weten wat jouw gedachten over de toekomst van web3 en de rol van SBT's hierin!


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis Online Bitcoin Training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.