Binance Liquid Swap

Binance Liquid Swap – volledige handleiding

Decentrale exchanges zoals UniSwap of het inmiddels populaire PancakeSwap groeien dagelijks en steeds meer gebruikers vinden de weg naar deze wereld van DeFi. Deze DEX’en werken als Automatic Market Makers (AMM) en bieden investeerders de mogelijkheid om een pool te voorzien van liquiditeit en hiervoor aantrekkelijke rentes te verdienen. We kennen inmiddels verschillende decentrale exchanges (DEX’en), maar ook Binance heeft sinds kort een eigen Liquid Swap. Ontdek hier wat Binance Liquid Swap is en hoe jij kan deelnemen aan liquiditeitspools.

Foto header: solvertv/Shutterstock

Bekijk snel

 

Centralized Decentralized Finance (CeDeFi)

Investeerders die gebruik willen maken van een Automatic Market Maker, hebben inmiddels tal van opties. Echter is het voor vele alsnog onbekend terrein en kan het een lastig proces zijn. Waarbij je bij een centrale exchange alles binnen handbereik hebt, moet je in de wereld van DeFi verschillende wallets beheren en een heus stappenplan volgen alvorens jij kan overgaan tot aankoop van je token. Dit kan bijvoorbeeld met zowel MetaMask als TrustWallet. Momenteel ligt de wereld van DeFi onder vuur door de hoge fees. De Binance Smart Chain is dan ook een reactie op deze hoge kosten en hoopt daarmee veel investeerders voor zich te winnen door de relatief lage kosten en investeringsmogelijkheden.

Als reactie op de populariteit van decentralized finance (DeFi) heeft Binance geïnvesteerd in CeDeFi: Centralized Decentralized Finance. Het platform van Binance biedt op deze manier een DeFi-platform aan waar jij kan deelnemen aan liquidity pools en het swappen van tokens om aantrekkelijke rente te verdienen. De Binance Smart Chain wordt gecontroleerd door in totaal 21 node operators. Deze worden gekozen door BNB-holders en daarom is er kritiek op de BSC, omdat deze niet zo gedecentraliseerd is al men zou willen.

Binance Liquid Swap gebruikt hetzelfde principe als gedecentraliseerde protocollen zoals UniSwap, maar dan in een gecentraliseerde omgeving. Hierdoor is het mogelijk om de transacties sneller en goedkoper te laten verlopen. Gebruikers kunnen verschillende tokens wisselen of liquiditeit verschaffen aan pools van Binance Liquid Swap en zo rewards krijgen aan de hand van een aantrekkelijke APY, Annual Percentage Yield.

Zoals Binance zelf zegt werd Liquid Swap al snel één van de meest populaire financiële producten binnen het Binance Ecosystem en de cryptomarkt. Op 3 oktober 2020 bereikte het actieve stablecoin-volume op Liquid Swap $128 miljoen, en in totaal zit er meer dan $22 miljard vast in gedecentraliseerde financiering (DeFi).

Wat is een AMM?

Een Automatied Market Maker of een AMM is kenmerkend voor de wereld van DeFi. Crypto assets kunnen verhandeld worden zonder toestemming van derde partijen door het gebruik van een liquiditeitspool in plaats van een traditionele markt. Op een traditionele exchange bieden kopers en verkopers verschillende prijzen voor een bepaalde digitale asset. In het platform van Binance kennen we deze transactie als marktprijzen of spotprijzen. Wanneer gebruikers vinden dat een bepaalde prijs aantrekkelijk is, voeren ze de transactie uit en wordt die prijs de effectieve marktprijs.

Het handelen aan de hand van een AMM verloopt anders. Niemand controleert het systeem en de marktprijzen zijn afhankelijk van de hoeveel liquiditeit in de pool. Daarom is het verschaffen van liquiditeit in een AMM niet zonder risico omdat de prijs sterk kan fluctueren en ook gemanipuleerd kan worden door grote investeerders.

Wat is Liquid Swap?

De Liquid Swap van Binance is een liquiditeitspool die gebaseerd is op het principe van een AMM, een Automatic Market Maker. Een AMM wordt gebruikt in een decentraal ecosysteem waarbij gebruikers niet langer handelen tegen marktprijzen, maar waarbij de prijs wordt bepaald door het aantal tokens aanwezig in een liquiditeitspool. Het is voor vele interessant omdat een AMM gepaard gaat met aantrekkelijke rentetarieven en bijkomstige beloningen.

Als investeerder kan je zelf een deel van de transactiekosten verdienen naast de flexibele rente door zelf liquiditeit toe te voegen aan de pool. Ondanks de groeiende populariteit van DeFi, gaat het gebruik van AMM’s gepaard met reële risico’s en angsten zoals het risico op impermanent loss.

