Cashflow Quadrant

Wat is de Cashflow Quadrant? – een volledige uitleg

Zelfhulpboeken zijn tegenwoordig erg populair, zo ook op het gebied van persoonlijke financiën. In deze tijden, met enorm hoge inflatiecijfers, is dit helemaal niet zo gek. Steeds meer mensen willen gaan investeren, maar waar begin je?

Dat kan bijvoorbeeld bij Robert Kiyosaki, schrijver van tientallen boeken over persoonlijke financiën. Hij schreef onder andere de boeken ‘Rich Dad, Poor Dad’, ‘Rich Dad’s Guide To Investing’ en ‘Rich Dad’s Cashflow Quadrant’.

Over dat laatste boek, ‘Rich Dad’s Cashflow Quadrant’, gaan we het vandaag hebben. In dat boek presenteert Robert Kiyosaki namelijk een theorie, genaamd de ‘Cashflow Quadrant’. Deze theorie zou precies uitleggen waarom de rijken rijker worden, en de armen armer.

Maar wat houdt deze theorie precies in? Waarom worden de rijken rijker en de armen armer? En hoe kunnen we deze theorie in ons voordeel gebruiken? Dat, en meer, lees je in deze blog over de Cashflow Quadrant. Laten we snel beginnen!

Bekijk snel

Wat is de Cashflow Quadrant?

De Cashflow Quadrant is een theorie, bedacht door Robert Kiyosaki, die uitlegt waarom de rijken rijker worden, en de armen armer. De theorie breekt de samenleving op in 4 soorten mensen: werknemers, zelfstandigen, bedrijfseigenaars en investeerders. In de Quadrant staan de werknemers linksboven, de zelfstandigen linksonder, de bedrijfseigenaars rechtsboven en de investeerders rechtsonder.

Deze 4 soorten mensen worden vervolgens onderverdeeld in 2 categorieën: zij die de wereld vanaf de linkerzijde van de Quadrant bekijken, en zij die de wereld vanaf de rechterzijde van de Quadrant bekijken.

Over het algemeen zullen de mensen die de wereld vanaf de rechterzijde bekijken, rijker worden, en de mensen die de wereld vanaf de linkerzijde bekijken, armer, zo suggereert Robert Kiyosaki. Waarom hij dit precies denkt lees je zo!

Image
Cashflow Quadrant
De cover van het boek 'Rich Dad's Cash Flow Quadrant'

Wie is Robert Kiyosaki?

Maar eerst, wie is nou precies deze Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki is een Amerikaanse investeerder en zakenman, die later schrijver en spreker werd. Hij boekte grote successen met zijn investeringen op de vastgoedmarkt en besloot hier later over te gaan schrijven.

Zijn bekendste boek is ‘Rich Dad, Poor Dad’, waarin hij zijn jeugd in Hawaii beschrijft. In Hawaii groeide hij op samen met zijn beste vriend, wiens vader rijk was geworden door te ondernemen en te investeren. Zijn eigen vader daarentegen, was niet rijk geworden, ondanks dat hij enorm hard werkte. Volgens Robert Kiyosaki lag dit aan het verschil in mindset. In het boek beschrijft hij de lessen die hij van beide vaders heeft geleerd en legt hij uit waarom de vader van zijn beste vriend zo rijk was geworden en zijn eigen vader niet, ondanks dat hij minstens net zo hard werkte.

‘Rich Dad, Poor Dad’ is één van de bekendste zelfontwikkelingsboeken als het gaat om persoonlijke financiën en voor velen is dit boek het begin van hun weg naar financiële vrijheid. Er werden meer dan 41 miljoen exemplaren van het boek verkocht.

Robert Kiyosaki schreef nog vele andere boeken en kwam ook met andere producten, zoals het ‘Cashflow Bordspel’. Alles wat hij vandaag de dag doet staat in het teken van het begeleiden van mensen op het gebied van persoonlijke financiën.

Eén van zijn andere boeken, is ‘Rich Dad’s Cashflow Quadrant’. Het boek kwam in 1998 uit, 1 jaar na het grote succes van ‘Rich Dad, Poor Dad’. In dit boek presenteert Robert Kiyosaki de theorie van de ‘Cashflow Quadrant’. Volgens hem is dit dé voornaamste reden dat de rijken rijker worden en de armen armer.

De reden om dit boek te schrijven, was in de basis hetzelfde als de reden voor het schrijven van ‘Rich Dad, Poor Dad’, namelijk de verschillen in mindset tussen zijn arme vader en ‘zijn’ rijke vader. Ditmaal echter specifiek reflecteert op bepaalde keuzes waarvoor Robert Kiyosaki kwam te staan in zijn leven. Zo kreeg hij na zijn opleiding een goede baan aangeboden. Zijn arme vader was trots, zijn rijke vader vond dat er betere keuzes waren.

