Profile picture for user Steffan Star

Facebook vraag:

"Het zal jullie vast wel zijn opgevallen hoe diep Luna is gezakt afgelopen dagen! Hoe kan het dat Terra (LUNA) zo gedaald is de laatste dagen?

Zal het ooit het niveau bereiken wat het heeft bereikt als een munt met 60% zakt? "

Profile picture for user Steffan Star

De hele crypto markt heeft natuurlijk een flinke dreun gehad, maar Terra (LUNA) is wat dat betreft een van de grootste dalers. Dat terwijl het zelfs een erg grote cryptomunt is, dus waar is dat dan fout gegaan?

Terra staat verbonden met de TerraUSD (UST), deze stable coin is op 10 mei los gegaan van de waarde van de dollar, terwijl dit natuurlijk niet de bedoeling is. Nu vandaag op 11 mei is die nog veel meer omlaag gegaan, hij staat zelfs 50% lager nu. DIt alles terwijl een stable coin altijd gelijk hoort te staan aan de dollar.

Terra is een project dat zich richt op het bieden van prijsstabiliteit voor cryptocurrencies. Het team achter Terra vindt dat een elastisch monetair beleid de oplossing is om deze stabiliteit te kunnen bieden. Ook kan een sterk fiscaal beleid hieraan bijdragen.

Deze twee oplossingen zorgen er namelijk voor dat de koersen minder snel beïnvloed worden door factoren van buitenaf, zoals een tweet van mensen die veel macht en bekendheid hebben.

Terra wil zich met hun open-source blockchain protocol richten op het bieden van prijsstabiliteit, om zo prijsvolatiliteit proberen tegen te gaan. Dit moet zorgen voor een betere adoptie van cryptocurrencies.

Zonder een stabiele stable coin, wordt het vertrouwen in dit project kleiner. Kortom het vertrouwen dat Terra hun beloftes kan waarmaken is hierdoor weg of kleiner geworden, daarom daalt de munt nu zo erg.

Sommige zouden dit moment nu gebruiken als een mooi inkoopmoment, maar er zijn ook genoeg mensen die nu twijfelen aan het project als een geheel. Is het fundamenteel nog wel de Terra die het vorige week was?

Hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben! Ik hoor graag jullie meningen over Terra.

^Steffan