Goed doel

Crypto als uitkomst voor charities/goede doelen?

Crypto en blockchain kunnen de oplossing van veel problemen zijn. Zou crypto dan ook een uitkomst voor charities kunnen zijn? Er hangt de laatste jaren een zwarte schaduw over goede doelen. Hierdoor zijn er steeds meer mensen die niet meer willen bijdragen aan goede doelen. Maar hier zou crypto misschien verandering in kunnen brengen.

Bekijk snel

Het probleem waar goede doelen tegenaan lopen

Steeds meer mensen willen niet doneren aan een goed doel. Mensen zijn steeds achterdochtiger en vertrouwen het niet meer. En dat heeft een reden. In het verleden zijn er namelijk verschillende wanpraktijken in deze wereld aan het licht gekomen.

Zo werd er bij sommige goede doelen duidelijk dat het geld niet naar de juiste plek ging. In plaats daarvan kwam het in de zakken van de directeur van het goede doel terecht. Dat is natuurlijk een mes in het rug voor de mensen die aan dit goede doel hebben gedoneerd. Maar ook voor de mensen waarvoor het goede doel is opgezet.

Dat gebeurt in Nederland, maar ook voor buitenlandse goede doelen. Zo werd bekend dat het geld dat wordt opgehaald voor Giro 555 niet altijd naar de juiste mensen in het buitenland gaat. Het geld komt vaak terecht bij de politiek van het getroffen land. En die steken het soms maar al te graag in eigen zak.

Omdat dit soort zaken de laatste jaren steeds vaker aan het licht zijn gekomen, zijn er ook steeds meer mensen die besluiten om niet meer te doneren aan goede doelen. Ze zijn bang dat hun geld bij de verkeerde mensen terecht komt en ze het geld niet aan de goede doelen besteden. 

Onderzoek in 2014 van merkenonderzoeker Hendrik Beerda wees uit dat het vertrouwen in goede doelen steeds verder daalde. En hier leiden 70% van de goede doelen onder. Het vertrouwen in goede doelen onder Nederlanders was gemiddeld 5% gedaald.

Alpe d’Huzes schandaal

Zo kwam een aantal jaar geleden aan het licht dat de voorzitter van Alpe d’Huzes in 2010 en 2011, Coen van Veneendaal, zichzelf liet uitbetalen met geld uit het fonds. Het zou in totaal om ruim twee ton zijn gegaan. En dat geld was eigenlijk allemaal bedoeld voor het goede doel. 

Maar dit gaat natuurlijk ten koste van de goede doelen waarbij het geld wel op de juiste plek terecht komt. Want ook zij ontvangen hierdoor steeds minder donaties. Natuurlijk zou hier een oplossing voor gevonden moeten worden. Wanneer mensen zeker weten dat het geld op de juiste plek terecht komt, zullen ze minder moeite hebben met het doneren van geld. Er is dus meer transparantie nodig. En dat is iets dat crypto zou kunnen bieden.

Crypto als oplossing voor charities

Zoals gezegd is er dus meer transparantie nodig. Dat zorgt ervoor dat mensen kunnen zien waar het gedoneerde geld naartoe gaat. Wanneer ze zien dat donaties in het verleden zijn besteed aan de juiste dingen, zullen ze het goede doel vertrouwen en hier zelf ook een donatie voor kunnen doen.

Met crypto is deze transparantie er. Alle transacties die worden gedaan worden namelijk opgeslagen op de blockchain. En deze blockchain als altijd voor iedereen beschikbaar. Dat betekent dat iedereen kan zien van wie een transactie af komt, en waar deze transactie naartoe is gegaan.

Goede doelen kunnen zo laten zien dat ze in het verleden al het gedoneerde geld aan de juiste zaken hebben uitgegeven. Is er geld overgemaakt naar de directeur van het goede doel? Dan kan de hele wereld dat inzien. Er is geen mogelijkheid om zulke dingen te verbergen.

Makkelijker een goed doel kiezen

Een ander voordeel is dat het voor mensen zo veel makkelijker is om een goed doel te kiezen. Veel goede doelen zeggen wel dat ze ergens voor strijden, maar het is dan vaak onduidelijk waar het geld nu precies naartoe gaat. Door middel van crypto kunnen mensen precies zien waar het geld daadwerkelijk aan wordt uitgegeven.

Het is dan dus veel makkelijker om een goed doel te kiezen, omdat het veel duidelijker is waar je nu daadwerkelijk voor doneert. Veel goede doelen zullen hier dus van profiteren. Maar hoe zou zoiets eruit kunnen zien?

Goede doelen in het buitenland steunen

Door nationale munten is het soms lastig om goede doelen in het buitenland te ondersteunen. Je moet dan eerst geld wisselen, wat tijd en geld kost. Voor veel mensen is vooral de moeite die ze hiervoor moeten nemen een drempel. 

