Review By Sylant - Standard Protocol

Standard Protocol - De Standaard voor Digitale Assets

Profile picture for user Sylant
Door Sylant
wo, 21/04/2021 - 13:34

Standard protocol - de standaard voor digitale activa

Standard Protocol is een digitale DeFi oplossing die specifiek is ontworpen om de stabiliteit van algoritmische stablecoins te garanderen. Het project heeft de afgelopen weken veel aandacht getrokken, maar wij vonden dat een goede introductie over hoe de wereld op het niveau van stablecoins en specifiek algoritmische stablecoins is gekomen hier belangrijk is. Het is een erg complex project, dus een goede uitleg is wel nodig. 

 

Hoe zijn we hier gekomen?

De opkomst van Decentralized Finance (DeFi) heeft geleid tot verschillende ontwikkelingen in technologie en financiën om het uiteindelijke doel te bereiken. Met nieuwe cryptocurrencies die snel worden ontwikkeld, rijden meer mensen mee op de golf en willen een paar van deze digitale activa bezitten. 

Vanuit het standpunt van de gemiddelde gebruiker hebben deze digitale munten verschillende voordelen. De eerste is het feit dat de gebruikers winst willen maken door deze activa aan te houden en ze uiteindelijk te verhandelen om winst te maken. 

Een andere reden is het over-gecentraliseerde karakter van traditionele valuta. Mensen willen een gedecentraliseerde financiële sector zonder invloed van de overheid en zonder gecentraliseerde prijsregulering. Cryptocurrencies en andere digitale activa zijn precies het juiste antwoord op deze behoeften. Deze cryptocurrencies en digitale activa zijn echter zeer volatiel. 

De volatiliteit en snelle marktbewegingen van deze valuta's hebben ertoe geleid dat mensen aan de ene kant van de munt van de ene op de andere dag astronomische winsten hebben geboekt en dat sommige mensen aan de andere kant helaas een aanzienlijk deel van hun investeringen hebben verloren. 

Deze volatiliteit is de belangrijkste reden waarom sommige detailhandelaren en andere bedrijven consequent hebben geweigerd om toe te staan dat goederen in sommige cryptocurrencies worden gekocht. Hoewel, de CEO van Tesla, Elon Musk onlangs aankondigde dat Tesla-auto's kunnen worden betaald in cryptocurrency. Om dit volatiliteit probleem op te lossen, werden stablecoins ontwikkeld. 

 

De oplossing voor volatiliteit

Stablecoins zijn ontwikkeld om de volatiliteit problemen van traditionele cryptomunten op te lossen. Stablecoins bieden prijsstabiliteit omdat hun waarde wordt gedekt door een externe reserve. De reserve kan andere valuta's omvatten, zoals de Amerikaanse dollar, of zelfs grondstoffen zoals goud of olie. Ze werken op twee belangrijke manieren om de prijsvolatiliteit te verminderen. 

Ten eerste werden de eerste stablecoins gedekt door onderpand, waardoor ze stabiliteit boden, hetzij door een fiat-valuta, hetzij door een grondstof. Ten tweede, met de evoluerende technologie rond DeFi, bereiken stablecoins prijsstabiliteit via algoritmes. Dit is iets complexer dan een eenvoudige stablecoin die bijvoorbeeld door de Amerikaanse dollar wordt gedekt. 

Algoritme ondersteunde munten zorgen ook voor prijsstabiliteit met gespecialiseerde algoritmen en slimme contracten die het aantal tokens in omloop vermindert en verhoogt, afhankelijk van de marktprijs. Stablecoins zijn gekomen om de kloof tussen traditionele valuta's en cryptocurrencies te overbruggen. 

Het hoofddoel, het verminderen van de prijsvolatiliteit, is bereikt en moderne cryptocurrencies streven nu naar het bereiken van deze stabiliteit. Stablecoins hebben de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen, waarbij hun marktkapitalisatie in 2020 met iets meer dan 200% is gestegen. Voorbeelden van stablecoins zijn; Tether (USDT), True (TUSD), Paxos Standard (Pax Gold).

