logo cosmos, internet of blockchains

Wat is Cosmos ATOM? Ontdek deze token & “The internet of blockchains.”

Welcome to interchain! Een bezoekje aan de site van Cosmos lijkt een beetje op de ontdekking van een nieuw universum. Die vergelijking klopt in meerdere opzichten. Want in de wereld van blockchain is Cosmos een ecosysteem met nieuwe mogelijkheden. 

Het universum is een verzameling van planeten en sterren die los van elkaar een geheel vormen. Dat klinkt misschien een beetje zweverig. Maar dat wat in je in het heelal ziet, wil Cosmos in haar universum van blockchains bewerkstelligen: contact en uitwisseling tussen de verschillende losstaande blockchains binnen het ecosysteem wat Cosmos is. De Cosmos ATOM token speelt hierin een belangrijke rol.

In dit artikel gaan we de wereld van Cosmos verder onderzoeken. We gaan op zoek naar het ontstaan van dit universum aan de hand van de vraag: Wat is Cosmos ATOM?

Foto header: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

In dit filmpje kun je in vogelvlucht kennismaken met Cosmos ATOM:

Bekijk snel

Wat zijn de kenmerken van Cosmos?

Het internet van blockchains. Dat wil Cosmos dus zijn. Hoe gaat dat in zijn werk, vraag je je misschien af. In de whitepaper van Cosmos staat het ontstaan van dit universum helder beschreven. Het begint eigenlijk bij de problemen waar men met de ontwikkeling van blockchain in het algemeen tegenaan liep.

Cosmos presenteert zich als de blockchain 3.0. Wie was dan Blockchain 1.0? Bitcoin (BTC), dat is natuurlijk niet een heel moeilijke vraag. Het was de eerste peer-to-peer digitale currency. Een blockchain die handig, veilig en geschikt is voor betalingen.

Toen kwam Blockchain 2.0. Dit was Ethereum met de Ethereum Virtual Machine (EVM). Deze blockchain applicatie layer of laag, de EVM, zorgt ervoor dat er smart contracts ontwikkeld kunnen worden. Zo kunnen betrekkelijk eenvoudig dApps (gedecentraliseerde apps) worden gemaakt. Naast een crypto betaalmiddel kwamen er zo meer opties met blockchain voor ontwikkelaars.

Image
opbouw blockchain 1.0 en 2.0
screenshot v1.cosmos.network

Oplossing voor de problemen in de ontwikkeling van blockchain?

Maar er waren een aantal problemen die de verdere ontwikkeling van blockchain in de weg stonden. Dat waren gebrek aan schaalbaarheid, bruikbaarheid en soevereiniteit. De schaalbaarheid geeft aan hoeveel transacties een netwerk aankan. De grootte van deze schaalbaarheid of de limiet hieraan, staat verdere ontwikkeling in de weg. Een beperkte schaalbaarheid komt onder andere door het gebruik van het Proof-of-Work systeem zoals bij Ethereum (ETH).

EVM biedt ontwikkelaars mogelijkheden. Maar deze zijn beperkt in bruikbaarheid door een gebrek aan flexibiliteit. Het systeem moet een middenweg vormen om als een blockchain bruikbaar te zijn voor alle ontwikkelaars. De developers zijn verder gelimiteerd in de codeer programma’s die te gebruiken zijn in combinatie met met EVM.

De soevereiniteit, het zelfbestuur van een applicatie, werd beperkt doordat de deze altijd afhankelijk is van goedkeuring van het platform waar de applicatie op gebaseerd is. Dit was vaak Ethereum.

Blockchain 3.0: Interchain

De ontwikkelaars achter Cosmos vonden het tijd voor de creatie van een 3.0 versie die deze problemen zou aanpakken. Dit werd "The internet of blockchains". Hoe werkt dit interchain netwerk van Cosmos? De visie is ontwikkeld op basis van een open source systeem met 3 belangrijke elementen: netwerk, consensus en de applicatie. We gaan hier wat dieper op deze verschillende elementen van het Cosmos universum in.

