Binance geschreven met een blauwe bol als achtergrond

Wat zijn Vanilla Opties bij Binance?

We gaan het over vanilla hebben, het Engelse woord, dus vanille in het Nederlands. En waar denk je dan wel zoal aan bij het woord vanille? Vanillevla, ijsjes of iets lekker zoets?

In de financiële wereld hebben we ook een 'vanilla', dus op zijn Engels uitgesproken en geschreven. Hier gaat het dan over een vanilla optie. In de crypto handel vinden we deze vanilla opties ook terug, en over deze vanilla opties gaan we het hebben in deze blog, en dan specifiek over vanilla opties bij Binance.

We gaan dit uitleggen op een zo eenvoudig mogelijke manier, zodat het makkelijk te begrijpen is. Eerst bekijken we wat een vanilla optie is en daarna hoe het bij Binance werkt.

Deze video geeft je alvast in 5 minuten een goed idee wat deze vanilla options zijn, voor als je een snel idee wilt krijgen hierover. Lees anders rustig verder of bekijk de video en lees het artikel.

Bekijk snel

Wat zijn vanilla opties?

Vanilla opties geven je de mogelijkheid om in cryptomunten te handelen waarbij het niet uitmaakt of de koers stijgt of daalt. Een vanilla optie is een financieel instrument dat de houder het recht geeft, maar niet de verplichting, om een ​​onderliggend actief, in dit geval een cryptomunt, tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of verkopen óp of vóór een bepaalde datum.

Vanilla betekent ook zonder extra's. Dat wordt bijvoorbeeld in de gamewereld ook gebruikt, daar is een vanilla version de game voordat er updates uitkwamen en dingen in het spel werden toegevoegd.

Plain vanilla is dan ook de meest basale of standaardversie van een financieel instrument.

Eind december 2020 kwam Binance met de aankondiging dat er een nieuw type Bitcoin-optiecontract ter beschikking komt dat zaken voor handelaren vereenvoudigt en hen voor het eerst hun eigen contracten laat uitgeven. Dit zijn de 'European-Style Vanilla Bitcoin Options', en ze stellen gebruikers in staat om Bitcoin tegen een afgesproken prijs te kopen bij het verstrijken van het contract en het vervolgens in te ruilen voor andere cryptocurrencies.

Dit in tegenstelling tot een 'American style Vanilla Bitcoin option', dat de beurs al sinds april 2020 aanbiedt. Laten we dan eerst maar eens beginnen met de diverse definities uit te leggen die bij het handelen met vanilla opties gebruikt worden zoals 'call' of 'put' opties, de uitoefenprijs en nog diverse andere.

Wat is een 'calloptie' bij vanilla opties?

Een 'calloptie' bij vanilla opties betekent dat de eigenaar van een calloptie het recht heeft, maar niet de plicht, om het onderliggende instrument (een cryptomunt) tegen de uitoefenprijs te kopen.

Ze worden in contanten afgewikkeld, wat betekent dat wanneer ze worden uitgeoefend, alleen de winsten worden betaald. Als bijvoorbeeld een Bitcoin-calloptie met een uitoefenprijs van $ 9.000 vervalt met een Bitcoin-prijs van $ 10.000, dan wordt $ 1.000 betaald van de verkoper aan de koper.

Wat is een 'put' bij vanilla opties?

Een 'put optie' bij vanilla opties is dat de eigenaar van een put optie het recht heeft, maar niet de plicht, om het instrument (een cryptomunt) tegen de uitoefenprijs te verkopen.

Ze worden ook in contanten afgewikkeld, wat betekent dat wanneer ze worden uitgeoefend, alleen de winsten worden betaald. Als bijvoorbeeld een Bitcoin-putoptie met een uitoefenprijs van $ 10.000 vervalt met een Bitcoin-prijs van $ 8.000, dan wordt $ 2.000 betaald van de verkoper aan de koper.

Alle call en put opties op Binance hebben een Europese stijl, wat betekent dat ze pas op de vervaldag worden uitgeoefend. Dit belet echter niet dat handelaren de optie kunnen kopen en verkopen vóór de vervaldatum.

Wat is een uitoefenprijs bij vanilla opties?

Een uitoefenprijs (strike price) bij vanilla opties is de prijs waartegen je met putopties aandelen kunt verkopen. Eén XYZ 50-calloptie zou je bijvoorbeeld het recht geven om 100 XYZ-munten te kopen voor 50 USD per munt, ongeacht wat de huidige marktprijs is.

