Commitment Icon - Invstor X Webflow Template

Wat is cryptojacking?

Cryptojacking is een manier om op andermans apparaten crypto te minen. Je kan hierbij denken aan computers, smartphones en tablets. De kosten van het minen zijn voor het slachtoffer terwijl de cryptojackers er met de winst vandoor gaan.

Cryptojackers kunnen jouw apparaat gebruiken wanneer je op een linkje klikt waardoor zij in jouw apparaat kunnen binnendringen. Vanaf dan zullen ze het apparaat 24/7 gebruiken om crypto te minen. Een tweede optie is om te cryptojacken via een zogenoemde drive-by-cryptomining. Ze installeren dan een stukje javascript-code op een website, en iedere bezoeker van de website zal door die programmeercode gedurende de bezoektijd cryptomunten minen.