Image
Cashflow Boardgame
Het Cashflow Bordspel - Viktor Osipenko / Shutterstock.com

Hoe werkt de Cashflow Quadrant?

Toen hij verder ging nadenken over de verschillende mindsets die zijn beide vaders hadden ten opzichte van de keuzes waarvoor Kiyosaki kwam te staan, kwam hij tot de conclusie dat je mensen kunt onderverdelen in 2 categorieën: de linkerzijde van de Cashflow Quadrant, en de rechterzijde van de Cashflow Quadrant.

Aan de linkerzijde van de Cashflow Quadrant, staan de werknemers (E) en de zelfstandigen (S). Laten we eens gaan kijken naar deze 2 soorten mensen.

  • Werknemers (E – employees) - voor dit type mensen is er eigenlijk maar 1 ding echt belangrijk: zekerheid. Voor hen is het starten van een bedrijf of het investeren van hun geld te riskant. Ze zijn risico-avers en blijven dus weg van dit risico. Ze hebben geen interesse in het ‘goed worden met geld’ en zien het hebben van goede scholing tot de weg naar succes. Robert Kiyosaki vindt dat zijn eigen (arme) vader, tot de werknemers behoort.
  • Zelfstandigen (S – self-employed) – de mensen die tot de zelfstandigen behoren, zijn volgens Robert Kiyosaki geen goede werknemers. Ze hebben het idee dat ze beter zijn dan anderen, maar houden nog altijd van zekerheid. Ze durven net wat meer risico op zich te nemen, en vinden voor zichzelf werken daarom prima. Onder de zelfstandigen behoren volgens Robert dokters, advocaten, tandartsen en accountants. Ze hebben een hoge standaard voor hun werk en vinden delegeren daarom lastig. Hierdoor blijven ze altijd enkel geld verdienen wanneer ze werken. Ze zijn volgens Kiyosaki daarom geen eigenaar van een bedrijf, maar van een baan.

Aan de rechterzijde van de Cashflow Quadrant, staan de bedrijfseigenaars (B) en de investeerders (I). Laten we eens kijken wat Robert over deze 2 soorten mensen te zeggen heeft.

  • Bedrijfseigenaars (B – business owners) – bedrijfseigenaars lijken erg op zelfstandigen. Echter, waar zelfstandigen eigenaar zijn van een baan, zijn bedrijfseigenaars eigenaars van een bedrijf. Zij bezitten een proces of een product, dat geld verdient. Ongeacht of zij zelf aan het werk zijn of niet. Ze nemen mensen aan en delegeren het werk. Dit proberen zij zoveel mogelijk te doen, zodat ze zelf zo min mogelijk hoeven doen. De beste bedrijfseigenaars weten dat ze in theorie zo een jaar op vakantie kunnen gaan, en alsnog thuis kunnen komen naar een winstgevend bedrijf. Bedrijfseigenaars durven risico te nemen. In de ogen van een bedrijfseigenaar is het zijn van een werknemer echter het grootste risico van allemaal, omdat je dan geen enkele controle hebt. Een bedrijfseigenaar kan een werknemer op elk moment ontslaan. Datzelfde geldt niet andersom.
  • Investeerders (I – investors) – op het gebied van geld zijn investeerders het allerbeste, vind Robert Kiyosaki. Zij weten precies hoe ze assets die cashflow produceren moeten vinden en gebruiken vaak zelfs het kapitaal van anderen om deze assets aan te kopen. Vervolgens gebruiken ze de cashflow van deze assets om de leningen terug te betalen en op deze manier verhogen ze hun vermogen. De rijkste mensen in de wereld zijn volgens Robert Kiyosaki investeerders. Van deze mensen komt maar liefst 70% van hun geld uit investering, terwijl maar 30% uit een daadwerkelijk salaris komt. Wanneer investeerders geld verdienen, gaan ze meteen op zoek naar manieren om dit geld in te zetten om meer cashflow te genereren.

Het onderverdelen van de samenleving in categorieën maakt de theorie nog niet compleet. Robert Kiyosaki suggereert namelijk dat de zekerheid waar de mensen aan de linkerzijde van de Cashflow Quadrant voor kiezen, eigenlijk helemaal geen zekerheid is. Volgens hem zijn de ‘zekere’ inkomens waar de mensen in die categorie voor kiezen, de afgelopen decennia stabiel gebleven, of juist gedaald, in plaats van gestegen.

Weer valt Robert Kiyosaki terug op het stukje mindset. Wanneer hij mensen vraagt “Hoe worden mensen rijk?”, zeggen ze vaak “Door veel geld te verdienen”. Volgens Kiyosaki klopt dit niet. “Het gaat er niet om hoeveel je verdient, het gaat erom hoeveel je houdt”. De mensen aan de rechterzijde van de Cashflow Quadrant houden veel meer geld over. Niet alleen omdat ze reëel minder uitgeven, maar ook omdat ze minder belasting betalen (omdat inkomen over cashflow uit investeringen veel minder zwaar belast wordt dan inkomen uit een baan), weten hoe ze schulden in kunnen zetten om geld te verdienen, en assets aankopen om cashflow te genereren. Inderdaad, deze mensen verdienen vaak meer geld dan de mensen aan de linkerzijde van de Cashflow Quadrant. Het belangrijkste is volgens Robert Kiyosaki echter dat ze meer geld houden.