Wat is een vervaldatum bij een vanilla optie?

Een vervaldatum (expiry) bij een vanilla optie is de datum waarop de optie vervalt en sluit.

De verkoper van de optie wordt de schrijver (writer) genoemd. Door short te gaan of een optie uit te schrijven ontstaat de verplichting om de cryptomunt te kopen of te verkopen als de optie wordt uitgeoefend door de eigenaar.

Callopties en put opties hebben beide een vervaldatum. Dit legt een tijdslimiet op aan hoe lang de onderliggende waarde moet bewegen.

Cryptomunt XYZ kan bijvoorbeeld worden verhandeld tegen 30 USD. Een calloptie die binnen een maand afloopt, heeft een uitoefenprijs van 31 USD. De kosten van deze optie, de premie genaamd, bedragen 0,35 USD. Elk optiecontract beheert 100 munten, dus het kopen van één optie kost 0,35 USD x 100 munten, of 35 USD.

Als de prijs van munt XYZ boven 31 USD komt, is die optie 'in the money'. Maar de onderliggende waarde moet hoger zijn dan 31,35 USD om ervoor te zorgen dat de koper winst op de transactie begint te zien. Het meeste dat de koper van de optie kan verliezen, is het bedrag dat hij voor de optie heeft betaald. Het winstpotentieel is onbeperkt en hangt af van hoe ver de onderliggende waarde beweegt boven de uitoefenprijs.

De optieschrijver krijgt 35 USD (0,35 USD x 100 munten) voor het schrijven van de optie. Als de prijs van munt XYZ onder de 31 USD blijft, zou de optie 'out of the money' zijn en houdt de schrijver de premie. Als de prijs echter boven 31 USD komt, heeft de optieschrijver de verplichting om de cryptomunten voor 31 USD aan de optiekoper te verkopen. Als de munt bijvoorbeeld stijgt tot 33 USD, betekent dit een verlies van 165 USD. Dat werkt zo: ($ 35 - $ 33) x 100 = $ 200, min de premie van 35 USD die al is verzameld aftrekken en dan kom je op een verlies van 165 USD.

Image
Vanille bloem en stokjes
Kovaleva_Ka/Shutterstock

De vanilla optie familie

Vanilla opties zijn het eenvoudigste lid van de optiefamilie. We gaan nu de verschillende soorten opties, of misschien beter gezegd ‘familieleden’, bekijken die er zijn.

Wat is een European style vanilla optiecontract?

Een European style vanilla optiecontract stelt je in staat om een cryptomunt tegen een afgesproken prijs te kopen bij het verstrijken van het contract en het vervolgens in te ruilen voor andere cryptocurrencies. Een optie in Europese stijl vereist dat de optie op de vervaldatum in the money is om te kunnen worden uitgeoefend.

Wat is een American style vanilla optiecontract?

Een American style vanilla optiecontract kan worden uitgeoefend als het op of vóór de vervaldatum in the money is.

Er zijn nog twee andere soorten opties die kunnen worden gecombineerd met vanilla opties om op maat gemaakte resultaten te creëren. Het eerste type zijn exotische opties, waaraan voorwaarden of berekeningen zijn gekoppeld aan de uitvoering ervan. Het tweede type opties dat kan worden gecombineerd met vanille-opties zijn binaire opties.

Wat is een Exotic style optiecontract?

Een Exotic optie is een contract waaraan voorwaarden of berekeningen zijn verbonden aan de uitvoering ervan. Als een vanilla optie niet de juiste keuze is, zijn deze opties meer aanpasbaar. Exotische opties hebben complexere kenmerken en worden over het algemeen over de toonbank verhandeld (OTC). Ze kunnen worden gecombineerd tot complexe structuren om de nettokosten te verlagen of de hefboomwerking te vergroten. Je kunt ze dus ook met een vanilla optie combineren, let er wel op dat Binance geen hefboomwerking toestaat bij hun vanilla opties.

Barrière-opties

Barrière-opties omvatten bijvoorbeeld een niveau dat, indien bereikt, ervoor zorgt dat de optie begint te bestaan ​​of ophoudt te bestaan.

Digitale opties

Digitale opties betalen de eigenaar als de onderliggende waarde boven of onder een bepaald prijsniveau ligt.

Aziatische optie

De uitbetaling van een Aziatische optie is afhankelijk van de gemiddelde verhandelde prijs van de onderliggende cryptomunt gedurende de looptijd van de optie.

Wat is een Binaire style optiecontract?

