Horizen, unbounded by design

Wat is Horizen? Van privacy coin naar blockchain ecosysteem

Wat is Horizen(ZEN)? Het woord is een catchy versie van het woord horizon en dat is meteen een mooi aanknopingspunt om het een en ander uit te leggen over Horizen. "Je horizon verbreden" is namelijk precies wat Horizen wil doen. Als je je horizon verbreedt, vergroot je je kennis en mogelijkheden en kijk je met een bredere blik naar dingen. Horizen wil eigenlijk dit voor jou als gebruiker van hun ecosysteem doen: je horizon verbreden in kennis en mogelijkheden van blockchain. Hoe Horizen dat vorm geeft en het gegroeid is van een privacy coin naar een ecosysteem gaan we in dit verhaal verder onderzoeken.

Bekijk snel

 

Hier een review waarin stap voor stap Horizen wordt bekeken:

De kenmerken van Horizen

Horizen is een ecosysteem waarbinnen je oplossingen kunt vinden voor 4 problemen die op dit moment binnen de cryptocurrency- en blockchainindustrie spelen. Dit zijn de problemen op de volgende terreinen: privacy, veiligheid, betrouwbaarheid en schaalbaarheid. Want het is de vraag in hoeverre je transacties traceerbaar zijn als je deze met cryptocurrency doet. Hoe goed beschermd is bijvoorbeeld je wallet? In hoeverre kun je als developer bouwen op een decentraal netwerk, en als gebruiker? De schaalbaarheid is de hoeveelheid transacties die een netwerk per tijdseenheid aankan zonder dat dit problemen voor de snelheid waarmee transacties verlopen. Dit wordt met de groei van het aantal transacties een steeds groter probleem.

De developers van Horizon willen in haar ecosysteem oplossingen bieden voor deze problemen.

Image
de mogelijkheden van het Horizen ecosysteem

                                                                                             Horizon.io

Hoe word je privacy beschermd bij een privacy coin?

Horizen was voorheen bekend als Zencash, dit was een privacy coin. Dit is een type coin waarbij door toepassing zero knowledge cryptografie het bij een transactie niet te achterhalen is wat de verzend- en ontvangstadressen zijn. De zk-snarks (zero knowledge succinct non-interactive argument of knowledge) is een voorbeeld van zero knowledge cryptografie. Dit is een methode waarbij bij een uitwisseling van waarden, een transactie bijvoorbeeld, beide partijen waartussen de uitwisseling plaatsvindt niet meer van elkaar weten dan die waarde X die uitgewisseld wordt. Helemaal anoniem dus.

Op het gebied van privacy &  veiligheid biedt Horizen nog een service aan: Sphere. Dit is een multifunctionele wallet app. De app kan zowel afgeschermde als zichtbare transacties ondersteunen. De Sphere wallet is in een webversie en een paper wallet. Verlies van je wallet kan hersteld worden door middel van een seed phrase. Dit is code zin die jij als gebruiker alleen kent. De Sphere App heeft verder een chatfunctie, Zenchat, waarmee je veilig kunt chatten zonder dat gegevens over deze chats achterhaald worden of iemand kan meekijken.

Hoe biedt Horizon oplossingen  voor veiligheid?

In 2018 werd Zencash getroffen door een 51% aanval. Bij een dergelijke aanval krijgt een groep of persoon meer dan 51% van de hashrate, dit is een maat voor de kracht die miners hebben om te minen, in handen en kan zo het netwerk verstoren. Toen nog Zencash en later Horizen is toen aan de slag gegaan om een nieuwe aanval te voorkomen.

Met behulp van een verbeterde consensus, dit is de overeenstemming die bereikt moet worden om nieuwe blocks toe te voegen, wordt het ecosysteem beter beschermd. Verder zorgt multichain block notarization (meervoudige goedkeuring van het block) dat er geen "valse" blocks toegevoegd kunnen worden. TLS (Transport Layer Security ofwel cryptografische protocollen die gegevens coderen) en end-to-end encryptie (het versleutelen van berichten) beschermd Horizen nu optimaal tegen 51% aanvallen.

Hoe creëert Horizen een solide ecosysteem?

Het Horizen ecosysteem wordt ondersteund door de grootste node infrastructuur van dit moment. Nodes zijn de computers of andere apparatuur waarop in het decentrale systeem het netwerk draait, het zijn de communicatiepunten van het decentrale netwerk. Horizen probeert het draaien van nodes ook zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen, omdat dit de decentralisatie systeem verder bevordert.

