blockchain technologie

Welke voordelen heeft blockchain voor de overheid

We zijn aangenaam verrast dat Bitcoin (BTC) steeds meer de mainstream media haalt. Zo hebben we inmiddels allemaal wel eens een reclamespot op televisie of radio voorbij horen komen over Bitcoin en hoe je kan investeren in Bitcoin. Steeds meer mensen kennen Bitcoin, maar hoeveel weet je eigenlijk van de achterliggende technologie en wat dit kan betekenen voor de toekomst? Naast de financiële voordelen van het investeren, is deze technologie tot veel meer in staat op een veel grotere schaal. Ontdek hier welke voordelen de blockchain kan hebben voor de overheid en of het haalbaar is dat we deze technologie gaan gebruiken op grote schaal.

Foto header: kkssr/Shutterstock

Bekijk snel

Om de mogelijkheden te gaan bekijken van de blockchaintechnologie, is het natuurlijk belangrijk om te begrijpen wat deze technologie precies is en hoe deze de huidige structuur opnieuw vorm kan geven. Wij in Nederland zijn blij met een open en democratisch bestuur, maar niet overal ter wereld hebben ze dezelfde privileges. Waarom? Omdat er een select groepje bestuur leiders zijn die bepalen welke beslissingen gemaakt worden en zo de macht hebben over de inwoners van een geheel land. En de bedoelingen van deze leiders, zijn helaas niet altijd even goed.

Laten we eerst bekijken wat we kunnen verstaan onder de blockchain en hoe deze precies werkt:

Wat is blockchain?

We gaan hier niet de hele technologie ontleden, maar we gaan hier de basisprincipes bespreken die deze technologie innovatief maken en waarom dit volgens velen de toekomst is. Een blockchain is een keten, een ketting, van transacties van data die gedeeld is tussen alle gebruikers van netwerk. Deze transacties worden goedgekeurd door het netwerk en vervolgens opgeslagen op het netwerk, zonder dat deze verwijderd of aangepast kunnen worden. Transacties kunnen vervolgens allerlei soorten informatie zijn, van persoonsgegevens tot financiële gegevens en administratieve gegevens. De technologie heeft een aantal kenmerken:

Smart contracts

Smart contracts zijn computergeschreven regels die een (complex) proces kunnen automatiseren.  Deze informatie wordt vastgelegd op de blockchain en kan vervolgens ook niet gewijzigd worden. Bijvoorbeeld: je bent in loondienst bij een bedrijf en op het einde van de maand ontvang jij salaris. Dan moet de HR-dienst manueel jouw salaris overmaken op jouw bankrekening. Door middel van smart contracts, zou dit allemaal vereenvoudigd en geautomatiseerd kunnen worden. Dit is slechts een minimaal voorbeeld van hoe smart contracts kunnen bijdragen aan de economie en overheid.

Decentralisatie

De nieuwe technologie heeft als kenmerk dat het decentraal moet zijn. Wat ontstond als reactie op het huidige monetaire systeem, is uitgegroeid tot een bron van mogelijkheden op grote schaal. De blockchaintechnologie wordt gereguleerd door gebruikers zelf. Zij keuren transacties goed die vervolgens worden toegevoegd aan de ketting, de blockchain. Deze centralisatie zorgt ervoor dat er geen centrale macht of bestuursorgaan beslissingen kan nemen, maar dat deze allemaal verlopen op basis van een consensusalgoritme.

Administratie

Een overheid is niets meer dan een samenstelling tussen allemaal ambtenaren die elk hun eigen verantwoordelijkheden en werkzaamheden hebben en zo het land besturen. Zelf zijn ze onderdeel van een groter geheel, maar hebben nooit volledige transparantie op het hele proces. Ze zijn een schakel in een groot netwerk.

Het wordt vaak gunstig gezien dat iedereen eigen werkzaamheden heeft om zich te focussen op een bepaald takenpakket. Maar hoe meer mensen betrokken geraken bij het hele proces, des te groter de kans dat er administratieve fouten gemaakt kunnen worden. We weten inmiddels dat fouten maken menselijk is, maar deze minimale fouten kunnen vaak grote gevolgen hebben. Eerder gemaakte fouten bespreken we later in de use cases.

Image
smart contracts
 totojang1977/Shutterstock.com

Besluitvorming

Nederland heeft een democratisch verkiezingsstelsel waarbij je kan deelnemen aan de verkiezingen. Verschillende politieke partijen maken zich klaar en verspreiden hun agendapunten waarna ze hopen dat jij in hen gelooft en op hen gaat stemmen. Wanneer je stem is uitgebracht, stopt eigenlijk jouw verhaal. De politieke partij heeft zetels in de kamer en kan vervolgens doen en laten wat hij of zij wil.

