Innovation Icon - Invstor X Webflow Template

Veelgestelde vragen over Juridisch / Belasting

Wat te doen met je cryptogeld bij overlijden?

Juridisch gezien hebben je erfgenamen recht op nalatenschap en ook je cryptomunten behoren hiertoe. Je kunt je toegangsgegevens en de toegangsmethode vastleggen in een testament. 

Nu is het natuurlijk wel noodzakelijk dat ze ook echt goed weten hoe ze bij jouw munten kunnen komen. Persoonlijk vind ik het niet prettig om alle toegangsgegevens en methode in een testament te laten vastleggen. Een gedeelte is oké, maar zeker niet alles.

Wat je zou kunnen doen is dat je een uitgebreide handleiding maakt die de erfgenamen kunnen raadplegen. Daarentegen wil je niet dat, wanneer dieven deze handleiding lezen, ze ook bij je geld kunnen komen.

Om deze reden kan je ervoor kiezen om de handleiding op te delen. 

Om een voorbeeld te geven:

De handleiding bestaat uit deel A, deel B en deel C. 

Ze hebben elkaar nodig om de toegang tot je munten te krijgen en wanneer iemand een deel verliest, dan is er altijd nog een ander die dat gedeelte heeft.

Mocht je komen te overlijden, dan zal er ook over de cryptomunten erfbelasting worden geheven. Dit is in Nederland afhankelijk van je relatie tot de overledene en de hoogte van het erfbedrag.


(Pleeg- of stief)kind

Kind met een beperkingKleinkinderen en

verdere afstammelingenOverige erfgenamen

zoals een broer, zus of ouders€ 0 - € 126.72310%18%30%€ 126.724 en meer20%36%40%


 

Wat is een geaccrediteerde investeerder?

Een geaccrediteerde investeerder is:

  • "Een natuurlijke persoon met een inkomen van meer dan $ 200,000 in elk van de twee laatste jaren of een gezamenlijk inkomen met een echtgenoot dat meer dan $ 300,000 bedraagt ​​voor die jaren en een redelijke verwachting van hetzelfde inkomensniveau in het lopende jaar"
  • "Een natuurlijke persoon die een individuele waarde heeft, of een gezamenlijke netto-waarde met de echtgenoot van de persoon, dat meer bedraagt ​​dan $ 1 miljoen, exclusief de waarde van het hoofdverblijf van deze persoon."
Waar staat AML voor?

AML staat voor Anti Money Laundering. Het gaat hier om wet- en regelgeving die moet voorkomen dat er geld wordt witgewassen.

Waar staat KYC voor?

KYC staat voor Know Your Customer. Wanneer je wilt investeren, dan zal het bedrijf waar jij je geld naar overmaakt, willen weten wie jij bent. Dit doen ze om te voorkomen dat mensen kunnen witwassen of aan terrorismefinanciering kunnen doen. Om aan de KYC te voldoen, dien je jouw persoongegevens, inclusief identiteitsbewijs, naar het bedrijf op te sturen zodat jouw identiteit kan worden gecontroleerd.

Weet de belastingdienst of ik cryptocurrency’s in bezit heb?

De Belastingdienst weet niet dat jij cryptocurrency’s in je bezit hebt, maar je bent wel verplicht dit aan te geven. Wanneer ze het vermoeden hebben dat jij verzuimt in deze aangifte, dan kunnen zij hier vragen over stellen. Op het moment dat hier vragen over worden gesteld en jij niks hebt opgegeven, dan ligt de bewijslast bij jou en dien jij aan te tonen dat je echt geen cryptovaluta in bezit hebt.

Wanneer jij wel hebt aangegeven dat je cryptocurrency's bezit maar de Belastingdienst denkt dat je meer hebt, dan ligt de bewijslast (meestal) juist bij de Belastingdienst. Zij dienen te bewijzen dat jij meer zou bezitten dan je hebt aangegeven. Ga hier niet mee proberen te sjoemelen, want de Belastingdienst weet meer dank je denkt en is wel de laatste waar je problemen mee wilt hebben.

In onze belastingbrochure vind je hier alle informatie over.