In totaal zijn er in 2021 ruim 39500 Zennodes actief. Dit zijn full nodes, volwaardige nodes, die het horizen netwerk ondersteunen en beveiligen. De nodes zijn typische wallets waarop gedeeltes van de core horizen software draaien. De Zennodes zijn via een IP adres bereikbaar door middel van de juiste ingang.

Er zijn verschillende soorten zennodes:

Secure Nodes: Dit is een geavanceerde node versie met specifieke functies binnen het netwerk. De secure nodes maken beveiliging en veerkracht van het Horizen netwerk mogelijk door middel van verbeterde point-to-point encryptie en grote decentralisatie.

Super Nodes: Supernodes brengen grote verbeteringen aan in het Horizen netwerk. De nodes dragen het platform voor sidechains met ontelbare aan dApps en blockchain mogelijkheden. Zij zorgen voor de tracking en betaling van secure nodes om deze on-chain te verplaatsen. De vereiste om een supernode te draaien zijn natuurlijk hoger. Hiervoor moet je om te beginnen ook meer Zenn tokens als onderpand inleggen.

Hoe vergroot Horizen de schaalbaarheid?

We hadden het er al even eerder over dat schaalbaarheid een probleem was in de huidige blockchain technologie. Het Zendoo platform in het Horizen ecosysteem lost dit op door middel van sidechain technologie. Sidechains zijn op zichzelfs staande blockchainketens die taken van de main chain overnemen. Deze sidechains staan wel in verbinding met de main chain. Het ecosysteem van Horizen is met de sidechains zo gebouwd om ook bij intensief commercieel gebruik de schaalbaarheid te behouden met het Zendoo platform.

Image
schema van de mainchain en sidechains constructie

                                                                                       Horizen.io

Een ecosysteem van een mainchain en sidechains

De sidechains kunnen verschillende data bevatten. Zo kan er een sidechain zijn voor de smart contracts, en één voor de snelle transacties en één voor de treasury government. Deze sidechain wordt in het horizen ecosysteem nu het eerst ontwikkeld om governance of het bestuur via een treasury kiessysteem mogelijk te maken.

Hoe werkt een sidechain en de communicatie tussen de mainchain en de sidechains? 2 elementen zijn belangrijk voor de werking van de side chain:

 • Het sidechain consensus protocol SCP
 • Het cross-chain transfer protocol, de 2-way peg (CCT)
Image
de sidechain consensus protocollen uitgelegd

                                                                                     Horizen.io

Het SCP bestuurt hoe het netwerk nieuwe blocks accepteert en bestuurt daarmee ook de geschiedenis van transacties. Het CCT stelt vast hoe assets van sidechain naar mainchain en andersom kunnen worden verzonden.

De CCT heeft hiervoor ook weer 2 sub protocols: de een beschrijft de Forward Transactions. Dit zijn de transacties die van mainchain naar sidechain verlopen. Het andere sub protocol beschrijft de Backward Transactions. Deze verlopen van sidechain naar mainchian. Het SCP protocol en het CCT protocol zijn beide los van elkaar ontwikkeld en ook los van elkaar toepasbaar. Een sidechain is een volledige blockchain applicatie die voorziet voor elke consensus, netwerk layer, wallet, history en dit kan vaak met dezelfde applicatie.

Zendoo heeft voor de ontwikkeling van een blockchain een SDK (een software development kit) beschikbaar voor developers. Hierin zitten componenten die developers kunnen gebruiken. Dit maakt de lower-level taken voor de developers makkelijker uit te voeren, waardoor de ontwikkeling van een blockchain sneller en gemakkelijker gaat.

Zendoo wordt in het derde kwartaal van 2021 op het mainnet gelanceerd en is daarvoor in de betaversie op het testnet.

De token Zen

Zencash was oorspronkelijk op de markt gekomen als privacy coin. Inmiddels heet de coin nu ZEN en is naast privacy coin ook een betaalmiddel en beloningsmiddel binnen het Horizen ecosysteem. Het is daarmee meer een token dan een coin geworden.

Er zijn 21 miljoen tokens en hiervan zijn ruim 11 miljoen tokens in omloop in 2021. ZEN kwam in 2017 op de exchange beurzen met een bedrag van ruim 9 USD. De prijs is toen tot januari 2018 opgeklommen naar ruim 61 USD. Na de 51% aanval is de prijs behoorlijk naar beneden gedoken en voor een lange periode rond de 12 dollar blijven schommelen. Sinds 2021 klimt de prijs weer omhoog. ZEN heeft een All Time High bereikt in mei 2021 van ruim 161 USD. Investeerders en handelaren zien de lancering van Zendoo blijkbaar met vertrouwen tegemoet.

