Commitment Icon - Invstor X Webflow Template

Valt crypto onder toezicht van de AFM?

Doordat bitcoins (nog) niet onder de werking van de Wft vallen, kunnen de traditionele toezichthouders op de financiële markt –De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)– geen toezicht houden op het betalingsverkeer en diensten die zich bezighouden met bitcoins.