Acala header

Ontdek Acala (ACA) de DeFi hub van Polkadot

Acala is een DeFi-netwerk waarvan de verwachtingen voor de uitrol van het project op 18 december 2021 hoog zijn. Dit heeft alles te maken met het project waar Acala (ACA) mee verwant is: Polkadot.

Een project launch is natuurlijk altijd iets om te volgen als je succesvol wil worden in crypto investeren. Dit kan het moment zijn dat je kan instappen in een project wat mega in omvang kan worden. Acala is zo'n project wat in de zeer nabije toekomst heel interessant kan worden. Het biedt namelijk iets wat in veel gevallen nog ontbreekt tussen alle blockchains: interoperabiliteit. Dit heeft alles met de verwantschap van Acala met Polkadot te maken.

Wat is Acala en waarom de grote interesse voor dit project? Lees in deze blog de complete uitleg over Acala Network. 

Bekijk snel

Wat is Acala?

Zoals eerder al gezegd, is de belangstelling voor dit project groot. We lieten al het woord vallen waardoor dit komt: Polkadot. De crypto investeerders die al een aantal jaar in de crypto zitten, hebben ongetwijfeld van dit project gehoord. In deze blog van mijn collega wordt al uitgelegd wat Polkadot is. We gaan nu uitleggen waar dit in het geval van Acala Network mee te maken heeft.

Op de site van Acala Network wordt dit project voorgesteld als de DeFi hub van Polkadot. Een hub is een centrum of centraal netwerk. Acala is dus een onderdeel van Polkadot als DeFi protocol. Polkadot staat enorm in de belangstelling in met name het laatste kwartaal van 2021. Dat komt door de vele projecten, waaronder dus Acala, die met behulp van Polkadot draaien en hieraan gelieerd zijn. Wat is de kracht van dit platform? 

Blockchain biedt heel veel oplossingen op het gebied van veiligheid en decentralisatie, maar heeft ook een paar mindere kanten. Zo is de communicatie tussen verschillende blockchains of transacties, kortom de interoperabiliteit, tussen de verschillende blockchains een probleem. Dit maakt Polkadot het juiste project op de juiste plaats in de crypto geschiedenis. Polkadot maakt namelijk interoperabiliteit tussen de verschillende blockchains mogelijk. Dit wordt mogelijk door de inventie met parachains van Polkadot. In dit artikel vind je een uitgebreide uitleg van wat parachains zijn en waarom ze zo belangrijk zijn. 

Image
Acala site
acala.network

Een parachain van Polkadot

Acala draait ook op een parachain van Polkadot. Een parachain is een zelfstandige chain die wel in verbinding staat met Polkadot. Deze parachains maken het mogelijk dat developers interoperabele toepassingen kunnen bouwen. In totaal kunnen er 100 parachains van Polkadot gebruikt worden voor projecten. Kusama is daar een voorbeeld van en Acala nu ook. Acala is een ecosysteem gebouwd op een parachain die inherent is aan de reĺay chain van polkadot. De parachain is helemaal geoptimaliseerd voor haar specifieke taak. In het geval van Acala is dat om defi toepassingen te faciliteren. 

De relay chain, is de hoofdchain van Polkadot. Deze zorgt voor de gezamenlijke veiligheid van het netwerk, consensus en transactie overeenkomsten. Elke parachain is geïntegreerd met de relay chain en daarmee ook met deze features. Verder kun je de relay chain van Polkadot als de grote verbinder zien, want hierdoor staan alle parachains met elkaar in contact.

Wil je meer weten over Polkadot (DOT)? In onderstaande video van AllesOverCrypto legt Matt je alles uit over Polkadot!

Parachain Auctions

Zo’n parachain of een plekje op een parachain, wordt verhuurd voor een periode van twee jaar aan een project. Deze plekken worden middels een auction geveild. De launch van Acala is begonnen met de parachain auction in november 2021. De lancering van het project verloopt via een zogenaamde parachain auction van Polkadot. Hierbij worden een aantal parachain projecten van geveild. Welk project de beste opbrengsten ophaalt is de winnaar. In november 2021 was Acala de winnaar. 

