bears and bulls

Fear and greed index: wat is het en hoe werkt het?

Crypto is een volatiele markt waarbij we zomaar op één dag een prijsschommeling kunnen zien van tientallen procenten. Hoewel dit afschrikt voor veel investeerders, komt deze prijsactie ergens vandaan. En kunnen we anticiperen op deze prijsacties?

Er zijn verschillende indicatoren waardoor jij als investeerder meer inzicht krijgt in de markt en het marktsentiment. Dit sentiment beïnvloedt de prijs van onder andere Bitcoin. Een veelgebruikte tool om het marktsentiment te bepalen is de fear and greed index.

Maar wat is deze index precies en is het de heilige graal in de wereld van crypto? Ontdek in deze blog de fear and greed index, hoe deze is opgebouwd en waarom deze toch ook veel kritiek krijgt bij investeerders.

Bekijk snel

In onderstaande video wordt ook uitgelegd wat de fear and greed index is en waaruit deze is opgebouwd. We gaan hier in deze blog dieper op in.

https://youtu.be/HQzPUQg5pkY

 

Wat is de fear and greed index crypto?

De fear and greed index is een indicator die investeerders gebruiken om het sentiment in de markt te bepalen. Deze indicator heeft een schaal van 0 tot 100 waarbij een lage score duidt op fear en een hoge score wijst op greed. Het algemene marktsentiment is dus eerder angstig en zijn sommige investeerders terughoudend wanneer deze index een lage score heeft. De fear and greed index wordt dus ook gebruikt als indicatie, wanneer het een geschikt moment is om crypto te kopen en/of te verkopen. Maar deze krijgt ook kritiek, waar we later op terugkomen.

Deze score is onder andere onderhevig aan macro-economisch nieuws. Als we kijken naar Evergrande of de wereldwijde pandemie, zagen we zeer lage scores wat rechtstreeks effect had op de prijs van zowel aandelen als crypto. De fear and greed index is specifiek gericht op de prijsactie van Bitcoin (BTC). Waarom? Tot op heden zien we dat altcoins vatbaar kunnen zijn voor de prijsacties van Bitcoin.

Wat bepaalt de prijs van Bitcoin?

De prijs wordt bepaald door de klassieke economie, namelijk vraag en aanbod. Hoe meer investeerders er zijn, des te meer de prijs zal stijgen. Zeker wanneer je een schaars aanbod hebt, in dit geval slechts 21 miljoen Bitcoin. Het is dan ook niet verrassend dat wij allemaal mee bepalen hoeveel Bitcoin waard wordt. Zowel individuele personen zoals Elon Musk, maar ook grote institutionele bedrijven en zelfs landen kunnen sterke signalen geven over Bitcoin, waardoor er een prijsactie zal zijn.

Sinds 2021 is Bitcoin een legaal betaalmiddel in El Salvador. Dergelijk macro-economisch nieuws maakt dat er globaal steeds meer mensen vertrouwen krijgen in Bitcoin en er dus ook meer mensen bereid zijn te zullen investeren. Dit is een soort van sneeuwbaleffect, wat positief kan werken. Maar ook negatief nieuws op macro-economisch gebied kunnen de prijs volledig onderuithalen, wat resulteert in een gigantische sell-off. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wereldwijde pandemie.

Marktsentiment

Bij traden en crypto is het essentieel om je emoties onder controle te houden en te handelen vanuit je ratio. Hiervoor worden vaak verschillende indicatoren gebruikt. Vaak is dit ook onderdeel van self fulfulling prophecy. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar het Stock-2-Flow model beweren sommige ook dat we dit gaan realiseren omdat investeerders anticiperen op een self fulfulling prophecy. Wanneer er een vooropgesteld prijstarget is van bijvoorbeeld 100.000 dollar per Bitcoin, zullen investeerders sneller hun slag slaan, waardoor de prijs als gevolg ook gaat stijgen.

Image
Fear and greed index
Shutterstock.com/Spyro the Dragon

 

Bij de fear and greed index is deze psychologie ook aanwezig. In tegenstelling tot deze hebzucht of angst, kan het wel meer inzicht geven in de marktcyclussen. Wanneer we kijken naar het verleden, zien we dat een bullrun steeds eindigt in euforie. Plots praat je buurman over Bitcoin en wil je kapper zomaar uit het niets ineens Ethereum gaan minen. Plots gelooft iedereen dat crypto hem of haar rijk gaat maken. Deze euforie uit zich ook in een hoge score op deze fear and greed index. Het is dan ook op deze momenten dat investeerders hun emoties uitschakelen en tijdig hun winsten nemen, zonder al te hebzuchtig (greedy) te zijn. Want zij weten dat deze euforie niet oneindig is en veel investeerders hun winsten nemen. Ook dit is psychologie wat zorgt voor een sneeuwbaleffect van sell-offs waardoor de prijs terug gaat dalen.

