Commitment Icon - Invstor X Webflow Template

Wat te doen met je cryptogeld bij overlijden?

Juridisch gezien hebben je erfgenamen recht op nalatenschap en ook je cryptomunten behoren hiertoe. Je kunt je toegangsgegevens en de toegangsmethode vastleggen in een testament. 

Nu is het natuurlijk wel noodzakelijk dat ze ook echt goed weten hoe ze bij jouw munten kunnen komen. Persoonlijk vind ik het niet prettig om alle toegangsgegevens en methode in een testament te laten vastleggen. Een gedeelte is oké, maar zeker niet alles.

Wat je zou kunnen doen is dat je een uitgebreide handleiding maakt die de erfgenamen kunnen raadplegen. Daarentegen wil je niet dat, wanneer dieven deze handleiding lezen, ze ook bij je geld kunnen komen.

Om deze reden kan je ervoor kiezen om de handleiding op te delen. 

Om een voorbeeld te geven:

De handleiding bestaat uit deel A, deel B en deel C. 

Ze hebben elkaar nodig om de toegang tot je munten te krijgen en wanneer iemand een deel verliest, dan is er altijd nog een ander die dat gedeelte heeft.

Mocht je komen te overlijden, dan zal er ook over de cryptomunten erfbelasting worden geheven. Dit is in Nederland afhankelijk van je relatie tot de overledene en de hoogte van het erfbedrag.


(Pleeg- of stief)kind

Kind met een beperkingKleinkinderen en

verdere afstammelingenOverige erfgenamen

zoals een broer, zus of ouders€ 0 - € 126.72310%18%30%€ 126.724 en meer20%36%40%