ethereum

Wat is EIP-1559 en hoe lost het de problemen van Ethereum op?

Wanneer je een transactie op de blockchain uitvoert, moet je natuurlijk transactiekosten betalen. Dat is niet anders bij Ethereum. Echter was er veel te doen rondom de transactiekosten die gebruikers moesten betalen. Daarom werd er besloten om een update uit te rollen. Met EIP-1559 zouden de vergoedingen verbeterd worden. We leggen je hier uit wat EIP-1559 is en waarom Ethereum hier beter van zal worden.

Let op: hou er rekening mee dat de volgende uitleg over EIP-1559 én de toelichting hierop op geen enkele manier als advies opgevat mogen worden. De keuze voor óf en op welke manier je (crypto) wilt traden en welke keuzes je maakt qua investering ligt bij jou en bij jou alleen. Wij zijn geen financieel adviseurs.

Bekijk snel

Hoe steken de vergoedingen bij Ethereum in elkaar?

De minimum-beloning voor miners

De basisvergoeding van Ethereum wordt door het protocol bepaald om zo voor een voldoende inkomen voor de miners te zorgen. Dit wordt automatisch aangepast, zodat een transactie gemiddeld 10 miljoen Gas kost. Voor elk blok kan het echter 12,5% variëren, omdat het zich aan zal passen aan de netwerkbelasting van de blockchain. Het is dan aan de gebruiker om twee waarden te manipuleren om de totale vergoeding te bepalen die hij voor zijn transactie zou willen betalen.

Fooi van de gebruiker

De Gas-prijs wordt door de gebruiker zelf ingesteld om de miners te belonen. Als de bij het netwerk ingediende transactie niet zo spoedig mogelijk gevalideerd hoeft te worden, is een lage waarde voldoende. Als de transactie daarentegen snel moet worden gevalideerd, kan de gebruiker echter veel Gas inzetten, zodat miners het blok zo snel mogelijk zullen gaan minen. Een miner wil immers zo veel mogelijk geld verdienen, en daarom zal hij eerder aan de slag gaan met een blok waar een hogere prijs mee te verdienen is. Dit werkt dus een beetje als een soort veilingsysteem.

Hoe wordt het limiet aangepast?

De gebruiker kan zelf een maximumwaarde voor zijn totale transactiekosten vaststellen. Dit is de basisvergoeding plus de Gas-premie. Vervolgens zal het limiet dat door de gebruiker is ingesteld niet overschreden worden. De waarde van Gas hangt af van twee verschillende parameters die door de gebruikers aangepast kunnen worden op het moment van de transactie. Het betreft de volgende twee parameters:

  • De prijs van Gas wordt bepaald in GWei. Ter duidelijkheid: 1 GWei = 1 miljardste van Ether. De Gas-prijs is in feite dus de prijs in Ether die de gebruiker aan een Gas-eenheid wenst toe te kennen.
  • Het limiet van Gas vertegenwoordigt het maximum aantal eenheden dat de gebruiker bereid is uit te geven aan de transactie. Dit is dus de prijs die hij al heeft ingesteld. Zo betaald de gebruiker nooit meer dan hij in eerste instantie uit zou willen geven.

Vaak vergelijkt men dit met het beeld van een tankstation. En dat is logisch, de prijs is wat bij de pomp wordt betaald, terwijl het benzinelimiet de tankinhoud van het voertuig is. Zo geldt het ook voor Gas. Het wordt gezien als de benzine van Ethereum.

Tenslotte wordt er nog een Gas-limiet in het protocol gecodeerd door het consensus algoritme van de miners. Het is het maximumaantal Gas dat in een transactieblok kan worden opgenomen. Op dit moment is dat 16 miljoen. Dit is de hoeveelheid Gas die in een bepaalde periode voor alle blokken beschikbaar is.

Het model is op dit moment dus iets complexer dan Bitcoin, maar het is gebaseerd op dezelfde economische principes. Miners gaan de strijd met elkaar aan om blokken te vinden die ze kunnen valideren, en proberen hierbij telkens zo veel mogelijk Gas te verdienen. De gebruikers bieden vervolgens een bepaalde hoeveelheid Gas die ze willen besteden aan de transactie, welke afhankelijk is van de gewenste transactietijd. Hoe sneller de transactie gevalideerd moet worden, hoe meer Gas je betaald.

Huidige problemen met dit model

Dit dynamische vergoedingssysteem is vooral gebaseerd op een veilingprincipe. Gebruikers plaatsen hun biedingen door hun Gas-prijs en Gas-limiet in te stellen. De miners, van hun kant, selecteren de transacties met de hoogste biedingen om hun winst zo te kunnen maximaliseren.

Hoewel het model praktisch gezien werkt, kent dit model ook een aantal problemen die voor inefficiënties zorgen:

  • De volatiliteit van de transactiekosten is hoog en kan tot absurde situaties leiden. De Gas-prijs schommelt gewoonlijk tussen 2 en 200 GWei: de gebruikersvergoeding varieert met een verhouding van 100, terwijl de variatie in de beloning van de miner verwaarloosbaar is.
  • Aangezien de door het protocol vastgestelde Gas-limiet per blok slechts in geringe mate varieert, concurreren gebruikers in situaties waar de blockchain veel belast wordt tegen elkaar in een kostbare competitie die echter geen lage transactietijd garandeert. Wanneer Ethereum overbelast is, wordt de tijd voor de validatie langer. Toch moeten gebruikers nog steeds krankzinnige vergoedingen betalen om anderen voor te zijn in een blok, terwijl ze dat uiteindelijk niet altijd zijn.
  • Het veilingsysteem is te simpel en garandeert niet de beste weerstand tegen aanvallen van miners. Maar ook zorgt het niet voor de beste efficiëntie voor de gebruikers. Het is een probleem dat niet alleen bij Ethereum speelt, maar ook bij Bitcoin de gemoederen hoog doet oplopen.

