Commitment Icon - Invstor X Webflow Template

Wat is een makers fee?

Een makers fee is het tarief dat je betaalt voor het 'maken' van een trading order. Dit maken van een order houdt in dat je een (ver-)kooporder creëert op de exchange met bijvoorbeeld een limit order in plaats van dat je een order wegneemt met bijvoorbeeld een market order. Jij plaatst bijvoorbeeld een kooporder onder de actuele marktprijs of een verkooporder boven deze prijs. Hiermee creëer je liquiditeit op de exchange en daardoor is een makersfee bijna altijd lager dan een takers fee.