Het zou dus makkelijker zijn wanneer goede doelen een wereldwijd betaalmiddel accepteren. Het is dan veel makkelijker om ook te doneren aan kleinere goede doelen in bijvoorbeeld Aziatische of Zuid-Amerikaanse landen.

Minder kosten, meer geld voor het goede doel

Nu moet er nog vaak geld besteed worden aan de kosten die het goede doel maakt. Er zijn mensen die 40 uur per week voor het goede doel werken en hiervoor betaald worden. Zij moeten immers ook kunnen leven. Maar er moet ook veel geld naar de administratie of andere zaken gaan. Crypto zou ervoor kunnen zorgen dat er geen geld meer naar tussenpersonen hoeft te gaan. Alles is namelijk geautomatiseerd. Hierdoor blijft er meer geld over voor waar het goede doel nu daadwerkelijk om draait.

Gebruik van smart contracts

Iets wat voor nog meer vertrouwen zou kunnen zorgen zijn smart contracts. Dit zijn contracten die zichzelf op de blockchain kunnen uitvoeren. Wanneer er aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zullen de smart contracts de ingestelde actie uitvoeren. 

Zo zou het geld wat wordt gedoneerd in een smart contract terecht kunnen komen. Vervolgens zal het ten alle tijden naar de juiste mensen worden overgemaakt, zodat het op de juiste plek terecht komt. Er kunnen zo ook geen andere mensen bij. Dat is dus ook een stuk veiliger. Het is dan niet mogelijk dat het geld door wie dan ook gestolen wordt.

Image
charitie

Crypto voor goede doelen in de praktijk

Misschien vraag je jezelf af waarom goede doelen dit nog niet doen. De voornaamste reden is dat blockchain en crypto op dit moment nog niet zo maatschappelijk geaccepteerd is als betaalmiddel zijnde. Er zijn nog maar weinig ‘gewone’ mensen die met crypto betalen. Veel goede doelen hebben daarom ook nog geen reden om over te stappen op crypto. Er zullen namelijk weinig betalingen via crypto binnen komen.

Ook hangt er tegenwoordig nog een wat negatief beeld om crypto waar sommige goede doelen niet mee geassocieerd willen worden. Dit beeld wordt vooral door banken en de politiek geschetst. Zij vinden vooral dat crypto gebruikt wordt voor criminele- en witwaspraktijken. Gelukkig verdwijnt dit beeld steeds sneller.

Het gebruik van crypto voor goede doelen is daarentegen ook helemaal niet moeilijk te realiseren. Ze hoeven alleen een key te hebben waarop betalingen ontvangen kunnen worden. Het zou dus niet raar zijn dat steeds meer goede doelen in de toekomst zullen overstappen op crypto.

Zijn er al goede doelen die cryptovaluta ontvangen?

Ja! Zo ontvang Fidelity Charitable (een goed doel voor orgaandonaties) in 2017 voor $69 miljoen aan crypto donaties. Dit laat maar eens zien dat er dus zeker een markt is voor donaties in cryptovaluta.

In de jaren daarna waren in het buitenland steeds meer charities die donaties in cryptovaluta ontvingen. En de bedragen die ze hiermee ophaalden logen er niet om. Het was het bewijs dat goede doelen best kunnen overstappen op crypto.

Helaas zijn er in Nederland nog geen goede doelen die donaties in crypto ontvangen. Wat ons betreft zou hier snel verandering in moeten komen. In combinatie met het steeds belangrijk wordende DeFi zouden we over enkele jaren misschien in Nederland al kunnen doneren met crypto.

Conclusie

Crypto kan dus zeker een oplossing bieden voor goede doelen. Charities leiden onder de schandalen die de laatste jaren steeds vaker in het nieuws kwamen. Ook charities die het geld wel op de juiste manier besteden, leiden onder het wantrouwen van Nederlanders. Daar zou dus iets aan gedaan moeten worden.

Wanneer er meer transparantie in de uitgaven en inkomsten van goede doelen is, wordt het voor goede doelen lastig om het geld op een verkeerde manier te besteden. Crypto zou deze transparantie kunnen bieden, omdat alles wordt opgeslagen in de blockchain in dit voor iedereen is in te zien. Ook zouden smart contracts ervoor kunnen zorgen dat donateurs zeker weten dat het geld op de juiste plek terecht komt.

Andere voordelen zijn dat goede doelen minder kosten hoeven te maken voor tussenpersonen en er dus meer geld overblijft voor waar het goede doel daadwerkelijk om draait. Ook kunnen goede doelen door middel van crypto veel makkelijker betalingen uit het buitenland ontvangen.

Het is echter de vraag wanneer goede doelen overstappen op het gebruik van crypto. Het is op dit moment nog geen sociaal  geaccepteerd betaalmiddel, en wanneer daar verandering in komt, zouden goede doelen wel eens kunnen overstappen op crypto.


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis Online Bitcoin Training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 

 

Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.