De tekst: Wat is een Security token? met en vrouw op de achtergrond die de laptop bedient.

Wat is een Security Token?

De laatste tijd wordt er veelvuldig over de security token gesproken, maar wat is een security token eigenlijk? Hoe werken ze? En waarom zou je er naar om moeten kijken? In deze blog geven we uitgebreid antwoord op deze vragen. We beginnen als eerst met de uitleg over wat een security en wat een token precies inhouden.

Wat is een security?

Een security is een papiertje dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Dit kan de waarde van een bezitting zijn of de waarde van een schuld. Wanneer we kijken naar bezittingen, dan denken we al snel aan aandelen. Wanneer we kijken naar schulden, dan is een obligatie een bekend voorbeeld. In het Engels noem je een security die een waarde vertegenwoordigt een equity security en een security die een schuld vertegenwoordigt een debt security.

Equity security = Een equity security vertegenwoordigt een bezitting zoals een aandeel in een bedrijf. Andere voorbeelden van bezittingen zijn schilderijen, appartementen en stukken land.

Debt security = Een debt security vertegenwoordigt geleend geld dat terugbetaald dient te worden. Dit is vergelijkbaar met een obligatie, waarbij de ene partij geld uitleent aan de andere partij.

Wat is een token?

Een token is een digitale vertegenwoordiging van iets binnen een bepaald ecosysteem. Dit ‘iets’ kan een waarde zijn, een stemrecht, een schuld en ga zo maar door. De token heeft een rol binnen dit ecosysteem en dit hoeft niet gelimiteerd te zijn tot één rol. Het kan meerdere rollen vervullen zoals het faciliteren van transacties, het uitbrengen van een stem en het uitkeren van dividend.

De woorden token en coin worden vaak door elkaar heen gebruikt, terwijl er wel echt verschil tussen zit. Een token wordt binnen een ecosysteem gebruikt en een coin kan onafhankelijk van een platform werken. Om hier meer over te leren zou ik je willen verwijzen naar het artikel over het verschil tussen een coin en een token.

Wat is een security token?

Een security token is een digitale munt op de blockchain, dat een waarde van een bezitting of een schuld vertegenwoordigt. Je kan ook wel zeggen dat de bezitting of schuld wordt ‘getokenized’.

Wat zijn de voordelen van een security token?

De security token brengt meerdere voordelen met zich mee.

1. Investering wordt meer liquide

Het voordeel van een security token is dat het de onderliggende waarde liquide maakt. Iets wordt gezien als liquide wanneer het gemakkelijk te verhandelen is. Een aandeel of een obligatie zoals we die kennen, zijn eenvoudig online te verhandelen, maar een appartement is een stuk lastiger.

Voorbeeld vastgoed

Wanneer je in de vastgoedmarkt investeert, dan kan één bezitting al €200.000,- kosten. Dit geld zit in stenen en wanneer jij over een week al over dit geld wilt beschikken, dan is dit bijna onmogelijk. Bijna niemand zal binnen een week de koop rond kunnen maken en jou 2 ton overhandigen. Dit is dan ook een van de redenen dat veel mensen niet in vastgoed beleggen.

Nu zijn er tegenwoordig ook bedrijven die vastgoedfondsen aanbieden. Zij kopen dan een appartement voor bijvoorbeeld €200.000,- en beleggers kunnen zich inschrijven om mee te investeren. Vaak wordt er een minimumbedrag van zo’n 10 duizend euro gehanteerd. Het voordeel is dat je niet het gehele bedrag van 2 ton hoeft neer te leggen, maar je zit nog wel met een investering die niet liquide is. Jouw geld wordt in het appartement ingelegd en je kan dit pas terugkrijgen wanneer het appartement wordt verkocht.

Dankzij de security token kunnen de bedrijven die deze vastgoedfondsen aanbieden het mogelijk maken om investeerders onderling met elkaar te laten handelen. Voor iedere 10 duizend die is geïnvesteerd, krijgt de belegger een token. Wanneer iemand zijn investering om wil zetten naar euro’s, dan kan hij gemakkelijk de token verkopen aan een andere investeerder. De blockchain noteert dan wie de nieuwe eigenaar is en de voormalige investeerder heeft weer euro’s in z’n zak.

2. Wereldwijde handel

Een ander groot voordeel is dat een security token over de hele wereld verhandeld kan worden, tenzij een land expliciet heeft aangegeven het niet te willen ondersteunen. Door de wereldwijde handel zou je bijvoorbeeld in vastgoed van andere landen kunnen investeren. Het wordt hierdoor net zo eenvoudig om te investeren in een land als Afrika als in jouw eigen land.