Er wordt een gradatie gemaakt in verschillende waardes:

Waardes Sentiment
0 – 25 Extreme Fear
26 – 46 Fear
47 – 54 Neutral
55 – 75 Greed
76 – 100 Extreme Greed

Hoe werkt de fear and greed index?

Je hebt wellicht eerder gehoord van deze index, maar weet je ook wat het precies inhoudt en hoe het werkt? Je wilt natuurlijk zelf profijt hebben bij het kennen en het analyseren van deze index. We bespreken hier eerst welke factoren deze score bepalen:

Indicatoren fear and greed index Bitcoin

De fear and greed index is een indicatietool die op de aandelenmarkt van toepassing is, maar ook specifiek op Bitcoin. Deze laatste wordt ontwikkeld door CNN Money. In deze blog gaan we dan deze dan ook benaderen in functie van crypto en Bitcoin.

Volatiliteit (25%)

Volatiliteit zegt veel over het huidig marktsentiment. De index kijkt naar de volatiliteit van Bitcoin en gaat deze vergelijken met de zowel de 30-days average als de 90-day average. Wanneer deze volatiliteit hoger is dan deze gemiddeldes, is de markt eerder angstig en terughoudend en dus fearful.

Markt momentum/volume (25%)

Het volume is een goede indicatie voor prijsstijgingen of -dalingen. Zo kan je bijvoorbeeld in het orderboek zoeken naar buy-walls of sell-offs. Dit zijn grote orders die klaarstaan bij een bepaalde prijs. Naast dit volume kijkt de indicator naar markt momentum en vergelijkt ook deze met het gemiddelde van zowel de afgelopen 30 dagen, als 90 dagen. Een opwaarts momentum is een bullish signaal, een downtrend duidt dan weer op een bearish signaal.

Sociale media (15%)

Sociale media worden steeds vaker gebruikt als weerspiegeling van het marktsentiment. Is bijvoorbeeld iedereen razend enthousiast over Bitcoin en crypto? Dan zal deze score toenemen. Is de toekomst van Bitcoin op korte termijn onzeker, dan zal je dit zeker merken op platformen zoals Twitter.

Dominantie (10%)

Bitcoin dominantie is een terugkerende factoren die we vaak gebruiken. Dit is tevens ook een indicator om te voorspellen wanneer een altseason zou kunnen beginnen. Deze dominantie berekent de marktkapitalisatie van Bitcoin ten opzichte van de gehele cryptomarkt. Een toenemende dominantie kan betekenen dat er minder ruimte is voor altcoins, een dalende dominantie kan dan weer duiden op toenemende interesse in andere cryptocurrency’s.

Trends (10%)

Google is inmiddels een semantische zoekmachine en kan dus ook veel inzichten bieden. Hier kijkt de fear and greed index naar Google Search trends voor Bitcoin en andere gerelateerde zoekwoorden. Een toename in dit zoekvolume en uitspraken van bepaalde websites of personen kan duiden op een bullish signaal, mits investeerders ervan uitgaan dat de achterban na het lezen van dergelijke posts zelf ook (opnieuw) gaan investeren.

Survey (15%)

De laatste indicator wil rechtstreeks feedback van investeerders. Ze doen navraag of het marktsentiment bij individuele investeerders.

Image
fear and greed index
FauxJewels/Shutterstock.com

Hoe gebruik je de fear & greed index voor crypto?

Je wil natuurlijk weten hoe je zelf de fear and greed index kan gebruiker als indicator om maximaal rendement te krijgen op je investering. Laten we meteen benadrukken dat dit slechts een indicatie is en je dus nooit blindelings mag afgaan op deze absolute scores. Dit is dan ook geen exacte wetenschap en geen financieel advies. Doe daarom steeds je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen en indicatoren alvorens je een investering doet. Desondanks, kan je deze index wel meenemen in je verdere analyse. Hiervoor is het belangrijk om je emoties onder controle te hebben en een duidelijke investeringsstrategie te maken.