De algoritmische stablecoins is waar het bij Standard Protocol allemaal om draait. Standard Protocol biedt een geheel nieuwe generatie van hoe algoritmische stablecoins werken en lost daarmee de problemen van de eerste generatie op. 

Wat zijn Algoritmische Stablecoins?

Algoritmische stablecoins gebruiken een wiskundig algoritme om de koppeling met een valuta te controleren, die in de meeste gevallen de Amerikaanse dollar is. Bijvoorbeeld, wanneer de waarde van de stablecoin stijgt boven de prijs van de dollar zal het smart contract meer munten in omloop produceren zodat de prijs van de stablecoin zou dalen om gelijk te zijn met de prijs van een dollar. Omgekeerd, wanneer de prijs onder de dollar daalt, zal het smart contract automatisch het aantal munten in omloop verminderen om de prijs te verhogen zodat deze gelijk is aan de prijs van een dollar.  

Er zijn drie hoofdtypen van algoritmische stablecoins;

 1. Rebase
 2. Gedeeltelijk onderpand
 3. Seigniorage aandeel

Rebase

Het populaire rebase model houdt in dat er geen gelimiteerd of vast aantal munten op de markt is. Het aanbod verandert voortdurend afhankelijk van de veranderingen in de marktprijs om de prijs op gelijke hoogte te brengen met de reservevaluta. Een voorbeeld is wanneer de waarde van de munt met 5% stijgt. Houders van de munt krijgen dan een extra toename van 5% in hun aantal munten om de waarde van de munt te verlagen en vice versa.

Gedeeltelijk onderpand

De tweede soort algoritmische stablecoin, de gedeeltelijke onderpandmethode, is een nieuwe ontwikkeling in algoritmische stablecoins. Het combineert zowel de algoritme methode en de onderpand methode. Het werkt normaal gesproken met een twee-tokensysteem. Hoewel het gebruik maakt van onderpand, probeert het ook de afhankelijkheid ervan te beperken. Aan de andere kant is het ontwerp puur gebaseerd op algoritmen. De eerste van deze munt die werd ontwikkeld was Frax. Het is een vrij complex systeem dat wat extra graafwerk vereist om het volledig te begrijpen. 

Seigniorage

Het laatste, het seigniorage-model werkt met zowel munten als aandelen. Munten zijn de stablecoins zelf, terwijl aandelen worden gebruikt om het aanbod van aandelen in omloop te vergroten of te verkleinen wanneer de prijs boven of onder de onderliggende waarde (bijvoorbeeld de dollar) ligt. Wij nodigen u vriendelijk uit dit artikel door te lezen om het seigniorage-model volledig te begrijpen.

 

Standard Technology is het eerste door onderpand gedekte rebase stablecoin-protocol. Het doel is om de problemen met betrekking tot volatiliteit in de vorige generaties te verminderen. Het doet dit door op te treden als een volledig gedecentraliseerde reservebank die door onderpand gedekte stablecoins uitgeeft met een waarde van een dollar flexibel aanbod met een rebase mechanisme. Dat is een hele mond vol, maar hieronder leggen we het iets gedetailleerder uit. 

In tegenstelling tot de eerste generatie algoritmische stablecoins die absoluut zonder onderpand werken, biedt Standard Protocol rebase stablecoin met onderpand aan en reguleert het digitale activa binnen zijn kluis. De eerste generatie traditionele algoritmische stablecoins hebben de volgende problemen; 

Moeilijke veilingmethode

De veiling mechanismen van deze munten zijn moeilijk en zeer frustrerend. Het is vaak moeilijk te volgen. Zelfs het proces van toetreding blijkt een traag proces van scherpe plutocratie te zijn. Alleen hoogopgeleide ontwikkelaars nemen vaak deel aan deze veilingen. 