Een Binaire style optie is doorgaans beperkt tot slechts twee mogelijke resultaten, wat betekent dat de uitbetalingen ook beperkt zijn.

Ze worden doorgaans gebruikt om te speculeren op prijsbewegingen van een actief. Een mogelijke combinatie tussen binaire en vanilla-opties is de aankoop van een call of put-vanilla-optie en een binaire optie in de tegenovergestelde richting van de eerste. Dat betekent dat het een 'ja of nee' optie is. 

Een binaire optie kan zo simpel zijn als dat de koers van munt ABC op 22 april 2021 om 10:45 uur boven de 25 USD uitkomt. De handelaar neemt een beslissing, ja (het zal hoger zijn) of nee (het zal lager zijn).

Bij het kopen een American of European style vanilla optie hebben handelaren een vast risico, maar de winst varieert afhankelijk van hoe ver de prijs van de onderliggende munt beweegt. Bij een binaire optie zal de winst of het verlies afhangen van het feit of de prijs van de onderliggende waarde zich aan de juiste kant van de uitoefenprijs bevindt.

Zo, dat is een hele mond vol over allerlei verschillende vanilla opties. Binance geeft alleen de optie voor American style en European style vanilla opties.

De European style contracten wijken af ​​van de American style contracten die Binance in april 2020 lanceerde, waardoor handelaren de Bitcoin op elk moment kunnen kopen, tot het contract afloopt.

Binance beweert dat deze European style contracten de handelaren beschermen tegen volatiliteit, beleggers kunnen deze Bitcoin contracten verkopen tegen een bepaalde prijs binnen een afgesproken periode. Ze zijn verrekend in de aan de Amerikaanse dollar gekoppelde stablecoin, Tether (USDT).

Maar contracten in Europese stijl brengen ook een groter risico met zich mee, maar ook een grotere potentiële beloning. Terwijl Binance de enige uitgever is van contracten in Amerikaanse stijl, kun je deze opties in Europese stijl zelf uitgeven. Dit betekent dat je als handelaar je eigen regels kunt bepalen, er zijn geen limieten aan de omvang van het contract, zolang de uitgevende instelling of de schrijver voldoende onderpand heeft.

Dit betekent dat kopers mogelijk een hogere premie betalen voor de contracten, maar ook dat de schrijver verplicht is om het contract na te komen, zelfs als de prijs van Bitcoin een miljard dollar bedraagt.

Binance zegt dat het de European style contracten lanceerde om investeringen van institutionele beleggers aan te moedigen. In December 2020 bereikte de beurs in die maand 1 miljard USD aan dagelijks volume voor de handel in opties en rekent erop dat het tijd is om een extra tandje bij te zetten.

Bitcoin-opties zijn een erg populaire manier om in de cryptocurrency te investeren. Volgens gegevens van crypto-analysebedrijf Skew zal naar verwachting volgend jaar meer dan $ 10 miljard openstaan ​​voor Bitcoin-opties.

Image
Tweet van financieel instituut Skew
decrypt.co

Een Bitcoin-markt vol optiecontracten is echter potentieel een volatiele markt. Mocht de prijs van Bitcoin zijn gestegen tegen de tijd dat contracten aflopen, dan willen handelaren misschien een deel ervan dumpen om hun investering te verzilveren. Als genoeg handelaren tegelijk dumpen, kan theoretisch de prijs van Bitcoin dalen.

Op eerste kerstdag 2020 liepen ongeveer $ 2,3 miljard aan Bitcoin-optiecontracten af, waardoor al die Bitcoin op de markt kwam. De prijs van Bitcoin steeg echter met 4,000 USD de volgende dag om vervolgens all time high (ATH) na all time high te bereiken.

Hoe werken vanilla opties bij Binance?

Binance heeft voor elke gebruiker een apart Opties-account ontworpen. Op deze rekening wordt de stablecoin USDT gebruikt als de handels- en afwikkelingsvaluta.

Met dit Binance Opties-account kun je activa van en naar je Spot-account overzetten. USDT kan worden overgezet naar je Opties-account vanuit je Spot-account, of van je Opties-account naar je Spot-account.

Image
Lijst van keywords die Binance gebruikt bij vanilla opties
Binance.com

Kosten

De optiekosten bij Binance bestaan ​​uit twee delen, en wel de transactiekosten en de vergoeding om uit te oefenen.

De transactiekosten worden in rekening gebracht na de transactie.

De premies zijn unidirectioneel (eenrichtings-), dus als de winst van de koper bij het uitoefenen van de Opties groter dan nul is, betaalt de koper een vergoeding.