Het kan zomaar zijn dat ze gedurende hun regeerperiode andere agendapunten innemen, die niet stroken met jouw eigen ideologie. Dit betekent dat jij macht hebt gegeven aan een select groepje tijdens de verkiezingen, die vervolgens op grote schaal beslissingen kunnen nemen, waar jij als modale burger geen verdere inspraak bij hebt.

De blockchaintechnologie kan via deze manier alle gebruikers van het netwerk, in dit geval, alle aanhangers van een politieke partij mee inspraak geven over de besluitvorming. Willen ze bijvoorbeeld bepaalde wijzigingen maken op de agendapunten? Dan kunnen ze dit enkel tot uitvoering brengen op basis van een consensus van álle gebruikers van het netwerk. De machtsverdeling én agendapunten zijn daarentegen ook vastgelegd op de blockchain, die niet veranderd kunnen worden. Hierdoor is er geen fraude mogelijk en heeft iedereen transparantie op de verdere ontwikkelingen.

De blockchaintechnologie neemt dus als het ware de centrale macht weg bij het select groepje mensen, en geeft inspraak aan alle belanghebbende in het netwerk. Een dermate vorm van besluitvorming kan op eender welke schaal worden toegepast, zelfs op het niveau van de overheid.

Use case

Om de mogelijkheden van de blockchaintechnologie kracht bij te zetten, kunnen we gaan kijken naar wat dit zou kunnen betekenen voor de overheid én hoe de vervelende situatie in het verleden vermeden hadden kunnen worden.

Ethische economie

Een overheid bepaalt zelf intern wat ze mogelijk achten om te doen en wat niet. We zien dan ook dat er verschillende landen zijn die het niet zo politiek correct benaderen en een land besturen onder een dictatuur met alle mogelijke gevolgen van dien. De laatste jaren leven we steeds meer in een wereldeconomie waarbij elk land afhankelijk is van import- en exportgoederen wereldwijd. Maar we leren ook steeds meer over de vervaardiging van die goederen en in welke condities deze tot stand komen. Laten we even de mode-industrie benaderen vanuit een economie die reeds gebaseerd is op de technologie van blockchain:

Één van de eigenschappen van blockchain is transparantie. Stel we kopen een shirt in een kledingswinkel. Op zich stelt deze actie niet veel voor, maar wat als we kunnen nagaan hoe dit shirt gemaakt is? Dan weten we bijvoorbeeld wié eraan heeft gewerkt, waar alle grondstoffen vandaan komen en hoe het shirt tot in Nederland is gekomen. Momenteel zijn er nog steeds veel landen waar kinderarbeid een serieus probleem is en waar de exportlanden geen idee van hebben.

Door het gebruik van de blockchaintechnologie krijgen we transparantie over dit proces en kunnen we ook een hoop humanitaire rechten gaan beschermen door activiteiten zoals kinderarbeid aan banden te leggen en de verkoop van oneerlijke prijzen.

Gezondheidszorg

We leven momenteel in een wereldwijde pandemie waarbij er een reële vaccinatiedruk is. We proberen hierbij de meest kwetsbare groepen eerst te vaccineren, maar hebben de betrokken instanties wel voldoende inzicht in het medisch dossier om hier snel te beslissen in welke volgorde wie gevaccineerd wordt? De gezondheidszorg is een sector die vaak onder druk staat, ook omdat er zoveel verschillende partijen actief zijn die onvoldoende met elkaar samenwerken.

Image
Blockchain technologie
Bron: LeoWolfert/Shutterstock.com

Stel je gaat op vakantie naar een Afrikaans land en je ziet dat je verschillende inentingen moet hebben. Vaak krijg je als kind verschillende vaccinaties, maar je hebt eigenlijk geen idee meer of je deze hebt gekregen. Destijds kreeg je een papieren versie van een vaccinatiekaart waarop stond wanneer je welke vaccinatie hebt gekregen. Maar het is geen verrassing dat het overgrote deel van de bevolking dit document kwijt is geraakt na al die jaren. Je komt bij de dokter aan, waarbij de dokter joú vraagt welke vaccinaties je reeds hebt gehad.

Het is uiteraard mogelijk dat de dokter jouw eerdere vaccinaties kan raadplegen, maar dit doet hij ook door verschillende bronnen te raadplegen. En vanuit die verschillende bronnen krijgt hij dan pas informatie om te bepalen welke vaccinaties je al hebt gehad en welke je nog moet krijgen. En deze informatie wordt nota bene ook manueel ingevoerd. Zo is het mogelijk dat jij vaccinaties op jouw naam hebt staan, die je nooit hebt gekregen, of omgekeerd. Als deze informatie allemaal vastgelegd zou zijn op de blockchain, zou de gezondheidszorg veel efficiënter kunnen handelen en zouden er alleszins minder fouten gemaakt worden.