Instabiele prijzen

Voor een technologie die aan boord kwam om prijsvolatiliteit te stoppen, hebben deze stablecoins ook aardig wat prijsinstabiliteit gehad. Dit is het gevolg van het feit dat de munten niet gedekt zijn door onderpand, waardoor overexpansie dreigt. Er is ook een gebrek aan duurzame use cases voor interoperabiliteit. 

Centralisatie van de huidige orakels

De orakels, de protocollen die data controleren en doorgeven, zijn over gecentraliseerd en het ontbreekt aan de juiste stimulansen in het operationele ecosysteem om ze te verspreiden. Er is een gebrek aan een beloningssysteem voor de huidige Oracle-aanbieders en de meeste van de huidige aanbieders van de orakels worden gecontroleerd door zowel de validators als het bedrijf, wat tot manipulatie leidt. 

Daarnaast hebben deze stablecoins ook te maken met andere uitdagingen, waaronder de kwetsbaarheid voor censuur, omdat de uitgevende instantie de munten op elk moment op een zwarte lijst kan zetten. Daarnaast heerst er een wantrouwen over de onderliggende dollars, zoals eerder bij USDT naar voren kwam.  

 

Hoe zou het nieuwe tijdperk van Standard Protocol deze problemen oplossen?

Standard Protocol brengt nieuwe technologie en aanpassingen om alle bovengenoemde problemen op te lossen en een betere benadering van algoritmische stablecoins te creëren. Door zijn rebase protocol, zal het in de voorhoede staan voor drastische verandering. Het werkt op een Polkadot ecosysteem dat een nieuw paradigma voor liquiditeits aggregatie introduceert. Het standaardprotocol lost het probleem op de volgende manieren op; 

Verhoogde block rewards

In de vorige generatie hadden de oracle providers geen goede stimulansen, wat leidde tot de centralisatie van het systeem. Standard Protocol gaat verder met het belonen van oracle providers met 20% van de totale blokken die het protocol passeren. Dat wil zeggen dat de oracle providers een grote beloning ontvangen voor het controleren van de data.

Daarnaast zorgt Standard ervoor de zij voorkomen dat een Oracle-transactie een hele blok in beslag neemt door het aantal transacties op een bepaalde blop te beperken. Nogmaals, erg complex maar het zorgt ervoor dat er efficiënter met het netwerk wordt omgegaan. 

De adoptie van geautomatiseerde market makers

De invoering van Automated Market Makers door het standaardprotocol heeft een arbitrage kans gecreëerd. Standard ontwikkelde zijn unieke geautomatiseerde market maker waar geliquideerde activa in de pool worden gebruikt om enorme mogelijkheden voor arbitrage te creëren. Arbitrage is een vorm van handel waarbij het gaat om de exploitatie van het verschil van de prijzen van activa in twee of meer markten. 

Zij zijn zeer aanwezig in geautomatiseerde market makers waar de prijs in de liquiditeitspool wordt beïnvloed door activiteiten van arbitrageurs uit de markt. Wanneer de marktprijs van een paar in de pool daalt, verkopen arbitrageurs het dan goedkoper aan de liquiditeitspool en maken winst.

 

Elastisch aanbod

Dit is een oplossing voor de problemen van de vorige generatie. Normaal, wanneer de prijs buiten het epsilon bereik gaat, wordt het onmiddellijk stilgelegd en geen MTR zou meer uitgegeven worden tot het volgende tijdperk. 

In het volgende tijdperk zou het systeem de uitgifte ratio van MTR aanpassen om de MTR prijs-stabiel met de dollar te maken. Als de MTR hoger is dan de dollar, zou er teveel MTR worden geslagen, terwijl er minder MTR zou worden geslagen als de MTR hoger is.

Door gebruik te maken van het rebase mechanisme, past Standard Protocol automatisch de door onderpand gedekte stablecoin aan met zijn unieke algoritme. De stabiliteit van de prijs is het einddoel en als zodanig, het rebase mechanisme dat meer of minder MTR creëert wanneer de prijs boven of onder de dollar uitkomt.

