Vectorspace AI header

Vectorspace AI (VXV) - De complete uitleg over dit AI blockchain project

Wat is Vectorspace AI (VXV) en hoe gebruikt dit project AI in de blockchaintechnologie? Vectorspace AI is het bedrijf wat AI, Artificial Intelligence, ontwikkeld om oplossingen te vinden of prognoses te maken. Dit kan doordat de AI bepaalde verbanden tussen verschillende trends weet te vinden. Deze bevindingen zijn belangrijke informatie voor de wetenschap, crypto markten en de toekomst van cryptocurrency.

Want het bekende "Kennis is macht" van Filosoof Francis Bacon is tegenwoordig te veranderen in "Kennis over data is macht."Laten we wel wezen: we leven zo langzamerhand in een data-driven maatschappij. Ons digitale gedrag als mensheid levert heel veel informatie op waardoor bepaalde gebeurtenissen te voorspellen zijn of hieruit oplossingen voor problemen naar voren komen. Om al die data te kunnen verzamelen, analyseren én te combineren is AI onmisbaar aan het worden. Vectorspace AI is het eerste bedrijf wat AI ontwikkeld voor blockchaintechnologie.

In deze blog gaan kijken we kijken wat Vectorspace AI te bieden heeft voor de cryptowereld en de wereld in het algemeen. 

Bekijk snel

In deze korte video wordt uitgelegd wat Vectorspace AI is:

Wat is AI of KI, Kunstmatige Intelligentie?

Voor sommigen begint hier onze afglijding naar een apacolypse. AI zal over ons gaan heersen tot we allemaal in een slaapstand dienen als batterij tot Keanu Reeves ons komt bevrijden, zoals in de film "The Matrix". Zo ver is het gelukkig (nog) niet, maar AI is geen verre toekomstmuziek en wordt steeds meer ingezet. Artificial intelligence of kunstmatige intelligentie is een computersysteem wat zelfdenkend is en daarin dus niet meer onderdoet voor de mens en in sommige gevallen deze al overschaduwd. 

Het systeem kan niet alleen nieuwe toepassingen leren maar, en dit is een belangrijke, ook zelf creëren aan de hand van informatie die het krijgt. Machine Learning is hierbij het proces waarbij een computersysteem of AI dingen leert, bijvoorbeeld het combineren van bepaalde data die een AI tegenkomt. 

AI kan ons als mensen dus helpen in het oplossen van grote problemen, doordat het veel meer data kan verwerken en sneller kan analyseren dan wij ooit als mensheid zullen kunnen. In sommige science fiction boeken of films zie je ook onze angst hiervoor. Wat als AI straks de mensheid overstijgt en wil overheersen? Vector Space AI ziet vooral de grote mogelijkheden die het biedt voor de voortgang van de wetenschap, maar ook de in de financiële wereld, met name in de cryptocurrency.

In deze video zie je hoe AI nieuwe dingen leert en hoe AI in ons dagelijks leven een rol speelt:

Wat is Vectorspace AI?

Vectorspace Biosciences is het bedrijf wat zich al sinds 1994 bezighoudt met de ontwikkeling van AI. Vector Space AI is een dochteronderneming hiervan. Deze organisatie biedt een aantal innovatieve AI mogelijkheden aan.

De kern hiervan is een systeem ontwikkeld om vanuit een speciaal verzoek (on demand) een correlatie of samenhangende matrix van datasets te ontwikkelen. Een matrix is, zoals in de gelijknamige film, een afgekaderd raamwerk. In de film geeft de matrix de grenzen waartussen mensen zich kunnen bewegen. In wiskunde is het bijvoorbeeld het raamwerk waarbinnen cijfers passen. Vectorspace AI ontwikkeld door middel van AI samenhangende matrices waarin datasets aan de hand van taal en woorden worden gegenereerd.