Image
rente

Toegankelijk verlies of Impermanent loss is het risico dat de waarde van je huidige inleg wijzigt wanneer je deze beschikbaar stelt voor een liquiditeitspool. Hoe groter deze verandering, hoe groter de winsten óf natuurlijk het verlies. Waarom dan krediet verstrekken? Het is zo dat het potentiële verlies gecompenseerd kan worden met beloningen op de transactievergoedingen.

Swap Tokens

In de Liquid Swap omgeving heb je ook de optie om tokens te swappen met elkaar, zonder dat je hiervoor meteen moet deelnemen aan een liquiditeitspool. Het principe is hier hetzelfde als het klassiek traden op het centrale platform. Waarom het aanbod om te swappen in de Liquid Swap dan?

De transactiekosten zijn hier lager, maar de opties zijn veel beperkter. De transactiekosten voor het swappen liggen hier op 0,1%, dit is zelfs nog lager dan de fee die BNB-holders betalen op het platform. Na het swappen, wordt deze balans ook meteen zichtbaar in je spotwallet. Enkel het swappen, heeft nog geen invloed op de liquiditeit in de pool. De mogelijkheden om te swappen zijn hier veel beperkter dan bij de centrale exchange. Zo kan je enkel swappen naar de tokens waar er liquideitspools voor zijn.

Liquiditeit toevoegen

In hetzelfde dashboard kan je starten met het toevoegen van liquiditeit. Je krijgt meteen een melding van Binance zelf dat het gebruiken van een AMM en het verschaffen van liquiditeit niet geheel zonder risico is. Het is belangrijk om deze mededeling goed te lezen en bewust te zijn van de risico’s.

Stabiele investering

Meedoen aan een liquiditeitspool via de Binance Liquid Swap is mogelijk aan de hand van een zogenaamde stabiele investeringen. Deze dankt zijn naam aan het feit dat deze pools zijn bestaan uit stablecoins. Deze coins hebben slechts in geringe mate last van prijsfluctuaties en worden daarom gezien als een stabiele investering. Echter, het is mogelijk dat je hier ook negatieve APY krijgt. Later bespreken we de risico’s van het verschaffen van liquiditeit.

In onderstaand voorbeeld gaan we krediet verschaffen aan de pool ‘BUSD/USDT’, wat beide stablecoins zijn. Op de huidige investering krijg ik 6,0079% rendement op de transactiekosten die gemaakt worden, met daarbovenop een aantrekkelijke 14,2269% liquiditeitsbeloningen. Je hebt de mogelijkheid om twee stablecoins toe te voegen aan de pool, of je kan ervoor kiezen om slechts één van beide beschikbaar te stellen. De verhouding tussen beide is afhankelijk van de vraag naar de munt. Als meer mensen USDT ruilen voor DAI, zal er meer USDT-liquiditeit zijn dan DAI-liquiditeit.

Image
Binance Liquid Swap

 

Innovatieve investering

Een innovatieve investering berust op hetzelfde principe als de stabiele investering, maar dan gebeurt het verschaffen van liquiditeit niet aan de hand van stablecoins maar andere beschikbare cryptomunten.

In de praktijk komt het helaas vaker voor dat mensen er voor kiezen om liquiditeit te verschaffen zonder op de hoogte te zijn van de potentiële risico’s. Binance is hiervan op de hoogte en wil daarom de risico’s alsnog benadrukken. Alvorens je akkoord geeft om deel te nemen aan deze pool, krijg je een pop-upmelding met een introductievideo. Deze gaat over de werking en de risico's van het verschaffen van liquiditeit. Na afloop komt er een quiz. Je hebt pas goedkeuring om deel te nemen aan de pool indien je een correct antwoord geeft op alle bijhorende vragen.

7-day APY

De APY wordt berekend op een gemiddelde van 7 dagen. Die is voor sommige mensen verwarrend. Het betekent dat je na 7 dagen het rentepercentage verdient dat wordt getoond. Het is dus niet zo dat wanneer je 100 dollar aan liquiditeit verschaft tegen een APY van 12%, dat je effectief 12 dollar verdient.

Het systeem gebruikt deze verandering in waarde voor de afgelopen 7 dagen om het rendement op jaarbasis te berekenen. Het betekent dat over de afgelopen 7 dagen er een gemiddelde jaarlijkse APY-waarde was van 12%. Het is belangrijk om te beseffen dat deze rentetarieven helemaal niet op voorhand bepaald zijn, deze fluctueren mee met het aanbod en de huidige waarde van de pools. Daarom is het investeren in liquiditeitspools zoals Binance Liquid Swap niet zonder risico’s.

Beloningen

Beloningen worden uitgekeerd in BNB-tokens. In onderstaand voorbeeld zijn er nog geen rewards beschikbaar. Wanneer je investering voldoende rendabel is, zal je de mogelijkheid hebben om je beloningen te claimen. Deze worden automatisch overgemaakt naar je spotwallet en zal je ook zien verschijnen in het overzicht.

