Commitment Icon - Invstor X Webflow Template

Wat is een mainnet?

Wanneer de testfase op het testnet is afgerond, wordt er overgestapt naar de officiële blockchain. Dit wordt het mainnet genoemd. 

Lees hier een uitgebreide uitleg over het mainnet.