API3

Wat is API3? Een volledige handleiding

Een belangrijk onderdeel van de blockchaintechnologie is de blockchain voorzien van informatie. Dit gebeurt door orakels die vervolgens verbonden zijn met smart contracts. Ondanks deze orakels een toevoeging zijn voor de ontwikkeling van de blockchaintechnologie, in hoeverre zijn deze eigenlijk decentraal? Een API werd steeds centraal bestuurd, tot nu. Ontdek API3, het eerst protocol dat via decentrale API’s (dAPI’s) haar intrede wil maken in de kernlaag van de blockchain, web 3.0.

Image header: api3.org

Bekijk snel

Wat is een API?

Alvorens we API3 volledig kunnen begrijpen, is belangrijk om te kijken naar het begrip API en waarom dit zo belangrijk is in de ontwikkeling van crypto. Een API staat voor Application Programming Interface en wordt gebruikt voor zowel web- als mobiele applicaties. Het is een brug zodat twee softwaresystemen met elkaar kunnen communiceren en data kunnen uitwisselen. Deze gestandaardiseerde data- en service interfaces hebben een grote invloed op hoe applicaties momenteel worden gebouwd. De specificaties van een API geven meer informatie over de manier waarop beide systemen met elkaar moeten communiceren, zoals bijvoorbeeld de snelheid van de informatieoverdracht, de taal die wordt gebruikt en de syntaxis van de berichten.

Hoewel dit een technische benadering is, kunnen we dit met een alledaags voorbeeld tonen. Bijvoorbeeld elk restaurant heeft verschillende divisies, waarbij het cliënteel nooit rechtstreeks contact heeft met de kok. Toch weet de kok welke gerechten hij moet bereiden en of de klant bepaalde wensen heeft of allergieën. Die informatie wordt overgebracht door de ober op een afgesproken manier en tegen een bepaalde snelheid.

Specifiek voor crypto, zijn deze API’s essentieel omdat ze ons in staat stellen om te communiceren met de beurs door middel van programmeertaal, via software in plaats van menselijke interactie. Op deze manier kunnen we real-time marktgegevens raadplegen, maar ook transacties doen en je account beheren.

Een aantal taken die wij kunnen uitvoeren dankzij het gebruik van API’s:

 • Real-time marktgegevens raadplegen en gebruiken
 • Handelsorders plaatsen maar ook annuleren op basis van prijsgegevens
 • Ordergeschiedenis en openstaande orders raadplegen

Het belang van API bij Smart Contracts

Afgelopen decennium heeft de wereld van crypto zich tegen een razendsnel tempo ontwikkeld en er komen steeds meer use-cases bij dankzij de blockchain technologie. Deze ontwikkeling alsook de ontwikkeling van smart contract en decentralized finance (DeFi) heeft ons getoond dat de mogelijkheden eindeloos zijn en dat steeds grotere adoptie mogelijk is.

Door het gebruik van smart contracts in combinatie met API’s worden steeds complexere processen uitgevoerd op een simplistische manier zonder tussenkomt van derde partijen. Dit is mogelijk door uitbreiding van de mogelijkheid van smart contracts, die verder gaat dan louter informatie- of valutaoverdracht tussen verschillende partijen. Vandaag de dag kunnen we deze gebruiken op zeer grote schaal voor het overdragen van allerlei informatie die bijdragen aan de ontwikkeling van een groter geheel. Dit is ook één van redenen van het grote succes van gedecentraliseerde applicaties (dApps) die gebruikt worden om de efficiëntie te vergroten, kosten te verminderen én meer transparantie te bieden.

In de vroege ontwikkeling van dApps werd dit vooral gebruikt voor in-game toepassingen maar we zien steeds meer use-cases in de real-world op het gebied van onder andere financiën. Deze smart contracts gaan verder dan louter DeFi en hebben de capaciteit om het huidige landschap compleet te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen, gokken, games en financiën. Wat al deze industrieën met elkaar gemeen hebben? Ze zijn allemaal afhankelijk van betrouwbare data die geleverd worden door API’s. We kunnen dus stellen dat API’s essentieel zijn.