De zentoken wordt verhandeld op de diverse exchanges zoals Binance, Bittrex, Bithumb global, Huobi Global, Hit BTC en Digifinex.

Mining van ZEN

De zen token wordt gemined. Dit betekent dat miners een proof of work, dit is de oplossing van een rekenkundig probleem moeten geven om tokens te minen. Horizen vindt het minen belangrijk en ook dat het toegankelijk is voor iedereen om te doen. Daarom hebben ze een vrij uitgebreide uitleg hoe je zou kunnen starten met het minen van zen tokens. Mocht je dus jezelf verder verdiepen in minen dan kan Horizen een goede informatiebron zijn.

Mining beloningen worden als volgt verdeeld:

 • 60% miners
 • 10% secure node operators
 • 10% super node operators
 • 20% treasury

Wallets

Omdat veiligheid en privacy een van de speerpunten van Horizen is, zijn dit ook dingen die belangrijk zijn bij ontwikkeling van de 6 officiële zenwallets. De wallets van de app Sphere by Horizon en de Swing wallet zijn beide voor de desktop gemaakt en voorzien van de mogelijkheden van afgeschermde betalingen. De wallets hebben transparante address multisig, waarbij dus meerdere digitale handtekeningen nodig zijn om handelingen te verrichten met de wallet. Verder hebben deze wallets een memo field, een specifieke wallet i-d. Daardoor zijn ze voorzien van door de gebruiker controleerbare private keys . Dit zijn code sleutels van de gebruiker die nodig zijn om handelingen met de wallet te mogen uitvoeren. Deze 2 wallets samen met de Horizen Core wallet hebben de meest uitgebreide security features.

De Horizon Core is geschikt voor command line. De Arizen is ook voor desktop geschikt maar heeft als enige beveiliging de private keys. MYZENWALLET is een wallet op het web, deze is ook beveiligd met private keys. Tot slot is er nog de paper wallet. Deze heeft transparant adress multisig en private keys.

Wallets, buiten die van Horizen zelf, die geschikt zijn voor de ZEN token zijn: Abra, Bitpie, Coinomi, Cointigo, DDT wallet, Guarda wallet,  Magnum Wallet, Metalpay, Mixin Messenger, Ownbit, Paytomat, Poolin wallet, Safepay. Coolwallet en Ledger zijn hardware wallets.

Institutionele custodians, deze functioneren als een bank met een kluis voor je tokens, die Horizen geschikt vind voor het stallen van je tokens zijn Coinbase Custody, Genesis Custody, BC Bitcoin en Copper.

Image
Overzicht van de Horizen wallets

                                                                                       Horizen.io

Ontstaansgeschiedenis van Horizen

Horizen heeft een geschiedenis achter zich vol naamswisselingen en forks. Het bestaat onder de naam Horizen sinds 2019. Daarvoor heette het, zoals je al eerder in de tekst tegenkwam, Zencash. ZenCash werd in 2017 gelanceerd als een fork van ZClassic. Een fork is een afscheiding binnen een cryptocurrency door een onenigheid over het protocol. ZClassic (ZCL) was op zijn beurt ook weer een fork vanuit ZCash (ZEC). De bedenkers van ZCash hadden ooit als doel een cryptocurrency waarmee de eigenaar anoniem en met behoud van privacy kan handelen. Hiervoor werd ZK snark technologie gebruikt. Deze technologie past horizon nog steeds toe. Omdat de ZEN token voortkwam uit een fork, was er geen ICO of fundraising bij de launch.

Vanuit een coin waarbij de ZK snark technologie werd gebruikt en die gericht was op privacy en gegevensbescherming op het internet, is men gaan zoeken naar oplossingen voor de verbetering van andere problemen bij de blockchain  zoals schaalbaarheid. Hiervanuit is het idee van het Zendoo platform ontstaan en de developerments environment.

In 2018 was Zencash slachtoffer van een 51% aanval. Deze aanval was een deuk in het imago van een currency die juist voor veiligheid staat. Hierom heeft waarschijnlijk ook de naamsverandering plaatsgevonden, maar ook wellicht omdat met de ideeën voor nieuwe blockchain technologie zoals de sidechain protocols de naam cash ook niet meer de lading dekt van wat Horizen inhoudt.

Oprichters en organisatie

De founders van Horizen zijn Robert Viglione en Rolf Versluis. Bijzonder is dat beiden mariniers waren voor ze in de IT en financiële wereld terecht kwamen. Robert Viglione is momenteel de co-founder en CEO van Horizon Labs en co founder en president van de Zen Block Foundation. Hij heeft een financiële achtergrond en was onder andere betrokken bij Aave als adviseur. Rolf Versluis is co founder en executive producer van de Zen Block foundation. Hij was werkzaam in de it sector en is eigenaar van een middelgrote mining organisatie.

