Bitcoin

Wat zijn opties? – Uitleg voor beginners

Wil jij leren wat opties zijn? Waarom opties gekocht worden? Vandaag geef ik antwoord op voorgaande vragen. Met het investeren in opties is het mogelijk om je risico in te beperken en je winst te vergroten.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe opties werken met in het specifiek vanilla opties. Wat call- en putopties zijn en de bijbehorende voor- en nadelen.

Het is van belang bij het handelen in optiecontracten dat je als investeerder goed de risico's in beeld hebt. Ook zonder kennis van marktwerking en de werking van opties, wordt het sterk afgeraden om te gaan handelen in opties. Handel niet zonder kennis! 

In de video van ruim 5 minuten, onder de inhoudsopgave, wordt een simpele uitleg gegeven over opties. 

​​​​​​​Bekijk snel

 

Wat zijn opties?

Een optiecontract is een overeenkomst waarin staat dat een handelaar het recht heeft om een activa te kopen of te verkopen tegen een vooraf afgesproken prijs. Dit moet binnen een bepaalde tijd of op een specifieke datum.

Een andere definitie voor een optiecontract is ‘vanilla optie’. Vanilla is uit het Engels overgenomen en staat in dit geval voor eenvoudig. Dit houdt in dat er geen extra’s aan de overeenkomst verbonden zijn.

Belangrijk bij een vanilla optie is dat je een optie hebt om te kopen of om te verkopen en dus niet verplicht bent om deze optie te lichten. Dit is ook meteen het grootste verschil met een future. Hierbij ben je wel verplicht om je posities te verheffen. 

Opties bestaan uit een aantal variabelen. Bijvoorbeeld over welke crypto de koop- of verkoopoptie gaat en wat de afloopdatum is. Maar andere variabelen zijn ook de strike price en de premium. En of het om een call- of putoptie gaat. Hier volgt nu een uitleg over.

In dit artikel leg ik uit hoe je vanilla opties bij Binance koopt.

Wat zijn kenmerken van een optie?

Wat is de strike price?

De strike price is een benaming voor de toekomstige prijs van een coin die vooraf is afgesproken. Dus als jij besluit je optie te lichten dan wordt de crypto voor de strike price aangekocht of verkocht.

Wat is de premium?

De kosten die je betaald om een contract aan te schaffen wordt de premium genoemd. De premium wordt altijd betaald na het afsluiten van de optie.

De hoogte van de premium is afhankelijk van verschillende factoren. Deze zijn de strike price, de looptijd tot de afloopdatum, de volatiliteit en de koers van de activa. In onderstaande afbeelding is te zien hoe de prijs wordt bepaald.

Image
premium prijs
Met dank aan John T Takai/shutterstock.com

De afloopdatum van een optie wordt de expiration date genoemd. Dit kan één dag zijn maar ook 30 dagen. De afloopdatum verschilt per contract.

Wat is een calloptie?

Een calloptie geeft je het recht om een bepaald aantal coins van een specifieke crypto te kopen binnen een afgesproken tijdsbestek tegen de strike price.

Dus bijvoorbeeld: jij wilt een Bitcoin (BTC) kopen en sluit een calloptie af met als strike price €30.000. De afloopdatum is over 31 dagen.

Dit geeft jou het recht om binnen de aangegeven 31 dagen en tegen het betalen van een premium, BTC te kopen voor de afgesproken €30.000. Ongeacht hoe hoog of laag de koers op dat moment staat.

Wat is een putoptie?

Een putoptie geeft je het recht om een bepaald aantal coins van een specifieke crypto te verkopen binnen een afgesproken tijdsbestek tegen de strike price.

Dus bijvoorbeeld: jij verwacht dat de koers van BTC daalt en sluit een putoptie af met als strike price €30.000. De expiration date is over 31 dagen.

Dit geeft je het recht om de BTC te verkopen binnen de 31 dagen voor de strike price.

Met wie sluit je een optie af?

Een overeenkomst heeft tenminste twee partijen nodig. Jij bent partij nummer een, de kopende partij. Maar wie is in dit geval de tweede partij?

De tweede partij is een andere investeerder die bereid is om tegen de afgesproken voorwaarde een overeenkomst te sluiten. Deze partij wordt de verkopende partij genoemd en staat ook bekend als ‘de writer’.

De tweede partij kan ook een exchange zijn.