Voorbeeld: Je hebt een dApp waarbij je een avatar hebt die zich steeds verder ontwikkeld naarmate je meer Ethereum (ETH) hebt. Dit wil zeggen, hoe meer Ethereum je in je bezit hebt, des te geavanceerde je avatar wordt. Nu is de markt volatiel en is één Ethereum de ene keer 4.000 dollar waard, terwijl die de andere keer maar 2500 dollar waard is. Daarom wil je deze gegevens baseren op waarde van de dollar. Hierdoor werk je met een API die gegevens doorstuurt naar een orakel, waarbij het orakel de dollarwaarde van Ethereum via een externe bron ophaalt, bijvoorbeeld CoinGecko. Het orakel steurt deze gegevens door naar het smart contract, waarbij deze automatisch wordt geïmplementeerd in de dApp.

 

Image
API
Whitepaper API3

In bovenstaande afbeelding zien we hoe deze informatieoverdracht plaatsvindt. Rechts vinden we verschillende API’s waar de informatie vandaan komt. Deze worden gestuurd naar verschillende decentrale orakels, zoals bijvoorbeeld Chainlink (LINK) of Band Protocol (BAND). De aggregator neemt vervolgens alle informatie van de orakels samen en bundelt ze tot één geheel en verzendt deze informatie naar de dApp.

Connectiviteitsprobleem van orakels

We kennen inmiddels orakels in de blockchaintechnologie. Een orakel verzendt informatie van de real-world naar de blockchaintechnologie waarbij deze informatie gebruikt wordt voor use-cases in onder andere dApps. Maar helaas hebben niet alle smart contracts toegang tot informatie op de blockchain. Dit wordt gezien als het grote orakel-probleem.

Decentrale netwerken zijn beveiligd op basis van het consensusalgoritme. Hierbij zijn de gebruikers van het netwerk veelal validators die door hun positie het netwerk beveiligenVeel van deze dApps zijn gebouwd óp zo’n netwerk, wat concreet wil zeggen dat ze geen toegang hebben tot de smart contracts ín het netwerk, en dus hebben ze niet rechtstreeks toegang tot de API’s vanuit de blockchain waarin het contract zich bevindt.

Het is dus noodzakelijk om een manier te vinden waarbij dit mogelijk is, zonder dat de veiligheid van een netwerk hierdoor in het gedrang komt, zonder het huidige netwerk te beïnvloeden of te veranderen. Als oplossing op dit connectiviteitsprobleem stelt API3 een nieuw orakelparadigma voor: de gedecentraliseerde API, beter bekend als dAPI.

Wat is API3?

Bovenstaande voorbeelden zijn allemaal gebaseerd op de huidige werking van API’s, maar kent daarbij de nodige problemen. Daarom wordt API3 geïntroduceerd. Het protocol van API3 heeft als doel om decentrale API’s te creëren voor het web 3.0. Deze wordt ook gezien als de democratisering van het internet. Zo krijgen individuen de controle terug over de soorten eigendommen die ze maken en distribueren op het internet. Veel online platforms zijn zo gemaakt dat zij financieel profijt halen door middel van de gebruikers en creators van deze platforms, zoals Youtube en Spotify.

API3 wil hiermee decentrale API's introduceren tot in de kern van het nieuwe internet. Hun doel is om krachtige dApps te creëren met het gebruik van decentrale, veilige en meetbare datafeeds, zonder het gebruik van third-parties die data aanleveren zoals orakels.

Door de grote mate van afhankelijkheid die je hebt van alle nodige tussenpersonen, bestaat de kans dat je onvoldoende of inaccurate informatie krijgt. Daarom is volgens het protocol decentrale API’s (dAPI’s) hiervoor de oplossing voor een optimale informatieoverdracht naar de dApps.

Laten we even teruggaan naar het voorbeeld in het restaurant: de ober noteert een bestelling waarbij de klant uitdrukkelijk zegt dat hij of zij een notenallergie heeft. De ober vergeet deze belangrijke informatie door te geven aan het keukenpersoneel waardoor de klant een gerecht krijgt mét noten. Hierbij is er ook foutieve informatie verstuurd, dat vermeden had kunnen worden door rechtstreeks te communiceren. Uiteraard is dit een abstract voorbeeld omdat de blockchaintechnologie werkt met smart contracts en zonder menselijke interactie.

Image
dAPI
Whitepaper API3

Stel hierbij dat de API-provider de bron is van CoinGecko voor het bepalen van de prijs van een token. Hierbij maken ze geen gebruik van third parties zoals externe orakels en elimineren een extra laag, dit maakt de informatieoverdracht gemakkelijker en efficiënter. Hierbij gaan ze van initieel 4 verschillende lagen, naar drie lagen. Dit vermindert ook de mogelijkheid tot aanvallen of manipulatie van deze data tijdens de overdracht.

