Wat is de Wyckoff trading methode? – Een complete uitleg!

Wat is de Wyckoff trading methode? – Een complete uitleg!

Snel €10 verdienen?

  1. Maak een account aan
  2. Stort 10 euro
  3. Je ontvangt direct €10 extra!
Start direct bij
Bitvavo

Als je met crypto bezig bent is de kans groot dat je weleens hebt gehoord van Wyckoff, en misschien al één van de Wyckoff trading schema’s voorbij hebt zien komen.

De Wyckoff trading methode is voortgekomen uit observaties en interviews met succesvolle en grote handelaren, die veel invloed op de markt uitoefenen en daarbij eigenlijk een psychologisch spelletje spelen om zoveel mogelijk winst te behalen. Het biedt daarom tactische voordelen om op een overeenkomstige manier te handelen als deze grote spelers. Op basis hiervan zijn bepaalde principes en regels vastgesteld, die hebben geleid tot de Wyckoff trading methode.

Wil je net zo leren handelen als de grote spelers op de cryptomarkt? In deze blog wordt uitgelegd hoe de Wyckoff trading methode precies in zijn werk gaat.

Bekijk snel

In de video hieronder worden alvast de basisprincipes van de Wyckoff trading methode uitgelegd. In deze blog wordt daar dieper op ingegaan, dus lees vooral verder.

Wie is Wyckoff?

Voordat we het gaan hebben over de Wyckoff trading methode, zullen we eerst kort ingaan op de bedenker hiervan: Richard D. Wyckoff. Wyckoff (1873-1934) was namelijk een bekende Amerikaanse aandeelhandelaar en de oprichter van het Magazine of Wall Street en redacteur van het boek Stock Market Technique. Hieruit blijkt dus al dat hij veel kennis in huis had over de financiële markt.

Al deze kennis gebruikte hij om analyses te maken van de markt, waarbij hij historische prijsbewegingen bestudeerde om toekomstige koersbewegingen te voorspellen. Wyckoff kan daarom gezien worden als een pionier en één van de grondleggers van het maken van technische analyses van financiële markten.

Hoe deed hij dit precies? Wyckoff observeerde de marktactiviteiten van succesvolle handelaren van zijn tijd, waaronder J.P. Morgan, James R. Keene, Jesse Livermore en Otto Kahn. Op basis van observaties, gesprekken en interviews, heeft hij best practices samengesteld en deze vastgelegd in principes en regels. Hiermee onderwees hij het publiek over de invloed die grote beleggers op de markt uitoefenen en hoe ze daarbij te werk gaan. Volgens Wyckoff biedt het tactische voordelen om in harmonie te blijven met deze grote spelers op de markt door in hun voetsporen te treden. Dit heeft geleid tot de Wyckoff trading methode.

De Wyckoff trading methode

De Wyckoff trading methode biedt een gedetailleerde analyse van de trading range: de ideale prijsklasse voor het kopen of verkopen van een aandeel, die gebaseerd is op de grote spelers. Deze inzichten zijn tegenwoordig nog steeds geldig. Hoewel de Wyckoff methode zich richt op aandelen, kan deze in principe worden toegepast op alle markten waarin vrij gehandeld kan worden en waarin grote institutionele handelaren actief zijn, zo ook de cryptomarkt.

Prijscyclus

De markt kan begrepen worden door een gedetailleerde analyse te maken van vraag en aanbod. Dit doe je door bestudering van prijsactie, volume en tijd. Als handelaar observeerde Wyckoff de grote spelers op de markt en ontcijferde hij aan de hand van candle- en lijngrafieken hun toekomstige moves.

Zijn opvattingen kunnen worden weergegeven in een geïdealiseerde cyclus, van hoe grote spelers bewegen op de markt. Hierin worden zowel de voorbereiding als de uitvoering van prijsstijgingen en prijsdalingen betrokken. De voorbereiding op een prijsstijging wordt de accumulatiezone genoemd, en de voorbereiding op een prijsdaling wordt de distributiezone genoemd. In de afbeelding hieronder wordt dit geïllustreerd:

Wyckoff prijscyclus
Bron: https://stockcharts.com/

Hierbij geldt dat een longpositie het beste kan worden ingesteld tegen het einde van de voorbereiding op een prijsverhoging en een shortpositie tegen het einde van de voorbereiding op een prijsverlaging. Op die manier wordt zo veel mogelijk geprofiteerd van de prijsactie.

