Commitment Icon - Invstor X Webflow Template

Is mining slecht voor het milieu?

Minen kost veel elektriciteit en om mining winstgevend te houden is het van belang om deze elektriciteit zo goedkoop mogelijk te verkrijgen. Om dit te doen verhuizen miners naar landen waar de stroom het goedkoopst is. Venezuela en China zijn hier bekende voorbeelden van. Vervolgens gebruiken ze het soort stroom dat het goedkoopste is en in de meeste gevallen is dit duurzame stroom. Het is namelijk veel goedkoper om elektriciteit op te wekken met wind dan door het gebruik van kolencentrales. Door het veelal gebruiken van duurzame stroom kan men niet constateren dat mining direct slecht is voor het milieu.