API3 DAO

Een DAO is een Decentrale Autonome Organisatie en kan gezien worden als een organisatie dat zichzelf bestuurt zonder personeel. Hierbij wordt alles vastgelegd in smart contracts en zijn de gebruikers van het netwerk mee verantwoordelijk voor de toekomst van deze organisatie.

Airnode

Een airnode is een node die ontworpen is voor first-party orakels. Denk aan de orakels die momenteel beschikbaar zijn zoals Chainlink, maar stel je dan voor dat deze worden beheerd door de eigenaren van al deze data, in plaats van een externe partij. Orakels zijn essentieel in het crypto landschap omdat we deze nodig hebben om te communiceren tussen smart contracts en API’s.

Voorbeeld: Een Fransman gaat op vakantie naar Engeland maar praat geen Engels, noch praat de Engelsman Frans, dan is het onmogelijk voor beide partijen om te communiceren. Plaats je een mediator tussen hen, in dit voorbeeld een tolk, dan kunnen beide partijen wel met elkaar communiceren dankzij een third party.

De meeste blockchain projecten hebben interoperabiliteit geïntegreerd en kunnen dus communiceren met andere blockchains, maar daar houdt het op. Dit is geen toevoeging en lost ook het connectiviteitsprobleem niet op bij API. In dat opzicht wordt een Airnode gezien als een API-gateway. Het is geen blockchain-knooppunt, maar het is een infrastructuur die gebouwd is op een cloudservice. Het wordt gezien als een additionele blok die wordt toegevoegd aan de huidige structuur.

On-chain veiligheid

Het protocol van API3 biedt de dAPI-gebruikers een extra beveiligingsniveau door een verzekering die on-chain plaatsvindt. Hiermee fungeert enerzijds deze verzekering als een vangnet voor de gebruiker wanneer een dAPI een storing heeft, anderzijds blijven op deze manier de regerende partijen verantwoordelijk voor de storingen in het dAPI-netwerk. Door dit laatste, zullen de developers van dAPI's veiligheid vooropstellen in het opzetten van deze decentrale API’s.

Stel er treedt een storing op waarbij de koersprijs afwijkt van de realiteit door inaccurate informatie van het orakel, dan zal in dit geval de DAO verantwoordelijk zijn, waarbij deze on-chain veiligheid deze malfunctie opvangt. Door het staken worden deze valuta beschikbaar gesteld om de verzekeringspool mogelijk te maken.

Eigenschappen van airnodes

 1. Het opzetten van een airnode is mogelijk zonder enige technische kennis. Het is zo ontworpen dat je na het opzetten hiervan, je hier verder zelfs geen rekening meer mee moet houden.
 2. Het heeft vervolgens geen onderhoud nodig zoals tijdsgebonden updates of verdere ontwikkelingen. Door de serviceloze technologie is het resistent tegen elk probleem dat tijdelijk of zelfs permanente schade kan veroorzaken.
 3. De diensten zijn gebaseerd op het price-on-demand principe. Dit betekent dat er pas kosten in rekeningen worden gebracht wanneer de knooppunten gebruikmaken van deze serivces. Hierdoor kan elke API-provider volledig gratis een orakel vervangen en betalen ze pas vergoedingen wanneer ze inkomsten beginnen te genereren.
 4. Het protocol is zo ontworpen dat de aanvrager alle gasfees voor zijn rekening neemt.
Image
API3
Bron: API3.ORG

API3-token

The API3 datafeed is in handen van de investeerders van dit token. Door de hoge mate van decentralisatie is het protocol zo opgebouwd dat ze via een DAO-structuur het protocol willen beveiligen en bewerkstelligen. Het geeft de houders het recht om volledig deel te nemen aan het API3-ecocysteem via de DAO.

Er zijn maar liefst 100 miljoen tokens beschikbaar waarvan er op moment van schrijven, juni 2021, zo een 22,5 miljoen van in omloop zijn. Met een totale marketcap van 85 miljoen dollar sinds november 2020 heeft het protocol veel mogelijkheden.

Governance

Door je API3-tokens te staken, krijg je een holding in het protocol zelf. Deze governance-functie zien we vaker terugkomen en zijn een onderdeel van een DAO-structuur bij verschillende protocollen.

Staking

Door je tokens te staken, draagt je bij aan een verzekeringspool die gebruikt wordt als verzekering tussen malfuncties die plaatsvinden bij een API. Door je native tokens beschikbaar te stellen, ontvang je wekelijkse stakingsopbrengsten.