Bovendien zorgt de stabilisatie van prijzen door algoritmische rebase voor een basisprijs voor de schatting en speculatie van digitale activa. Standard Protocol werkt tussen verschillende blockchains door middel van smart contracts in elk netwerk, waardoor een interoperabel ecosysteem ontstaat.

 

Het mechanisme van Standard protocol

De rebase in Standard Protocol geprogrammeerd om elke acht (8) uur plaats te vinden. Dit is om ervoor te zorgen dat de prijsstabiliteit en lage volatiliteit die het wil handhaven, wordt bereikt. Met rebases elke acht uur, zijn 270 rebases of 90 dagen gelijk aan een seizoen in het standaardprotocol. 

Het tokenpatroon van Standaardprotocol is de moeite van het opmerken waard, omdat het drie tokens gebruikt die verschillende doelen dienen. 

De eerste onder hen is Meter. Meter MTR is de stablecoin die wordt gegenereerd in de kluis. Meter wordt automatisch gegenereerd door de zekerheidsstelling van andere digitale activa. Aangezien Standard Protocol is gebouwd op het Polkadot-systeem, is DOT het token dat wordt gedeponeerd. 

Wanneer DOT wordt gestort, krijgt de gebruiker er MTR voor terug. Standard Protocol zorgt ervoor dat de kluizen worden oververzekerd om de liquiditeit te beschermen. Om dit te bereiken, wordt het aantal gestorte DOT vermenigvuldigd met de prijs van het digitale actief. Meter als stablecoin heeft vier belangrijke pijlers;

 

 1. Toegankelijkheid: Meter is gemakkelijk beschikbaar voor iedereen die er interesse in heeft. Alles wat nodig is, is online toegang en contant geld om stortingen te doen. Het is beschikbaar op Polkadot ecosystemen. 
 2. Decentralisatie: Meter kan peer to peer worden gebruikt en overgedragen zonder inmenging van buitenaf met de gebruiker.
 3. Lagere kosten: De kosten verbonden aan de overdracht van tokens zijn relatief laag. 
 4. Snelheid: De stelsnelheid voor het verkrijgen van Meter en het overdragen ervan zijn goed bekend. 

LITER (LTR): Dit wordt aangeduid als de Automated Market Maker token. Het is een speciaal token voor liquiditeitsverschaffers. Aangezien het standaardprotocol zijn eigen AMM exploiteert, kan LTR worden verbrand en ingewisseld voor activa. LITER kan ook worden gebruikt voor liquidity mining. 

Het derde token dat door Standard Protocol wordt gebruikt is Standard (STND). Dit is het token van het platform zelf. Het wordt gebruikt voor netwerk staking waarbij de houders van het token een deel van hun STND holdings nemen om het systeem meer gedecentraliseerd te maken. Het wordt ook gebruikt om vergoedingen te betalen. Als token van het systeem moeten bepaalde vergoedingen met STND worden betaald. Ten slotte kunnen STND-houders deelnemen aan de administratie van het Standaardprotocol, wat leidt tot gedecentraliseerd bestuur.

Token Allocation

Het totale aantal is STND is vastgesteld op 100.000.000. De financiering bedraagt 21,3% van de totale verdeling, waarbij een seed investeerders 5% oplevert, die wordt gegeven aan diverse bekende investeringsmaatschappijen. Strategische partners zouden ook 5% krijgen. Private ronde tokens zouden 10% van de verdeling bedragen en tenslotte krijgt de publieke IDO 1,3%.

Daarnaast krijgen ecosysteem planners en adviseurs 3%, het team 10%, marketing en ecosysteem 4,7%, stimuleringsmaatregelen voor de gemeenschap 6%, de stichting 15%, yield farming 30%, terwijl protocol ontwikkelaars en externe bijdragers 10% krijgen. 

Wie zit er achter het project?

Een complex project als Standard Protocol moet tot leven worden gebracht door een team van knappe koppen. Het lijkt erop dat Standard dit heeft gedekt met tonnen knappe koppen met jarenlange ervaring in de cryptocurrency ruimte. 

