public blockchain private blockchain hybrid blockchain

Private Blockchain vs. Public Blockchain vs. Hybrid Blockchain

Er zijn veel verschillende soorten blockchains. De drie belangrijkste soorten zijn toch wel de Public Blockchain, Private Blockchain en Hybrid Blockchain. Vooral de laatstgenoemde stijgt de laatste tijd erg in populariteit. Maar wat is nou het verschil tussen deze drie blockchains? En welke is nou het beste? Ik hoop je daar in dit artikel meer duidelijkheid over te geven.

Ga snel naar:

Public blockchain

Je zou een Public Blockchain kunnen vergelijken met een openbare plek. Denk bijvoorbeeld aan een park, het plein in de stad of de straat. Iedereen mag hier namelijk komen, omdat het publiekelijke plaatsen zijn. Zo werkt het ook bij een Public Blockchain. Deze is namelijk voor iedereen open, waardoor iedereen er aan kan meedoen.

Op een openbare plek gelden natuurlijk de regels en wetten die door de lokale autoriteiten zijn opgesteld. Iedereen moet er voor zorgen dat deze regels nageleefd worden. Dat kan gedaan worden door mensen die ook in het park aanwezig zijn, of door bijvoorbeeld handhavers. Mocht je je niet aan de regels houden, dan kun je op je gedrag aangesproken worden.

Bij een Public Blockchain is dit het consensus algorithm. Dit algoritme zorgt ervoor dat iedereen die meedoet aan de blockchain zich aan de regels houd. Vervolgens letten alle deelnemers van de blockchain er op dat iedereen zich ook daadwerkelijk aan deze regels houdt.

Een voorbeeld van een Public Blockchain is Ethereum. Iedereen kan namelijk zonder enige problemen deelnemen aan het blockchain netwerk van Ethereum. Natuurlijk moet je jezelf wel aan de regels houden die zijn opgesteld voor deze blockchain. Doe je dit niet, dan kunnen er sancties opgelegd worden door de andere deelnemers in het netwerk, door middel van het consensus algorithm.

Naast Ethereum maakt ook Bitcoin en NEO gebruik van een Public Blockchain. Er zijn dus erg veel (bekende) blockchains die hier gebruik van maken.

De voordelen van een Public Blockchain

Een Public Blockchain heeft verschillende voordelen. Deze voordelen kunnen er voor zorgen dat deze soort veel beters geschikt is voor een bepaalde situatie dan de Private of Hybrid Blockchain.

De belangrijkste voordelen zijn:

 • Het is publiekelijk en geheel open. Hierdoor kan iedereen zonder aanvraag meedoen aan de blockchain.
 • De Public Blockchain kan overal ter wereld gebruikt worden, omdat deze geheel open is voor publiek.
 • Het is erg open en duidelijk. Iedereen ziet wat er gebeurd en kan alles in de gaten houden. Dit versterkt het consensus algorithm, en vergroot dus de veiligheid.
 • Een Public Blockchain is veilig. Omdat er zoveel mensen kunnen deelnemen aan de blockchain, zijn er ook veel kopieën van de blockchain waardoor de blockchain nog meer gedecentraliseerd is. Een aanpassing doen in de geschiedenis van de blockchain is dus onmogelijk.

De nadelen van een Public Blockchain

Natuurlijk kleven er ook wat nadelen aan een Public Blockchain. Dit komt vooral doordat de Public Blockchain zo groot en open is. Denk hierbij aan:

 • Te veel privacy? Doordat een blockchain goed voor de privacy en open is, trekt dit ook verkeerde mensen aan. Een Public Blockchain is vaak erg aantrekkelijk voor criminelen. Zij kunnen namelijk zonder enige problemen deelnemen aan de blockchain en zich verschuilen. In veel gevallen wordt de privacy als een voordeel gezien, maar het kan ook tegen zich werken
 • Een Public Blockchain kost veel energie. Bij een Public Blockchain is iedereen bezig met hetzelfde. Dat is namelijk het minen van blocks. Er is echter steeds maar 1 iemand die de ‘winnaar’ kan zijn. Dat betekent dat wanneer er 100 mensen een block aan het minen zijn, 99 mensen bezig zijn met iets dat geen nut heeft. Er wordt dus veel energie verspilt. Deze energie zou veel beter aan iets anders besteed kunnen worden.

Private Blockchain

Tegenover de Public Blockchain staat de Private Blockchain. Je kunt waarschijnlijk al verwachten wat het verschil tussen deze twee blockchains is.

Een Private Blockchain is te vergelijken met het gebouw van een bedrijf. Je komt hier namelijk alleen maar binnen wanneer je een werknemer van het bedrijf bent. Vaak zul je je ook aan bepaalde dress-codes moeten houden, en krijg je een pasje om binnen te komen. Hou je je niet aan de regels? Dan heb je de kans dat je ontslagen wordt.

Bij een Private Blockchain gaat dat ongeveer ook zo. Je krijgt namelijk niet zomaar toegang tot de blockchain. De blockchain is namelijk volledig afgeschermd van de buitenwereld. Vaak wordt een Private Blockchain gebruikt door bijvoorbeeld bedrijven of overheidsinstellingen.

Een voorbeeld van een gebruiker van de Private Blockchain zou een ziekenhuis kunnen zijn. Zij kunnen er voor kiezen om alle patiëntgegevens in een Private Blockchain op te slaan. Op deze manier zijn de gegevens veilig opgeslagen en is de kans op een datalek veel kleiner dan wanneer deze gegevens op een centrale server staan opgeslagen.