Als geïnteresseerde investeerder kun je zorgen dat een project zijn plek op de parachain kan verkrijgen door te investeren middels Crowdloan. Hiervoor had je DOT in je wallet nodig en moet je deze inleggen bij een Crowdloan site. Nadat de verhuurperiode is verstreken krijg je jouw inleg terug. Daarnaast ontvang je bij Acala ACA tokens als beloning voor je inleg.

Door middel van Crowdloan was er bijna 24 miljoen DOT ingelegd door investeerders. Hiermee won Acala met nog enkele projecten een plek op de parachains van Polkadot.

Zus Karura

In de lancering en mogelijkheden is Acala verwant aan Karura. Dit project wordt door Acala en haar team zelf de zuster van Acala genoemd. Maar als je het verhaal van de stamboom, waarvan Polkadot de stamhouder is zou moeten volgen, is Karura meer the "brother from another mother.”  Want Karura is, net als Acala een DeFi hub, maar dan van netwerk Kusama. Deze laatste wordt voorgesteld als het wildere en vooral sneller neefje van Polkadot. Ze zijn beide op dezelfde manier gebouwd en zijn ook interoperabel met elkaar. Kurama pretendeert sneller te zijn. Acala en Kasura bieden dezelfde mogelijkheden, maar dan bij een ander netwerk. De ontwikkeling van de twee projecten gaat gelijk op en ze worden op de site van Acala beide gepresenteerd.

Image
Polkadot site
polkadot.network

 

Wat zijn dan precies de producten van Acala? 

In december 2021 worden alle mogelijkheden die Acala wil bieden in DeFi in werking gesteld. Wat kun je allemaal binnen het netwerk vinden in de zeer nabije toekomst?

Stablecoin aUSD - Stablecoins hebben unieke eigenschappen, ze zijn verbonden met de prijs van een fiat. aUSD is pegged, dus gebonden, aan de prijs van de dollar. Voordeel hiervan is dat een stablecoin veel minder volatiel is dan andere cryptocurrency, waarbij de prijs bijvoorbeeld bepaald wordt door de vraag naar de currency. Dit maakt een stablecoin geschikt voor mainstream implementatie in de dagelijks economie.

Het unieke van de aUSD is dat deze interoperabel is met alle parachains van Polkadot. De tokens die gebruikers kunnen inleggen voor minting als onderpand, zijn de tokens van het Polkadot ecosysteem. Ze kunnen dit gebruiken om een CPD positie in te nemen. Dit is een beveiligde schuldpositie. Gebruikers kunnen onderpand aanleveren in tokens en krijgen hiervoor de stablecoin aUSD.

Staking - Op Acala is het mogelijk te staken van tokens, in eerste instantie DOT. Met de tokens die je vasthoudt en inlegt voor het verschaffen van liquiditeit aan het ecosysteem, wordt je beloond met rewards. Voor je inleg krijg je als bewijs L-asset tokens. Dit zijn dus als je DOT staket L-DOT tokens. Deze kun je weer inleggen of gebruiken in andere protocollen.

DEX met Acala AMM - Op het ecosysteem van Acala komt een decentrale exchange en swap om tokens te swappen. Deze heeft een AMM, een automatic market maker, die automatisch vraag en aanbod met elkaar koppelt en liquiditeit in stand houdt. 

Development mogelijkheden

Acala is een ecosysteem die ook volop de mogelijkheden biedt voor projecten om te ontwikkelen. Acala stimuleert zo om projecten op het ecosysteem te bouwen. Hiervoor is ook een speciaal programma ontwikkeld waarvoor developers zich kunnen aanmelden. Developers kunnen op verschillende manieren van het Acala ecosysteem gebruik maken:

