bankbiljetten van vijftig euro

De Nederlandsche Bank gaat zich actiever bemoeien met cryptocurrency

De Nederlandsche Bank heeft vandaag laten weten dat zij vanaf januari 2020 zich actief zullen gaan bezighouden met het reguleren van bedrijven die diensten aanbieden die cryptocurrency-gerelateerd zijn. 

Dit laat Reuters weten in een nieuwsitem. Het is de bedoeling dat Nederlandse bedrijven in de cryptosector zich voor die tijd zullen moeten registreren bij De Nederlandsche Bank als ze ook na januari 2020 hun activiteiten nog willen voortzetten.

Hoe komt dit eruit te zien?

De Nederlandsche Bank omschrijft de maatregel als volgt op hun eigen website:

Concreet betekent het toezicht dat de bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen crypto’s en gewoon geld en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden een registratie moeten krijgen bij DNB. Ook zullen de bestuurders en sommige aandeelhouders (‘gekwalificeerde deelnemingen’) worden getoetst. Ze moeten kunnen aantonen dat de processen goed zijn ingericht tegen witwassen en terrorismefinanciering. Verder moeten zij kunnen aantonen dat de bestuurders en andere beleidsbepalers deze processen goed beheersen.

Ook na registratie zal DNB toe blijven zien op een naleving van de processen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Bedrijven die zich niet tijdig hebben gemeld, mogen vanaf de genoemde datum hun activiteiten niet langer voortzetten.

DNB en AFM pleiten al langer voor cryptoregulering

De genoemde maatregel ligt in het verlengde van een persbericht eerder dit jaar. Hierin gaven DNB en AFM gezamenlijk al vorm aan hun visie op cryptoregulering en werd er vanuit beide organisaties opgeroepen tot een regulering op internationaal niveau. Met name het feit dat crypto’s kwetsbaar zijn voor witwassen en terrorismefinanciering is een doorn in het oog van de wetgeving omtrent het witwassen en terrorismefinanciering (WWFT). 

Omdat de problematiek ook buiten Nederland actueel is, pleitten DNB en AFM destijds al voor een aanpassing op de Europese regels voor kapitaalmarkfinanciering. Dit alles met als doel om de voordelen van blockchaintechnologie niet onnodig te hinderen, aldus het DNB. DNB roept bedrijven in de sector, voor wie deze maatregel relevant is, op om zich tijdig te melden. 


Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van het laatste Crypto Nieuws