Taal als nieuw ontwikkelingsterrein voor AI

Het systeem van datasets van Vectorspace is ontstaan vanuit het idee dat taal het gebied is waarmee AI zich verder kan ontwikkelen. Hiervoor wordt een AI gebruikt die context gecontroleerde NLP/NLU (Natural Language Processing/Understanding heet. Deze AI vertaalt tekst en woorden naar computertaal en kan zo trends en verbanden ontdekken. Hiervoor gebruikt en combineert de AI bestaande formal language modellen. Dit zijn modellen of computerprogramma's die aan de hand van taal, data analyseren. Hieronder zijn ook bekende modellen zoals GPT-3 (2020) van Open-AI en BERT (2018) van Google. Experimentele modellen die de AI van Vectorspace gebruikt voor het samenstellen van datasets, zijn ontwikkeld door Lawrence Berkeley National Laboratory. 

Deze context controlled NLP/NLU AI is ook deels gepatenteerd op naam van het team van Vectorspace AI als de developers. Wat kan deze NLP/NLU AI nu precies? Specifieke functies of onderdelen van Vectorspace die met het dataset systeem kan uitvoeren zijn:

 • Data provenance en lineage en governance vaststellen - De herkomst, gegevenslijn en het bestuur van datasets vaststellen.
 • Algoritmische gegenereerde datasets produceren.
 • VWX wallet API - Hiermee kan datasets aan aanvragers of partners worden doorgegeven en opgeslagen worden, net als cryptocurrency in een crypto wallet.

Met hun mogelijkheden kan Vectorspace AI ondersteuning bieden aan retail traders en investeerders van verschillende soorten en maten. Dit gaat van multinationals zoals Microsoft tot een individuele crypto belegger.

AI oplossingen voor de wetenschap en cryptobeurs

Vectorspace AI biedt haar mogelijkheden met name voor twee groepen aan. Dit zijn de wetenschappelijke en de financiële wereld, met name de cryptobeurs. Middels een subscription of abonnement kunnen gebruikers gebruik maken van de diensten gebaseerd op de creatie van datasets. De datasets kunnen voor een specifieke vraag gecreëerd worden. Vectorspace AI biedt voor gebruikers verschillende subscriptions aan. 

De subscriber ontvangt gevraagde datasets in zijn/haar wallet. Het bijzondere is dat datasets real-time gegenereerd kunnen worden. Deze snelheid kan nooit door mensen geëvenaard worden. Het is voor wallet houders en subscribers ook mogelijk hun wallet of subscription door te verkopen. Er wordt ook nog gekeken of hiervoor lease constructies kunnen worden gecreëerd. Experts in een bepaald vakgebied die met de hulp van Vectorspace AI unieke combinaties van waardevolle datasets hebben, kunnen deze dan aan andere belangstellenden leasen.

Team

Het moge duidelijk zijn dat achter dit project een goed wetenschappelijk onderlegd team zit. Het team van Space.ai is gevestigd in San Francisco en bestaat begin 2022 uit 26 mensen. Deze mensen komen uit biotechnologische wetenschap, tech en financiële wereld. CEO en oprichter is Kasian Franks. Franks heeft al diverse andere bedrijven opgestart met name in de tech branche. CTO is Mike Muldoon, Raf Podowski is Chief Data Scientist. 

Vectorspace is in 2017 opgestart met behulp van 700.000 USD die bijeen gebracht was door Angel investors, familie en vrienden rond het team. Het project heeft dus geen IDO gehad. Doordat het team al een flinke ervaring had opgedaan in startups en financiering hiervan, wisten ze met een relatief kleine investering dit project van de grond te krijgen. Verder is er de Investment Club van kleine en grote investeerders die met een inleg vanaf minimaal 500,- in VXV tokens kunnen investeren.