Image
Cash Flow Quadrant
De Cashflow Quadrant gevisualiseerd

Hoe ga je van de linkerzijde naar de rechterzijde van de Cashflow Quadrant?

Veel mensen die dit boek lezen, willen na het lezen de shift maken van de linkerzijde van de Cashflow Quadrant naar de rechterzijde van de Cashflow Quadrant. Gelukkig heeft Robert Kiyosaki voor de mensen met deze vraag ook een antwoord.

Het begint allemaal bij mindset, aldus Kiyosaki. Hij beschrijft een onderzoek dat gedaan werd, naar de mensen die het gelukt is van de linkerzijde van de Quadrant naar de rechterzijde te bewegen. Zij hadden 3 hele belangrijkste overeenkomsten:

  1. Ze hadden een plan – welvaart bereik je niet in een dag. Waarschijnlijk ook niet binnen een week, een maand, of een jaar. Het kost tijd. Een overeenkomst die mensen die de stap hebben weten te maken hebben, is dat ze dit begrepen en met een lange termijn plan te werk gingen.
  2. Ze begrepen intertemporele ruil – Robert Kiyosaki zegt dat het belangrijk is om de tijd te nemen en niet vanaf dag 1 te verwachten rijk te zijn. Soms moet je geld, of genot, op dit moment opgeven, om het later in veelvoud terug te kunnen ontvangen. Zelf omschrijft hij dit principe als ‘delayed gratification’. Mensen aan de rechterzijde van de Quadrant begrijpen volgens hem dat ze soms dingen in het nu moeten opgeven, voor dingen later.
  3. Ze begrepen compounding interest en gebruikten het in hun voordeel – een winst van 7% per jaar op een investering klinkt voor jou misschien niet zoveel. Je zet €1.000 aan de kant voor een jaar, en ontvangt hier ‘maar’ €70 voor terug. Echter, wanneer je 10 jaar achter elkaar 7% behaald, is je geld al verdubbelt. Laat staan wanneer je dit 50 jaar achter elkaar doet. Dan is je €1.000 ineens bijna €30.000 waard. De mensen aan de rechterzijde van de Quadrant begrijpen dit en doen hier hun voordeel mee.

Zoals er overeenkomsten zijn tussen mensen die van links naar rechts zijn bewogen, zijn er ook overeenkomsten tussen mensen die van rechts naar links zijn bewogen. Deze mensen doen namelijk precies het tegenovergestelde. Ze hadden een korte termijn visie en geen plan, ze wilde alles nu en geloofden niet in ‘delayed gratification’ en maken geen gebruik van compounding interest.

Conclusie

Vandaag hebben we gekeken naar de Cashflow Quadrant, een theorie die Robert Kiyosaki presenteerde in zijn boek ‘Rich Dad’s Cashflow Quadrant’. De theorie legt uit waarom de rijken rijker worden, en de armen armer. Dit doet de theorie door onderscheid te maken tussen 4 soorten mensen, die vervolgens onderverdeeld kunnen worden in 2 categorieën.

Je hebt de linkerzijde van de Cashflow Quadrant en de rechterzijde. Links heb je de werknemers en de zelfstandigen, waar je rechts de bedrijfseigenaren en investeerders hebt. Het voornaamste verschil tussen de twee zitten hem in de tolerantie van risico en de financiële keuzes die gemaakt worden.

Iedereen kan volgens Robert Kiyosaki van links naar rechts, of van rechts naar links bewegen. Wanneer je van links naar rechts wil bewegen, moet je volgens Kiyosaki de volgende dingen doen: ga te werk met een visie en een plan, begrijp dat je nu dingen moet opgeven waardoor je later meer kunt ontvangen, en begrijp de werking van compounding interest.   

Heb je na het lezen van dit artikel toch nog een vraag over de Cashflow Quadrant? Of wil je dat we meer van dit soort financiële theorieën behandelen? Laat het weten in de Facebookgroep van AllesOverCrypto. Daarnaast kun je hier al je vragen stellen en kom je in een community terecht met meer dan 100.000 crypto liefhebbers!

Heb je andere crypto gerelateerde vragen? Het makkelijkste is om jouw vraag in onze FAQ op te zoeken. Wat je ook kan doen, is dat je jouw vraag + AllesOverCrypto googelt. Laat vooral weten wat jouw gedachten zijn over de Cashflow Quadrant!


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis online crypto training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.