  • Transactiekosten = indexprijs × transactiekosten tarief.
  • Vergoeding om uit te oefenen = Uitoefenprijs × Vergoeding voor uitoefening tarief.
  • De transactiekosten bedragen niet meer dan 10% van het transactiebedrag.
  • De vergoeding om uit te oefenen zal niet meer bedragen dan 10% van de winst die wordt behaald door het uitoefenen van de Opties.

Binance berekend de transactiekosten voor elke transactie op basis van de indexprijs op het moment dat de bestelling wordt voltooid.

De transactiekosten zijn 0,03% van de onderliggende waarde.

De uitoefen vergoeding zijn 0,015% van de onderliggende waarde.

Handelen bij Binance met vanilla opties

Binance Vanilla-opties zijn opties in Europese stijl, dus de koper kan niet kiezen of hij zijn recht wil uitoefenen tot de vervaldatum. Vanaf de starttijd tot het moment dat de Opties worden uitgeoefend, kan de gebruiker rechtstreeks kopen of verkopen. Dit is de laatste informatie van de Binance website, het is een beetje onduidelijk of je nog American style vanilla opties kunt krijgen via Binance, maar het ziet er niet meer naar uit. Ik kan ze in elk geval nergens meer vinden, en Binance heeft nooit informatie hierover verstrekt, of ze nog beschikbaar zijn of niet.

Je hebt een paar opties om op deze manier te handelen die we nu ook met voorbeelden gaan bekijken.

Kopen en verkopen

Je kunt eerst een optie kopen om deze vervolgens te verkopen. Via deze manier koop je een contract en draagt ​​(verkoopt) het vervolgens over aan een andere gebruiker. Je koopt laag en verkoopt hoog. Op het prijsverschil wordt winst gemaakt. Omdat het recht al is overgedragen (verkocht), maakt het niet uit of de opties later worden uitgeoefend.

Verkopen en kopen

Hierbij verkoop je eerst een optie en koopt deze vervolgens terug. Je handelt eerst als verkoper en je koopt de optie later terug. Ook de verplichtingen van de verkoper verhuizen mee in deze opzet. Nu verkoop je hoog en koopt laag. Ook op deze manier maak je op het prijsverschil winst. Omdat de verplichting al is overgedragen (gekocht), maakt het niet uit of de opties later worden uitgeoefend.

Als Koper van de Opties moet je voldoende geld hebben om de Opties te kopen om zo het recht te verkrijgen dat door het Optiecontract wordt verleend. Ondertussen moet de Optieverkoper over voldoende geld beschikken om ervoor te zorgen dat het recht zonder problemen kan worden uitgeoefend.

Marge beschrijving

Order marge

Wanneer je als gebruiker Opties koopt bij Binance, kun je geen gebruik maken van hefboomwerking of het lenen van geld. Het kopen van een Opties is een Spot-transactie, je hoeft alleen maar voldoende geld te verstrekken om de Opties rechtstreeks te kopen.

Wanneer je een optiecontract wilt uitgeven om te verkopen, kan dit op twee manieren worden gedaan:

  1. Je hebt een openstaande optiepositie (door opties te kopen) en verkoopt de opties, wat in wezen het recht overdraagt ​​dat door de opties is verleend. Dit aspect is hetzelfde als bij Spot-handel.
  2. Je kunt een optiecontract verkopen als je geen optiepositie hebt. Dat betekent dat je een Optie naakt kunt verkopen, wat weer betekent dat de Verkoper van Opties, de persoon met de verplichting, de Opties op marge verkoopt en daarom margin-zekerheden moet bevriezen. Zeg maar een onderpand.

Hierdoor vindt Binance het dan ook nodig om het handelsgedrag van een gebruiker te bepalen op basis van elke transactie en het geld van die gebruiker als onderpand te bevriezen.

Image
Marge berekening bij Binance voor vanilla opties
Binance.com

OTM-bedrag van call-optie: Min (indexprijs - uitoefenprijs, 0)

OTM-bedrag van putoptie: Min (uitoefenprijs - indexprijs, 0)

OTM = out of the money

Onderhoudsmarge

Onderhoudsmarge is het geld dat op je rekening beschikbaar moet zijn om de huidige waarde van de positie te financieren en eventuele lopende verliezen te dekken.

Wanneer je eigen vermogen onder de onderhoudsmarge daalt, wordt gedwongen liquidatie geactiveerd. Hier wil je dus ver van weg blijven, want dit kan een dure grap worden. Zo zie je dus dat het handelen met opties ook de verkeerde kant kan uitgaan.