Deze investeerder of exchange accepteert jouw betaling om het risico wat je draagt over te nemen. Net als een verzekeringsmaatschappij.

Welke verschillende soorten opties zijn er?

Er zijn veel verschillende mogelijkheden op het gebied van opties, in dit artikel wordt ingezoomd op de traditionele opties. De Amerikaanse en Europese opties. Verder zijn er nog Aziatische opties, exotische opties, binaire opties, terugblikopties en nog veel meer, de keuze is tegenwoordig oneindig.

Amerikaanse opties

Amerikaanse opties sluit je af met een exchange. Deze optie kan gelicht worden op elk moment totdat de afloopdatum is bereikt. Deze opties zijn vaak van korter van duur dan de Europese opties.

Europese opties

Europese opties sluit je af met een andere handelaar. Deze optie kan je alleen lichten op de afloopdatum en dus niet eerder. De afloopdatum is binnen enkele uren, dagen of maanden.

Hoe werkt een optie?

Zoals vermeld zijn er twee verschillende mogelijkheden bij opties. De calloptie en de putoptie. De uitbetaling van de optie vindt plaats nadat de optie is gelicht of is verlopen. Van beide opties wordt nu uitgelegd hoe ze werken.

Hoe werkt een putoptie?

Een put werkt als volgt. Stel je hebt net een nieuwe mooie Lamborghini gekocht. Je sluit dan een verzekering af omdat je dan beschermt bent tegen eventuele schade die jouw Lambo oploopt. Dit is ook hoe een putoptie werkt.

Wanneer je daadwerkelijk een aantal crypto aanschaft, bestaat het risico dat je de complete inleg verliest. De koers van cryptocurrency staat bekend om de hoge volatiliteit. Dus om het risico te beperken kan er gekozen worden om een vanilla optie, in dit geval een putoptie, aan te schaffen.

Je kiest voor een putoptie als je denkt dat de koers gaat dalen. Dit wordt ook wel short gaan genoemd.

Nadat de putoptie is aangeschaft ben je verzekert tegen eventuele schade. Je hebt nu de mogelijkheid om je crypto te verkopen binnen of op de experation date voor de afgesproken strike price.  

Deze strategie wordt een protective put genoemd.

In onderstaande afbeelding wordt de werking van een put uitgelegd.

Image
Long put
Met dank aan zah108/Shutterstock.com

Risico 

De volledige risico van een putoptie is de premium die je betaald. Dit geeft je de mogelijkheid om een crypto te verkopen voor de afgesproken strike price of je betaald slechts het premium wanneer de expiration date wordt bereikt. Op deze manier worden grote verliezen uitgesloten.

De risico voor de writer is vele malen groter. Hier is het risico het verschil tussen strike price en de toekomstige koers op de afloopdatum. Bijvoorbeeld wanneer er een putoptie is afgesloten op BTC.

De strike price van de optie is €30.000 en de afloopdatum is over 31 dagen. De putoptie is afgesloten voor 5 BTC en de premium is €10.000. De koers van BTC daalt tot €3000. De putoptie wordt gelicht en de writer is verplicht om de afgesproken BTC te betalen.

De writer betaald in dit geval 5 BTC voor €30.000 per stuk, de totale kosten zijn €150.000. De verkoper van de optie heeft nog wel een premium ontvangen van €10.000, dit resulteert in een potentieel verlies van €140.000.

In een worst case scenario zou het verlies nog hoger kunnen oplopen terwijl het verlies van de koper van de optie ‘slechts’ beperkt blijft tot €10.000.

Wanneer de verkopende partij niet aan de deal kan voldoen, dan volgt een gedwongen liquidatie. Dit houdt in dat de verkopende partij al zijn onderpand en eventuele andere posities in zijn wallet kwijt raakt om zijn schulden af te betalen.

Voorbeeld van hoe een putoptie werkt

Jij als investeerder hebt een crypto gekocht. Om de aanschafwaarde van jou crypto te beschermen sluit je een putoptie af. Laten we de fictieve crypto ‘Y’ noemen. Stel je hebt 100 coins Y gekocht tegen een waarde van €10 per stuk. Je hebt in totaal €1000 geïnvesteerd.

We hebben een putoptie afgesloten op crypto Y. De afloopdatum is over 30 dagen en de afgesproken strike price is €10 per stuk. De hoogte van de putoptie is €300.