Beide oprichters hebben een uitgebreid cv voordat ze aan Horizen begonnen. Ook de andere teamleden hebben een stevig cv van diverse achtergronden en zijn ook van diverse nationaliteiten. Horizon wordt aangestuurd door verschillende teams. Er is het engineering team, hierin zitten Viglione en Versluis. Verder is er een user experience team, een team voor marketing, één voor legal and finance, business development en projectmanagement.

Partners in het Horizen project zijn:

 • IOHK Contract
 • InfoPulse
 • NTT DATA
 • Fenwick & West LLP
 • Politecnico Milan
 • Tech de Monterrey
 • University of Salerno

Verder krijgt het Horizen team steun en advies van de volgende mensen:

 • Medar
 • Spencer Whetstone
 • Ruben Elizondo
 • James mcCourt Cordingley
 • Johncarlo Maddalena

Horizen wordt nu nog bestuurd vanuit de Zen Block foundation en Horizon Labs. Het plan is om dit in de toekomst als een DAO (een decentraal autonome organisatie) verder te gaan. De plannen voor het protocol worden dan in smart contracts opgezet. Voorstellen kunnen door iedereen gedaan worden ongeacht of je tokens hebt of niet, Horizen is ten slotte een open source. Om voorstellen mogelijk te maken is er een funding pool, een treasury waarvanuit aanpassingen bekostigd kunnen worden. Degene met Zen tokens of die van een token houder de mogelijkheid krijgen om te stemmen, de zogenaamde gedelegeerden, stemmen voor of tegen een voorstel. Dit stemmen gaat geheim en de uitslag blijft geheim tot de uitkomst bekend is. Een voorstel wat aangenomen wordt, wordt dan doorgevoerd. De verwachting is dat het treasury voting systeem in de tweede helft van 2021 wordt ingevoerd.

Road Map

De roadmap staat duidelijk beschreven op de site van Horizen. Deze begint al in 2017 (toen nog als ZenCash tot 2019). We hebben hier de roadmap puntsgewijs tot 2021 opgenomen en 2021.

2017

 • Q2 Launch als ZenCash
 • Q3 uitbreiding security features
 • Q4 secure Nodes live

2018

 • Q1 IOHK R&D partnership
 • Q2 Transitie van currency naar platform
 • Q3 Supernodes & Brand Expansie
 • Q4 Super nodes live

2019

 • Q1 Blockchain verbeteringen
 • Q2 Blockchain verbeteringen
 • Q3 Platform (supernodes live op het testnet)
 • Q4 Sidechain Alpha

2020

 • Q1 Sidechain Beta 1Q
 • Q2 Sidechain Beta 2.0
 • Q3 Sidechain Beta 2.0
 • Q4 Sidechain SDK

2021

 • Q1Zendoo Development
 • Q2 Zendoo development compleet en op het testnet, Zendoo audit door een derde partij
 • Q3 Verplaating Zendoo naar het mainnet
 • Q4 Start ontwerp van DAO (decentrale autonome organisatie) met treasury stemsysteem op Zendoo
Image
site horizen.io

                                                                                      Horizen.io

Kritiek

De ontwikkeling van privacy coin naar een ecosysteem is niet zonder slag of stoot gegaan. De 51% aanval was daar een dieptepunt van. In het algemeen wordt Horizen wel als een betrouwbare en innovatief ontwikkelingsplatform gezien. Er was in het verleden het gerucht dat omdat de Zen token eigenlijk een zcash coin is de codering zo hetzelfde was dat deze makkelijk te manipuleren was en dus niet de beloofde privacy bood. Het is tot nu toe alleen een gerucht gebelevn.

Algemene verwachting is dat wanneer Zendoo volledig in werking is en het DAO systeem is doorgevoerd horizen voor ontwikkelaars en investeerders interessante mogelijkheden biedt.

Conclusie

Horizen verbreedt niet alleen de horizon van de gebruiker maar heeft zelf ook de Horizon verbreedt door zich van een privacy coin naar een compleet ecosysteem te ontwikkelen. De ambities reiken dus ver en daarom zijn de verwachtingen ook groot over de plannen die binnenkort uitgevoerd worden.

Wil je meer weten over de projecten van Horizen, of wil hier zelf iets over delen? Meld je aan bij onze AllesOverCrypto Facebookgroep en we zien je graag!

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.