Commitment Icon - Invstor X Webflow Template

Wat is een geaccrediteerde investeerder?

Een geaccrediteerde investeerder is:

  • "Een natuurlijke persoon met een inkomen van meer dan $ 200,000 in elk van de twee laatste jaren of een gezamenlijk inkomen met een echtgenoot dat meer dan $ 300,000 bedraagt ​​voor die jaren en een redelijke verwachting van hetzelfde inkomensniveau in het lopende jaar"
  • "Een natuurlijke persoon die een individuele waarde heeft, of een gezamenlijke netto-waarde met de echtgenoot van de persoon, dat meer bedraagt ​​dan $ 1 miljoen, exclusief de waarde van het hoofdverblijf van deze persoon."