Als je besluit je optie te activeren binnen de 30 dagen dan verkoop je crypto ‘Y’ voor €10 per stuk. Je verkoopt de coins altijd voor de afgesproken strike price. Ook wanneer de koers van Y veel hoger of lager staat dan de strike price.

Er zijn nu twee scenario’s mogelijk voordat de optie afloopt:

  1. De koers stijgt
  2. De koerst daalt

Wat als de koers stijgt bij een putoptie?
De waarde van crypto Y was €10 per stuk bij het afsluiten van de putoptie. De strike price is in dit geval ook €10. Binnen de tijdslimiet bereikt crypto Y een waarde van €15. Je kan besluiten om de optie te activeren of af te laten aflopen.

Als er wordt gekozen om de optie te activeren dan wordt Y verkocht voor de strike price. De premium wordt hier vanaf gehaald en leidt tot een verlies van €300.

Als er wordt gekozen om de optie niet te lichten dan wordt Y niet verkocht. Dit betekent dat de tokens behouden blijven. Maar nu heeft Y een waarde van €15, de winst is nu €5 per coin en €5*100 coins=€500.

Het afsluiten van de optie kostte €300, dit betekent dat je €200 onder aan de streep overhoudt.

Wanneer de koers van Y boven de strike price stijgt dan wordt dit out-the-money genoemd.

De logische keuze in dit geval is om de optie niet te lichten. Je potentiële winst wordt hier beperkt door de aanschafwaarde van de optie.

De reden achter de putoptie is dat je verwacht dat de koers gaat dalen dus verzeker je deze coin met als tegenprestatie een premium. De tegenpartij in dit voorbeeld heeft betere zaken gedaan want die krijgt de betaalde €300.

Wat als de koers daalt bij een putoptie?
De waarde van crypto Y was €10 per stuk maar nu daalt de koers naar €5. Zonder putoptie had je nu een verlies van €500. Maar gelukkig heb je een putoptie afgesloten en wordt je verlies beperkt.

Nu is de prijs van Y kleiner dan de strike price, dit wordt in the money genoemd. Als de strike price en de prijs van Y gelijk zijn dan wordt dit at the money genoemd.

Doordat de optie op tijd gelicht wordt kan je nu crypto Y verkopen voor de strike price. Dat is in dit geval €10, je ontvangt je €1000 weer terug. Als je hier de premium van de putoptie afhaalt heb je een verlies van €300. Dit is nog altijd beter dan het eerder genoemde potentiële verlies van €500.

De tegenpartij neemt in dit geval jouw crypto over voor de strike price (€10). Wanneer je deze prijs vermenigvuldigd met het totaal aantal coins kom je op €1000. Dit zijn de totale kosten voor partij 2.

Met als nadeel dat Y nog maar €5 per stuk is. Het potentieel verlies voor de writer is dus €500. Wel krijgt deze partij de aanschafwaarde van de putoptie erbij van €300. Deze partij heeft nu een potentieel verlies van €200.

Deze partij kan nu twee dingen doen: wachten tot de koers omhoog gaat of verkopen.

Hoe werkt een calloptie?

Je kiest voor een calloptie als je verwacht dat de koers gaat stijgen. Je hoeft de coins in kwestie niet eerst te bezitten voordat je een calloptie afsluit. De transactie vindt pas plaats als de optie is gelicht of de experation datum is bereik.

Als je een calloptie aanschaft dan neem je een zogeheten ‘long positie’ in.

Wanneer je bijvoorbeeld een calloptie afsluit voor BTC en de waarde van BTC is €30.000 met een premium van €500. De afloopdatum wordt bereikt en de waarde van BTC is op dat moment €33.000.

Je winst is: (€33.000-€30.000-€500)= €2500. Je hebt nu van €500, €2500 gemaakt. Een winst van 500%. Wanneer je één BTC had aangeschaft voor €30.000 en had verkocht op €33.000 dan had je een winst van €3000 bemachtigd. Dit is 10% winst op je totale investering.

Een groot verschil met eerder benoemde 500%. Dit noemen ze een hefboomwerking of handelen met leverage. Het voordeel hiervan is dat je minder risico loopt (€500 vs. €30.000) en meer rendement kan halen.

Image
De werking van een hefboomeffect
Hefboomwerking

Risico

Zo ontstaat de mogelijkheid om minder in te leggen en loop je dus ook minder risico. De volledige risico die je hebt is de premium.