We hebben net gezien dat deze score betrekking heeft op voornamelijk Bitcoin en dus indirect op altcoins. We zien verder dat wanneer de Bitcoin dominantie toeneemt, de altcoins (tijdelijk) gaan bloeden. Waarom? Door de stijgende dominantie stroomt er meer geld naar Bitcoin. Pas wanneer deze afneemt, en dus de score daalt van de index, zullen altcoins ruimte krijgen om te groeien. Op dit moment nemen investeerders tijdig hun winsten vanuit hun positie in Bitcoin en herinvesteren deze in altcoins, waarna deze ook een prijsactie kunnen zien.

Ze zeggen wel eens vaker “be greedy when others are fearful”. Hiermee bedoelen investeerders dat ze net tijdens deze periode gaan aankopen omdat de prijs doorgaans erg laag staat bij een lage score op de index. Zij zijn er dan ook van overtuigd, uiteraard met voldoende onderzoek, dat de waarde van hun investering zal toenemen wanneer deze score toeneemt richting ‘greed’. Dit wanneer overige mensen interesse krijgen wegens het groot rendement. Tijdens euforie en een hoge score op de index, besluiten ze net winsten te nemen.

Concreet betekent dit dat partijen hun positie gaan verkopen. Afhankelijk van de grootte van hun positie, zal dit effect hebben op de prijs. Stel: je ziet in het orderboek dat heel veel investeerders een aanzienlijk deel van hun positie verkopen wanneer Bitcoin 100.000 dollar waard is. Kleinere investeerders volgen deze beslissing omdat ze schrik hebben dat het invloed heeft op de prijs. Dit resulteert in een sell-off waardoor de markt weer twijfelt aan Bitcoin en crypto. Het is deze psychologie die de cryptomarkt stuurt en bepaalt. Daarom is het belangrijk om te houden aan je vooropgestelde strategie en niet too greedy te worden. Voor je het weet zie je zo je winsten verdampen.

Image
Bitcoin vangen
eamesBot/Shutterstock.com

Kritiek op de Fear and Greed Index

Deze fear and greed index is louter een indicatie gebaseerd op verschillende indicatoren. Sommige houden zich blindelings vast aan deze index en baseren al hun investeringen op deze score. De markt timen is erg lastig en niemand kan met zekerheid de top of de bodem zeggen. Het marktsentiment is onderhevig aan een hele reeks macro-economische factoren, whales en algeheel sentiment.

Whales, investeerders die een groot aandeel crypto bezit, kunnen vaak de markt ontwrichten en manipuleren in hun eigen voordeel. Op deze manier kunnen zij accumuleren en tegen gunstigere prijzen nog meer tokens kopen. Doe daarom steeds zowel je fundamentele- als technische analyses en maak voor jezelf een investeringsstrategie. Bepaal wat voor jou haalbare targets zijn en handel rationeel.

Conclusie

Iedereen wil natuurlijk maximaal rendement wanneer hij of zij gaat investeren in crypto. Waarbij sommige gewoon investeren en hodlen, zullen andere dagenlang grafieken bestuderen in de hoop om de markt te voorspellen. Op basis van verschillende indicatoren kunnen we een waarschijnlijkheid hebben dat de markt of opwaarts of neerwaarts gaat bewegen. Maar niémand kan je dit met zekerheid zeggen!

Naast indicatoren zoals de Relative Strenght Index (RSI) en het volume, wordt ook de fear and greed index regelmatig gebruikt om het marktsentiment te bepalen. Op basis van deze score kunnen we onder andere een marktcyclus analyseren en kijken waar we ons mogelijk bevinden op dat moment. Wederom is dit ook geen exacte wetenschap en staat deze index ook open voor interpretatie. Het is daarom aangewezen om nooit alleen de fear and greed index te gebruiken, maar verschillende indicatoren te raadplegen. Daarnaast is het essentieel om steeds je eigen onderzoek te doen en de markt op een rationele manier te benaderen met een duidelijke investeringsstrategie.

Wil je meer weten over indicatoren of de fear and greed index? Stel ze in onze AllesOverCrypto Facebookcommunity waar we inmiddels al met meer dan 100.000 leden zijn! Benieuwd of we al geschreven hebben over jouw favoriete onderwerp? Stel je vraag in Google, gevolgd door AllesOverCrypto! 

Header image: kkssr/shutterstock.com

 


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis online crypto training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.