Hoe Ethereum deze problemen met EIP-1559 wilt oplossen

Ethereum ziet in dat dit probleem opgelost moet worden. Daarom zijn ze met een oplossing gekomen, genaamd EIP-1559. Het idee achter deze oplossing is dat de basisvergoeding aangepast moet worden op basis van de drukte van het netwerk. Het idee is bedacht door Vitalik Buterin (de oprichter van Ethereum).

Image
Vitalik Buterin-crypto kopen-cryptocurrency-rusland-ethereum

Wat is EIP-1559?

Voorlopig is het protocol gecodeerd op ongeveer 10 miljoen Gas. Met EIP-1559 zal de totale netwerkcapaciteit toenemen tot 16 miljoen Gas. Wanneer het streefcijfer van 10 miljoen Gas wordt overschreden, zal het protocol het voor het volgende blok iets hoger bijstellen. Als deze capaciteit niet wordt bereikt, zal de streefwaarde iets worden verlaagd. Deze kleine stappen zullen de schommelingen voorspelbaarder maken. De prijs past zich dus volledig aan aan de drukte die op het netwerk heerst.

Ten tweede wordt een andere wijziging voorgesteld met betrekking tot de beloning van miners. De basisvergoeding zal niet langer worden vastgesteld bij consensus van de miners. Deze vergoedingen zullen gewoon worden geburned.

Dit zal verschillende gevolgen hebben:

  • Aangezien miners nu alleen nog beloond zullen worden met fooien (de Gas-premie), zullen zij de basisvergoeding niet meer in hun voordeel kunnen manipuleren.
  • Dit compenseert de inflatie van Ethereum, zonder de beloning voor miners te verminderen.

De invoering van dit nieuwe systeem zal geleidelijk gebeuren.

In eerste instantie zal Ethereum de transacties die niet aan de EIP-1559 standaard voldoen blijven accepteren. Verwacht wordt dat het aantal EIP-1559 transacties geleidelijk zal toenemen, totdat het de volledige vergoeding van het netwerk vertegenwoordigt. Zodra dat gebeurt, zullen de transacties die niet aan EIP-1559 voldoen niet meer worden aanvaard.

Wanneer je meer wilt weten over de parameters die zullen veranderen in de code van Ethereum, kan het beste terecht op GitHub. Hier kun je het voorstel van Vitalik Buterin bekijken. Deze verandering is het meest ingrijpend in de eerste versie van Ethereum, in afwachting van Ethereum 2.0. Verwacht wordt dat dit eind 2021 helemaal is ingevoerd, al is er nog geen specifieke datum vastgesteld.

Wat is Ethereum (ETH)?

Ethereum is een blockchain waarmee ontwikkelaars gedecentraliseerde applicaties of dApps kunnen bouwen en verspreiden. De belangrijkste rol van Bitcoin is het overmaken van virtuele munten. Het is dus een betaalmiddel. Echter is de belangrijkste rol van Ethereum het draaien van applicaties voor elke gedecentraliseerde toepassing.

In plaats van te investeren in hardware (wat bij Bitcoin gebeurd), zullen Ethereum-ontwikkelaars juist investeren in het maken applicaties voor de Ethereum-blockchain. Zo zijn er al ontzettend veel verschillende applicaties op de blockchain gebouwd. Veel van deze toepassingen bevinden zich in het gebied van Decentralized Finance (DeFi). Dit zijn toepassingen die de centrale financiële diensten overbodig maken. Het tussenpersoon wordt uitgeschakeld, wat veel voordelen oplevert voor de eindgebruiker van deze diensten.

De cryptomunt van Ethereum is Ether (ETH). Echter is Ether niet het belangrijkste onderdeel van de Ethereum blockchain. Smart contracts zijn namelijk veel belangrijker voor het netwerk. Dit zijn digitale contracten die op de blockchain opgeslagen worden, en zichzelf kunnen uitvoeren. Waneer er aan de vooraf ingestelde voorwaarden wordt voldaan, zal het contract zichzelf uitvoeren. Dit zorgt voor extra vertrouwen in de betrokken partijen, gezien het onmogelijk is om onder het contract uit te komen. Oplichting is dus verleden tijd wanneer men massaal overstapt op het gebruik van smart contracts.

Op dit moment maakt Ethereum nog gebruik van Proof of Work (PoW). Dit is hetzelfde consensus algoritme dat door Bitcoin wordt gebruikt. Echter zal het niet lang meer duren voordat de blockchain van dit model afstapt. Wanneer de overgang naar Ethereum 2.0 is voltooid, zal het netwerk namelijk gebruik maken van Proof of Stake (Pos). Je ziet dat Ethereum zich dus volop aan het evolueren is naar een beter blockchain.

In onderstaande video leer je meer over wat Ethereum is, en hoe dit gebruikt kan worden:

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.