3. Geen kans op diefstal

Een derde voordeel is dat een security token niet gestolen kan worden. Bij veel andere cryptomunten, waaronder Bitcoin, kan dit wel. Wanneer iemand jouw private key in handen heeft, dan kan hij jouw Bitcoins uit de wallet halen en naar z’n eigen adres overmaken. Ditzelfde geldt ook voor fiatgeld zoals de euro. Als jij een briefje van 50 laat vallen en iemand anders raapt het op, dan kan diegene gewoon jouw 50 euro bij de plaatselijke supermarkt besteden.

Bij security tokens is dit anders. De token is namelijk niet het waardepapiertje zelf. Het is niet de obligatie, het is niet het aandeel en het is ook niet het appartement. Het enige wat de security token is, is de digitale vertegenwoordiging van de security. Niemand kan deze token naar z’n wallet versturen aangezien hij niet op de whitelist staat. Mocht hij hier wel op staan, dan is het direct duidelijk wie hij is aangezien hij aan KYC en AML heeft gedaan. Je weet precies wie hij is. Over KYC en AML lees je in het aankomende stuk over regels programmeren.

Regels in de security token programmeren

Je kan regels in de security token programmeren waar iedereen zich aan dient te houden. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat de token alleen verhandeld kan worden wanneer er aan alle regels is voldaan. Een voorbeeld van een regel is dat de investeerder KYC moet doen. KYC staat voor Know Your Customer. Ze dienen dan hun persoongegevens, inclusief identiteitsbewijs, naar het bedrijf op te sturen zodat de identiteit van de investeerder kan worden geverifieerd.

Bedrijven kunnen de token gebruiken om geld op te halen

Voor investeerders is de security token interessant aangezien ze gemakkelijk geld kunnen beleggen in een liquide token. Andersom is het ook voor het bedrijf interessant aangezien ze heel eenvoudig investeerders van over de hele wereld kunnen aantrekken.

Hierdoor krijgen ze het benodigde kapitaal sneller gevuld en zijn ze minder tijd en geld kwijt aan het zoeken naar investeerders. Dit kapitaal gebruiken ze vaak om het bedrijf weer verder mee door te ontwikkelen. Vooral startups hebben aan het begin startkapitaal nodig. Het aantrekken van startkapitaal via security tokens noem je ook wel een Security Token Offering.

Wat is een Security Token Offering?

Een Security Token Offering, ook wel afgekort als STO, is een crowdfundingactie waarbij bedrijven via de verkoop van security tokens geld ophalen om zo hun product of dienst verder door te ontwikkelen. Investeerders kunnen de STO gebruiken om de tokens zo goedkoop mogelijk te kopen, met als doel om ze in de toekomst weer met winst te verkopen.

Zo’n Security Token Offering wordt gefaciliteerd door de blockchain. Deze decentrale database zorgt ervoor dat de crowdfunding veilig en correct verloopt.

STO’s brengen vertrouwen

Door de komst van de STO’s komt het vertrouwen terug in de cryptowereld. Hiervoor werden crowdfundingacties gedaan door middel van Initial Coin Offerings (ICO’s) en aan deze acties zijn weinig regels verbonden. Hierdoor kan ieder willekeurig bedrijf een ICO opzetten en geld ophalen. Het is dan ook vaak gebeurd dat een bedrijf met een mooie belofte, duizenden euro’s heeft opgehaald, en vervolgens met de noorderzon is vertrokken. De investeerders konden fluiten naar hun geïnvesteerde geld.

Naast STO’s zijn IEO’s tegenwoordig ook erg in trek. IEO staat voor Initial Exchange Offering en als je hier meer over wilt leren dan kan je de blog over IEO’s erop naslaan.

Hoe werken security tokens?

Security tokens werken vrijwel allemaal hetzelfde. Je hebt een bedrijf die de token uitgeeft en deze token zal dan een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Het bedrijf zal een whitelist maken met daarin alle wallet-adressen van investeerders die een aandeel in het bedrijf mogen nemen.

De investeerders zullen moeten aantonen dat ze aan de regels voldoen van de security token en dat ze geaccrediteerde investeerders zijn.

De whitelist kan worden gedeeld met andere partijen, zoals exchanges, zodat iedereen op deze lijst met elkaar te tokens kunnen verhandelen. Vaak laten de makers van de security token andere partijen ook de KYC- en AML-controle doen. Wanneer nieuwe investeerders aan de controle-eisen voldoen, dan worden ze op de whitelist gezet en kunnen ze ook meedoen met de handel in deze security token. Hierdoor wordt de liquiditeit van deze token hoger en hoeft de uitgevende partij niet zelf alle nieuwe investeerders te screenen.

Waar kan je security tokens verhandelen?