In dit interview legt CEO Kasian Franks uit wat met Vectorspace AI mogelijk is:

https://youtu.be/TnrskI8krjQ

Samenwerkende partijen

Je zult wellicht begrijpen dat dit project niet door één partij van de grond is gekregen. Er zijn dan ook verschillende partijen die partner zijn of samenwerken met Vectorspace Bioscience en/of Vectorspace AI. Dit zijn tot nu toe:

 • Morningstar - Investeringsmaatschappij.
 • S&P Global - Organisatie in internationale markt analyse, zorgt voor de distributie van de signalen van de smart baskets van Vectorspace AI. 
 • Microsoft - VectorSpace AI heeft voor Microsoft bijgedragen aan het creëren van datasets over de herbestemming voor Covid-19 medicijnen.
 • Elastic -  Deze gebruikt de datasets om te laten zien wat mogelijk is met Elastic stacks.
 • PubMed - Zoekrobot voor vrij toegankelijke medische publicaties.
 • National Library of Medicine - Biomedische bibliotheek.
 • The European Molecular Biology Laboratory
 • Lawrence Berkeley National Laboratory
 • CloudQuant - Zorgt voor de connectie tussen Vectorspace.ai en investeerders die de informatie vanuit de datasets gebruiken. 
 • CERN - European Organization for Nuclear Research - Dit is een samenwerking op het gebied van research.

Vectorspace AI en blockchain

Het team van Vectorspace AI heeft diverse redenen waarom ze voor dit project voor blockchain hebben gekozen in plaats van de reguliere financiële markt met investeerders. Eén van de belangrijkste redenen was de transparantie die blockchain biedt. Verder is de grote toegankelijkheid voor nieuwe projecten in de crypto wereld voor het team belangrijk. Dit is bij de gevestigde reguliere financiële markten niet aanwezig. 

Je hebt geen AI nodig om te zien dat bepaalde gebeurtenissen een effect op de koersen van de cryptobeurs hebben. Nieuws uit China, een opdoemend inflatiespook of een tweet van Elon Musk kunnen tot grote schommelingen leiden. Deze verbanden zijn duidelijk zichtbaar. Met andere gebeurtenissen is dat soms moeilijker te zien. Zou bijvoorbeeld als Ajax de Champions League wint, dit invloed hebben op crypto prijzen? Wat zou bijvoorbeeld de invloed van de klimaatverandering op de crypto exchanges zijn?

Met de AI van Vectorspace die taal en woorden uit data gebruikt om datasets te combineren, kun je deze verbanden detecteren.  Een dataset wordt samengesteld aan de hand van de naam van een globale gebeurtenis of een woord wat hiermee in verband staat. Zo kan dit bijvoorbeeld "Covid-19" of "Gamestop" zijn. De eerste gebeurtenis is niemand ontgaan en de tweede, waarmee kleine beleggers gezamenlijk Gamestop aandelen gingen kopen en zo de waarde van het marktaandeel wisten te laten stijgen en zo de grote investeerders en beursanalisten wisten te verrassen, is je waarschijnlijk ook wel bekend. Wat zou er gebeuren als je wist dat deze gebeurtenissen invloed hebben op bepaalde aandelen of cryptocurrency? De AI van Vectorspace kan de verbanden tussen aandelen en een gebeurtenis blootleggen. 

Image
Vectrospace AI site
vectorspace.ai

Smart baskets

Vectorspace AI kan rond deze dergelijke  gebeurtenissen, trends of een concept zogenaamde smart baskets samenstellen met behulp van de realtime NLU correlation matrix datasets. Een basket is al een bekend begrip in de financiële wereld. Het is een mand of groep met verschillende aandelen. De waarde van het mandje wordt bepaald door de waarde van de aandelen en de stijging of daling van waarde ook. Zo’n mandje zorgt ervoor dat je risico’s spreidt en van verschillende winsten kunt profiteren. De baskets van Vectorspace zijn ook nog eens smart, want ze worden door AI automatisch gegenereerd op basis van de NLU datasets.

Hoe werkt dit bijvoorbeeld als je een thema als Covid neemt? Een basket of mand wordt gevuld met aandelen of cryptocurrency die volgens de door AI geanalyseerde algoritmes verband hebben met Covid. Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijven uit de farma industrie zijn waarvan cryptocurrency in waarde stijgt als Covid meer in de belangstelling komt. Of wellicht doet een bedrijf in toiletpapier of thuisbezorging ineens goede zaken. De producten in de basket worden in een bepaalde ranking aangeboden. Hoe sterker het verband en de connectie van het product met het woord of evenement, hoe hoger deze in de ranking staat.