Toeslagenaffaire

Een zeer pijnlijke maar belangrijke kwestie is de toeslagenaffaire. Deze is een onterechte fraudeverdenking van kinderopvangtoeslagen. Onterecht werden maar liefst 26.000 ouders verdacht en gediscrimineerd. In het onderzoek spreken ze van ‘een institutionele vooringenomenheid’. Veel gedupeerde raakten hierdoor in de schulden die bij sommige oplopen tot honderdduizenden euro’s en raakten hierdoor hun baan of zelfs hun huis kwijt. Deze situatie was gaande van 2006 tot 2019, voor maar liefst 13 jaar.

Wat heeft deze affaire te maken met de blockchaintechnologie? Als de overheid gebruik zou maken van de blockchain, zou alle informatie objectief verzameld en vastgelegd worden op de blockchain. Deze gegevens zouden dan gevalideerd worden door iedereen in het netwerk, zodat niemand zou frauderen met deze informatie of deze zelfs foutief zou kunnen interpreteren. Door smart contracts te gebruiken, zouden potentiële problemen niet verder uitgewerkt kunnen worden als deze zaken niet overeenkomen met de werkelijke status.

We zien dat meer dan 20.000 ouders jarenlang hebben gestreden tegen hun onrecht met alle gevolgen van dien. Deze pijnlijke kwestie heeft zich alleen maar verder ontwikkeld gedurende meer dan een decennium op basis van foutieve en inaccurate informatie en een vertekend imago van de situatie. In de blockchaintechnologie is er geen ruimte voor interpretatie en wordt alle informatie vastgelegd én geverifieerd door het netwerk. Deze toeslagenaffaire had dus vermeden kunnen worden als het werd benaderd vanuit de technologie van blockchain.

Verificatie gegevens

Een belangrijk onderdeel hierbij is de verificatie van gegevens. Het vastleggen van persoonsgegevens is essentieel in onze samenleving. Als we kijken naar bovenstaande use cases, maar ook naar criminaliteit. Het kan nog steeds gebeuren dat iemand een andere identiteit aanneemt en hier criminele activiteiten mee uitvoert of bijvoorbeeld onder een valse naam naar het buitenland vlucht.

Image
Blockchain technologie
metamorworks/Shutterstock.com

Nadelen en beperkingen

Nu ziet deze technologie er alleszins veelbelovend uit. Toch zal de uitvoering ervan nog langer op zich laten wachten. In de praktijk zien we wel dat er bedrijven zijn die het gebruik van smart contracts implementeren in bepaalde aspecten van het bedrijfsleven. Maar op functie van de overheid kan deze nieuwe technologie ook wel een dreiging zijn voor het huidige systeem. Zo zijn er veel ambtenaren die uitsluitend uitvoerend werk verrichten, wat met de komst van smart contract volledig geautomatiseerd kan worden. Deze mensen dreigen dan hun baan te verliezen.

Kritiek

Vaak zien we dat we alle huidige problemen willen oplossen door het gebruik van de blockchaintechnologie. Vele zien het als een heilige graal naar een ideale wereld. Momenteel krijgt de cryptowereld ook wel wat kritiek, door de gebrekkige schaalbaarheid en langzame transactietijden. Hoe gaan we dit aanpakken alvorens we deze kunnen gebruiken op landelijk niveau voor overheidsorganisaties?

Het valideren van die transacties gebeurt door gebruikers van het netwerk, zogenaamde miners. Het minen van deze transacties vraagt enorm veel rekenkracht en krijgt daarom ook kritiek omdat het slecht is voor het milieu. Als we deze technologie gaan opschalen en gaan gebruiken in alledaagse leven, zullen we toch voor een milieuvriendelijke oplossing moeten zorgen. Zijn die er en hoe kunnen we die gaan toepassen op grote schaal?

Conclusie

De wereld ziet wel voordelen in de blockchaintechnologie. Als we kijken naar de cryptowereld, komen er dagelijks nieuwe projecten en protocollen bij met elk hun user case. Dit zijn vaak nog eerder jonge projecten die hun toepassing in het dagelijkse leven nog moeten bewijzen, hoewel er al zeer succesvolle projecten bestaan.

Als we bovenstaande situaties bekijken, zien we zeker nut in deze technologie. Maar de kanttekeningen moeten we ook serieus nemen. Want ondanks dat de technologie heel veel voordelen biedt, is de vraag of het haalbaar is om dit te realiseren op overheidsniveau en hoe onze samenleving er dan gaat uitzien.

Geloof jij dat de blockchaintechnologie toekomst heeft voor de overheid en hoe denk jij dat deze toegepast zal worden? Laat het ons weten in de AllesOverCrypto Facebookgroep en laten we samen ontdekken hoe de nieuwe wereld van de blockchain eruit zal zien!


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis Online Bitcoin Training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.