Image
Onderhoudsberekening voor een vanilla optie bij Binance
Binance.com

Er zijn ook nog 'positie marge' en 'marge verkleinen' (reduce margin) mogelijkheden bij Binance.

Uitoefening van opties

Het uitoefenen van Opties wordt ook wel het vermogen van de Koper van Opties genoemd om een ​​recht uit te oefenen op basis van het Optiecontract. De Koper heeft de keuze om het recht al dan niet uit te oefenen, en de Optie-verkoper is verplicht om met de Koper samen te werken als hij besluit dat recht uit te oefenen. Dit betekent dat als je als verkoper in het rood staat, dus verlies lijdt op deze optie, je toch over de brug moet komen met het geld en je aan de gemaakte afspraak moet houden.

Binance Opties maken gebruik van afwikkeling in contanten. Het proces is helemaal geautomatiseerd, dus daar hoef je verder niet naar om te kijken. Niet naar het proces, maar wel naar de eventuele uitkomst en gevolgen van dat proces.

De spot index

Om het vermogen van de verkoper om zijn marge te gebruiken te vergroten, vereist Binance Options niet dat verkopers een marge van 100% verstrekken. Verkopers van opties hebben mogelijk niet genoeg marge of ondergaan een gedwongen liquidatie. Ongerealiseerde winsten en verliezen zijn de belangrijkste oorzaak van gedwongen liquidatie. Daarom lijkt het vooral belangrijk dat de berekeningen van ongerealiseerde winst en verlies exact zijn.

Een ongerealiseerde winst is een stijging van de waarde van een actief of investering die een belegger houdt maar nog niet heeft verkocht voor contanten, zoals een openstaande aandelenpositie. Ongerealiseerde winsten of verliezen worden ook wel "papieren" winsten en verliezen genoemd. Een winst of verlies wordt gerealiseerd wanneer de investering daadwerkelijk wordt verkocht.

Bij Opties komen niet-gerealiseerde winsten en verliezen voornamelijk voort uit de kosten van het openen van een optiepositie en de berekening van de marktprijs. De optiemarkeringsprijs wordt berekend door de spotindexprijs en andere parameters. Daarom is het vooral belangrijk dat de Spot Index stabiel is.

De spotprijsindex die wordt gebruikt voor Binance-optiecontracten kan worden beschouwd als een eerlijke spotprijs.

Conclusie

We hebben een interessante rit achter ons met veel informatie over vanilla opties, en specifiek over vanilla opties bij Binance. Eerst heb ik jullie meegenomen in de wonderlijke wereld van vanilla opties. Hierbij hebben we de diverse termen en uitdrukkingen uitgelegd, met een paar, hopelijk goed begrijpbare voorbeelden hier en daar.

Daarna hebben we specifiek aandacht gegeven aan wat het handelen in vanilla opties bij Binance precies inhoudt.

Als koper loop je niet zoveel risico bij opties, maar als verkoper of schrijver moet je toch wel heel goed opletten wat je doet! Wees dus een gewaarschuwd man of vrouw als je op dit terrein wilt gaan handelen.

Dit was best een pittig onderwerp en ik hoop dat het nu allemaal iets duidelijker is geworden. Mocht je echter nog vragen hebben over vanilla opties, in onze AllesOverCrypto Facebookgroep kun je terecht en onze AOC-crew en de leden zullen je graag terzijde staan en antwoord geven op je vragen. Zie je daar!

Coverfoto Nadezda Murmakova/Shutterstock


Starten met crypto en geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan naar onze gratis online crypto training!

Bekijk hier wat je gaat leren!

Image
Online Bitcoin Training van allesovercrypto

 

 
Alle uitingen van AllesOverCrypto, waaronder begrepen alle producten (o.a. Crypto Signalen en de Crypto Masterclass), berichten en e-mails, zijn de professionele mening van AllesOverCrypto en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta over te gaan en daarin te beleggen. AllesOverCrypto is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

De uitingen van AllesOverCrypto hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. AllesOverCrypto is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en AllesOverCrypto.

De door AllesOverCrypto gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. AllesOverCrypto kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de cryptomarkt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Eenieder die in één of meer cryptovaluta wil beleggen dient zijn/haar eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van cryptovaluta. AllesOverCrypto is op geen enkele wijze bij dit proces betrokken. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen cryptovaluta die je niet kunt veroorloven te verliezen.