Wyckoff wetten

Zoals hiervoor gezegd, heeft Wyckoff op basis van zijn onderzoek bepaalde principes en regels opgesteld. Hieruit volgen de drie fundamentele 'wetten' die veel invloed hebben op het maken van analyses. Samenvattend zien deze regels op het bepalen van de trend van de markt, de selectie van de beste cryptomunten om long of short mee te handelen en hoe je een mogelijke prijsactie spot.

1. De wet van vraag en aanbod bepaalt de trend: wat is de richting van de koers?
Deze regel is eigenlijk heel simpel: als de vraag groter is dan het aanbod, stijgen de prijzen, en als het aanbod groter is dan de vraag, dalen de prijzen. De verhouding tussen vraag een aanbod kan bestudeerd worden door de prijs en het volume met elkaar te vergelijken. Hoewel dit eenvoudig lijkt, vergt het wel de benodigde oefening en ervaring om dit nauwkeurig te doen en goed te begrijpen.

Deze regel is trouwens één van de meest fundamentele principes van financiële markten en is dus niet exclusief voor Wyckoffs werk. We kunnen deze regel weergeven in drie simpele vergelijkingen:

  • Vraag > Aanbod = Prijsstijging
  • Vraag < Aanbod = Prijsdaling
  • Vraag = Aanbod = Geen significante prijsverandering

2. De wet van oorzaak en gevolg helpt bij het inschatten van de waarschijnlijkheid van de trend. Volgens deze regel geldt dat het verschil tussen vraag en aanbod niet willekeurig is, maar een bepaalde oorzaak heeft. Een periode van accumulatie (oorzaak) zal uiteindelijk tot een opwaartse trend (gevolg) leiden, en een periode van distributie (oorzaak) zal tot een neerwaartse trend (gevolg) leiden.

Wyckoff gebruikte zelf punt- en figuurgrafieken om een ​​oorzaak te meten en de omvang van het effect te projecteren. Dit stelde hem in staat om de waarschijnlijkheid van de trend in te schatten na het doorbreken van een accumulatie of distributie zone. Dit is echter een vrij ingewikkelde methode.

3. De wet van inspanning versus resultaat stelt dat veranderingen in de prijs het resultaat zijn van een inspanning, die wordt weergegeven door het handelsvolume. Deze regel geeft een signaal voor een mogelijke verandering in de trend in de nabije toekomst. Een verandering van de koersrichting kan namelijk gesignaleerd worden door een verschil tussen het volume en de prijs. Als de prijsactie (resultaat) in harmonie is met het volume (inspanning), is de kans groot dat de trend zich voortzet. Maar als het volume (inspanning) en de prijs (resultaat) aanzienlijk uiteenlopen, zal de markttrend waarschijnlijk stoppen of van richting veranderen. Dit suggereert dat grote spelers in de markt anticiperen op een trendverandering.

Voorbeeld: Stel dat Bitcoin (BTCbegint te consolideren met een hoog volume na een lange bearish trend. Het hoge volume duidt op een grote inspanning, maar de zijwaartse beweging duidt vanwege de lage volatiliteit op een klein resultaat. Er zijn dus veel Bitcoin die van eigenaar wisselen, maar er zijn geen grote prijsdalingen meer. Een dergelijke situatie zou erop kunnen wijzen dat de neerwaartse trend voorbij is en dat een ommekeer nabij is.

Wyckoff trading schema’s

Het doel van de Wyckoff trading methode is het vinden van het juiste moment om een positie in te nemen in afwachting van een toekomstige prijsactie. Belangrijk hierbij is een zo goed mogelijke beloning-risico verhouding. 