Image
Schema van de layers van Cosmos
screenshot v1.cosmos.network

Netwerk: Tendermint BFT

Even ter verduidelijking terug naar blockchain 2.0: Ethereum met VME. Van de 3 lagen (Netwerk, Consensus, Applicatie) die je voor een applicatie moest opbouwen, hoefde je met VME niet meer vanaf scratch te beginnen. De VME maakte het zo makkelijker om gedecentraliseerde applicaties te maken met smart contracts. Maar het proces van een onderliggende laag maken, was nog even lastig. Dat bleef nog wel een hele klus.

Hierin maakte het in 2014 ontwikkelde platform Tendermint het verschil. De blockchain werkt met het Byzantum Fault Tolerant consenusalgoritme (BFT). Tendermint maakt eenvoudig gezegd de onderliggende complexe protocollen makkelijker toepasbaar. Hierdoor kunnen developers zich volledig op de ontwikkeling van de applicaties focussen. Dat scheelt een heleboel tijd die developers anders kwijt zijn met het opnieuw ontwikkelen van een wiel wat al wel bestaat, maar nog niet toepasbaar is.

Applicatie: Cosmos SDK

De applicatie layer SDK (Software Development Kit) zorgt ervoor dat het ontwikkelen van de applicatie zelf, binnen de omgeving van Cosmos, ook veel minder tijd kost. Het is een framework waarin de verschillende elementen van een applicatie zijn in te passen. Deze modules zijn al ontwikkeld door Cosmos SDK en naar wat de applicatie nodig heeft, toe te passen. Met deze vaste bouwstenen kun je zo sneller bouwen. Door de vele mogelijkheden is de bruikbaarheid ook veel groter.

Consensus: IBC (Inter-Blockchain communication)

Binnen het ecosysteem van Cosmos kan met IBC uitwisseling en communicatie plaatsvinden tussen verschillende blockchains. Dit gebeurt door een netwerk van Hubs en Zones. De Hubs kun je beschouwen als de ruggengraat van Cosmos, het centrum of de eerste zone. Zij zorgen voor de verbinding met de verschillende Zones. Zones zijn heterogene blockchains. Ze zijn met de Hub verbonden waardoor er communicatie en contact kan plaatsvinden met andere Zones en de Hub. Zo kan bijvoorbeeld een uitwisseling van tokens van een blockchain naar een andere blockchain plaatsvinden. Dit gaat door middel van een stapsgewijs proces.

Image
Hubs en Zones in het Cosmos ecosysteem
screenshot v1.cosmos.network

 

Ook blockchains “van buitenaf” zonder Tendermint netwerk kunnen verbonden worden binnen het Cosmos ecosysteem. Hiervoor worden de Peg Zones gebruikt. Peg Zones zijn blockchains die werken als een brug waardoor uitwisseling tussen bijvoorbeeld Ethereum en Cosmos kan plaatsvinden.

Schaalbaarheid, bruikbaarheid en soevereiniteit in het Cosmos ecosysteem

Door het systeem met Tendermint BFT, Cosmos SDK en IBC worden de problemen met schaalbaarheid, bruikbaarheid en soevereiniteit aangepakt. Tendermint werkt met een proof-of-stake algoritme wat veel meer transacties aankan. Met Cosmos SDK is de bruikbaarheid van de verschillende modules veel groter en eenvoudiger toepasbaar voor developers. De applicaties en blockchain behouden hun soevereiniteit in deze constructie, maar kunnen wel met elkaar uitwisselen door zones en de peg-zones.

De token ATOM

Atom is de native token in Cosmos Hub. Deze token heeft een belangrijke functie in het interchain netwerk. Het is binnen het cosmos ecosysteem het betaalmiddel voor transactie fees.

De coin is met een ICO in maart 2017 geïntroduceerd. Een ICO (Initial Coin Offering), biedt belangstellende investeerders de kans om te investeren in een coin voordat deze op de markt komt. De ICO haalde destijds een krappe 17 miljoen dollar op. Van de tokens ging op Genesis day, oftewel de release dag, naar organisatie ICF (Interchian Foundation) en softwarebedrijf AIB (All In Bits) beiden 10%, naar de initiële donors 5% en 75% naar de pre-fundraiser donors en fundraiser donors.