Voordelen van een Private Blockchain

Een Private Blockchain heeft verschillende voordelen die niet zichtbaar zijn bij de Public Blockchain. De belangrijkste voordelen zijn:

 • Veel privacy. Niet iedereen kan deelnemen aan de blockchain, en alles wat er binnen de blockchain gebeurd is afgeschermd voor buitenstaanders.
 • Het is erg veilig, omdat er maar beperkte toegang tot de blockchain is. Hierdoor je kun je ervoor zorgen dat je alleen maar vertrouwelingen toelaat in het netwerk.
 • Erg efficiënt. Een Private Blockchain is veel makkelijker te gebruiken voor dagelijkse situaties. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van data in het ziekenhuis. Wanneer er een extra functie moet komen, is deze ook nog eens veel makkelijker toe te voegen aan de blockchain dan bij een Public Blockchain

Nadelen van een Private Blockchain

Natuurlijk kleven er ook nadelen aan de Private Blockchain. Het belangrijkste nadeel is:

 • Single Point of Failure. Wanneer er ook maar één ding mis is binnen de Private Blockchain, stopt het hele systeem met werken. Dit komt doordat er veel minder deelnemers in een Private Blockchain zitten.

Hybrid Blockchain

Een Hybrid Blockchain is kort gezegd een mix tussen de Public Blockchain en Private Blockchain. Hierdoor bevat het de voordelen van de Public Blockchain en Private Blockchain, en maar een paar van de nadelen. Een aantal van deze vallen namelijk weg door de voordelen van de andere blockchain.

We kunnen de Hybrid Blockchain het beste beschrijven met het voorbeeld van het ziekenhuis, zoals bij de Private Blockchain. Stel nou dat ieder ziekenhuis hun gegevens opslaat in een Private Blockchain. Wanneer een patiënt altijd naar ziekenhuis A gaat, staan al zijn gegevens opgeslagen in de Private Blockchain van ziekenhuis A. Vervolgens moet dezelfde patiënt voor een behandeling naar ziekenhuis B. Dit ziekenhuis kan niet bij de gegevens die staan opgeslagen in de blockchain van ziekenhuis A. Dit is het moment van de Hybrid Blockchain.

Ziekenhuizen zouden hun blockchains aan elkaar kunnen koppelen, waardoor ze inzake hebben in elkaar patiëntgegevens. Hierdoor weet ziekenhuis B precies welke behandelingen de patiënt al heeft ondergaan bij ziekenhuis A. Het zou natuurlijk helemaal handig zijn als ook huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen zijn aangesloten op deze Hybrid Blockchain. Zo zijn de patiëntgegevens altijd beschikbaar, en alleen in te zien door degene die hier echt recht op hebben. Een lek in de patiëntgegevens is bijna onmogelijk, door de veiligheid die de blockchain biedt.

De voordelen van een Hybrid Blockchain

Zoals gezegd bestaan de voordelen van een Hybrid Blockchain vooral uit een combinatie tussen de voordelen van een Private Blockchain en Public Blockchain.

 • Een Hybrid Blockchain is niet publiekelijk, maar kan wel overal ter wereld gebruikt worden. Hierdoor is de veiligheid hoger dan bij bijvoorbeeld een Public Blockchain. 
 • Er is veel privacy omdat de blockchain is afgeschermd.
 • De Hybrid Blockchain kan zo groot of klein zijn als men wil. Hierdoor ben je dus niet beperkt tot de mogelijkheden.

Nadelen van een Hybrid Blockchain

Toch kleven er natuurlijk ook nadelen aan een Hybrid Blockchain:

 • Moeilijk te installeren. Niet iedereen beschikt over de mogelijkheid om te beginnen met of deel te nemen aan een Hybrid Blockchain. Het is dus vooral weggelegd voor grote organisaties en bedrijven.

Welke blockchain is het beste?

Veel mensen vinden de Hybrid Blockchain het beste. Dit komt doordat de Hybrid Blockchain eigenlijk het beste van zowel de Private Blockchain als Public Blockchain bevat. Het beste van twee werelden dus. Maar is dat ook echt zo?

Over het algemeen ligt het er vooral aan waar de blockchain voor gebruikt wordt. Wanneer een blockchain alleen gebruikt wordt binnen een en dezelfde (kleine) organisatie, zou een Private Blockchain bijvoorbeeld veel beter kunnen zijn. Een Private Blockchain is voor een kleine organisatie namelijk veel makkelijker te installeren en gebruiken. Zolang de blockchain alleen binnen de organisatie zelf gebruikt wordt, heeft de organisatie dus geen Hybrid of Public blockchain nodig.

Je zou denken dat een Public Blockchain ook gebruikt kan worden door organisaties. Echter is een Public Blockchain vaak veel te groot om het echt functioneel te kunnen gebruiken. Dat is ook de reden dat veel organisaties niet kiezen voor een Public Blockchain.

Zoals je ziet is een Hybrid Blockchain dus veel makkelijker en functioneler te gebruiken. Doordat hij schaalbaar is, kan deze blockchain zo groot of klein mogelijk gemaakt worden, waardoor hij bruikbaar is in verschillende situaties. Doordat de Hybrid Blockchain is afgeschermd en niet iedereen zomaar toegang heeft tot deze blockchain, is hij ook nog eens een stuk veiliger en efficiënter.

Conclusie

Het belangrijkste verschil tussen de Public Blockchain, Private Blockchain en Hybrid Blockchain zit dus in de toegankelijkheid. De aanhangende voordelen en nadelen bepalen vervolgens in welke situatie een bepaalde blockchain het beste gebruikt zou kunnen worden. Hierdoor kan het dus zijn dat een Private Blockchain is sommige situaties veel beter inzetbaar is dan de Hybrid Blockchain, ook al stijgt de populariteit hier van.


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis Online Bitcoin Training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.