Hyungsuk Kang - Oprichter & CTO

Software Engineer bij Plasm, Hoofd Ambassadeur voor Oost-Azië van Polkadot, Mede-oprichter van PolkaKR

Jaewon Shin - Mede-oprichter

Oprichter van Chiko Media, mede-oprichter van PolkaKR, voorheen Koreaans uitvoerend directeur bij BitBlock Group

Billy Lee - Hoofdontwikkelaar

Software Engineer met meer dan 4 jaar ervaring in full stack webontwikkeling, leider UX voor Standard Protocol

Tony Ling - Hoofd van China

Stichtend partner van Bitblock Capital, Gastdocent aan de Zhejiang Universiteit, Auteur van "Unlock the New Cipher, From Blockchain to Crypto"

Dixon Wong - Product eigenaar

Product Manager in Digital Banking, Voormalig Marketeer en Analytics Consultant, Ex TEDx Organisator

Beli Hong - Operationeel Directeur

Mede-oprichter van Fiat Capital, Ex-voorzitter van Zhejiang University Blockchain Association, Operationeel Directeur van DeepThinker Capital

Michelle Tsing - Community directeur

Managing Partner bij Cognito Capital, Mede-oprichter van Governance Research Institute (e-governance), Host bij Laptop Radio

AMA

We organiseren vrijdag 23 april om 20.00 uur een AMA (Ask Me Anything) met Standard Protocol en jij kan er bij zijn! Klik op de volgende link om het Sylant Telegramkanaal te joinen! Er zijn wederom mooie prijzen te verdienen voor de beste en meest creatieve vragen, dus houd de twitter en telegram van Sylant goed in de gaten. Om in aanmerking te komen voor de prijzen zijn de volgende stappen belangrijk: 

 1. Volg Sylant op Twitter
 2. Join het Telegramkanaal Sylant's Room
 3. Stel een goede of creatieve vraag via onder de Twitterpost van Sylant
 4. Stel ook een goede vraag tijdens de AMA om dubbel kans te maken

Bereid alle vragen die je hebt voor en maak je klaar voor de AMA, we zijn erg enthousiast en zullen deze review updaten met de belangrijkste vragen achteraf!

Conclusie

De gedecentraliseerde wereld kan een vrij complex systeem zijn. In de gecentraliseerde wereld is alles uitgedacht en gepresenteerd op een manier om de dingen zo begrijpelijk mogelijk te maken. Wanneer je die gecentraliseerde partij weghaalt, wordt er van je verwacht dat je begrijpt wat er gaande is via deze gedecentraliseerde protocollen, algoritmen en economische modellen. Het kan behoorlijk overweldigend zijn, maar om volledig te begrijpen wat er aan de hand is, moeten we in de loop van de tijd wat leren.

Standard Protocol is een van deze innovatieve projecten die de hele industrie echt naar een nieuw niveau kan tillen. Het is een project dat de complexiteit van de financiële wereld vertegenwoordigt, maar dat tegelijkertijd de knappe koppen heeft om het project tot bloei te brengen. Het is duidelijk dat het team de markt van dichtbij heeft geobserveerd, lessen heeft getrokken en hun ervaringen en kennis heeft samengebracht in dit project. 

Het driewegmodel dat Standard Protocol omarmt, creëert een niveau van complexiteit dat niet velen in de eerste plaats zullen begrijpen, maar biedt wel kansen voor degenen die tijd en moeite investeren in het onderzoek van het project. Complexiteit brengt verantwoordelijkheid met zich mee, dus het zal echt aankomen op de juiste uitvoering voor Standard Protocol om te zien of ze aan de verwachtingen kunnen voldoen. 

Zie deze video voor de mening van top-influencers CoachK en Ran Neuner 

Links

Website: https://standard.tech/

Twitter: https://twitter.com/standarddefi

Telegram: https://t.me/standard_protocol

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/standard-protocol

Medium: https://medium.com/@standard_protocol

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.