Een consolidatiezone is een plek waar een vorige trend is gestopt en vraag en aanbod in evenwicht zijn, waardoor de prijs ongeveer gelijk blijft. In deze zone bereiden grote spelers zich voor op een prijsstijging of prijsdaling, door actief crypto te kopen en verkopen. Als sprake is van accumulatie is het aantal gekochte cryptomunten groter dan het aantal verkochte cryptomunten, waardoor de prijs zal stijgen. Als sprake is van distributie is het aantal gekochte cryptomunten kleiner dan het aantal verkochte cryptomunten, waardoor de prijs zal dalen. Dit zal de richting bepalen uit de zone: up of down.

De Wyckoff trading methode biedt handige richtlijnen om de richting en omvang van de trend uit de consolidatiezone te beoordelen. Er kunnen hierbij twee schema’s worden onderscheiden: eentje van de accumulatiezone en eentje van de distributiezone.

Accumulatiezone

De accumulatiezone kan worden opgesplitst in vijf fases.

Wyckoff accumulatie
Bron: https://stockcharts.com/

Fase A
Deze fase wordt gekenmerkt door een neerwaartse trend die vervolgens eindigt. Hierbij wordt duidelijk dat de vraag kleiner was dan het aanbod, waarna het aanbod vermindert en de daling stopt. Deze fase is vaak duidelijk te zien op grafieken en te herkennen aan een grote prijsbeweging naar beneden en een hoog volume, met een tussenstop (PS) en afsluiting in de verkoopclimax (SC). Daarna neemt de verkoopdruk af door toename van de vraag door grote spelers en het sluiten van shortposities, en stijgt de prijs (AR). Hierna vindt een tweede test (ST) plaats, waarna de prijs opnieuw stijgt. 

Ten hoogte van de SC en AR kan een steunlijn en weerstandslijn worden getekend, ter bevestiging van de eerste top en bodem.

Fase B
In deze fase wordt een ‘oorzaak’ opgebouwd voor een nieuwe opwaartse trend, volgens de tweede wet van Wyckoff. Grote spelers kopen in deze fase massaal goedkoop cryptomunten in en wachten een komende prijsstijging af, waarbij meestal meerdere tests (ST) van de bodem plaatsvinden en opwaartse breuken van de weerstandslijn. Hierdoor zal de prijs een tijdje op en neer bewegen. Zodra het aanbod afneemt en geabsorbeerd is, neemt het volume af en breekt fase C aan.

Fase C
Face C is een korte fase, waarin nogmaals een test plaatsvindt van het resterende aanbod met een prijsbeweging net onder de steunlijn (spring), met een laag volume. Vervolgens keert de trend snel weer in de zone en is een stijging zichtbaar. Door de daling onder de steunlijn lijkt het dus of de neerwaartse trend wordt hervat, maar dat gebeurt niet. De trend zal zich hierna juist opwaarts bewegen.

Een aandachtspunt hierbij is dat late shortposities dus eigenlijk in de val worden gelokt, dus let daar op en trap er niet in! Een spring kan dus gezien worden als een misleiding van het publiek om te verkopen en vervolgens weer hoger in te kopen.

Fase D
Fase D start na de test uit Fase C en wordt gekenmerkt door een hogere vraag dan het aanbod, waardoor de prijs zal stijgen. Dit kun je zien door één of meerdere (tussen)steunpunten (LPS) waarbij de prijs zich kort terugtrekt, gevolgd door een consolidatiezone met een relatief hoog volume (SOS) waarbij de prijs boven de weerstandslijn topt.

Fase E
Tot slot verlaat de prijs de accumulatiezone in fase E en is er duidelijk sprake van een nieuwe opwaartse trend.

 

Distributiezone

Ook de distributiezone kan worden opgesplitst in vijf fases en vormt in principe de omgekeerde situatie van de accumulatiezone.