De tokens worden in plaats van Proof-of-Work via Proof-of-Stake gegenereerd. Validators verifiëren transacties en worden hiervoor beloond. Het aantal validators is op Genesis day gezet op 100 hier komt 13% over 13 jaar bij met een limiet van 300 validators. Cosmos (ATOM) heeft een specifiek aantal tokens: 260.906.513. In 2021 zijn ruim 210.000.000 tokens hiervan in omloop.

Die andere ATOM

Om het nog wat ingewikkelder te maken was er ook een andere ATOM; zelfde letters maar een heel andere coin. Deze coin was in 2016 op de crypto beurs gekomen. Dit was een soort scam coin, vandaar dat hij in 2018 van de markt werd gebannen.

Oprichters van Cosmos

De drie grote namen achter Cosmos zijn Jae Kwon, Zarko Milosevic en Ethan Buchman. Kwon is de hoofdarchitect van Cosmos. Hij heeft zich in 2020 teruggetrokken als CEO om zich op andere projecten te richten. Milosevic en Buchman staan nog wel aan het roer van Cosmos. Zij hebben gedrieën aan Tendermint gewerkt wat de basis was voor Cosmos.

Naast de oprichters, zijn er nog een aantal organisaties die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Cosmos. De Interchain Foundation is een Zwitsers bedrijf, zij zijn een belangrijke ondersteuning. Verder is  All In Bits belangrijk. Het is een softwarebedrijf dat ook meehelpt aan de ontwikkeling van het Cosmos netwerk.

Op dit moment werkt aan het Cosmos netwerk een internationaal team van ontwikkelaars van meer dan 30 mensen om de roadmap te vervolmaken.

Image
cosmos.network
screenshot cosmos.network

Het ontstaan van Cosmos

De ontstaansreis van Cosmos is een beetje als een ontdekkingsreis door onbekende galaxies. Jea Kwon was een zoektocht begonnen naar mogelijkheden om het Byzantium Fault Tolerant Consensusalgoritme toe te passen in een proof-of-stake public blockchain context. Zou dit oplossingen bieden voor de groeiende problemen met schaalbaarheid, soevereiniteit en bruikbaarheid?

Deze zoektocht leverde de ontwikkeling van Tendermint op in 2014. In 2015 stapte Buchman in het Tendermint avontuur. Technologiebedrijven All In Bits en Monax assisteerden verder ook. Vanuit Tendermint, deze mensen en de organisaties die hier samenkwamen, kon het idee voor een “Internet for all Blockchains” ontstaan.

In 2016 werd de Cosmos whitepaper aan de wereld gepresenteerd. Deze kreeg meteen veel aandacht en prijzen. Het is dus ook niet zo verbazingwekkend dat de fundraiser in 2017 binnen een half uur $ 16.8 miljoen bij elkaar had gebracht en meteen een van de succesvolste events was. In 2018 begint het develop team achter Tendermint dan ook vol goede moed te bouwen met wat moet uitgroeien naar het IBC netwerk.

In 2019 werd de ATOM token op de markt gebracht, het aantal projecten rond Tendermint en Cosmos groeit gestaag. Grote klapper was toen Binance voor blockchain platform Binance Chain het Tendermint netwerk ging gebruiken. Cosmos is vandaag de dag nog vol op in ontwikkeling. Hieronder vind je de roadmap voor de periode vanaf 2021.

Road Map

  • Q1 Stargate & Gravity Dex

De whitepaper is volbracht

Stargate update maakt  Inter-Blockchain Communicatie (IBC) mogelijk

Gravity Dex (Pools & Swaps) AMM (Automatic Market Maker) voor Cosmos Blockchain (eind maart)

  • Q2 Gravity Bridge

B-Harvest en Althea gaan een AMM realiseren waardoor Ethereum en Cosmos Blockchains kunnen swappen (overgezet worden).

84% van de blockchains in Cosmos zijn verbonden met de IBC

Releases van Inter-chain accounts die de account van een blockchain naar een ander controleren

  • Q3 Staking Derivaten

Release van Staking Derivaten die staking en liquiditeit tegelijk mogelijk maken

De laatste 16% van de blockchain in Cosmos zijn verbonden met de IBC

  • Q4 Bitcoin Bridge & Shared Security

Integratie van de Bitcoin Bridge, deze verbindt Bitcoin direct met de Cosmos Hub en maakt pooling en swapping mogelijk bij de Gravity DEX.

