Commitment Icon - Invstor X Webflow Template

Zijn er alternatieven voor mining?

Ja, naast mining heb je nu ook staking. Dit is minder intensief en kost ook veel minder stroom.

Lees hier over alternatieven voor minen.