Commitment Icon - Invstor X Webflow Template

Waarom heb je voor een paper wallet software nodig?

De paper wallet heeft een gebruiksomgeving nodig waarmee je het saldo van jouw wallet kan inzien en transacties kan uitvoeren. Deze gebruikersomgeving is de software en een voorbeeld hiervan is Exodus.


Zie het als een computerspel en een computer. Het spel staat op een CD-Rom en zonder computer kan je het spel niet spelen. Je moet dus de CD-Rom in de computer stoppen om het spel te spelen. Zonder computer bestaat het spel wel, maar kan je er niets mee.