Bekende exchanges waar je security tokens kan verhandelen zijn tZero, Open Finance en Blocktrade. Zowel particulieren als instituties handelen daar in de tokens.

Wanneer wordt een token als security token bestempeld?

Een token wordt als security token bestempeld wanneer het wordt gezien als een investering. En we spreken over een investering wanneer mensen geld inleggen met als doel om hier winst mee te maken.

Om een token als security te bestempelen, wordt er in de Verenigde Staten een test gedaan, de zogeheten Howey Test. De financiële waakhond van de Verenigde Staten, de SEC, bekijkt met deze test of het gaat om een investering of niet. Wanneer dit wel het geval is, dan zal de token aan strenge wet- en regelgeving dienen te voldoen. Zij rekenen een token tot een investering wanneer:

  1. het een investering van geld of een andere vorm van waarde betreft;
  2. de investering wordt gedaan in een bedrijf; en
  3. er de verwachting is om winst te maken met het inleggen van geld in dit bedrijf.

De Howey Test is niet de enige test die Amerika wordt ingezet bij de beoordeling van investeringsobjecten. In 1990 heeft de Supreme Court een ‘Family Resemblance Test” in het leven geroepen. Hiermee kunnen de makers van de token laten zien dat hun token erg lijkt op een ander soort investering dat niet wordt gezien als een security. Wanneer de beoordelaars hen hierin gelijk geven, dan zal het bedrijf de dans ontspringen en niet als security worden bestempeld. Veel bedrijven willen niet dat hun token als security wordt gezien aangezien ze dan aan extra wet-en regelgeving dienen te voldoen.

Voorbeelden van tokens die als security’s worden gezien zijn BCap (Blockchain Capital), 22X Fund, Slice, SPICE VC en Siafunds. Het is goed om te weten dat Bitcoin en Ethereum niet als security's worden gezien.

Wat de Verenigde Staten als security bestempeld, hoeven wij in Europa niet per definitie als security te zien. Wij hebben onze eigen wet- en regelgeving en dit zal bepalen in hoeverre een token wordt gezien als investeringsobject of niet.

Andere soort tokens

De security token wordt opgedeeld in equity tokens en debt tokens. Naast deze tokens zijn er ook tokens die aan minder wet- en regelgeving dienen te voldoen, doordat ze niet als security worden beschouwd. Dit zijn de utility token en de reward / reputation token. In het artikel “verschillende soorten crypto tokens” kan je meer leren over dit soort tokens.

Je hebt de afgelopen minuten veel informatie gelezen over security tokens en om ervoor te zorgen dat je het goed onthoudt, is het handig om hetzelfde nog eens in een video te horen. Het duurt maar 11 minuten en daarna weet je zeker dat je het concept volledig begrijpt.

Waarom zijn security tokens belangrijk?

Security tokens zijn belangrijk omdat ze de verbindingsbrug vormen tussen de bestaande investeringsobjecten en de blockchainwereld. Een investeringsobject is bijvoorbeeld een appartement, een schilderij, een aandeel of een obligatie.

1. Minder kosten

Doordat deze investeringsobjecten via de blockchain worden aangeboden, kan er flink op de kosten worden bespaard. Bij traditionele investeringen moet het namelijk via tussenpersonen zoals de bank gaan en deze tussenpersonen brengen stuk voor stuk kosten in rekening. Dankzij blockchain kan de tussenpersoon uit het proces worden gehaald en daarmee de kosten omlaag worden gebracht.

Door de werking van smart contracts kan het gehele proces soepel verlopen. Deze slimme contracten zorgen ervoor dat het proces minder complex is, minder zal kosten en minder administratiewerk nodig is. Zo heb je bijvoorbeeld minder juristen nodig en worden papieren-contracten omgeruild voor code-contracten.

2. Snelheid

Doordat de tussenpersoon uit het proces wordt gehaald, kan het gehele proces versneld worden. De security tokens kunnen snel worden aangeboden en de investering erin is met één druk op de knop gedaan. Hierdoor zien veel mensen de security token als dé investeringsmanier van de toekomst.

3. Minder manipulatie

Doordat er minder tussenpersonen zich met de investering bemoeien, heb je ook minder kans op manipulatie. Alles staat van tevoren in code genoteerd en het proces zal precies verlopen zoals in deze code is opgenomen.

Doordat security tokens de vertaalslag maken van traditionele investeringsobjecten naar digitale tokens, wordt dit gezien als de investeringsmanier van de toekomst.

Tot slot

Mocht je aan de hand van deze blog nog met vragen zitten, stel ze dan gerust onderaan dit artikel, bij ons op het Crypto Forum of in de AllesOverCrypto Facebookgroep.


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis Online Bitcoin Training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

Bron: Blockgeeks, Hackernoon

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.