De risico voor de writer is ook in dit geval ongelimiteerd. De koers kan in theorie blijven stijgen en naar de maan gaan.

De maximale winst voor de writer is de premium. Dit is een strategie die gekozen kan worden om extra inkomsten te generen. Dit wordt een covered call genoemd.

Bij een calloptie zijn dezelfde scenario’s mogelijk zoals we deze hiervoor hebben behandeld bij putopties. We gaan dezelfde strike price en premium voor de optie gebruiken.

Wat als de koers stijgt bij een calloptie?
De koers van Y stijgt van €10 naar €15, dat is een winst van €5 per coin. Je besluit de optie te lichten, de totale winst is €5*100-300 (aanschafwaarde calloptie) = €200.

De strike price is groter dan de waarde van Y, je staat nu in the money.

Zonder deze calloptie zou je een winst van €500 hebben. Bij een calloptie beperk je de winst door de premium.

Wat als de koers daalt bij een calloptie?
De koerst van Y daalt van €10 naar €5 per coin. Als je de optie ligt moet je dus €10 per coin betalen terwijl de koers van Y op €5 staat. Dit wil je niet.

De strike price is lager dan de prijs van Y, je staat nu out the money. Gelukkig is het voordeel van deze optie dat je deze niet hoeft te lichten als jij niet wilt.

Je laat de calloptie verlopen en betaald alleen de premium (€300). Je verlies wordt dus beperkt. Wanneer je geen calloptie had gekocht, je een verlies had van €500.

Is het mogelijk om put-en callopties te combineren?

Het is mogelijk om zowel een call- als een putoptie te kopen. Zo worden verschillende strategieën bepaald. Zo kan je bijvoorbeeld ook inspelen op het zijwaarts bewegen van de koers.

Van de straddle en strangle strategie wordt een korte omschrijving gegeven. Er zijn meer strategieën mogelijk, deze zijn ingewikkelder dan bovengenoemde strategieën. 

Straddle strategie

Deze strategie gaat uit van het evenveel kopen van call- en putopties van één crypto. Met dezelfde afloopdatum en strike prices. De strike price is de huidige waarde van de coin op dat moment.

Hierdoor wordt er winst gecreëerd wanneer de markt fluctueert.

Wanneer de koers daalt is je wallet beschermt tegen de koersdaling (hedgen).

Wanneer de koers stabiel blijft en de strike prices worden niet gehaald dan maak je verlies. Je risico's zijn de betaalde premiums.

Strangle strategie

Ook bij deze strategie wordt zowel hetzelfde aantal callopties als putopties gekocht. Het verschil is dat de strike price van de calloptie boven de huidige koers ligt. En de strike price van de putoptie ligt lager dan de huidige koers.

Hoe groter het verschil met de huidige koers, hoe lager de kosten zullen uitvallen. Een nadeel hiervan is dat je ook je potentiële winsten verkleind.

Een ander nadeel van deze strategie is dat er een hogere volatiliteit nodig is om in the money te halen.

De strangle strategie wordt uitgelegd in de afbeelding hieronder.

 

Image
Voorbeeld strangle stategie

Met dank aan zah108/shutterstock.com

Conclusie

Je weet nu wat een optie is en uit welke kenmerken deze bestaat.  Je kiest voor een call als je verwacht dat de koers gaat stijgen en voor een put als je verwacht dat de koers gaat dalen. Door te combineren zijn er verschillende strategieën mogelijk om je risico te bepalen.

Voordelen zijn onder andere het handelen met leverage en bescherming tegen prijsdalingen (hedgen). Maar ook door het speculeren over de toekomstige koers waarbij geld verdient kan worden bij een stijgende, dalende en zijwaarts bewegende koers.

Pas zeer goed op met het handelen in opties, de risico's zijn groot, met name voor writers. Er is zelfs kans op een liquidatie. Het wordt sterk aangeraden om alleen in opties te handelen als je een ervaren investeerder bent. Handel niet zonder volledige kennis!

Ik hoop dat je nu begrijpt hoe opties werken. Heb jij nog vragen over deze blog of heb je misschien vragen over een ander onderwerp? Laat het weten op onze AllesOverCrypto Facebook! Start gerust zelf een discussie of draag een onderwerp aan en wie weet schrijven we de volgende blog voor jou!

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.