Bitcoin en belasting

Betaal ik belasting over mijn Bitcoins?

Laatst geüpdatet op 21 maart 2019

Wil je inkomstenbelasting over 2022 (je doet deze aangfite in 2023) doen? Hier lees je alles over de inkomstenbelasting voor belastingjaar 2022.

Zijn cryptocurrency's belast?

De cryptocurrency's zijn alweer een aantal jaren in ons leven en het aantal mensen dat hier geld mee heeft verdiend groeit met de dag. De vraag die dan ook veel wordt gesteld is:

"Moet ik belasting betalen over mijn winst en zo ja, hoe reken ik af met de belastingdienst?" 

Het antwoord daarop is ja, je moet belasting betalen. Bitcoins worden gezien als goederen en behoren daarom tot het vermogen van een persoon. De waarde van de bezittingen aan cryptocurrency's dien je op te geven bij de belastingaangifte onder het kopje 'vermogen'. 
Om dit uit te leggen is het goed om eerst te kijken hoe het wordt gedaan met normale beleggingen.

Beleggingen en belasting

De belasting in Nederland kent drie boxen. 
Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning
Box 2: Aanmerkelijk belang (gaat over aandelen in een vennootschap)
Box 3: Sparen en beleggen

Beleggingen vallen onder box 3. Binnen deze box is er een heffingsvrij vermogen van 30.000 euro. Over dit bedrag hoeft geen vermogensbelasting betaald te worden. Is het bedrag niet hoger dan de €30.000 dan betaal je geen belasting in box 3. Is het vermogen wel hoger dan telt alleen het bedrag boven het heffingsvrije vermogen mee voor de berekening van de belasting.
Je betaalt belasting over het inkomen uit je vermogen. Het vermogen is de waarde van de bezittingen min de schulden op 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet, min het heffingsvrije vermogen. De werkelijke opbrengst van het vermogen wordt niet belast maar een percentage hiervan wordt genomen voor de te betalen belasting. 

In 2016 was het zo dat de belastingdienst ervan uitging dat je over je vermogen 4% rendement behaalde. Over dit fictieve rendement moest dan 30% belasting betaald worden. Aangezien de rentepercentages achteruit zijn gegaan hebben ze vanaf 2017 een nieuwe manier van heffen ingebracht. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende tabel:

Tabel berekening rendement op vermogen vanaf 2019
Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage 0,36% Percentage 5,38% Percentage gemiddeld rendement
1 Tot en met € 70.800 67% 33% 2,017%
2 Vanaf € 70.801 tot en met € 978.000 21% 79% 4,326%
3 Vanaf € 978.001 0% 100% 5,38%


Dit betekent, hoe meer vermogen je hebt, hoe meer belasting je betaalt. 

Voorbeeldberekening:

Bij een vermogen van €200.000 op 1 januari is er €30.000 belastingvrij en blijft er €170.000 over.
Van de eerste €70.800 wordt 2,017% belast = €1428
Van de overige €99.200 wordt 4,326% belast = €4291

Het totale bedrag aan belasting wordt dan:
(30,0% * €1428 = €428
(30,0% * €4291 = €1287
Bij een vermogen van €200.000 wordt er €1715 (€428 + €1287) aan vermogensbelasting betaald. 

De bezittingen in cryptocurrency's kunt u aangeven bij de belastingaangifte onder het kopje 'overige bezittingen'

 bitcoin knipsel.PNG

Moet ik over Bitcoin btw betalen?

Cryptocurrency's worden juridisch gezien als goederen. Normaal gesproken worden goederen belast met btw alleen bij cryptocurrency's is dit niet het geval. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft hierover een uitspraak gedaan. Omdat Bitcoin geen ander doel dient dan het verrichten van betalingen, dienen de lidstaten van de Europese Unie geen btw te heffen over Bitcoin. Kortom er is fiscaal gezien geen toegevoegde waarde. De uitspraak van het Hof van Justitie vind je hier. Door deze uitspraak heeft Bitcoin een status aparte gekregen. Het is geen geld, maar omdat het wel de functie van geld heeft, hoeft er toch geen btw over betaald te worden.

Hoe zit het met belasting op bitcoin mining?

Mining wordt gezien als het omzet genereren met als oogmerk om deze te verkopen. 
Een ondernemer creëert een toegevoegde waarde en dient hierover omzetbelasting te betalen. 
Bitcoin minen als ondernemer levert ook voordelen op. Zo is het mogelijk om de benodigde apparatuur btw-vrij te kunnen aanschaffen. 

Wat gebeurt er als u geen aangifte doet?

Indien u uw Bitcoin niet opgeeft bij de belastingdienst, dan wordt het als zwart vermogen gezien. Het bezit daarvan kan – behoudens de zogenaamde inkeerregeling – een misdrijf opleveren.

Heb je meer vragen?

We hebben antwoorden op de meest gestelde vragen samengevoegd tot een overzichtelijke gids. Deze gratis gids kan je downloaden door op de volgende groene knop te drukken. Heb je na het bestuderen van deze Belastinggids toch nog vragen, stel ze dan in de AllesOverCrypto Facebookgroep!

 

Download de Bitcoin & Belasting gids

Meer geld verdienen met crypto? Download het gratis ebook met 12 tips!

Ja, ik ga akkoord. Hiermee ontvang ik ook regelmatig waardevolle tips!

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.