Release van Shared security

Wallets om Cosmos (ATOM) op te bergen

Op de site van cosmos.network worden een aantal mogelijkheden voor wallets gegeven om cosmos in op te bergen. 

Op het wereldwijde web vind je: AToken - Citadel One - Cosmostation - EXODUS - Guarda Wallet - Keplr - Lunie Lite - Math Wallet - Wallet.io

Geschikte  IOS wallets zijn: AToken - Atomic Wallet - AirGap - AnchorUSD - Cobo - Coinex Cosmostation - EXODUS - Easyzone - Guarda Wallet - Huobi Wallet - HyperPay - ImToken - LedgerLive - MEET ONE - Math Wallet - Rainbow Wallet - Shapeshift - Syncnode Wallet Token Pocket - Trust Wallet - ViaWallet - Wallet.io - Wetez.

Android Wallets zijn: AToken - Atomic Wallet -  AirGap - AnchorUSD - Cobo - Coinex Cosmostation - EXODUS - Easyzone - Guarda Wallet - Huobi Wallet - HyperPay -  ImToken - LedgerLive - MEET ONE - Math Wallet - Rainbow Wallet - Shapeshift - TokenPocket  - trustWallet - ViaWallet - Wallet.io - Wetez

Het verhandelen van je Cosmos (ATOM) coins kan via vrijwel alle grote beurs platforms. We noemen bijvoorbeeld Binance, Hubi Global en Oke x. Ook het platform van Nederlandse origine, Bitvavo, verhandelt ATOM. Wil je makkelijk en snel beginnen met het handelen in cryptocurrency is dit een optie om te overwegen.

Ontwikkeling ATOM token

In 2021 zijn er al 242 apps, wallets, blockchains en explorers gebouwd op het Cosmos ecosysteem. Hieronder bevinden zich grote partijen zoals Binance met hun blockchain platform. Cosmos heeft dus met zijn interchain een betrouwbare reputatie opgebouwd. Cosmos (ATOM) daarmee ook.

Daarbij maakt de mogelijkheid om als delegator Cosmos (ATOM) te staken populair bij investeerders. Bij het staken worden de tokens langere tijd vastgezet in je wallet tegen een beloning. Met het steeds verder uitdijende cosmos universum zullen er steeds meer validators die de ATOM staken nodig zijn.

Handel in Cosmos (ATOM)

Via mintscan kun je de actuele koers van ATOM vinden. De token begon ooit in 2019 voor bijna $7,50. Hierna bleef hij lange tijd redelijk stabiel rond hangen met een instorting naar $1,88 tijdens de dip in maart 2020. Sinds 2021 zit ATOM aardig in de lift. In april 2021 bereikte de Atom de all time high van ruim $ 26.- De uitvoering van de roadmap voor 2021 met de inwerkingtreding van het IBC heeft de belangstelling van ontwikkelaars en investeerders. De munt bevindt zich in de top 50.

Nadelen van Cosmos (ATOM)

De mogelijkheid om de coin te staken geeft Cosmos (ATOM) zeker glans. Aan dit staken kan goed geld worden verdiend, maar het is ook niet geheel risicoloos. Als een validator regels overtreedt, wordt een gedeelte van de stakes vernietigd. Dit zijn ook de stakes van de delegators. Jij kunt zo je stakes zien verdwijnen zonder dat je er iets aan kunt doen. Ander bijkomend nadeel is dat een staked token 21 dagen wordt vastgezet. Dat staat flexibel handelen in de weg.

Conclusie

Cosmos is een universum op zich en een reis door dit ecosysteem is een fascinerend avontuur. De technologie achter Cosmos biedt interessante mogelijkheden om de schaalbaarheid, bruikbaarheid en soevereiniteit te verbeteren door het interchain. Dit en de mogelijkheid om te staken maken de Cosmos ATOM een token die interessant is voor investeerders.

Heb je nog vragen over Cosmos (ATOM)? In de community van de AllesOverCrypto Facebookgroep kun je altijd terecht met je vragen en opmerkingen over deze en andere cryptocurrency.

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.