Image
Binance Liquid Swap - Rewards

Beloningen worden berekend aan de hand van een vaste formule. Het totale rendement wordt berekend op basis van de gisteren betaalde rente, de liquiditeitsbeloningen én alle handelskosten. Aan het begin is er nog geen rendement op liquiditeitsbeloningen.

Image
Formule

 

Liquiditeit verwijderen

Je kan op elk moment je liquiditeit weghalen uit de pool. Navigeer in het dashboard naar liquiditeit en kies de pool waarin je valuta hebt vastgelegd. Bepaal of je slechts een deel van je investering wilt terugclaimen of je het liefst je hele investering eruit haalt. Nadat de tokens zijn gewisseld, komen ze meteen beschikbaar in je spot-wallet. Het is mogelijk om meteen te gaan handelen met deze tokens. Let wel op: als je twee tokens hebt toegevoegd aan een pool en je verwijdert slechts één van beide, moet je transactiekosten betalen.

Risico’s

We worden vaak enthousiast bij het zien van zeer aantrekkelijke rentetarieven omdat we op deze manier onze crypto kunnen laten werken voor ons en zo een manier van passief inkomen kunnen genereren. Echter,het is belangrijk om te beseffen dat het verschaffen van liquiditeit aan een pool zeker geen quick win is. Alvorens je een rendement ziet van je investering, zal je geduld moeten hebben en je investering minimaal een aantal dagen tot weken laten staan. Deze rentetarieven staan niet vast, het is dus ook mogelijk om verlies te lijden in plaats van deze aantrekkelijke rentetarieven.

Je betaalt tenslotte een fee om liquiditeit te verschaffen, en wanneer je rendement dusdanig klein is, en je besluit om je valuta uit de pool te houden moet je wederom die fee betalen. Het is dus perfect mogelijk dat je zelfs bij een stabiele investering verliest lijdt.

Handleiding

Het handelen in een DeFi-omgeving of een CeDeFi zoals Binance Liquid Swap is voor veel investeerders nieuw en onbekend terrein. Waar je bij een traditionele investering enkel kan lijden aan marktfluctuaties, liggen er meer gevaren op de loer in de wereld van DeFi. Binance heeft daarom in het dashboard van Liquid Swap ook een video instructie geïmplementeerd zodat iedere gebruiker op de hoogte gebracht kan worden van de werking en potentiële risico’s.

Je eigen aandeel

Natuurlijk ben je benieuwd naar je real-time rendement. Je kan in het dashboard van de Binance Liquid Swap je eigen aandeel raadplegen. Je ziet hier meteen je eigen totale aandeel. In huidig voorbeeld hebben we krediet beschikbaar gesteld in de pool USDT/DAI voor een totale waarde van 18,8816 USD. Deze kredietverstrekking hebben we slechts enkele minuten geleden gedaan.

We zien wel dat er alvast een positief rendement is van +0,0106 USD op basis van onderstaande gegevens. Deze waarde veranderen in real-time en zo kan je steeds je eigen aandeel opvolgen. Ben je tevreden met je rendement? Je kan er steeds voor kiezen om je investering weg te halen uit deze pool via het tabblad liquiditeit.

Image
Liquid Swap

 

Liquiditeitsgeschiedenis

Het is mogelijk om deel te nemen aan verschillende pools. Daarom kan je ook steeds je liquiditeitsgeschiedenis raadplegen in het dashboard. Zo kan je steeds zien in welke liquiditeitspools je momenteel actief bent en hoeveel je eigen inleg hiervan bedraagt.

Conclusie

Als we gaan kijken naar de algemene trends in de wereld van crypto zien we dat DeFi zich steeds prominenter positioneert. Centrale exchanges zoals onder andere Binance willen hierop anticiperen en bieden een gelijkaardig platform aan, door middel van Centralized Decentralized Finance (CeDeFi). Hoewel dit een stap in de goede richting is, blijft het een decentrale omgeving op een centraal platform, wat voor critici niet vergelijkbaar is met de gekende DEX’en zoals UniSwap.

Een ander nadeel is dat de Binance Liquid Swap alleen cryptocurrency ondersteunt die Binance besluit te ondersteunen op het product. Hier hebben ze wederom beslissingsrecht op het zogenaamde decentrale platform. We zien dat er wel geleidelijk meer tokens worden aangeboden, maar deze zijn in vergelijking met andere decentrale exchanges nog eerder gering. Het is hier dus een centrale partij die bepaalt welke tokens verhandelbaar zijn en welke niet, hoewel het toch de eigenschappen heeft van een decentrale exchange. De vraag is dan ook in hoeverre deze Liquid Swap voldoet aan het imago van decentralized finance.

Maak jij al gebruik van de Binance Liquid Swap of heb je vragen? Stel het in onze AllesOverCrypto Community en onze experts gaan graag met je in gesprek! Heb je nog geen account op Binance? Maak hier je account en ontvang 5% korting.


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis Online Bitcoin Training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.