Deze beloningen zijn inflationaire en beginnen met een jaarlijks tarief van 75%. Het aantal tokens dat wekelijks wordt gemint, zal exponentieel afnemen totdat de jaarlijkse inflatia aan het einde van het 5de jaar nog maar 5% is. Vanaf dit punt, zal de jaarlijkse inflatie gereguleerd worden zodat deze 2,5% blijft.

Partnerships

Het protocol heeft reeds enkele samenwerkingen aangekondigd, waaronder:

 • Glitch Blockchain
 • Enterprice Ethereum Alliance (EEA)
 • ARK Blockchain

Voor zover we weten, maken bovenstaande protocollen nog geen gebruik van deze dAPI’s, maar staat de integratie wel op de planning. Hopelijk zien we binnenkort dan ook zeer succesvolle samenwerkingen ontstaan!

Roadmap

Interessant om te zien dat hun roadmap beschikbaar is het interactieve programma van Trello. Hier krijg je een overzichtspagina welke doelstelling ze hebben in welke categorie. Door de interactieve functies kan jij bepaalde onderdelen openen, waarbij je meer informatie krijgt over hun doelen en de werkwijze waarop ze dit willen realiseren. Wanneer een opdracht is afgerond, wordt deze groen gemarkeerd waarbij geïnteresseerden in een oogopslag zien welke doelstellingen reeds zijn gerealiseerd.

Daarnaast is deze manier van een roadmap presenteren een manier op transparantie te garanderen en iedereen up-to-date te houden. Bij een klassieke geschreven roadmap of een interactieve pagina op hun website, kan het zomaar gebeuren dat deze onvoldoende accuraat is. Verder zijn hier de specificaties eerder beperkt.

Image
Trello API3
Bron: Trello API3

Conclusie

De ontwikkeling van de blockchain technologie staat al redelijk ver. Met de intrede van orakels zijn we reeds in staat om de blockchain te voorzien van externe informatie. Desondanks, realiseren we ons vaak onvoldoende dat het gebruik van orakels gebruikt maakt van een tussenpartij. En laat nu net de hoge mate van decentralisatie essentieel zijn voor de ideologie en verdere ontwikkeling van blockchain.

Via API3 wil het team een extra laag of extra persoon elimineren waardoor de complexiteit ook zal afnemen. Het technischer makkelijker en toegankelijk maken is aantrekkelijk voor developers, maar door de nieuwe structuur van API3, wordt ook de veiligheid aangepakt. Het team zegt dan ook hoeveelste minder tussenpersonen, des te kleiner de kans op aanvallen of het verspreiden van foutieve informatie.

API3 heeft reeds mooie samenwerkingen gesloten en krijgt als decentraal API-protocol ook voldoende belangstelling van verschillende blockchains. Door hun interoperabiliteit is het team klaar om de wereld van API’s te veranderen.

Ben jij voorstander van dAPI of heb je nog vragen over de laatste ontwikkelingen? Vraag het in onze AllesOverCrypto Facebookgroep waar wij klaar staan om al je vragen te beantwoorden!

Hoe koop ik API3?

API3 kopen op Binance is een fluitje van een cent. Met deze uitleg ben je binnen enkele stappen de trotse eigenaar van API3.

 1. Meld je hier gratis aan bij Binance
 2. Login in je account
  Let op: bewaar je gebruikersnaam en wachtwoord goed!
 3. Druk links bovenaan op Crypto kopen en kies voor Bankstorting
 4. Zorg dat hij op het tabje Fiat staat in plaats van Crypto en controleer of hij op Euro staat
 5. Kies voor iDEAL wanneer je het geld direct op je account wilt hebben en Bank Transfer (SEPA) wanneer je het ook prima vindt als het een paar dagen duurt voordat het geld erop staat
 6. Wacht totdat jouw euro's op het Binance account zijn gestort
 7. Klik bovenaan op Handelen en selecteer Klassiek
 8. Je zit nu op het handelsgedeelte van Binance. Klik aan de rechterkant op FIAT en selecteer EUR
 9. Een aantal munten zijn op Binance te verhandelen voor euro's. Maar, de meeste worden verhandeld tegen Bitcoin. Zoek het handelspaar BTC/EUR op en koop met jouw euro's Bitcoin.
 10. Klik vervolgens het tabje BTC aan en zoek API3 op aan de hand van z'n ticker API3
 11. Je vindt nu het handelspaar BTC/API3. Door die aan te klikken, kan je API3 kopen
 12. Gefeliciteerd! Je bent in het bezit van jouw favoriete cryptocurrency!

 


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis Online Bitcoin Training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.