Kan ik mijn salaris uitbetaald krijgen in Bitcoin?

Ja, sommige bedrijven in Nederland betalen al een gedeelte van het salaris uit in Bitcoin. Volgens de wet moeten bedrijven in ieder geval het minimumloon in euro’s uitbetalen en daarnaast ligt er de mogelijkheid om het overige gedeelte in crypto te betalen.

Valt crypto onder toezicht van de AFM?

Doordat bitcoins (nog) niet onder de werking van de Wft vallen, kunnen de traditionele toezichthouders op de financiële markt –De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)– geen toezicht houden op het betalingsverkeer en diensten die zich bezighouden met bitcoins.

Wordt crypto vanuit de wet gezien als geld?

Cryptocurrency's worden juridisch gezien als goederen. Normaal gesproken worden goederen belast met btw maar bij cryptocurrency's is dit niet het geval. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft hierover een uitspraak gedaan. Omdat Bitcoin geen ander doel dient dan het verrichten van betalingen, dienen de lidstaten van de Europese Unie geen btw te heffen over Bitcoin. Kortom er is fiscaal gezien geen toegevoegde waarde. Door deze uitspraak heeft Bitcoin een 'status aparte' gekregen.

Het is geen geld, maar omdat het wel de functie van geld heeft, hoeft er toch geen btw over betaald te worden.

Lees hier alles over Bitcoin en Belasting.

Mijn Bitcoins zijn gestolen, wat nu?

Met Bitcoin bezit en beheer je jouw eigen geld en heb je geen bank nodig. In plaats van dat de verantwoordelijkheid over je geld bij de bank ligt, ligt deze nu volledig bij jou. Wanneer jouw crypot-geld wordt gestolen draai je dus zelf voor de gevolgen op. Er is geen derde partij om aan te klagen en je kan ook geen gebruikmaken van het depositogarantiestelsel van de bank.

Het is daarom van groot belang dat je de taak als bank serieus neemt en met grote zorg jouw cryptovermogen beheert. Je kan overigens wel aangifte doen en een onderzoek starten naar de dader. Via de blockchain is het gemakkelijk te volgen naar welke wallet (en welk adres) jouw crypto gestuurd is. De vraag is echter wel of je er ooit achter gaat komen van wie dat adres is.

Bekijk hier hoe je jouw cryptocurrency's goed kan beveiligen.

Betaal je belasting over cryptocurrency’s?

In Nederland wordt jouw vermogen aan cryptocurrency’s opgeteld bij je huidige vermogen in euro’s. Wanneer dit boven de €30.000,- komt, dan ben je verplicht hier vermogensbelasting over te betalen. Ook wanneer je inkomen in Bitcoins of crypto geniet, dien je hier omzet- en inkomstenbelasting over te betalen. Daarnaast betaal je ook inkomstenbelasting over het minen van cryptocurrency's. Alle belastingen en regels vind je in onze belastinggids.

Bekijk hier de belastinggids.

Kan Bitcoin worden gereguleerd?

Het netwerk van Bitcoin zelf kan niet worden gereguleerd door een centrale partij aangezien het netwerk decentraal is. Het gebruik van de cryptocurrency kan wel binnen een land gereguleerd worden door middel van wet- en regelgeving. Hierdoor bepaalt de regering of de digitale munt binnen de samenleving past en welke rol het hier kan vervullen.

Kan er geld met crypto worden witgewassen?

Ja, er kan met cryptocurrency’s geld worden witgewassen. Private cryptocurrency’s zoals Monero (XMR) zijn hier erg interessant voor aangezien het de mogelijkheid biedt om er alles aan te doen de identiteit van de betrokken partijen onvindbaar te maken.

Zijn cryptocurrency’s legaal?

In Nederland zijn cryptocurrency’s legaal. De regering worstelt nog wel met de vraag hoe ze de digitale valuta gaan reguleren. Allereerst stellen ze zichzelf nog altijd de vraag onder welke noemer ze de munt kunnen scharen. Is het geld? Is het een beleggingsobject? Of is het misschien een verzamelmunt? Afhankelijk van deze stempel kunnen ze passende wet- en regelgeving formuleren.