 • Het ontwikkelen van een permissions protocol aka runtime modeles/pallets op het Acala network.
 • Het ontwikkelen van permissionless smart contracts door middel van Solidity op Acala EVM. Je kent wellicht EVM als het ontwikkelingsplatform van Ethereum voor Smart Contracts. Acala heeft een EVM ontwikkeld zodat smart contracts ontwikkeld op Acala interoperabel blijven met Ethereum(ETH). Ethereum blijft ondanks hoge gasfees en gebrekkige schaalbaarheid het belangrijkste smart contract platform met verschillende onevenaarbare eigenschappen en positie. Acala wil dan ook niet Ethereum evenaren, maar ervoor zorgen dat wat de developers op Acala ecosysteem ontwikkelen interoperabel met Ethereum blijft.
 • Het ontwikkelen van smart contracts door het gebruik van ink!
 • De mogelijkheid om een eigen chain te bouwen die in verbinding staat met Acala. Dit kan door middel van het cross-chain messaging passing protocol van Acala te gebruiken. 

Blockchain technologie achter Acala

Het Acala netwerk maakt de blocks aan en verifieert data en transacties door middel van een Proof of Stake consensus methode. Verder spelen de nodes een belangrijke rol in het onderhoud en instandhouding van het netwerk.

De stablecoin en staken zijn momenteel de belangrijkste functies van het Acala platform. Om deze interoperabel, veilig en goed te laten functioneren heeft Acala twee verschillende consensus protocollen: het Honzon en het Homa protocol.

Honzon - Dit protocol wordt gebruikt voor de stablecoin van Acala. Het bestaat uit een dynamisch systeem van collateral debt posities, ofwel verschillende inleggen van coins als onderpand zijn mogelijk. Verder heeft het protocol on-chain bestuur of governance en supportive sleutelspelers. De laatste genoemde zijn de participanten van het netwerk, zoals bijvoorbeeld liquidators, die het netwerk en systeem veilig en operationeel houden. Voor het Honzon protocol en met name het mechanisme is gekeken naar één van de eerste decentrale stablecoins van Maker DAO

Homa protocol - Dit is een tokenized staking liquid protocol. Wat houdt dat in? Het protocol moet liquiditeit van gestaakte tokens waarborgen. Dit kan doordat het protocol de mogelijkheid biedt om als gebruiker DOT tokens aan in een pool beschikbaar te stellen. Hiervoor ontvang je L-tokens die je weer kunt gebruiken in andere DeFI toepassingen. Ook geven deze L-tokens inspraak over het bestuur van het Acala netwerk.

Image
ACA token distributie
acala.network

ACA-token

Deze ACA token is de native token van het Acala netwerk. Het is in de eerste plaats een utility token, wat betekent dat de ACA toegang geeft tot bepaalde diensten en producten in het netwerk. Binnen het netwerk wordt de ACA gebruikt voor transactie fees op het netwerk, stability fees (dit zijn een soort rente die over de stablecoin aUSD worden berekend), maar ook penalty fees, een soort boete bij liquidatie. Verder is de ACA ook een governance token. Hiermee heb je dus inspraak op de voortgang van het project. Verder is zijn de ACA tokens de trouble shooters van het netwerk. Stel, de prijzen van activa die als onderpanden dienen storten in en zouden niet meer voldoen als onderpand, dan worden ACA tokens automatisch op de markt gebracht om te verkopen en zo de balans te behouden. 

Acala uitrol en token distributie

Het netwerk is aan het uitrollen, as we speak, in december 2021. Vanaf 18 december 2021 is begonnen met de token distributie. Het layer 1 platform wordt in werking gesteld en de volgende vier producten worden in gebruik genomen: Liquide DOT staking, aUSD (de decentrale Acala stabelcoin), Acala Swap AMM style DEX, EVM+ environment voor developers en liquid crowdloan DOT (LCDOT).  