 Met deze AI kunnen op deze manier ook long, short of hedged posities worden gecreëerd. Zo kun je ook in een basket met bijvoorbeeld Covid gerelateerde aandelen of cryptocurrency een onderverdeling maken met short posities en long posities. Short posities neem je in als je verwacht dat een aandeel of asset in prijs gaat dalen. Long posities neem je in als je een prijsstijging verwacht. De AI ontdekt namelijk niet alleen verbanden, maar kan ook een prognose maken wat het effect is van het verband.

De token van Vectorspace AI (VXV)

Voor de werking van de AI heeft Vectorspace de VXV token ontwikkeld. De tokens zijn utility tokens voor de services die Vectorspace AI levert. Zo kunnen hier de abonnementen mee betaald worden door klanten. Deze abonnementen kunnen overigens ook met BTC, ETH en USD worden afgerekend. Betaling kan via de VXV wallet. Dit wallet address werkt daarnaast hetzelfde als een API Key. Data sets die door een klant zijn gevraagd, kunnen makkelijk via de wallet worden geleverd. 

Naast transactiemiddel speelt de token ook een rol bij de werking van de Data Provenance Pipeline. Data Provenance is namelijk de cyclus die de data doormaakt waarin de origine, de source en de computation is vastgelegd. Doordat de transacties van een native token allemaal gehashed zijn, kan hierop de data provenance en ook eventuele fouten achterhaald worden.

De VXV token is in 2018 gelanceerd. De totale supply is 50 miljoen tokens. De verdeling van de tokens is  als volgt en zal over een periode van een aantal jaren worden vrijgegegeven:

 • 25 miljoen Founding team
 • 10 miljoen capital raises
 • 8 miljoen circulation supply
 • 3 miljoen employee compensation
 • 1 miljoen donaties
 • 1 miljoen M&A treasury
 • 2 miljoen bonuses, bounties en rewards

De tokens hebben een duidelijke functie en worden verder ook niet gebruikt voor staking of andere DeFi mogelijkheden. Toch wordt het zeker niet onmogelijk geacht dat andere DeFi protocollen gebruik gaan maken van de datasets van Vectrospace AI. Het team geeft verder in de FAQs wel aan dat staking wellicht in de toekomst een mogelijkheid wordt. 

Begin 2022 zijn de VXV tokens verkrijgbaar op KuCoin, CoinMetro, Probit Exchange en UniSwap. Het token protocol is geen open source. Hierin zie je toch ook de verbintenis van de organisatie met wetenschappelijke instituten en een dergelijke werkwijze.

Conclusie

Met behulp van de datasets die door Vectorspace AI gecreëerd kunnen verbanden tussen bepaalde gebeurtenissen of trends worden ontdekt. Dit kan leiden tot een wetenschappelijke doorbraak of het maken van een prognose voor de crypto markt. De VXV token is dus vooral waardevol door zijn functie als transactie middel om toegang te krijgen tot de mogelijkheden en services van Vectorspace AI. 

Vectrospace AI is in verschillende opzichten een waardevol project met een wetenschappelijke basis. Op dit ogenblik in 2022 is het ook de enige op dit gebied in de blockchain technologie. Hiermee neemt het project een unieke positie in binnen de blockchain technologie.

Heb je nog vragen over blockchain, AI of Vectorspace AI? Het zal helaas waarschijnlijk nog wel even duren voor we onze eigen AllesOverCrypto AI hebben om je vragen te beantwoorden. Tot die tijd ben je in ieder geval van harte welkom in onze AllesOverCrypto Facebookgroep. Verder kun je veel antwoorden vinden in onze FAQ of door je vraag + AllesOverCrypto te googelen.

Afbeelding header: Vectorspace.ai


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis online crypto training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.