Aeternity AE coin achtergrond wallpaper

Aeternity (AE) - Off-chain schalen van smart contracts

Wat is Aeternity?

Aeternity komt met een geheel nieuwe technologie dat drie van de grootste problemen van blockchain aanpakt. De belangrijkste daarvan is de schaalbaarheid. Het team van Aeternity is hiervoor een samenwerking aangegaan met een van de grootste spelers wereldwijd als het gaat om het programmeren van schaalbare oplossingen, Erlang. Bekijk hieronder een filmpje dat in minder dan 3 minuten Aeternity uitlegt.

Off-chain schalen

Aeternity wil het problemen van schalen oplossen op dezelfde wijze als het Bitcoin Lightning Network dit voor Bitcoin doet. Dit wordt ook wel off-chain schalen genoemd. Off-chain houdt in dat een groot gedeelte van de transacties en andere manieren van het verwerken van data niet op de hoofdchain wordt gedaan. Er worden hiervoor verschillende "side-chains" gemaakt waarop de minder belangrijke transacties worden gedaan. Op deze manier kan een zeer groot percentage van de "workload" van de hoofdchain afgehaald worden. Dit zorgt ervoor dat er veel meer mensen hiervan gebruik kunnen maken en dat alles een stuk sneller en soepeler verloopt. Wellicht dat een voorbeeld meer duidelijkheid verschaft.

Voorbeeld

Stel Alice en Bob vinden het erg leuk om uitjes of andere dingen te kopen van Aeternity. De ene keer schiet Bob iets voor aan Alice en de andere keer schiet Alice iets voor aan Bob. Wel betalen ze elkaar netjes binnen een paar dagen terug. Bob en Alice kunnen er dan voor kiezen om samen een  "side-chain" op te zetten waarop hun transacties worden geregeld. Ze zetten hier bijvoorbeeld allebei 30 AE (de token van het platform) op. De hoofdchain van Aeternity houdt dan bij dat er van zowel Alice als Bob 30 AE op een side-chain staat. Hierna kunnen alleen Bob en Alice van deze side-chain gebruikmaken en zo vaak spullen kopen met AE of dit naar elkaar overmaken zonder gebruik te hoeven maken van de hoofdchain. Pas als ze op gegeven moment besluiten om de rekening "op te heffen", hoeft de hoofdchain weer werk te verrichten. Deze bekijkt alleen de eindbalans van de side-chain en voegt deze weer toe aan de hoofdchain. Hieruit kan bijvoorbeeld voortgekomen zijn dat Bob iets meer geld heeft betaald dan Alice en de hoofdchain registreert dat Alice 35 AE heeft en Bob 25.

Meerdere toepassingen

Dit is een simpel voorbeeld dat alleen kijkt naar het principe als je iets met de token van Aeternity zou willen aanschaffen. Met smart contracts worden echter veel meer verschillende data uitgewisseld en het is dus belangrijk dat deze zoveel mogelijk buiten de hoofdchain om worden gedaan. Aeternity maakt dit mogelijk en zorgt er bovendien ook voor dat dit veilig gebeurd.

De Aeon Token van Aeternity, AE

De token van Aeternity heet de Aeon token en heeft als ticker AE. Het project heeft als ambitie deze token op haar eigen blockchain onder te brengen, maar momenteel is het nog een ERC20-token. Er zijn verschillende redenen voor andere investeerders om AE te willen kopen:

  1. Je kan er micro- of nanobetalingen mee doen
  2. Je kan anderen ermee belonen in AE-games
  3. Je hebt AE nodig om mee te doen aan crowdfund-projecten
  4. Je hebt AE nodig voor het aanschaffen van apps of voor in-app aankopen

Voor een uitgebreide uitleg kan je hier naar de coinpagina van Aeternity gaan.

 
Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.