De totale supply van Acala tokens is 1 miljard. Hiervan zijn voor een aantal partijen tokens gereserveerd. De verdeling is als volgt:

 • 49,76% community 
 • 20,25 % founding team
 • 18.33% early backers (hiervan is 17% rewards voor crowdloan deelnemers)
 • 11.66% voor de backers
Image
Founders Acala
acala.network

Team en bestuur

Het team bestaat uit 23 leden. Dit zijn naast de vier founders een aantal developers, marketingmensen en economen. In het team zitten ook twee adviseurs, dit zijn Jack Platts van Hypersphere, een grote blockchain investeerder, en Ashley Tyson van Web3 foundation, een organisatie voor blockchain research. De vier founders zijn:

Alle vier zijn werkzaam geweest bij verschillende blockchain projecten. Bette en Bryan Chen zijn ook founders van projecten die samenwerken met Acala of PolkadotOp dit moment, in december 2021, wordt Acala bestuurd vanuit het team en de Acala foundation. Als het gehele project is uitgerold, zal het bestuur gedemocratiseerd worden en zal het bestuur dus bij meerdere partijen liggen, met name de community.

Contributors van het team zijn Laminar en Polkawat. Laminar is een open finance platform waarin ook drie van de founders hiervan ook de founders zijn. Polkawat is de mobiele wallet van Polkadot die geschikt is voor Acala en Kusara.

Image
Acala partners
acala.network

Het project telt momenteel 30 partners die Acala met name helpen op financieel gebied om het project van de grond te krijgen. Acala heeft hierin een aantal stevig partners gevonden die bijdroegen met kapitaal of kennis aan veel blockchain projecten. Pantera Capital is bijvoorbeeld een grote crypto investeerder die al lange tijd in diverse projecten heeft geïnvesteerd.

Verder zijn er 26 partners die gebruik gaan maken van het Acala ecosysteem van de faciliteiten of mogelijkheden voor development. Dit aantal is groeiende nu, eind 2021, Acala gelanceerd en uitgerold wordt.

Image
Acala ecosysteem partners
acala.network

Acala Ecosysteem

Acala Network heeft een aardig gedetailleerde roadmap. In december 2021 zijn van fase 1 verschillende onderdelen al gedaan of in uitvoering. Fase 2,3 en 4 zijn nog volledig in de planfase.

Fase 1 - Crowdloan & genesis

 • Parachain slot auction heeft plaatsgevonden
 • De genesis van tokens is in uitvoering
 • De ACA distributie staat in de planning

Fase 2 - Govern via PoA

 • Bestuur verloopt via PoA (proof of Authority, een vorm van consensus bereiken)
 • Tech verificatie
 • Mogelijk maken DOT transactie van Polkadot en Acala
 • Upgrade om LCDOT ondersteuning mogelijk te maken
 • Claim ACA
 • Claim LCDOT
 • Collateral onboarding
 • Dot treasury donation ceremony

Fase 3 - Govern via council

 • Council governance met democratie
 • Democratie mogelijk maken
 • Remove Sudo, dit is de super userkey die voor de uitrol van het netwerk werd gebruikt, maar om verdere democratie in te voeren wordt verwijderd.
 • Token transfers mogelijk maken
 • Primitive protocols mogelijk maken
 • Bootstrap plan & sequence
 • EVM+ mogelijk maken

Fase 4 - Volledige democratie

 • Volledige democratie van het protocol mogelijk maken

Conclusie

Zoals je uit dit verhaal hebt begrepen, is Acala een project wat met recht veelbelovend kan worden genoemd. Het heeft een stevige technologische achtergrond en Polkadot als basis geeft de nodige garanties. Natuurlijk worden er al heel veel DeFi toepassingen door verschillende blockchain projecten aangeboden. De interoperabiliteit maakt dit project interessant.

Dit maakt het dan ook een project wat onze aandacht heeft en ook in de mastery wordt besproken. Als je op de hoogte wilt blijven van de laatste trends of nieuwsgierig bent naar nieuwe narratives in crypto, NFTs en DeFi dan is onze crypto mastery zeker een interessante optie.

Wil je verder praten over Acala of andere nieuwe projecten? In onze AllesOverCrypto Facebook groep ben je van harte welkom! Onze experts leren je graag alles over crypto! Makkelijk en snel het antwoord vinden op je vraag over crypto? Zoek het op in onze FAQ, of googel je vraag + AllesOverCrypto!


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis Online Bitcoin Training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.