Wyckoff distributie
Bron: https://stockcharts.com/

Fase A
Deze fase wordt gekenmerkt door een stijgende trend die vervolgens eindigt. Hierbij wordt duidelijk dat de vraag groter was dan het aanbod, waarna het aanbod toeneemt en de stijging stopt.
Deze fase is vaak duidelijk te zien op grafieken en te herkennen aan een grote prijsbeweging omhoog en een hoog volume, met een tussenstop (PSY) en afsluiting in de koopclimax (BC). Daarna neemt de koopdruk af door afname van de vraag door grote spelers en het sluiten van longposities, en daalt de prijs (AR). Hierna vindt een tweede test (ST) plaats, waarna de prijs opnieuw daalt.

Ten hoogte van de BC en AR kan een weerstandslijn en steunlijn worden getekend, ter bevestiging van de top en bodem.

Fase B
In deze fase wordt een ‘oorzaak’ opgebouwd voor een nieuwe neerwaartse trend, volgens de tweede wet van Wyckoff. Grote spelers verkopen in deze fase massaal cryptomunten en wachten een komende prijsdaling af, waarbij meestal meerdere tests (UT) van de weerstandszone plaatsvinden en neerwaartse breuken van de steunzone. Hierdoor zal de prijs een tijdje op en neer bewegen. Zodra het aanbod toeneemt en geabsorbeerd is, neemt het volume af en breekt fase C aan.

Fase C
Face C is een korte fase, waarin nogmaals een test plaatsvindt van het resterende aanbod met een prijsbeweging net boven de weerstandslijn (UTAD), met een laag volume. Vervolgens keert de trend snel weer in de zone en is een daling zichtbaar. Door de stijging boven de weerstandslijn lijkt het dus of de opwaartse trend wordt hervat, maar dat gebeurt niet. De trend zal zich hierna juist neerwaarts bewegen.

Een aandachtspunt hierbij is dat late longposities dus eigenlijk in de val worden gelokt, dus let daar op en trap er niet in! Een UTAD kan dus gezien worden als een misleiding van het publiek om te kopen, terwijl de prijs daarna daalt.

Fase D
Fase D start na de test uit Fase C en wordt gekenmerkt door een lagere vraag dan het aanbod, waardoor de prijs zal dalen. Dit kun je zien door één of meerdere (tussen)steunpunten (LPSY) waarbij de prijs zich kort terugtrekt, gevolgd door een consolidatiezone met een relatief hoog volume (SOW) waarbij de prijs onder de steunlijn komt.

Fase E
Tot slot verlaat de prijs de distributiezone in fase E en is er duidelijk sprake van een nieuwe neerwaartse trend.

Conclusie

De Wyckoff trading methode biedt een gedetailleerde analyse van het ideale moment voor het kopen of verkopen van cryptomunten, die gebaseerd is op de grote spelers. 

Samengevat bepaal je eerst wat de huidige trend is van de markt (up of down) en kijk je of de cryptomunt die je op het oog hebt zich in een accumulatie of distributie fase bevindt, zodat je de richting van de toekomstige trend kunt inschatten. Vervolgens analyseer je hoe aannemelijk het is dat een prijsactie gaat plaatsvinden door te kijken naar de verhouding tussen vraag en aanbod. De verschillende fases van de Wyckoff trading schema’s kunnen hierbij helpen. Let er wel op dat deze schema’s geïdealiseerde versies zijn en in de praktijk niet altijd goed toepasbaar zijn.

Ben je op zoek naar meer informatie of heb je nog vragen over de Wyckoff trading methode? Of wil je graag andere cryptoliefhebbers ontmoeten? In de gratis Discordkanalen van ons product Money Mastery van AllesOverCrypto kun je vragen stellen en kom je in gesprek met duizenden andere liefhebbers van crypto. Heb je andere crypto gerelateerde vragen? Het makkelijkste is om jouw vraag in onze FAQ op te zoeken. Wat je ook kunt doen, is dat je jouw vraag + AllesOverCrypto googelt. Laat vooral weten wat jouw gedachten zijn over Wyckoff trading methode!

Header afbeeldingOwl387/Shutterstock

Ontdek Alles Over Crypto

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste inzichten in de cryptowereld.

Je bent succesvol ingeschreven!
Oeps! Er is iets fout gegaan!