Commitment Icon - Invstor X Webflow Template

Wie is de uitvinder van blockchain?

Blockchain is in 2008 door Satoshi Nakamoto bedacht. Tot op de dag van vandaag weet niemand wie deze persoon of groep personen is/zijn en waarschijnlijk zal dit ook nooit bekend worden gemaakt. Satoshi Nakamoto ontwierp blockchain om als publiekelijk grootboek te werken voor de digitale valuta Bitcoin.

Lees hier meer over wat we van Satoshi Nakamoto weten.