Commitment Icon - Invstor X Webflow Template

Wat is FOMO?

FOMO staat voor Fear Of Missing Out. In het Nederlands gebruiken we hiervoor vaak de term "bang om de boot te missen". Dit is een sterke emotie die opkomt wanneer de prijzen stijgen en jij niet in de markt zit.

Lees hier meer over FOMO.